close

Enter

Log in using OpenID

Club Med yaz 2014 İşe Alım

embedDownload
Communiqué de presse
Lyon, 13 février 2014
Club Med Avrupa-Afrika Bölgesi'nde 2014 ilkbahar-yaz sezonu için
yaklaşık 1700 G.O ®/G.E ® ' nin işe alınacağını duyuruyor.
Avrupa-Afrika Bölgesi'ndeki tatil köylerinde çalışan 13 500'den fazla G.O® et G.E®1
ile Club
Med her sene 2200'ü Fransa'dan olmak üzere 5000'den fazla işe alım yapan örnek bir işveren
olarak tanınıyor. Bu şubat ayında, Club Med 2014 ilkbahar-yaz işe alım kampanyasına başlıyor.
Amaç, Avrupa-Afrika Bölgesi'nde ilkbahar-yaz sezonunda açık olan 33 tatil köyünden birinde, 100
farklı meslekten birini icra edecek 1700 eğ itimli personeli (G.O® ve G.E®) işe alabilmek.
Otelcilik ve Eğlence Alanında Uluslararası İşe Alım
Aranan
otelcilik
bununda
1700
profesyonel
alanında
arasında,
çalışacak
çoğ unluğ unu
kişiler
restorancılık
%53
oranda
yer
alıyor;

alanındaki
2014 ilkbahar-yaz dönemi
alınacak
profesyonellerin
G.O®'lar,
%20'sini
için işe
%80'ini
ise
G.E®'ler
oluşturuyor.
meslekler oluşturuyor(bar/mutfak/restoran). Bununla
beraber otelcilik bölümünde resepsiyon, kat hizmetleri
departmanlarına da yeni yetenekler aranıyor. Diğ er % 47 ise eğ lence alanı için işe alınacak;bu
alanda spor, çocuk bakımı, animasyon, sağ lık ve butik bölümlerinde çalışacak profiller aranıyor.
Başvuru yapmak ve Club Med'in sunduğu farklı kariyer fırsatlarını incelemek için t üm açık pozisyonları
clubmedjobs-turkiye.com sitesinde bulabilirsiniz.
% 60 oranda fransızca konuşulan ülkeler olan
İşe alım 2 ana eksene ayrılıyor:

% 80 ilkbahar dönemi
(şubat,mart,nisan – Kış köyleri ve
tüm snee açık olan köyler için)

