close

Enter

Log in using OpenID

25 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı İlanını

embedDownload
ARAÇ SATIŞ İLANI
İZMİR DEFTERDARLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SIRA
NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
PLAKASI
MOTOR NO
ŞASE NO
1
Otomobil
Volkswagen Golf 1.6
2005
35 AF 6597
BGU094914
WVWZZZ1KZ5W046466
2
Otomobil
Doğan
1996
35 PY 861
6276703
NM4131B0001049360
3
Otomobil
Dacıa SW
1990
35 AZ 1496
5108
RUU1R13311L0079745R
4
Otomobil
Şahin
1984
35 YH 643
131A10160131979
5
Otomobil
Şahin
1991
35 KT 571
131A10160532247
6
Otomobil
Renault Europa
1996
35 N 5304
F3P10101059
7
Otomobil
Doğan SLX.1.6ie.
1998
35 CRL 90
131F30166453337
8
Otomobil
Opel Vectra 2.0 GLS.
1998
35 BCK 72
X20XEV14316115
9
Otomobil
Ford Escord STW.
1998
35 CVE 51
WJ38034
10
Otomobil
Opel Gls1.6
1998
35 CVE 33
X16XE120B13579
11
Otomobil
Opel Astra1.6 GLS
1998
35 CVE 32
X16XE120B20917
12
Otomobil
Mazda 626
1994
35 AF 8614
FS532711
13
Otomobil
Renault 12 TX
1994
06 RJK 52
R291396
14
Otomobil
Doğan
1991
35 FA 2952
131A10160514954
15
Otomobil
Şahin
1995
35 CJH 77
131A10160817663
16
Otomobil
Şahin
1995
35 MPB 91
1818578
17
Otomobil
Hyundai Admira
2005
35 PMB 28
D3EA4500379
NLHCG4WP5Z071974
18
Otomobil
Şahin
1993
35 BKP 02
131A20160714302
NM413B0000786368
19
MİNİBÜS
Mitsubishi
1997
09 F 7680
4D56HK5904
20
MİNİBÜS
Ford Transit
1999
35 ABV 49
XK05502
SFALXXDJVLXK05502
21
MİNİBÜS
Ford Transit
1998
35 CVC 14
WY77090
SFALXXDJVLW77090
22
MİNİBÜS
Ford Transit
1997
35 FD 666
TS46223
SFALXXDJVLS46223
ARACIN
DURUMU
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
İzmir Maliye Lisesi /
Üçkuyular
Tamiri ile
kullanılabilir
7.500,00
1.500,00
13.08.2014
09:20
TASİŞ / Gaziemir
Tamiri ile
kullanılabilir
5.000,00
1.000,00
13.08.2014
09:40
850,00
170,00
13.08.2014
10:00
1.500,00
300,00
13.08.2014
10:20
2.500,00
500,00
13.08.2014
10:40
5.000,00
1.000,00
13.08.2014
11:00
7.000,00
1.400,00
13.08.2014
11:20
8.700,00
1.740,00
13.08.2014
11:40
6.500,00
1.300,00
13.08.2014
13:20
8.000,00
1.600,00
13.08.2014
13:40
10.000,00
2.000,00
13.08.2014
14:00
4.000,00
800,00
13.08.2014
14:20
3.750,00
750,00
13.08.2014
14:40
4.000,00
800,00
13.08.2014
15:00
4.500,00
900,00
13.08.2014
15:20
3.900,00
780,00
13.08.2014
15:40
6.500,00
1.300,00
14.08.2014
09:20
2.500,00
500,00
14.08.2014
09:40
6.500,00
1.300,00
14.08.2014
10:00
7.250,00
2.175,00
14.08.2014
10:20
7.000,00
1.400,00
14.08.2014
10:40
5.000,00
1.500,00
14.08.2014
11.00
NEREDE
BULUNDUĞU
İrem Yeddiemin /
Torbalı
Arater Yeddiemin
/Menemen
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
131A0131269
kullanılabilir
Tamiri ile
NM4131B0000545553 Urla girişi Shell / Urla
kullanılabilir
Konak Köprüaltı
Tamiri ile
V11L53505TR383002
Otoparkı
kullanılabilir
İzmir Maliye Lisesi /
Tamiri ile
NM4131B0001165612
Üçkuyular
kullanılabilir
İzmir Maliye Lisesi /
Tamiri ile
WOL000036VZ005639
Üçkuyular
kullanılabilir
İzmir Maliye Lisesi /
Tamiri ile
SFANXXDJANWJ38034
Üçkuyular
kullanılabilir
İzmir Maliye Lisesi /
Tamiri ile
WOLOTFF19W5068549
Üçkuyular
kullanılabilir
İzmir Maliye Lisesi /
Tamiri ile
WOLOTFF19W5079138
Üçkuyular
kullanılabilir
Otuzbeş
Tamiri ile
JMZGE14J201288901
Yeddiemin/Bornova
kullanılabilir
