close

Enter

Log in using OpenID

Özel röportajın devamı için tıklayınız

embedDownload
@Ekovitrin_OCAK_2015-BASKI:EKOVITRIN_
12/29/14
11:59 PM
Page 118
RÖPORTAJ / EMİN TAHA
Ali KARABAŞ
Özel RÖPORTAJ
E
Emin Taha
Taha Kargo Yönetim
Kurulu Başkanı
“IRAK’TAKİ KAOSU
BAHANE ETMEDİK”
Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, son dönemde Irak’ta
yaşanan gelişmelerin iş dünyası ve yatırımcılar için kaygı verdiğini ancak
her şeye rağmen Irak’ta yaşanan kaosu ve savaşı bahane etmediklerini
söylüyor. Taha, Türkiye’nin Irak’a gerçekleştirdiği ihracatın azalmadan
devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
118
EKOV‹TR‹N OCAK 2015
min Taha, 1998 yılında kurduğu Taha Kargo’yla bugün
adını iş dünyasına ve
Türkiye’ye
duyuruyor.
Türkiye’nin ihracat yapan
ilk 100 firma içerisinde 34. sırada yer alıyor. Firma aynı zamanda
Irak’a ihracat yapan firmalar arasında da 3. sırada bulunuyor. Türkiye ile
Irak arasında ticaretin en güvenilir
bağını kuran Taha Group, her geçen
gün başarı ivmesini arttırarak faaliyetlerini sürdürüyor. Taha Kargo’nun
Türkiye’de 20, Irak’ta 40 şubesi bulunuyor. Son olarak Çin’in
Guangzhou şehrinde şube açan Taha
Kargo, Hindistan’dan sonra Dubai’de
de şube açmayı planlıyor. Taha Kargo
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha,
kara, hava ve deniz taşımacılığında
hedeflerinin büyük olduğunu söylüyor. Kargo taşımacılığında iş ortaklarına çözümler sunan Taha Kargo
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha,
15. MÜSİAD Fuarı’nda Ekovitrin’e
önemli açıklamalarda bulundu.
“TÜRKİYE’DE 20, IRAK’TA
40 ŞUBESİ VAR”
I Taha Kargo olarak son dönemdeki faaliyetlerinizi anlatır mısınız?
Taha Kargo olarak, dünyanın her
yerine hava kargo sloganıyla hareket
ediyoruz. Şu anda dünyanın her yerine hava kargo yoluyla taşımacılık
yapabiliyoruz. 2014 yılında Suudi
Arabistan Havayolları’nın
Türkiye
Genel
Satış
Acenteliği’ni aldık. Türkiye’den
Suudi Arabistan’a yüklenen bütün
kargo yükünü biz taşıyoruz. 2014’te
hava kargoculuğunda önemli bir yol
kat ettik. Türkiye’de 20, Irak’ta 40 şubemiz var. En son Mersin şubemizi
hizmete açtık. Mersin limanına gelen
ürünleri Irak’a taşıyoruz. Geçtiğimiz
aylarda Çin’in Guangzhou şehrinde
şube açtık. Çin’den aldığımız ürünleri
Irak’ın Basra kentine taşıyoruz.
“IRAK’A İHRACATIMIZI
DURDURMADIK”
I Irak’ta yaşanan olaylar dünyanın ilgi odağında. Sizin de Irak’ta çalışmalarınız var. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
IŞİD terör örgütünün Irak’ın belli bölgelerini işgal etmelerine rağmen
ihracatımızı durdurmadık. Bir gün bile Irak’taki kaosu bahane etmedik ve
lojistik hizmetlerimizi sürürdük.
Maliyetler son aylarda oldukça yükselmesine rağmen müşterilerimize
bunu yansıtmadık. ‘Piyasamıza sahip
çıkacağız. Müşterilerimizin sıkıntılı
günlerinde yanlarında olacağız’ dedik.
Kriz dönemini fırsatçılığa çevirelim
diye düşünmedik, düşünmeyiz de.
Böyle olunca da ihracatımız giderek
artış gösterdi. Irak’taki maliyetler
azalıyor. Taşımacılıktaki yüksek maliyetlerin giderek düşüşe geçtiğini
söyleyebiliriz. Bu da bize rahat nefes
aldırıyor.