Fransa ve Belçika'dan işe alım yapılıyor. Ayrıca
Club
Med
uluslararasılaşma
kalınarak farklı ülkelerden
bağ lı
farklı profilleri işe
%20 yaz dönemi
almayı
(mayıs ve haziran ayında işe alınıp yaz
Mauritius Adası,İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda,
sezonu boyunca çalışanlar)
amaçlıyor.
stratejisine
Bununla
beraber,
Türkiye,
Rusya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz'de Club Med
kozmopolit
müşteri
kitlesinin
ihtiyaçlarına
cevap
vermek amacıyla 650 kişiyi işe almayı hedefliyor.
Bu çokkültürlü ortamda Club Med yeni yeteneklerin bulunmasını desteklemek için 11 farklı dilde 25
kariyer sitesiyle (www.clubmedjobs.com)
hizmet veriyor. Bu ay açılacak olan iki yeni site ile bu
platform daha da gelişiyor: Romanya ve Ukrayna.
Adayların beceri ve yetenekleri üstüne yapılan vurgu
Club Med’in adaylarda aradığ ı özellikler nelerdir ? Club Med alanında eğ itimli ya da
mesleğ inde deneyim sahibi gençlerin dikkatini çekmek ve işe almak istiyor.
Aslında, temelde
profesyonel yeterlilik aranıyor: bir G.O® mesleğ inde uzman olmalı, gerçek bir bilgi birikimi olmalı
ve lüks hizmet sunulan müşteri kitlesi ile iletişim
kurabilme kapasitesine sahip olmalı.
Uluslararasılaşma çerçevesinde ve uluslararası müşteri kitlesi ile direk iletişim kurulan mesleklerde
1
G.O : Gentil Organisateur (Nazik organizatör) ; G.E : Gentil Employé (Nazik personel)
ingilizce (ya da aday Fransız değ ilse fransızca) bilgisine çok önem veriliyor. Bu iki dil bazı meslekler
için
vazgeçilmezken
bunun
dışında
bir
yabancı
dile
daha
(italyanca,türkçe,almanca,hollandaca,rusça...)hakim olmak Club Med tarafından işe alınabilmek
için çok büyük bir artı.
Yeterlilik dışında Club Med adayların kişisel özelliklerine de önem veriyor: « müşterilerle bağ
kurma yeteneği, heyecan, hizmet duygusu ve bununla beraber « eğlence » G.O®’ larda aranılan özellikler
arasında yer alıyor. Ekiplerin şirket değ erleri ile de örtüşen bu özellikleri G.M® ‘lerimiz tarafından
takdir edilen « Club Med ruhu» ‘nu oluşturuyor.
Club Med’de çalışmak, gelecek için önemli bir basamak
Ş irketin
işe
alım
konusundaki
tutumunun
bir
göstergesi olarak, işe alınan kişiler şirket içinde
kendilerini geliştiriyorlar.
Bununla beraber, Club
Med’in 2013 Aralık ayında gerçekleştirdiğ i, eski
G.O® ve G.E® ‘lerin % 52’sinin katıldığ ı anket
sonuçları
da
Club
Med’in
çalışanlar
için
bir
trambolin olduğ unu gösteriyor2. Ankete katılanların
% 64’ü 3 aydan kısa bir süre içerisinde başka bir iş
bulurken, % 50’si tam zamanlı olarak yeni bir iş bulabildi.
Eski G.O® ve G.E® ‘ler Club Med deneyimlerinden çok memnun ; %90’ı
bu deneyimi bir yakınlarına tavsiye ediyor. Yine bu ankete göre, %
86 ‘sı Club Med’de bir yabancı dil öğ renerek ya da yeni bir meslek
keşfederek kişisel olarak kendilerini geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca,
ankete katılanların %81’i bu çokkültürlü ortamda yeniliklere ve
gelişime daha açık hale geldiklerini dile getirdiler. « Bu çalışma aynı
zamanda işveren sözü olan « eşşiz bir ortamda deneyim kazanıp
macera yaşayarak kişisel gelişim ve zenginleşme imkanının » % 95
oranda gerçekleştiğ ini gösteriyor. Club Med İnsan Kaynakları
yönetimi adayların gelecekleri için Club Med’in gerçek bir basamak olmasını diliyor.
Başvuru yapmak isteyenler İnsan Kaynakları ekipleri ile iletişime
geçmek ve şirketi daha iyi tanımak için sosyal medyadan Club Med'e
ulaşabilirler.
2
Club Med çalışılabilirlik anketi – aralık 2013 3500 eski (2-7 ya da daha fazla sezon çalışmış ve Club Med’den
2007-2012 yılları arasında ayrılmış ) Avrupalı G.O/G.E ankete katılmıştır.
Hakkında…
"Tatil köyü" konseptinin yaratıcısı, Club Med tüm dünyada herşey dahil tatilin öncüsüdür. Beş kıtada 25 ülkede
toplam 71 tatil köyü ve Club Med 2 adlı gemisi bulunmaktadir. Avrupa-Afrika yönetim birimi (Grubun en önemli
birimidir; diğer birimler Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik olarak adlandırılır.) 13000 G.O® ve G.E®
den oluşur ve yıllık yaklaşık 23 000 sezonluk atama yapılmaktadır.
Başvurularınız için : www.clubmedjobs-turkiye.com
BASIN İLİŞKİLERİ
Sophie REINACH
Lucille SIMON
Club Med
TBWA\CORPORATE
01 53 35 35 87
04 37 47 36 28
[email protected]
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
955 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content