close

Enter

Log in using OpenID

21.05.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1014-2014
2013 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1000/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2013 Bakanlıklara Bağlı Kadrolar (Değişiklik)
Tüzüğü’nü onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1015-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEDE
FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1007/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın
4(8) maddesi uyarınca Bapharma Trading Ltd.’in Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de tıbbi ilaç ve medical malzeme alım satım faaliyetlerini gerçekleştirme izni
verilmesini ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü’nün 3(1)
maddesi uyarınca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu
kiralanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1016-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1008/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik)
Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca IBS Communication Ltd.’e Gazimağusa Serbest
Liman ve Bölge’de yazılım ve bilişim hizmetleri gerçekleştirmek üzere Posta Kutusu
kiralanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1017-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1009/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni Tüzüğü 3(1) maddesi
uyarınca Ramsan Free Port Trading Ltd.’e inşaat malzemeleri ve mobilya ithalatihracat faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de
Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1018-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1010/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü
3(1) maddesi uyarınca Autoport Free Port Ltd.’e oto yedek parça alım-satım ve araç
parçalama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1019-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1011/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü
3(2) maddesi uyarınca Mura Free Port Ltd.’e helva, tahin ve reçel üretimi ile gıda
maddeleri, küp şeker, ayçiçeği yağı, bakliyat ithalat-ihracatı ve paketlemesi
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de Posta
Kutusu kiralanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1020-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1012/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın 4(8)
maddesi uyarınca I.C.B.S. Free Port Trading Ltd.’in Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de her türlü uluslararası ticaret ve danışmanlığı ile plastik pvc, alüminyum ve
metal ürünleri ticaret faaliyeti yapma izni verilmesini ve Serbest Liman ve Bölge
İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca Gazimağusa Serbest
Liman ve Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1021-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1014/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik)
Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca Tüfekçi Free Port Trading Ltd’e bitüm (katran)
ithalat - ihracat faaliyetini gerçekleştirmek üzere Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1022-2014
ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME
SINAV (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1044/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları) Yasası’nın 13’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası ve Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 17’nci maddesinin (1)’inci
fıkrası uyarınca hazırlanıp ekte sunulan “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf
Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1025-2014
HOLOGRAMLI KAĞIT TEMİNİ
(Önerge No:1050/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi ile
Kaymakamlıklar’da kullanılmak üzere gereksinim duyulan 200,000 adet hologramlı
kağıdın bir Hollanda firması olan Meersen Papier’den 17,273.85 TL’na temin
edilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus
Kayıt Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Kırtasiye Alımları”
07-04-01-3-2-1-03-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1026-2014
DEMİRHAN KÖYÜ’NDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN
KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1051/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa kazasına bağlı
Demirhan Köyü’nde eksik yayımlanan özel mülkiyete ait taşınmaz malın
kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 6’ncı
maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1027-2014
GAZİMAĞUSA KAZASINA BAĞLI BAHÇALAR KÖYÜ’NDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT
TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1052/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Gazimağusa kazasına bağlı
Bahçalar Köyü’nde eksik yayımlanan özel mülkiyete ait taşınmaz malın
kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 6’ncı maddesi
uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1030-2014
BAKÜ’DE DÜZENLENECEK KONFERANSA KATILIM
(Önerge No:1055/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 12. Bakü Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı
çerçevesinde, 18-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de düzenlenecek “Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Kadın Haklarının
Sağlanması Konusundaki Rolü” konulu konferansa Ombudsman Dairesi Müdürü
Zeki Gürsel’in 16-21 Haziran 2014 tarihlerinde görevli olarak katılmasını; Ercanİstanbul-Bakü-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, yurtdışında kalacağı
süre içerisinde mevzuat gereği harcırahı ile konaklama masrafları ve doğabilecek
diğer resmi harcamlar için Müdür Zeki Gürsel adına verilecek 1,000 USD (Bin
Amerikan Doları) avansın Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 18-00-03-3-4-103-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1031-2014
KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. KREDİ TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1056/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Kooperatif Şirketler Yasası madde 54 altında hazırlanıp
ekte sunulan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Kredi Tüzüğü’nü, ayni
Yasa’nın 40’ıncı maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1033-2014
