close

Enter

Log in using OpenID

9. hafta - Akasya Koleji

embedDownload
ÖZEL AKASYA İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
3. SINIFLAR HAFTALIK DERS PLANI
9.HAFTA (10 – 14 KASIM)
TÜRKÇE
MATEMATİK
KONU:
3.TEMA: Üretim –
Tüketim ve
Verimlilik
AĞACIM
ÖĞRENME ALANI:
SAYILAR
KONU:
Görs el Okuma
BİLMEK:
Dinleme ve okuma
kurallarını bilir.
Ana fikri bulmayı
bilir.
Duygu ve
düşüncelerini farklı
yöntemlerle
anlatabileceğini
bilir.
ANLAMAK:
YAPMAK:
Örneği inceleyerek
yarım kalan
çalışmaları
tamamlayabileceğini
anlar.
Dinledikleriyle ilgili
çıkarımlar yapar.
Görsel okuma yapar.
Metinle ilgili soruları
yanıtlar.
Eş anlamlı kelimeleri
bilir.
Ünlü harfleri bilir.
ALT ÖĞRENME
ALANLARI: DOĞAL
SAYILAR
Bir doğal sayıyı en
yakın onluğa
yuvarlarken sayının
birler
basamağındaki
rakama bakılması
gerektiğini bilir.
Bir doğal sayının
birler
basamağındaki
rakam 5’ten
küçükse sayının bir
alt onluğa, 5 ve
5’ten büyükse de
bir üst onluğa
yuvarlanması
gerektiğini anlar.
En çok üç
basamaklı doğal
sayıları en yakın
onluğa yuvarlar.
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
ÖĞRENME ALANI:
MADDEYİ
TANIYALIM
ALT ÖĞRENME
ALANLARI:
MADDEYİ
NİTELEYEN
ÖZELLİKLER
1.TEMA: OKUL
HEYECANIM
Konular:
Tra fi k Kura l l a rı
Okul Yol unda
Ha yır!
Bazı davranışların
tehlikelere yol
açabileceğini bilir.
Trafik işaret ve
levhalarını, trafik
kurallarını bilir.
Ne olduğunu
bilmediğimiz
maddelere karşı
dikkatli olmamız
gerektiğini anlar.
Tanımadığı kişilerle
karşılaştığında
dikkatli davranması
gerektiğini anlar.
Bireysel olarak ya
da gruplar hâlinde
maddelerle
çalışırken gerekli
güvenlik
tedbirlerini almada
sorumluluk
üstlenir.
Okula geliş ve
gidişlerinde
kendisinin ve
başkalarının güvenliği
için trafik işaret ve
levhalarına, trafik
kurallarına uyar.
Okula geliş ve
gidişlerinde
başkalarının kabul
edilemez önerileriyle
karşılaştığında etkili
reddetme davranışı
sergiler.
Okula geliş ve
gidişlerinde
karşılaştığı kişilerle
aralarında çıkabilecek
sorunlar için hangi
çözüm yollarına
başvurabileceğini
açıklar.
DERS SAATİ:
7 DERS SAATİ
6 DERS SAATİ
5 DERS SAATİ
4 DERS SAATİ
DERS KİTABI SAYFA ARALIĞI:
37-38-39-40
29
51-52-53
34-35
ÇALIŞMA KİTAP SAYFA
ARALIĞI:
51-52-53-54-55
17
YARDIMCI KİTAP SAYFA
ARALIĞI:
204-205
8-9
50-51-52
YAPILACAK ETKİNLİK:
Görsel Okuma
(Trafik İşaretleri)
Empati Kuruyorum
Sayı doğrusu
üzerinde sayılar
arası ilişki
Türkçe Ders
Kitabımız, Yardımcı
Kitaplar, Okulistik,
Türkçe sözlük
Matematik Ders
Kitabımız, Yardımcı
Kitaplar, Okulistik
Maddeleri Nasıl
Tanırız?
(Grup Çalışması)
Fen Bilimleri Ders
Kitabımız,
Yardımcı kitaplar,
Okulistik, Cam
bardak, plastik
bardak, su, süt,
çay, tuz, şeker, pul
biber, şeker,
çikolata, taş,
pamuk, oyun
hamuru, limon,
kolonya, parfüm,
sıvı sabun
Soru – Cevap
Çoktan Seçmeli
Soru – Cevap
Çoktan Seçmeli
KULLANILACAK ARAÇ VE
GEREÇLER:
34-35-36
50-51-52
Hayat Bilgisi Ders
Kitabımız, Yardımcı
kitaplar, Okulistik
PORTFOLYO ÇALIŞMASI:
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
3A SINIF ÖĞRETMENİ
ÖZGE GÜRLEYÜK
3B SINIF ÖĞRETMENİ
MELİKE KILIÇASLAN
Doğru – Yanlış
Boşluk Doldurma
Çoktan Seçmeli
OKUL MÜDÜRÜ
ŞİRİN AKLEN
Soru – Cevap
Çoktan Seçmeli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
243 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content