close

Enter

Log in using OpenID

A⁄RI - Türk Algoloji (Ağrı) Derneği

embedDownload
13. ulusal
A⁄RI
kongresi
05-08 HAZ‹RAN 2014
SHERATON ‹STANBUL MASLAK HOTEL
www.agrikon2014.org
B‹R‹NC‹ DUYURU
Kıymetli Meslektaşlarımız,
Ülkemizde 1987 yılından beri faaliyet gösteren Türk Algoloji-Ağrı Derneği, 13.Ulusal Ağrı Kongresini
05-08 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul'da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel'de düzenlemektedir.
Türk Algoloji Ağrı Derneğinin uzun yıllar süren çabaları sonucunda Algoloji ülkemizde Yan dal uzmanlığı
olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylece anesteziyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji
dallarında eğitim görmüş genç meslektaşlarımızın algoloji uzmanı olma imkanı doğmuş ve bu konuda
eğitim ülke çapında başlamıştır. Bu nedenle de kongremiz ayrı bir önem arzetmektedir.
Tıpta ağrının multidisipliner özelliğini göz önüne alarak kongremizde ağrı ile doğrudan ilgili bilim
dallarından; Anesteziyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Omurga Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Nöroloji,
Psikiyatri, Psikoloji, Onkoloji ile ilgili konulara ağırlık verilerek, ağrı tanı ve tedavisi her açıdan
irdelenecektir.
Gerçekleştireceğimiz kongrede tıpta son yıllardaki gelişmeleri, ağrı tedavi yöntemlerini, analjezikleri,
girişimsel yöntemleri ve diğer dallarla ilgili tedavi yöntemlerindeki yenilikleri, analjezik kullanımındaki
sorunlar, yeni analjezikler ve bu analjeziklerin doğru biçimde uygulanabilmesi için gerekli rehberleri
sizlere sunmayı planlıyoruz.
Kongremizin sizin katkı, destek ve katılımlarınız ile daha başarılı olacağına inanıyor, sizleri 13. Ulusal
Ağrı Kongresine davet ediyoruz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Serdar Erdine
Türk Algoloji-Ağrı Derneği ve Kongre Başkanı
Türk Algoloji - Ağrı Derneği
Yönetim Kurulu:
Serdar Erdine
N. Süleyman Özyalçın
Gül Köknel Talu
Meltem Uyar
Fuat Güldoğuş
Ersin Tan
Gülseren Akyüz
Kongre Bilimsel Sekreteri:
Gül Köknel Talu
Kongre Bilimsel Kurulu:
Gülseren Akyüz
Serdar Erdine
Fuat Güldoğuş
Mehmet Sacit Güleç
Osman Hakan Gündüz
N. Süleyman Özyalçın
Gül Köknel Talu
Ersin Tan
Mehmet Ali Taşkaynatan
Meltem Uyar
İbrahim Yegül
Kongre Merkezi
Kongre merkezi ve kongre ana oteli Sheraton İstanbul Maslak Hotel olup, toplantılar 05-08 Haziran 2014
tarihlerinde gerçekleşecektir. Oda fiyatları kongre web sitesinde yer almaktadır.
Kongre Kayıt
Kongre kaydı internet üzerinden on-line yapılabilecek olup, www.agrikon2014.org adresi altında
yer alan on-line kayıt formu doldurulacaktır. Ayrıca yine kongre web sitesinde pdf formatında mevcut
bulunan kongre kayıt ve konaklama formu doldurulup, kongre organizasyon sekreteryasına
fakslanarak da katılımcılar kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
Kongre Kayıt Ücretleri
Uzman ve Firma Temsilcisi
01 Mart 2014
ve öncesi
01 Mart 2014
sonrası
225 Euro
250 Euro
Asistan
200 Euro
Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine %18 KDV dahildir.
Uzman, asistan, firma temsilcisi kongre kayıt ücretlerine; bilimsel aktivitelere katılım, sergi alanlarına
giriş, kahve molaları, lunch box öğle yemekleri, açılış kokteyli, kongre çantası ve içeriği, program kitabı,
tebliğ özetleri kitabı, yaka kartı ve sertifika dahildir.
Bildiriler
Bilimsel bildiriler sözlü veya poster olarak kabul edilecektir. Sunulmak istenen bildiri ve/veya poster
özeti içerik açısından anlaşılır olmalıdır. Bildiri özetleri Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecek
kabul veya reddine ve sunuş şekline karar verilecektir.
Elektronik ortamda kongre web sitesi üzerinden (www.agrikon2014.org) kongre organizasyon
sekreteryasına 02 Nisan 2014 tarihinden önce iletilmelidir.
Önemli Tarihler
Erken kayıt bitiş tarihi
01 Mart 2014
Bildiri özetlerinin elektronik ortamda
kongre organizasyon sekreteryasına son gönderim tarihi
02 Nisan 2014
Kongre hakkında detaylı bilgi için www.agrikon2014.org sitesini ziyaret ediniz.
www.agrikon2014.org
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enflamasyonun ağrı mekanizmasındaki yeri
•
•
•
Spinal kaynaklı ağrı, tanı tedavi yöntemleri
•
•
Servikalji, tanı ve tedavi yöntemleri
•
•
Ağrının genetiği, genetiğin geleceği
•
•
Fibromiyalji,tanı ve tedavi yöntemleri
•
•
•
•
•
•
Kanser ağrılarında opioid kullanımının özellikleri
Yaşlılık ve ağrı
Ağrı tedavisinde kanıta dayalı tıp açısından tedavi modalitelerinin yeri
Nörolojik açıdan ağrılı hastaya yaklaşım
Ağrılı hastalarda girişimsel yöntemlerin zamanlaması
Nöropatik ağrıda periferik ve santral mekanizmalar
Nöropatik ağrı nedenleri ve tedavileri
Klinikte kronik baş ağrıları - Migren tanı ve tedavi
Kanser ve palyatif bakım kavramı ve ülkemizdeki
organizasyon çalışmaları
Kronik pelvik ağrı
Trigeminal nevralji ve nöropati ayırıcı tanı ve
tedavi yöntemleri
Girişimsel yöntemlerin sonuçların doğru
değerlendirilmesi
Kompleks bölgesel ağrı sendromları,
fizyopatoloji, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemleri
Kronik ağrı ve psikoloji, mekanizma,
değerlendirme ve tedaviler
Kanser dışı ağrılarda rasyonal opioid kullanımı
Algolojinin sağlık sistemleriyle bütünleşmesi
Ağrı tedavisinde alternatif tıbbın yeri, gerçek mi hayal mi?
Ağrı araştırmalarında hayvan modelleri ve insanla uyumu
Algolog dışı hekimler ve ağrı tedavisi: Nerede? Ne zaman? Ne kadar?
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Gül Köknel Talu
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul Tıp Fakültesi
Algoloji Bilim Dalı 34390, ‹stanbul
Telefon : 0212 531 31 47 Faks : 0212 631 05 41
E-mail : gktalu@yahoo.com
Kongre Organizasyon Sekreteryas›
fiehit Muhtar Cad. Özerk ‹flhan› No:17 Kat:2/3 Taksim 34437, ‹stanbul
Telefon : 0212 254 32 30 Faks : 0212 254 27 83
E-mail : agrikon2014@visitur.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content