5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ’NE KATILIM
(Önerge No:1059/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan davet
çerçevesinde, 21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak “5. Karayolu
Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi”ne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na
bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü personeli II. Derece İnşaat Mühendisi Serhan
Kazmacı ile Trafik Hizmetleri Birimi’nden I. Derece Kıd. Baş Teknisyen Ümit
Karagözlü’nün katılmalarını, uçak biletleri ile kalacakları süre içerisindeki iaşe-ibate
masrafları davet çerçevesinde karşılanacağından, 20-23 Mayıs 2014 tarihlerine
bağlı olarak Ankara’da bulunacakları süre zarfında mevzuat gereği harcırahlarının
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları” 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1034-2014
DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK
YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1060/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu Tüzüğü’nü onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1035-2014
DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ
YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1061/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık
Hizmetleri Yüksekokulu Tüzüğü’nü onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1036-2014
II.CUMHURBAŞKANI MEHMET ALİ TALAT VE BERABERİNDEKİLERİN
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ YURTDIŞI ZİYARETLER
(Önerge No:1062/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, resmi temaslarda bulunmak üzere 2014 yılı sonuna kadar
yurtdışı ziyaretlerde bulunacak II.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve
beraberindekilerin gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama ücretleri ve diğer resmi
harcamaların ödeneği aşmamak üzere Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “II.Cumhurbaşkanı’nın Ofis Giderleri” 06-01-01-1-9-1-05-3-9-07
kaleminden karşılanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1037-2014
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 5. BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI TOPLANTISI
OLAĞAN OTURUMUNA KATILIM
(Önerge No:1063/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, “İslam İşbirliği Teşkilatı 5’inci Bağımsız Daimi İnsan Hakları
Toplantısı Olağan Oturumu”na katılmak amacıyla, Cidde’ye resmi bir ziyarette
bulunacak olan Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Oktay
Öztürk ve Dışişleri Dairesi 3’üncü Sekreteri Hakan Aksoy’un 31 Mayıs 2014
tarihinde Ercan-İstanbul-Cidde gidiş, 3 Haziran 2014 tarihinde Cidde-İstanbul-Ercan
dönüş uçak bilet bedelleri, vize harcamaları, iaşe-ibate giderleri ile belirtilen tarihler
için mevzuat gereği harcırahları; ayrıca Müdür/Temsilci Oktay Öztürk adına
verilecek 3,000 ABD Doları avansın Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1038-2014
KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN ZIPKINLA BALIK AVI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA
KKTC AVCILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILIMI
(Önerge No:1064/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 15-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kuşadası’nda
düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası’na 14-19 Mayıs 2014 tarihlerine
bağlı olarak 6 kişilik bir ekiple katılan KKTC Avcılık Federasyonu’nun 6,235 TL’na
baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının (uçak bileti, otobüs bileti, yemek,
zodiak kirası) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na
bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1039-2014
GAZİMAĞUSA-YENİERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE
EKSİK YAYIMLANAN ZİYAMET KÖYÜ’NDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT
TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1066/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Gazimağusa-Yenierenköy yol
güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Ziyamet köyünde özel mülkiyete ait
taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı
Yasası’nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1040-2014
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:1067/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Elinsan Hava Kalite Ölçüm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti.’nin daveti üzerine inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere,
14-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’a giden Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Osmanlılar’ın Ercan-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak biletleri, mevzuat gereği harcırah ve beliren resmi giderlerin Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1042-2014
Y(K-I)872-2014 SAYI VE 26.4.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1069/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Gündüz Tekin Onay Alt Yapı Derneği’nce KKTC’nde
Düzenlenecek “Gündüz Tekin Onay Uluslararası Minikler Futbol Festivali
Harcamalarının Karşılanması”na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu
Y(K-I)872-2014 sayı ve 26.4.2014 tarihli kararda yer alan “tişört” ibaresinden hemen
sonra “kupa ve yurtiçi ulaşım giderleri” ibaresinin eklenmesini ve bahse konu
kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1045-2014
“MEHMETÇİK IV” PALAMAR BOTUNUN BAKIM VE ONARIM MASRAFLARININ
KARŞILANMASI
(Önerge No:1075/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi
Müdürlüğü’ne bağlı Girne Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı’nın kullanımında
bulunan Mehmetçik IV Palamar Botu’nun havuzlama/kızaklama, bakım ve onarım
işlerinin tek tersane olan Gemyat Delta Marina Ltd.’den alınan ve önergeye ekli
sunulan Maliyet Keşif Raporu doğrultusunda KDV dahil toplam 16,553.20 TL
karşılığında yaptırılabilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve TC
Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Limanların ve Diğer Kıyı Yapılarının
Geliştirilmesi Projesi” 08-06-04-5-3-01-3-06-5-7-13 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
21.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content