close

Enter

Log in using OpenID

broşür - WordPress.com

embedDownload
EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI
22-23 ve 29-30 KASIM 2014
TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE
Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel
yaşamındaki başarı yolculuğuna profesyonel olarak koçluk
mesleğine adım atmak isteyen bireyler, eğitimciler, danışmanlar,
aileler ve kişisel gelişim profesyonelleri için düzenlenmektedir.
Öğrencilerle çalışmaktan keyif alıyor, geleceğimizin temsilcilerine,
kendilerini keşfederek yaşamlarındaki maksimum performansı
yakalamaları konusunda profesyonel olarak koçluk yapmak
istiyorsanız, eğitim koçluğu programımız ile günümüzün mesleğine
adım atabilirsiniz.
EĞİTİM KOÇU KİMDİR?
Öğrenci koçu olabilmek için insan ilişkilerinde başarılı, eğitim ve teknolojik yeniliklere
açık ve bu yenilikleri uygulayabilen, sorumluluk ve risk almaktan korkmayan, mesleki
uygulamalarda esnek davranabilen, fikir alış-verişine açık, empati yeteneğine sahip,
yapıcı doğru soruları sorabilen, kendisini sürekli geliştiren, ve hepsinden önemlisi;
öğrencilerinin başarı için her şeyini ortaya koyabilen kişidir.
Hedef belirlemede en çok zorlanan grup ilköğretim okulu öğrencileridir. Maalesef
okullarımız da sadece sınav ve sınava yönelik olarak sol beyni çalıştırmaya yönelik
bilgiler verildiğinden öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve becerilerinin kısacası
potansiyellerinin farkında değillerdir. Bir eğitim koçu öğrencilerin hem istedikleri her
şeye vakit ayırmalarını sağlayacak hem de sosyal alanda destekleyerek hayatı daha iyi
tanımalarına yardımcı olmalıdır.
Koç öğrencinin nasıl sıkılmadan ders çalışabileceğiyle ve ailenin koçun yardımlarıyla
buna nasıl katkı sağlayabileceğiyle ilgilenir. Koç doğru soruları sorarak ve çeşitli
yöntemler kullanarak öğrenciye gitmesi gereken doğru yolu buldurmalıdır.
Mesleki yönlendirme konusunda koç yine hem öğrenci ile hem de aile ile iletişim
halinde olarak öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre yol haritasını çizmesine yardımcı
olmalıdır. Önemli olan öğrencinin ne yapmasını gerektiğini söylemek değil; Ne yapmak
istediğini bularak ona yardımcı olmaktır. Burada da yine doğru soruları sormak koçun
görevidir.
Bütün bunların yapılmasında çözüm eğitim koçluğudur. Eğitim Koçluğu öğrenciler
için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Bu eğitimin sonunda bu kazanımların
sağlanması hedeflenmektedir.
Katılımcıların Kazanımları
• Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayarak, bu tasarıma aileleri de ortak etme
becerisi kazanacaksınız.
• Öğrencinin yaşamında nasıl ve ne zaman danışman, takipçi, motive eden, ideal
model olabileceğinizin bilincinde olacaksınız.
• Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme yeteneğine sahip
olacaksınız.
• Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya koyup, öğrenme
yeteneklerini keşfetmesini sağlayabileceksiniz.
•
Öğrencinin zihnini ve duygusal değişimlerini takip edebileceksiniz.
• Öğrencinin istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına, yeni alışkanlıklar
geliştirmesine yardımcı olabileceksiniz.
•
Öğrencinin iletişim becerilerini artırabileceksiniz.
. Günümüzün en popüler mesleğine adım atmış olacaksınız.
Eğitim Koçluğu Öğrencinin
• Vizyon ve Misyon belirlemesini.
