close

Enter

Log in using OpenID

7. Sınıflar - Özel Ege Lisesi

embedDownload
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI TEST SORULARI
1.
− ( −1) 44 .( −120 ).( −10 )
( −1)33 .( −( −1) 45 ).( −117 )
işleminin sonucu
4. Aşağıdaki şekillerden hangisinin 2 tane
simetri ekseni vardır?
kaçtır?
1
B) −
2
A) − 1
1
C)
2
A)
B)
C)
D)
D) 1
x y z
= = ,
3 4 5
5.
x.y.z = 1620 ise x+y+z kaçtır?
2. xy ve yx rakamları farklı iki basamaklı
sayılar olmak üzere, xy – yx =a3 eşitliğini
A) 524
B) 367
C) 64
D) 36
sağlayan kaç tane xy iki basamaklı sayısı
vardır? (a ∈ N)
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
6.
x < 0 < y olmak üzere,
aşağıdaki ifadelerden hangileri daima
negatiftir?
I)
x
y
II)
x 2 .y + 1
y
5
3. A = 1 +
1+
4
3−
2
x
III) x 2 −
A sayısını tanımsız yapan x değerleri
toplamı kaçtır?
IV)
A)
2
3
B)
2
7
C)
13
18
D)
20
21
x3 − y
y +1
A) I, III
1
1
y
B) I, IV
C) II, III
D) I, II
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI TEST SORULARI
7.
10. (5 x ) 2 − 5 x 0 + 5 x 2
4 44 444
44...4
+
+
+ ... +
5 55 555
55...5
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden
hangisidir?
105 tane
işleminin sonucu kaçtır?
A) 30x2 – 5
30x2 – 1
B)
A) 89
B) 84
C) 80
D) 75
C) 10x2 – 1
10x2 – 5
D)
11. 1729 takımın katıldığı bir basketbol
8. A(a – 3, 3) noktasının y eksenine uzaklığı,
turnuvası eleme usulü ile yapılacaktır.
B(b, 1) noktasının x eksenine uzaklığının 2
Kura çekiminde eşlemeyen takımlar bir
katı ise, a’ nın alabileceği değerler toplamı
üst tura direk çıkacaktır. Turnuvada
kaçtır?
A) 4
toplam kaç maç yapılacaktır?
B) 5
C) 6
D) 7
A) 865
B) 1728
C) 1832
D) 1914
A
12.
9. 1 + 2 + 3 + .... + n =
B
n(n + 1)
2
T
1’ den n’ ye kadar olan sayıların toplamının
C
formülü yukarıda verilmiştir. Formülü
E
kullanmadan 1’ den n’ ye kadar olan sayıları
D
toplayan bir öğrenci, sayılardan birini
ABCDE… düzgün çokgeninde [BT] ve

