close

Enter

Log in using OpenID

AKÇANSA - A1 Capital

embedDownload
AKÇANSA
28 Ocak 2015
GELİR TABLOSU
AKÇANSA HAKKINDA
Akçansa, Akçimento (kuruluşu 1967) ve Çanakkale
Çimento (kuruluşu 1974)’nun 1996 yılında birleşmesi
sonucunda kurulmuştur. Akçansa ülkemizin çimento
ihtiyacının %10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının
ise %12,5’ini karşılamaktadır. Diğer bir iştiraki olan
Agregasa Agrega ile 2002 yılında birleşen şirket, agrega
üretim faaliyetini “Agregasa” markası altında 4 tesisi ile
sürdürmektedir.
ORTAKLIK YAPISI
09/2014
Hasılat
1.078.708.291
Satışların Maliyeti
-770.743.997
Brüt Kar / Zarar
307.964.294
Esas Faaliyet K / Z
258.886.672
Dönem Karı / Zararı
206.061.861
Kar Marjları (%)
Brüt Kar
28,55%
Esas Faaliyet Karı
24,00%
Dönem Karı
19,10%
09/2013
875.330.296
-684.273.766
191.056.530
149.503.112
120.214.820
21,83%
17,08%
13,73%
BİLANÇO
Toplam Aktifler
Dönen Varlıklar
Toplam Yabancı
Kaynaklar
Özsermaye
Birikmiş Amortisman
FVÖK
09/2014
1.589.070.352
537.888.592
09/2013
1.516.720.475
510.146.136
490.381.869
1.098.688.483
0
4.730.376
540.666.782
976.053.693
0
5.986.712
09/2014
1,45
0,69
0,69
09/2013
1,16
0,62
0,64
0,66
0,20
0,13
0,66
0,13
0,08
BAŞLICA RASYOLAR
Cari Oran
Aktif Devir Hızı
Özsermaye/Aktifler
Duran
Varlıklar/Aktifler
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
ŞİRKET KÜNYESİ
Halka Açıklık
Çıkarılmış Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Senet Sayısı
F/K
Piyasa Değeri
Defter Değeri
Kayıtlı Sermaye Tavanı*
20,57%
191.447.068,25
191.447.068,25
50.000.000.000
14,1
18,00 TL
5,74
500.000.000
* Şirket bir sonraki kayıtlı sermaye tavanı artışını 31.12.2017
tarihine kadar yapmalıdır.
Tabloda yer alan değerler 28.01.2015 gün içi değerlerine göre
hesaplanmıştır.
Direktör
Belgin Maviş
Temettü Tarihi
Nakit Temettü Brüt Oran
(%)
28.3.2014
29.3.2013
75,43
57,45
Nakit Temettü Tutarı (TL)
Nakit Temettü Net Oran
(%)
144.400.866
109.986.341
64,11
48,83
Net Kar (TL)
Temettü Verimi (%)
Nakit Temettü Dağıtma
Oranı (%)
Temettü Verimi Tahmini*
157.887.004
6,6
120.033.265
5,2
91,5
91,6
[email protected]
4,99
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
28 Ocak 2015
Dipnot: Temettü verimi kısaca bir hisse senedi için ödediğiniz paranın ne
kadarı size geri dönecektir bunu gösterir.
Güncel Gelişmeler
*Yapılan hesaplamalar geriye dönük 3 yılın kapanış değerleri ortalaması
alınarak hesaplanmıştır.
KAP AÇIKLAMASI 14.11.2014
**Fabrikanın / Şirketin bulunduğu coğrafi konum.
Şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda,
kapasite artışına ihtiyaç duyulması halinde mevcut
yasal süreçlere uyum konusundaki ön izin ve ilişkili
prosedürlerin tamamlanması maksadıyla Çanakkale
Üretim tesisimiz için ÇED (Çevresel Etki
Değerlendirmesi) müracaatı yapılmış, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED başvuru dosyası
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8.
maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun
bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır.
Sabancı Holding bünyesindeki Akçansa ve Çimsa’nın
1 - 1,5 milyar lira arasında ilave sermaye gerekmeden
yatırım yapma kapasitesine sahip olduğu daha önce
açıklanmıştı. Akçansa’nın düzenlediği Pazarlama
Zirvesi’nde görüşlerine başvurduğumuz Sabancı
Holding Çimento Grup Başkanı Hakan Gürdal, şu
anda piyasayı izlediklerini, uygun ortam ve zaman
bulduklarında satın almayı gerçekleştireceklerini
söyledi, “Sabancı Grup olarak satın alma planımız
devam ediyor. Şu anda piyasayı izliyor, uygun yatırım
fırsatlarını kolluyoruz. Görüştüğümüz yerler oluyor.
Şu anda değerlendirme aşamasındayız. Uygun bir
proje bulduğumuzda satın alma yapabiliriz. Sonuca
ulaştığımızda da zaten açıklayacağız” dedi.
A1 Capital Yorumu
 Hinterlandı** en iyi durumdaki ve en büyük
firmalardan biri.
 Diğer hisseler gibi bu da tarihi zirvede 15
TL’nin altında önerilir.
 Portföyünde Akçansa bulunan yatırımcılar
orta vadede bekleyebilirler.
 Tüm analizlerimizde yazdığımız gibi ..Borsada
geri çekilmelerde kademeli alımlarla portföy
oluşturmanız ve 6 ile 9 aylık performans
beklentisiyle hisselerimizi analiz etmenizi
öneririz.
 Bu analizimizde temettü verimi
tahminlerimiz ve karlılık rasyoları baz
alınarak değerleme yapılmıştır.
Direktör
Belgin Maviş
[email protected]
+90 (212) 371 18 39
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin
doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada
yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında
sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir
şart altında sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
507 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content