•
Stresi ve sınav kaygısını doğru yönetmesini
•
Dikkat ve konsantrasyonu en üst düzeye taşımasını
•
Daha etkili ve verimli çalışmayı öğrenmesini
•
Zamanı etkin kullanmasını, doğru ve hızlı kararlar almasını
•
Beynin etkin kontrolü ile öğrenmeyi öğrenmesini
•
Alternatif düşünce modelleri geliştirmesini
•
Ders çalışma tekniklerini daha etkin düzeye getirmesini
•
Sınav kaygısını motivasyona dönüştürmesini
•
Öğrencinin okul başarısını artırmayı,
•
Kendine uygun hedefler seçmesini,
•
Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
•
Doğru iletişim kurmasını,
•
Kendine güvenini geliştirmesini
•
Kendisine uygun alan/meslek/okul seçmesini sağlamayı hedefler.
Eğitim sonunda başarılı olan koçlarımıza, Canik Başarı Üniversitesi SEM tarafından
tarafından “EĞİTİM KOÇU” Sertifikası verilecektir.
Eğitim hafta içi veya hafta sonu olarak yapılacaktır.
Hafta içi grubu: 24-25-26-27 Kasım 2014
Hafta Sonu Grubu: 22-23-29-30 Kasım 2014
Detaylı bilgi ve kayıt için:
FEYZA YILMAZ: 0.532.717 6373
Sürekli Eğitim Merkezi (BAŞARI-SEM): Kale Mah. Kaptanağa Cad. NO:14 İlkadım
Samsun
Tel
+90 ( 362 ) 435 05 40
Fax
:+90 ( 362 ) 333 35 37
E-Mail
: [email protected]
ZEKA VE AKIL OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ
25-26 EKİM/ 1-2 KASIM 2014
TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE
ÇOCUKLARIN BEYNİNİ DAHA ETKİN KULLANARAK BAŞARIYA
ULAŞMASINI SAĞLAYIN!
Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama,
mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık,
dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan,
aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar
verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren,
kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.
Eğitim sonrasında eğitim alan kişiler
* Zekâ ve bileşenleri hakkında fikir beyan edebilir.
* Zekâ Oyunları'nı öğretebilir
* Zekâ Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir
* Zekâ Oyunları'nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir
* Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir
* Belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 30 civarında zekâ
oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir.
* Zeka oyunları turnuvalarını organize edebilir.
* Bireysel ve grupla oynanan oyunları organize edebilir.
* Verilen kaynakları kullanabilir.
* Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüt verebilir.
* Çocuklara yönelik sıra dışı düşünme becerisi etkinlikleri yapabilir.
durumda olmaları hedeflenmektedir.
Eğitim sonunda başarılı olanlara, Canik Başarı Üniversitesi SEM tarafından “ZEKA VE
AKIL OYUNLARI EĞİTMENİ” Sertifikası verilecektir.
Eğitim hafta içi ve hafta sonu grubu olarak yapılacaktır.
Hafta içi grubu: 27-28-30-31 Ekim 2014
Hafta Sonu Grubu: 25-26 Ekim ve 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacaktır.
Detaylı bilgi ve kayıt için:
FEYZA YILMAZ: 0.532.717 6373
Sürekli Eğitim Merkezi (BAŞARI-SEM): Kale Mah. Kaptanağa Cad. NO:14 İlkadım
Samsun
Tel
+90 ( 362 ) 435 05 40
Fax
:+90 ( 362 ) 333 35 37
E-Mail
: [email protected]
ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL GELİŞİMİ İÇİN
ZEKA VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ
KAYITLARI BAŞLADI
Zeka ve Akıl Oyunlarıyla Çocukların IQ sunda 13 Puanlık Artış Olabileceğini Biliyor
musunuz?
Berkeley Üniversitesi’nden Nörolog Dr Silvia Bunge ve ekibi, zeka oyunları ile çocukların
akıllarını eğitip eğitemeyeceklerini araştırmak için yaptıkları çalışmada, sadece 8 hafta
sonra, toplam 20 saatlik oynama süresi sonunda çocukların mantıklı düşünme
puanlarının, ortalama %32 arttığını buldular. Bu oran IQ standartları açısından
düşünüldüğünde çocukların IQ su ortalama 13 puanlık bir artış göstermiştir.
