close

Enter

Log in using OpenID

244+ 337 390 380 370 Baykuşun sorduğu toplama işleminin

embedDownload
Adı soyadı :
Aşağıdaki sayı doğrusunu inceleyiniz.
5
350
1
Baykuşun sorduğu toplama işleminin sonucunu sayıları en
yakın onluğa yuvarlayarak bulan, aşağıdaki hayvanlardan
hangisinin tahmini doğrudur?
340
345
244+ 337
390
380
400
375
365
450
396
392
415
425
500
465
461
488
485
a) Belirtilen yerlere gelmesi gereken sayıları tahminen kutudakilerden
hangisi olduğuna karar vererek boyayınız.
b) Boyadığınız sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.
370
6
Aşa¤ıda verilen sayıların toplamlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken
kullandı¤ınız yöntemi noktalı yerlere yazınız.
2
Ankara’dan ‹stanbul’a giden bir trenin 248 yolcusu vardır.
Trene Eskişehir’de 115 yolcu daha biniyor. Trenin toplam yolcu
sayısının kaç oldu¤unu sayıları en yakın onlu¤a yuvarlayarak
tahmin ediniz.
a)
485 + 279
c)
272 + 558
3
Eczacı ‹brahim Bey, Kasım ayında 324, Aralık ayında 567
ilaç satıyor. ‹brahim Bey’in iki ay boyunca toplam kaç ilaç sattı¤ını
tahmin ediniz.
Tahmininizi hangi yöntemle yaptı¤ınızı açıklayınız.
b)
.............................
620 + 318
.............................
ç)
.............................
376 + 205
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
7
4
Aşa¤ıdaki işlemlerin sonuçlarını sayıların sadece yüzlüklerini
ve onluklarını toplayarak tahmin ediniz.
a) 185 + 421
b) 329 + 256
c) 697 + 213
Aşa¤ıdaki ürünlerin fiyatlarını en yakın
onlu¤a yuvarlayarak tabloyu
tamamlayınız.
236 TL
885 TL
20
885 TL
907 TL
Tablo: Ürün Fiyatları
Ürün adı
Fiyatı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
580 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content