close

Enter

Log in using OpenID

25.06.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1223-2014
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:1278/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, özel bir davete icabet etmek üzere, 27 Haziran 2014
tarihinde
İstanbul’a
günübirlik
bir
ziyaret
gerçekleştirecek
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan ve
Koruma Polisi Cüneyt Coşaner’in Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri, iç ulaşım giderleri ve ziyaret esnasında belirecek diğer tüm resmi
masrafların Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
25.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1224-2014
VOYAGER KIBRIS LTD.’İN İPOTEK TALEBİ
(Önerge No:1279/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Voyager Kıbrıs Ltd.’in
63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları, Kiralama ve Değerlendirme Yasası ve
Tüzüğü altında Maliye Bakanlığı’ndan kiralamış olduğu Girne/Alsancak’ta bulunan
Merit Crystal Cove Otel ile ilgili olarak aşağıdaki kararı aldı:
“63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Kiralama ve Değerlendirme
Yasası’nın 13. maddesine uygun olarak sözkonusu tesis üzerindeki
Ayni Hak’kın daha önceki ipoteklerin kaldırılması veya bir önceki ipotek sahip
veya sahiplerinden izin alınması kaydı ile kira süresini aşmayacak şekilde,
Voyager Kıbrıs Ltd. (Merit Crystal Cove Otel) şirketi adına Pine River Ultra
Master Fund Ltd., Pine River Structured Credit Opportunities Master Fund.
L.P., LMA SPC, Carrhae Capital Long Master Fund Ltd., Pine River Fixed
Income Lux Investments S.a.r.I., Pine River Lux Investments S.a.r.I adındaki
yabancı şirketlere ipotek edilmesini ve Mahkemeye gidilmesi halinde yukarıda
adı geçen şirketlerin alacağına mukabil Ayni Hak’kın satışa çıkarılabilmesi.”
25.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
17 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content