close

Enter

Log in using OpenID

Deney Listesi

embedDownload
Deney Alanı - Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler4
Testing Field -Tested
Materials/Products4
Deney Adı /Name of Test
Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar,
işletme –içi metodlar)
Testing Method (national, international
standards, in-house methods)
SO2 tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 7935
CO tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039
O2 tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039
NONOx, NO2 Tayini
Elektrokimyasal Hücre MetoduEPA CTM–022
Elektrokimyasal Hücre , Hesaplama
Yöntemi
CO2 Tayini
Elektrokimyasal
Hücre Metodu,
Hesaplama Yöntemi
Baca Gazı-Emisyon
TS ISO 12039
Partikül Madde Tayini
Gravimetrik Metod
EPA Metot 17
EPA Metot 5
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
İslilik Tayini
Renk Karşılaştırılması (Bacharach)
Metodu
TS 9503
Hız - Debi
S Tipi Pitot Tüpü ile
TS ISO 10780
Nem
Gravimetrik metod -Yaş kuru
Metod
EPA 4
İşletme İçi Metod
HCl Kütle Konsantrasyonunun
Tayini
Absorpsiyon, UV Spektrometre
TS EN 1911
HF Tayini
Spektrofotometrik Metot ile Flor
Örnekleme ve Tayini
EPA Metot 13A
Partikül Madde PM 10 Tayini
Gravimetrik Metod
EPA 40 CFR Part 50
Appendix J, M
Çöken Toz
TS 2342
Çevresel Gürültünün Tarifi,
Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
TS ISO 1996-2
TS 9315 ISO 1996-1
Ortam Havası
Gürültü
İç Ortam (İSG)
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü
Kaynaklarının Ses Gücü
Seviyelerinin Tayini-Mühendislik
Metodu
TS EN ISO 3744
Ses Basıncı Kullanarak Gürültü
Kaynaklarının Ses Güç
Seviyelerinin Tayini-Gözlem
(Survey) Metodu
TS EN ISO 3746
Sesin Dışarıda Yayılırken
Azalması-Genel Hesaplama
Yöntemi
TS ISO 9613-2
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip
Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses
Basınç Seviyelerinin
Değerlendirilmesi için Ses Güç
Seviyelerinin Tayini - Mühendislik
Metodu
TS ISO 8297
Akustik – İş Yerinde Maruz
Kalınan Gürültü Tayini Ve Bu
Gürültünün Sebep Olduğu İşitme
Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
Detektör Tüplü Kısa Süreli Ölçüm
Sistemleri-Özellikleri Ve Deney
Metotları
JIS K 0804
(TS EN689 ile bağıntılı olacak)
Solunabilir Toz Tayini
MDHS 14/3
(TS EN689 ile bağıntılı olacak)
Toplam Toz Tayini
MDHS 14/3
(TS EN689 ile bağıntılı olacak)
Hava Fanları Emiş Ağızları Ve
Egzoz Kanalları Çıkışı Hız Akımı
ASTMD 3464
Hava Kalitesi Ölçümleri (CO)
NIOSH 6604
Termal Konfor Ölçümü
(WBGT, PMV, PPD Ölçümleri)
TS EN 27243
TS EN ISO 7730
Aydınlatma Düzeyi Ölçümü
COHSR-928-1-IPG-039
Ortam Havasında Toz Tayini
TS 2361
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content