Bu atölye ile,
*Öğrencilerin zeka puanları ve dikkatleri artacağı için akademik başarıları artacaktır.
* Oldukça eğlenceli ve faydalı geçirecekleri zeka oyunları dersi okula ve derslere karşı
motivasyonlarını arttıracaktır.
ZEKA OYUNLARININ ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE VE EĞİTİMİNDE YARATTIĞI ETKİLER
Fiziksel gelişme ve sağlık
Bilişsel gelişim
Yaratıcılık gelişimi
Duygusal ve Sosyal gelişme
Psikolojik gelişim
Zekâ gelişimi
Psiko-Motor gelişim
Amaç:
* Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
* Çocuğu Zekâ ve Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
* Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları'nın temel kavramlarını anlatmak
* Zekâ Oyunları'nın geliştirdiği alanları tanıtmak
* Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
* Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
* Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek
* Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek
GELİŞİM ALANLARINA GÖRE ZEKA OYUNLARI
*STRATEJİ GELİŞTİRMEYE YARAYAN OYUNLAR
*AKIL YÜRÜTME/MANTIK OYUNLARI
*GÖRSEL ALGI/UZAMSAL YETENEK OYUNLARI
*SIRADIŞI DÜŞÜNME OYUNLARI
*DİKKAT-KONSANTRASYON, BELLEK OYUNLARI
* SÖZCÜK-DİL OYUNLARI
•
Sınıflar zihinsel gelişim yaş gruplarına göre oluşturulacaktır.
•
Atölye saatleri hafta içi ve/veya hafta sonları olmak üzere haftada 2 saattir.
Detaylı Bilgi ve Kayıt için:
FEYZA YILMAZ: 0.532.717 6373
Sürekli Eğitim Merkezi (BAŞARI-SEM): Kale Mah. Kaptanağa Cad. NO:14 İlkadım
Samsun
Tel
+90 ( 362 ) 435 05 40
Fax
:+90 ( 362 ) 333 35 37
E-Mail
: [email protected]
HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK MI İSTİYORSUNUZ?
SINAV SİSTEMİ AKLINIZI MI KARIŞTIRIYOR?
NASIL DERS ÇALIŞACAĞINIZI BİLMİYOR MUSUNUZ?
BİREYSEL EĞİTİM KOÇLUĞU
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE
Koçluk Hizmeti Alan Öğrenciler
* Hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanır.
*Kendilerini fark eder.
*Güçlü ve zayıf noktalarını görür.
*Yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanır.
*Sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenir.
Bu sistemde Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri ile isteklerini bir araya getirerek;
*Okul başarısını yükseltme,
*Sınav başarısını yükseltme,
*Sınav ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırma,
*Aile iletişimindeki aksaklıları gidermeye yardımcı olma,
*Sosyal alanda başarıyı yakalamalarına yardımcı olma,
*Sosyal etkinliklere katılımlarını sağlama,
*Meslek seçimi,
*Zaman yönetimi,
Konularında bireysel ya da takım çalışması yaparak destek sağlamaktır.
Öğrenci koçluğunun uygulandığında akademik başarının yükseldiği ve
disiplin problemlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı gözlenmiştir. Öğrenci
koçluğu sistemi; akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine
getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunar.
Öğretmenlerin öğrencileriyle, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde
pratik ve güçlü bir yol haritası verir.
ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNUN KATKILARI
Okulun Kazanımları:
• Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
• Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar.
• İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.
• Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır.
• Okulun rekabet gücü artar.
Öğrencilerin Kazanımları:
• Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever.
• Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.
• Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.
• Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.
• Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.
Öğrenci Koçluğu Danışmanlık Hizmeti hafta içi ve hafta sonu olarak
düzenlenmektedir.
Detaylı Bilgi ve kayıt için:
FEYZA YILMAZ: 0.532.717 6373
Sürekli Eğitim Merkezi (BAŞARI-SEM): Kale Mah. Kaptanağa Cad. NO:14 İlkadım
Samsun
Tel
+90 ( 362 ) 435 05 40
Fax
:+90 ( 362 ) 333 35 37
E-Mail
: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content