close

Enter

Log in using OpenID

Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Fizibilitesi

embedDownload
BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BEBKA 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
PROJE BAŞVURUSU
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan 2014
Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında birliğimiz adına başvurduğumuz “Bursa
Kamu Hastaneleri Birliği Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Fizibilitesi” başlıklı
TR41/14/DFD/0011 referans numaralı projemiz başarılı bulunarak kabul edilmiş olup, destek
almaya hak kazanmıştır. Söz konusu proje için 22.12.2014 tarihinde Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı ve Birliğimiz arasında Doğrudan Faaliyet sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde kurulması
planlanan Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarının “TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” ve “TS EN ISO 17020: Çeşitli
Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılması İçin Genel Kriterler” vb. standartlarda belirtilen
özellikte (fiziki durum, iklimlendirme kapasite vb) olması için gerekli ve yeterli şartların
belirlenmesi ve listelenmesi, Kalibrasyona Tabi Cihaz Tespiti, Kalibratörlerin Tespiti, gerekli
personel nitelikleri ve sayısı ile almaları gereken eğitimler ve maliyetlerinde yer aldığı fizibilite
raporu hazırlanacaktır. Projenin süresi üç ay olup; Fizibilite Raporu ile Genel Sekreterliğimize
bağlı sağlık tesislerimiz envanterine kayıtlı Biyomedikal cihazların kalibrasyonu için gereken
fiziki, teknik ve personel gerekleri ile maliyetler belirlenecektir.
Proje Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Gerekli İletişim Bilgileri:
Bursa Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
Uzman Havana YİĞİTALP
[email protected]
Tel:0224 600 33 40
Bursa Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
Endüstri Mühendisi İsmail TURAN
[email protected]
Tel:0224 600 33 16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content