close

Enter

Log in using OpenID

Araş. Gör. Sultan SONER

embedDownload
Araş. Gör. / Research Assistant Sultan SONER
İletişim: +90 0312 297 82 25
e-posta: [email protected]
EĞİTİM VE AKADEMİK ÜNVANLAR / EDUCATION AND ACADEMIC POSITIONS
Lisans (undergraduate)
Yüksek Lisans (master's degree)
Y.L. Tezi (M.A. thesis)
:
:
:
Doktora (doctorate)
:
Araştırma Görevlisi (research assistant):
A.Ü. D.T.C.F. Klasik Arkeoloji Bölümü
ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler
2005 Gündelik Hayat Pratikleri Yoluyla Yerin Anlamının
Üretimi: Van Örneği
2009-…, H.Ü. Antropoloji Bölümü (devam ediyor)
2004 Y.Y.Ü. Halkbilim Bölümü
2010 H.Ü. Antropoloji Bölümü (35. Madde)
YAYINLAR / PUBLICATION
Soner S. 2013. Su Üzerine: Ortak Mülkiyet mi Meta mı?. Su Hayattır Satılamaz içinde, İzmir Yenikapı Tiyatrosu
(der.). İstanbul: Ceylan Yayıncılık; 82-87.
Soner S. 2003. Kültürel Miras. Şanlıurfa İl Gelişme Planı Çalışmaları, Ersoy, M., Şengül, H.T. (der.). Ankara:
ODTÜ UPL Yayınları; 325-341, 404-420, 445-447, 485.
SEMPOZYUM VE KONGRELER / SYMPOSIUM AND CONGRESS
PROJELER VE ALAN ÇALIŞMALARI / PROJECTS AND FIELD STUDIES
2004-2005, Yüksek Lisans alan çalışması, Van.
2002-2003, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Stüdyosu alan çalışması, Şanlıurfa (ODTÜ
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı ve GAP İdaresi tarafından hazırlanan
Şanlıurfa İl Gelişme Planı kapsamında Şanlıurfa kenti kültürel miras araştırması).
2002-2003, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Stüdyosu alan çalışması, Şanlıurfa (Kentsel
Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri araştırması)
2002, Alan çalışması, Ankara (Kamusal Mekânın Dönüşümü Projesi: Migros Alışveriş Merkezi Örneği, Danışman:
Doç. Dr. H: Tarık Şengül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1995-1999, Apollon Smintheus Tapınağı Kazısı, Gülpınar, Çanakkale
1998-1999, Salamis Antik Kenti Kazısı, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
VERİLEN DERSLER / LECTURES
İDARİ GÖREVLER / ADMINISTRATIVE TASKS
-
ÜYE OLDUĞU KURUMLAR / MEMBERSHIPS
DİĞER AKTİVİTELER / OTHER ACTIVITIES
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content