“SUUDİ ARABİSTAN
HAVA YOLLARI’NIN
HAVA KARGODA TEK
YETKİLİSİ”
I Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen MÜSİAD Fuarı’na katılıyorsunuz. Fuarla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
MÜSİAD Fuarı bu sene gerçekten bir önceki fuara göre daha geniş
katılımla gerçekleşti. 700 katılımcı, 7
bin iş adamı, 60 bakan ve
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Fuarın
EKOV‹TR‹N OCAK 2015
119
@Ekovitrin_OCAK_2015-BASKI:EKOVITRIN_
12/29/14
11:59 PM
Page 120
RÖPORTAJ / EMİN TAHA
ilk gününde 10 bine yakın katılımcı
vardı. Firmalarımız hi-tech projeleriyle fuarda yer aldı. Biz de Taha
Kargo, Taha Yapı ve Golden Bridge
Turizm markalarımızla fuarda yer
aldık. Kara, hava ve deniz kargo taşımacılığı ile ilgili hizmetlerimizi burada tanıtma fırsatımız oldu. Suudi
Arabistan Hava Yolları’nın hava kargo şirketi olan Saudia Cargo’nun tek
yetkilisi, genel satış acentesi sıfatıyla
buradayız. Fuarda ayrıca Çin şubemizin de tanıtımını yaptık. Çin’in
Guangzhou şehrinde yer alan şubemiz bütün Türk iş adamlarımızın
hizmetinde. Çin şubemizin açılışını bir
ay önce gerçekleştirdik. Çin’e iş yapan
Türk iş adamlarımızın lojistik hizmetlerinde yardımcı oluyoruz. Ayrıca
bunun turizm ayağını da yine biz
karşılıyoruz. Orada ticari rehberlerimiz var. Nereden hangi mal daha kaliteli alınır, bu konularda yardımcı oluyoruz. Üretimden teslim sürecine
120
EKOV‹TR‹N OCAK 2015
HİNDİSTAN’DA YENİ ŞUBE AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Mersin’den sonra Çin’in Guangzhou şehrinde şube açan firma
Hindistan’da yeni bir şube açmaya hazırlanıyor. Taha Kargo
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, Irak ve İran ile iş yapmak
isteyen Türk iş adamlarımız bize gelsinler. Kendilerine en iyi
hizmeti vereceğimizden şüpheleri olmasın” diyor.
kadar takibini yapıyoruz. Türk iş
adamlarımızın orada birkaç ay zaman
geçirmesine gerek yok. Biz gereken
her türlü formaliteyi hallediyoruz.
ÇİN’DE YENİ ŞUBE AÇTI
I Çin’deki yatırımınızdan bahseder misiniz?
Şimdi neden Guangzhou, orası 54
milyon nüfuslu bir bölge. O bölge sanayi yoğunluğu olan limanı olan bir
bölge. Türk Hava Yolları ile Çin Türkiye arasında hava kargoculuğu
konusunu gündeme aldık. Çünkü
Türk işadamlarımızın birçoğu Çin’de
imalat yapıyor ya da oradan mal getiriyor. Sadece Türkiye değil Irak,
İran gibi ülkelere de Çin’den mal getirip götüreceğiz. Yani biz uluslararası
alanda Taha Kargo markasını vurgulamak istiyoruz. Çin’den sonra
yurt dışındaki yeni şubemiz Hindistan
olacak. Sonrasında da Dubai’de bir
şube açmayı planlıyoruz. Oralardan
da Türkiye’ye lojistik hizmeti vermeyi
planlıyoruz.
I O bölgede faaliyet gösteren iş
adamlarımızı tavsiyeleriniz nelerdir?
Geçici bir süre için uzun soluklu ve kalıcı yatırımlara ara vermekte fayda var. Bir bekleme süresine ihtiyaç var. Yüksek paralar yatırıp
kalıcı yatırımların yapılması doğru
değil. Ancak şu müjdeyi de verebilirim; Irak’ta kalıcı yatırımlar yapmanın zamanı da gelecek. Çünkü Irak’ın
buna ihtiyacı var. Irak kendi ayakları üzerinde, kendi başına Türkiye
olmadan duramaz. Başka ülkelere
gitse bile Türkiye’deki kaliteyi ve hızı yakalayamaz. Iraklı vatandaşlar,
‘Türk vatandaşlarını seviyor ve Türk
vatandaşı benim kardeşimdir’ diyor.
Türk mallarına güveniyorlar. Türkler
sağlam ürün yapar diyorlar.
