close

Enter

Log in using OpenID

11. Sınıf - Özel Ege Lisesi

embedDownload
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
11. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
1. Reel katsayılı ikinci dereceden bir
4.
bilinmeyenli bir denklemin bir kökü
5  2  4 40  i ise bu denklemin kökleri
3 a  10
ise log 5 12 ’nin a ve b türünden
 b
10  2
değeri nedir?
çarpımı kaçtır?
A)
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 12
ab
ab
D)
2.
Arg ( z  3 ) 
B)
ab
2a  b
b(a  1)
1  2ab
E)
C)
b(1  a)
1  2a
1  2ab
a(1  b)

olduğuna göre,
6
z  7 uzunluğu en az kaç birimdir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
5.
2 x  x 2  9  0 denkleminin kaç tane reel
kökü vardır?
A) 0
3.
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
z 3  4  4 3 i eşitliğini sağlayan
z1 , z 2 ve z 3
karmaşık sayıları arasında
arg ( z 1 )  arg ( z 2 )  arg ( z 3 ) bağıntısı
6. A  2  (log 3 x ) 2  5  log 3 x  log 3 y  2(log 3 y ) 2
3
 z 2  cis 60 0
olduğuna göre, z1 , z 4 
2
B  (log 3 x ) 2  (log 3 y ) 2 ve A=B olduğuna
ve z 5  z 3  cis 330 0 karmaşık sayılarının
göre, ( log y x  y 2 ) ’nin alabileceği değerler
görüntülerini köşe kabul eden üçgenin
toplamı kaçtır?
en büyük açısı kaç derecedir?
A) 75
0
0
0
B) 90 C) 120 D) 135
0
E) 150
A) -5
0
1
B) -3
C) -1
D) 1
E) 5
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
11. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
10.
7. Rakamları toplamı 2014 ve rakamları
çarpımı 2 olan kaç doğal sayı vardır?
A) 2010
B) 2011
D) 2013
Bir askerin hedefi vurma olasılığı
1
dir.
10
Askerin hedefi vurma olasılığının
3
10
dan büyük olması için en az kaç atış
C) 2012
yapmalıdır?
E) 2014
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
11. (a  b  c )n ifadesinin açılımında 36 tane
8.
4 özdeş mavi ve 4 özdeş sarı boncuk
terim olduğuna göre, katsayılar toplamı
arasından en az bir boncuk kaç farklı
kaçtır?
şekilde seçilebilir?
A) 3 4 B) 3 5
A) 24
B) 25
C) 26
D) 28
D) 3 7
E) 3 8
E) 35
a  c  b  d  x
12. 
b  c  a  d  y
9.
C) 3 6
denklem sistemine göre,
( a 2  b 2 )  ( c 2  d 2 ) ’nin x ve y cinsinden
x, y ve z birer rakam olmak üzere, y<z<x
değeri nedir?
koşuluna uyan ve 3 ile bölünebilen kaç
tane xyz üç basamaklı doğal sayı
A) x 2  y 2
vardır?
A) 40
B) 42
C) 44
D) 48
D)
E) 50
2
x2
y2
B) x 2  y 2
C) x 2  y 2
E) x  y
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
11. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
16. a  b  c  a  b  b  c  c  a  a  b  c  7
13. T(x) , x doğal sayısının rakamları toplamı
olsun. T(3)=3 ve T(28)=10 gibi.
denklemini sağlayan birbirinden farklı
Buna göre, T(T(n))=7 eşitliğini sağlayan
a,b,c pozitif tamsayılarının toplamı
iki basamaklı sayıların toplamının 10 ile
kaçtır?
bölümünden kalan kaçtır?
A) 10
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
B) 9
C) 8
D) 7
E) 6
E) 7
17.
14. 1,2,3,4,5,……..,40 sayılarının en küçük
ortak katı x ve 40 ’ tan küçük 12 asal
sayının çarpımı y olduğuna göre,x , y’ nin
kaç katıdır?
A) 102 B) 240
f(x)=(m+1)x2+nx+16m fonksiyonunun grafiği
C) 360 D) 480 E) 720
verilmiştir. Buna göre, m sayısı kaçtır?
A) -15
15.
x
2
x  5x  1

x2
x 4  5x 2  1
1
A)
2
1
3
ise,
18.
B) 2
C) 1
C)
15
31
D) 8
E) 15
3 sin 3 x  cos 3 x  2 cos 252 0  2 sin 234 0
denkleminin geniş açı olan en küçük
ifadesinin değeri nedir?
1
D)
7
B) -8
kökü kaç derecedir?
A) 1000 B) 1100 C) 1200 D) 1300 E) 1400
E) 7
3
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
11. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
19.
21. ABCDEF altıgeninde m(Aˆ) = m(Fˆ) = 105 0 ,
ˆ ) = 150 0 , m(Eˆ )  120 0 ve |AF|
m( Bˆ) = m( D
uzunluğu dışındaki tüm kenarlarının
uzunlukları 2 birim olduğuna göre,
[AF] kenarı kaç birimdir?
ABC üçgen; BD  ,ABC açısının açıortayı,
AD  BD , mABˆD  mDBˆC  20 o ,
A)
3
B) 2
C) 5
E) 2 2
D) 6
BD  3 cm , AC  6 cm


ˆ B kaç derecedir?
olduğuna göre, m AC
A ) 10
B ) 20
C )30
D ) 40
E ) 45
22.
20.
ABCD paralelkenar,
FB  AC  G , EB  AC  H
AE   FB  M, DE
olduğuna göre,
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni EF boyunca
A)
olduğuna göre, AB kaç br dir?
B)5
C) 2 5
D) 2 7
Alan(MGHE)
oranı
Alan(ABCD)
kaçtır?
katlanıyor. AB  A ' E , BF  3 br B' K  4 br
A)4
 2 EC , DA  3 AF
E)6
4
3
4
5
B)
C)
22
33
44
D)
6
55
E)
7
66
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
11. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
23.
25.
ABCD dörtgen, BD   AC   E , BD  açıortay,
EC  5 cm , AE  AD , DE  EB
ABC bir dik üçgen, AE   AB  ,

 
olduğuna göre, AD kaç cm dir?

2m ABˆC  m AEˆD , CD  DB ,
A)5
CE  6 br , DE  15 br
B)8
C ) 10
olduğuna göre, CB kaç br dir?
A)9 3
B) 8 5
D ) 6 15
C ) 4 15
E ) 7 15
24. Dik koordinat sisteminde y ekseni
üzerindeki P noktasının ordinatı 0 dan
büyük 15 den küçük bir sayıdır. O(0,0) ,
A( 3 3 ,3) ve P noktalarından geçen
çemberlerin yarıçaplarının bir tam sayı
olmasını sağlayan kaç P noktası vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
TEST BİTTİ. YANITLARINIZI
E) 5
KONTROL EDİNİZ.
5
D ) 12
E) 15
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI
11.SINIF ELEME SINAVI TEST YANITLARI
1 ) C 2 ) A 3 ) B 4 ) E 5 ) C 6 ) C 7 ) D 8 ) A 9 ) B 10 ) D 11 ) D 12 ) A 13 ) C 14 ) E 15 ) D 16 ) B 17 ) E 18 ) C 19) B 20 ) E 21 ) E 22 ) C 23 ) D 24 ) E 25 ) C 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content