İzmir Adliyesi
Tamiri ile
TR123679
Otoparkı/Bayraklı
kullanılabilir
Foça
Tamiri ile
NM4131B0000529323
Kaymakamlığında
kullanılabilir
Egeline Yeddiemin/
Tamiri ile
NM4131B0000953314
Işıkkent
kullanılabilir
Alpler
Tamiri ile
NM4131B0000955055
Yeddiemin/Bornova
kullanılabilir
Murathan Yeddiemin/
Bayraklı
İzmir Maliye
Lisesi/Üçkuyular
JMYHNP15WVA000458 Yeşilyurt Karakolu
Bozyaka Hastanesi
Bahçesi / Karabağlar
Bozyaka Hastanesi
Bahçesi / Karabağlar
Tepecik Hastanesi
Bahçesi/Konak
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
23
KAMYONET
Anadol
1980
35 DSH 02
310453
24
KAMYONET
Renault Express
1998
35 DRZ 78
F80C025027
25
KAMYONET
Skoda Pıck Up
1997
35 AL 3144
7811352533523
26
KAMYONET
Renault 1.9 Ekpres
1997
34 GZ 976
C117738
27
KAMYON
Ford Cargo
1995
21 VA 412
95388
28
KAMYON
Ford Cargo
1997
65 AE 718
TT13200
29
OTOBÜS
Renault Master 19
koltuk
2004
06 AE 4334
S9WY508403
30
OTOBÜS
DafSB 50 koltuk
1998
34 PSB 18
P25498
31
OTOBÜS
İveco Otoyol
1998
35 CSE 53
8040454000867820
S. Demirsoy
Hastanesi Bahçesi /
Buca
İrem Yeddiemin/
VF1F40RP517068800
Torbalı
Gerçek Yeddiemin
TMBEEA673V5542368
/Menderes
Atatürk Mah.
VF1F40RP516201339
Karakolu / Bornova
Bölge Trafik Müd.
SFACCCDJDCSK95388
Bahçesi / Bornova
Buca Trafik Otoparkı
SFACCCDJDCTT913200
/Buca
Erdem Yeddiemin
VF1FDCCL528950764
/Işıkkent
Murathan Yeddiemin /
XMGDE33WSOH006122
Bayraklı
İzmir Maliye Lisesi
NMS080A000T800210
/Üçkuyular
TOPZAG310453
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
2.000,00
400,00
14.08.2014
11:20
2.100,00
420,00
14.08.2014
11:40
3.000,00
600,00
14.08.2014
13:20
2.250,00
450,00
14.08.2014
13:40
9.500,00
1.900,00
14.08.2014
14:00
7.500,00
1.500,00
14.08.2014
14:20
9.000,00
1.800,00
14.08.2014
14:40
11.500,00
3.450,00
14.08.2014
15:00
8.000,00
1.600,00
14.08.2014
15:20
1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında
yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Bornova Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Defterdarlık Toplantı
Salonunda ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,
a) Geçici teminatı (tedavüldeki Türk parası mevzuat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç
Borçlanma senetleri yerine düzenlenen belgeleri )
b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi),
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan süretini vermeleri ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin ise yukarıda
belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından
veya benzeri meslek kuruluşlarından 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını
gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeyi Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak
tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
3) Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. bedeli ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi,
resim, harç vb. alıcıya aittir.
4) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan
araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır.
6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması
şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden görülebilir. İLAN OLUNUR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content