close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçeriği - Yrd.Doç.Dr. Cihan YÜKSEL

embedDownload
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
KAMU MALİYESİ DERSİ
Dersi Veren
: Yrd. Doç. Dr. Cihan YÜKSEL
E-posta
: [email protected]
Kişisel Sayfa
: http://www.cihanyuksel.org
Telefon
: 0.324.3610001 (Dahili: 5313)
Görüşme Saatleri
: Pazartesi
Salı
13.00-15.00
13.00-15.00
Dersin Kodu ve Adı
: MLY315 Kamu Maliyesi
Ders Saatleri ve Yeri
: Perşembe 13.00-15.35 / D15
Değerlendirme Yöntemi
: Vize (%40) + Final (%60)
DERS İÇERİĞİ
1. Hafta
: Tanışma, Ders Ġçeriği ve Yöntemi Hakkında Genel Bilgi
2. Hafta
: Kamu Kesimi: Kamu Kesiminin Bileşenleri ve Görevleri
3. Hafta
: Birinci En Ġyi Teoremi: Pareto Optimalite
4. Hafta
: Piyasa Başarısızlıkları: Kamusal Mallar
5. Hafta
: Piyasa Başarısızlıkları: Dışsallıklar, Doğal Tekel ve Asimetrik Bilgi
6. Hafta
: Kamu Harcamalarının Tanımı ve Özellikleri; Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
7. Hafta
: Kamu Harcamalarının Artışını Açıklayan Yaklaşımlar
8. Hafta
: Ara sınav (Vize) Haftası
9. Hafta
: Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması; Kamu Harcamalarının Etkileri
10. Hafta
: Kamu Gelir Türleri
11. Hafta
: Verginin Tanımı ve Özellikleri; Fonksiyonları; Teorik Gelişimi; Vergileme Ġlkeleri
12. Hafta
: Vergilemede Adalet
13. Hafta
: Vergiyle Ġlgili Temel Kavramlar
14. Hafta
: Genel Değerlendirme
TEMEL OKUMALAR
1) EDĠZDOĞAN, Nihat & Ö. Çetinkaya & E. Gümüş (2013). Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin Yay.
2) ÖZTÜRK, Nazım (2013). Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin Yayınevi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content