close

Enter

Log in using OpenID

akademik takvim

embedDownload
BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ
2014- 2015 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI
TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ
AKADEMĐK TAKVĐMĐ
GÜZ DÖNEMĐ ( 13 Ekim 2014 Pazartesi – 13 Ocak 2015 Cuma )
Tarih
Akademik Faaliyet
BĐRĐNCĐ KUR (A1) (B1)
Aday Başvuruları ve Para Yatırma
Kesin Kayıtlar
Kurban Bayramı
Derslerin Başlaması / Derslerin Sona Ermesi
Cumhuriyet Bayramı
24-26 Eylül 2014
29 Eylül-01Ekim 2014
04 Ekim 2014 Cumartesi – 07 Ekim 2014 Salı
13 Ekim-21 Kasım 2014
29 Ekim 2014
Kur Bitirme Sınav Tarihinin Đlan Edilmesinin Son
13 Kasım 2014
Günü
Kur Bitirme Sınavı (Dinleme – Okuma – YazmaKonuşma)
24 Kasım 2014
Kur Bitirme Sınav Sonuçlarının Đlan Edilmesinin Son
25 Kasım 2014
Günü
ĐKĐNCĐ KUR (A2) (B2)
Aday Başvuruları ve Para Yatırma
Kesin Kayıtlar
Derslerin Başlaması / Derslerin Sona Ermesi
Kur Bitirme Sınav Tarihinin Đlan Edilmesinin Son
Günü
Yılbaşı
Kur Bitirme Sınavı (Dinleme – Okuma – YazmaKonuşma)
Kur Bitirme Sınav Sonuçlarının Đlan Edilmesinin Son
Günü
Yarıyıl Sonu Tatili
26-27 Kasım 2014
28 Kasım 2014
01 Aralık-9 Ocak 2014
31 Aralık 2014
01 Ocak 2015 Perşembe
12 Ocak 2015
13 Ocak 2015
13 Ocak 2015 – 02 Şubat 2015
BAHAR DÖNEMĐ ( 02 Şubat 2015 Pazartesi – 12 Mayıs 2015 Cuma )
Tarih
Akademik Faaliyet
ÜÇÜNCÜ KUR (B1) (C1)
Aday Başvuruları ve Para Yatırma
Kesin Kayıtlar
02-03 Şubat 2015
04-06 Şubat 2015
Derslerin Başlaması / Derslerin Sona Ermesi
09 Şubat-20 Mart 2015
Kur Bitirme Sınav Tarihinin Đlan Edilmesinin Son
Günü
12 Mart 2015
Kur Bitirme Sınavı (Dinleme – Okuma – YazmaKonuşma)
23 Mart 2015
Kur Bitirme Sınav Sonuçlarının Đlan Edilmesinin Son
24 Mart 2015
Günü
DÖRDÜNCÜ KUR (B2)
Aday Başvuruları
Kesin Kayıtlar
Derslerin Başlaması / Derslerin Sona Ermesi
Kur Bitirme Sınav Tarihinin Đlan Edilmesinin Son
Günü
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
Kur Bitirme Sınavı (Dinleme – Okuma – YazmaKonuşma)
Kur Bitirme Sınav Sonuçlarının Đlan Edilmesinin Son
Günü
25-26 Mart 2015
27 Mart 2015
30 Mart - 8 Mayıs 2015
29 Mart 2015
23 Nisan 2015 Perşembe
01 Mayıs 2015 Cuma
11 Mayıs 2015
12 Mayıs 2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content