[DT] açıortaylardır. m(BTD) = 60  ise, bu
unutarak toplamı 285 bulmuştur. Buna göre,
öğrencinin unuttuğu sayı kaçtır?
düzgün çokgenin köşegen sayısı
A) 8
B) 10
C) 13
kaçtır?
D) 15
A) 75
2
B) 54
C) 30
D) 12
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI TEST SORULARI
y
13. Bir hayvanat bahçesinde hayvanlara 5 ay
yetecek kadar yiyecek vardır. Hayvanat
16.
bahçesinden 40 hayvan ayrıldığında, bu
yiyecek kalan hayvanlara 6 ay yetiyor.
A
Buna göre, başlangıçta kaç hayvan
B
vardır?
x
A) 240
B) 230
C) 220
D) 210
C
14. a ve b farklı iki tamsayı olmak üzere,
ab = 256 ise,
Koordinat sisteminde çizilecek bir
a + b toplamının alabileceği en küçük
paralelkenar köşeleri işaretlenmiştir.
değer kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi bu
paralelkenarın dördüncü köşesinin
A) 6
B) 10
C) – 14
koordinatları olamaz?
D) – 17
A) (7, –2)
B) (–3, 0)
C) (5, 6)
15. Bir kafede 8 kişilik kare masaların her bir
D) (–2, 1)
kenarına 2 kişi oturabilmektedir. 2 masa
yan yana birleştirildiğinde masaların
17. Bir tamsayıya (–8) ekleyip (–6)
etrafına 12 kişi, 3 masa yan yana
birleştirildiğinde ise 16 kişi oturabilmektedir.
çıkartılıyor. Aynı tamsayıya (–2) ekleyip
Eğer, 25 masa yan yana birleştirilirse
(–4) çıkartıldığında elde edilen sonuç
masaların etrafına en fazla kaç kişi
ile başta elde edilen sonuçtan kaç
oturabilir?
fazladır?
A) 100
B) 104
C) 108
A) 1
D) 116
3
B) 2
C) 3
D) 4
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI TEST SORULARI
18. Bir kuruyemişçi,
13
5
kg fıstık,
kg badem,
20
8
20. Yaşları oranı
4
olan iki kişinin 3 yıl
7
3
4
kg çekirdek ve
kg cevizin tümünü
10
5
sonraki yaşları oranı
5
ise, 5 yıl
8
karıştırıyor. Bu karışımı eşit 5 pakete
sonraki yaşları toplamı kaçtır?
ayırdıktan sonra kg’ ını 40 TL ye satıyor.
Kuruyemişçi, bir paketi kaç TL’ ye
A) 43
B) 40
C) 38
D) 33
satmıştır?
A) 19
B) 40
C) 65
D) 95
y= 4x
y= mx
19.
21. Bir mağaza tüm ürünlerinde % 20
C
D
indirim uygulayınca satışları % 20
artıyor. Buna göre, mağazanın kar
zarar durumunda nasıl bir değişme
olur?
B
A
A) % 20 kar
B) % 4 zarar
C) % 4 kar
D) Değişmez
Şekildeki ABCD karesinin D köşesi y = 4x,
C köşesi y = mx doğrusu üzerinde ise m
kaçtır?
A)
4
5
B)
3
5
C)
2
5
D)
1
5
4
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI TEST SORULARI
A
22.
24. Bir tüccar satın aldığı bir malın yarısını
B
72
%15, kalanını %35 karla satıyor. Tüccar
0
malın tamamını % 55 karla satsaydı
480 TL daha fazla kar edecekti. Malın
C
D
maliyet fiyatı kaç liradır?
x
A) 800
E
B) 1500
C) 1600
D)1800
F
[BA // [EF, [DC] ve [DE] açıortay,
ˆ E) = x kaç
m( ABˆC) = 72  ise, m(CD
derecedir?
A) 54
C
B) 64
C) 74
B
25.
D) 84
A
D
E
23. Bir silginin fiyatı bir defterin fiyatının
F
H
2
’ si
5
kadardır. 2 defter ve 3 silgi alan bir kişi
satıcıya 8 TL ödüyor. Buna göre, 5 defter
Bir düzlemde kolları birbirine paralel
ve 1 silgi alan bir kişi kaç TL öder?
olan merdiven biçimindeki iki şekil, A, B
A) 12
m(FAˆE) = 50  ise, aşağıdaki açılardan
B) 12,5
C) 13
ve C noktalarında kesişiyor.
D) 13,5
hangisinin ölçüsü yanlıştır?
A) m(CAˆE) = 130 
B) m( ABˆH) = 50 
ˆ D) = 130 
C) m(FC
D) m(CAˆB) = 50 
TEST BİTTİ. YANITLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
5
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI TEST SORULARI
6
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIFLAR TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI
1. A
2. A
3. D
4. C
5. D
6. B
7. B
8. C
9. D
10. A
11. B
12. B
13. A
14. C
15. B
16. D
17. D
18. A
19. A
20. A
21. B
22. A
23. D
24. C
25. C
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI KLASİK SORULARI
1. 3 basamaklı 2 sayının rakamları çarpımı 1440’ tır. Bu iki sayının toplamının alabileceği
en küçük değer kaçtır? (10 puan)
2.
M
N–1
N
3
K
N–2
2
3
işlemine göre, M’ nin K türünden değeri nedir? (10 puan)
3. Pelin Hanım, 1200 TL sini aylık % 10 faizle bankaya yatırıyor. Her ay sonu faiziyle birlikte
toplam parayı tekrar aylık % 10 faizle bankaya yatırıyor ve 5 ay sonunda parasını çekiyor.
Pelin Hanım, 5 ay sonunda kaç TL para çeker? (5 puan)
NOT:
BU
SORULARIN
YAPILACAKTIR.
BU
ÇÖZÜMLERİ
KİTAPÇIĞA
SİZE
YAPILAN
DAĞITILAN
ÇÖZÜMLER
ALINMAYACAKTIR.
SINAV BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
1
CEVAP
KÂĞIDINA
DEĞERLENDİRMEYE
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI KLASİK SORULARININ CEVAPLARI
1. 3 basamaklı 2 sayının rakamları çarpımı 1440’ tır. bu iki sayının toplamının alabileceği en
küçük değer kaçtır? (10 puan)
ÇÖZÜM:
1440 = 25.32.5.1
Kullanılabilecek rakamlar: 1, 9 , 5, 8 , 4
Oluşturulacak en küçük 3 basamaklı sayılar: 148, 159
148 + 159 = 307
2.
M
N-1
N
3
K
N–2
2
3
işlemine göre, M’ nin K türünden değeri nedir? (10 puan)
ÇÖZÜM:
N= K(N – 2) + 3
M= 3(N – 1) + 2
N = K.N – 2.K + 3
M =3N – 3 + 2 = 3 N – 1
2K - 3=KN – N
M+1=3N
2K – 3 =N(K – 1)
N=
N=
M+1
3
2K − 3
K −1
2K − 3 M + 1
=
3
K −1
MK – M + K – 1 = 6K – 9
M(K – 1)=5K – 8
M=
5K − 8
K −1
1
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
7. SINIF SINAVI KLASİK SORULARININ CEVAPLARI
3. Pelin Hanım, 1200 TL sini aylık % 10 faizle bankaya yatırıyor. Her ay sonu faiziyle birlikte
toplam parayı tekrar aylık % 10 faizle bankaya yatırıyor ve 5 ay sonunda parasını çekiyor.
Pelin Hanım 5 ay sonunda kaç TL para çeker? (5 puan)
ÇÖZÜM:
1200.10.1
= 120 1200 + 120 = 1320 1. Ay
100
1320.10.1
= 132 1320 + 132 = 1452 2.Ay
100
1452.10.1
= 145,2 1452 + 145,2 = 1597,2 3.Ay
100
1597,2.10.1
= 159,72 1597,2 + 159,72 = 1756,92 4.Ay
100
1756,92.10.1
= 175,692 1756,92 + 175,692 = 1932,612 TL 5.Ay
100
NOT:
BU
SORULARIN
YAPILACAKTIR.
BU
ÇÖZÜMLERİ
KİTAPÇIĞA
SİZE
YAPILAN
DAĞITILAN
ÇÖZÜMLER
ALINMAYACAKTIR.
SINAV BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
2
CEVAP
KÂĞIDINA
DEĞERLENDİRMEYE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content