Marketlerde ‘Made in Turkey’ yazısını gördükleri zaman tereddütsüz alıyorlar. İlk önce Türk malına yöneliyorlar. Onun için şu anda Irak’ta uzun
vadeli kalıcı yatırımı önermiyorum.
I M üs t ak i l Sana yi ci v e
İ ş a d a m l a r ı D e r n e ğ i ( M Ü Sİ A D )
Lojistik Sektör Kurulu Başkanı’sınız.
Lojistik alanındaki çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu
olarak tüm üyelerimizle bu fuara katıldık. Projelerimiz arasında en
önemlilerinden birisi MÜSİAD
Lojistik Köy ve MÜSİAD Lojistik
Yüksekokulu projesi. Bu konuda
önemli adımlar attık. Planlarımızı
hazırladık. Bölgedeki belediye başkanlarımızla görüşmelerimizi yaptık.
Arsa tahsisleriyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Lojistik sektörüne yetişmiş eleman hazırlayıp sunmaya çalışıyoruz. Diğer yandan mevcut firmalarımızın daha sağlıklı bir
çalışma ortamında faaliyet göstermeleri için çalışıyoruz. Lojistik köyümüzün İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanına ve üçüncü köprüye
yakın bir bölgede olmasını istiyoruz.
Ayrıca komşu ülkelerle olan yollarımız, gümrük kapılarımız ve demir
yollarımızın daha da geliştirilmesi
için bakanlıklarımıza ziyaretlerde
bulunuyoruz. Gördüklerimizi onlara aktarıyoruz.
DÜNYANIN
HER YERİNE
HAVA KARGO
“LOJİSTİK MASTER PLAN ŞART”
Türkiye’nin lojistik master planının olması
lazım. Türkiye’nin buna ihtiyacı var.
I Türkiye’deki lojistik sektörüyle ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Lojistik sektöründe belli başlı sorunlar davam ediyor, ama eskiye göre
biraz daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İlgili bakanlıklarımız ve müsteşarlıklarımız sağ olsunlar bizi dinliyorlar. Türkiye’nin lojistik master planının olması lazım. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Bunun da kamu ve özel sektörle birlikte yapılması lazım. Bizler nerede neye ihtiyaç olduğunu çok iyi
bilen işadamlarıyız. Avrupa bunu başardı ama biz henüz başaramadık.
Gayretimiz sürüyor elbette. Sağ olsun Ekonomi Bakanlığımız, Ulaştırma,
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığımız, Gümrük ve Sanayi Bakanlığımız,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hepsi bize yakın ilgi gösteriyor. MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı olarak heyetimle üç bakanımızı da ziyaret ettik ve kendilerine sektörün sıkıntılarını yazılı olarak aktardık. Bizi
dinlediler ve olumlu bir sinyal aldık diyebilirim. Altyapı olarak Türkiye’nin
eksikleri çok fazla. Demiryolu eksiğimiz var. Komşu ülkelerle demiryolu bağlantılarımız eksik. Karayolu çıkışlarımız 54 tane, güzel bir sayı ama sahalar
yetersiz. Büyütülmesi lazım. Diğer ülkelerin gümrük sahaları da küçük, onlar da ayrı bir problem. Tabii ümitliyiz. Hedeflerimiz var. Zihni açık, ileriyi gören hükümetimizle birlikte sorunların üstesinden birlikte geleceğiz.
“TAHA YAPI İNŞAAT’LA SEKTÖRE FARKLILIK GETİRDİK”
I Taha Grup’un ileriye dönük hedeflerini öğrenebilir miyiz?
Bu fuarda Taha Yapı İnşaat firmamızın da tanıtımın yaptık. İnşaat projelerimiz tanıttık. Standımıza gelen yabancı müşterilerimize ortaklık teklifleri
sunduk. Taha Yapı İnşaat’la sektöre farklılık getirdiğimizi düşünüyorum. Bir
anlamda sürpriz oldu, kimse bunu bizden beklemiyordu. İnşallah önümüzdeki
dönemde inşaat sektöründe de adımızı duyuracağız. Güzel projeler yapacağız. Özellikle yurt dışına hitap edecek projelerimiz olacak.
I Son olarak neler söylemek istersiniz?
Irak ve İran ile iş yapmak isteyen Türk iş adamlarımız bize gelsinler. Biz
o bölgede her tarafa ulaşabiliyoruz. Hiç korkmalarına gerek yok. Kendilerine
en iyi hizmeti vereceğimizden şüpheleri olmasın.
EKOV‹TR‹N OCAK 2015
121
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
504 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content