close

Enter

Log in using OpenID

05.11.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014
PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ’NDE
ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:2121/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Pınarbaşı-Şirinevler yol
güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Göçeri köyünde özel mülkiyette
bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin, 15/1962 sayılı Zorla Mal
İktisabı Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma İhbarı”nı
onayladı.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2024-2014
LEFKOŞA ŞEHİT ÇOCUKLARI YOLU (METEHAN-GÜZELYURT KVŞ)LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU-GÖNYELİ AĞILLAR KAVŞAĞI
YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN
TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:2122/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara
ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan, Lefkoşa Şehit
Çocukları Yolu (Metehan-Güzelyurt Kavşağı)-Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu-Gönyeli
Ağıllar Kavşağı yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan taşınmaz
malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın
4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2025-2014
AYDIN’DA DÜZENLENECEK “PROTOKOL KURALLARI VE ETKİLİ İLETİŞİM”
EĞİTİMİNE POSTA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN KATILIMI
(Önerge No:2123/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, TC PTT Genel Müdürlüğü ile Posta Dairesi Müdürlüğü
arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, PTT Genel Müdürlüğü’nün
17-21 Kasım 2014 tarihleri arasında Aydın’da düzenleyeceği “Protokol Kuralları
ve Etkili İletişim” konulu eğitime davetli olarak katılacak olan Posta Dairesi
Müdürü Doğan Emiroğulları ile beraberinde Girne Posta Bölge Sorumlusu
I. Derece Kıd. Posta Memurlarından Ahmet Dayı, Lefkoşa Bölge Posta
Sorumlusu Erkan Ertalu, I. Derece Şube Amirlerinden Güzelyurt Posta Bölge
Amiri Hasan Abakan ve Gazimağusa Posta Bölge Amiri İlter İnsan’ın iaşe ve
ibate masrafları PTT Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağından,
adı geçenlerin 16.11.2014 tarihli gidiş, 22.11.2014 tarihli dönüş olmak üzere
Ercan-İzmir-Ercan uçak biletleri bedeli ve mevzuat gereği harcırahlarının,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2026-2014
İTALYA’NIN MİLANO ŞEHRİNDE DÜZENLENEN “İNTERDİSİPLİNER
EĞİTİM KONGRESİ”NE KATILIM
(Önerge No:2124/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında İtalya’nın Milano
şehrinde düzenlenen, eğitim-öğretim süreçlerinde yönetim, liderlik, iletişim, eğitim
psikolojisi konularını içeren ve 38 farklı ülkeden Eğitim Bilimi Araştırmacısı’nın
bildirilerini sunmak üzere katıldığı, “İnterdisipliner Eğitim Kongresi”ne “Public
Education Expenditure and Economic Growth; The Case of OECD Countries”
konulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Paneli’ni
gerçekleştirmek üzere davet alan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen görevli olarak
katılan, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Talim ve
Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever ile Bakanlık Danışmanlarından Nazmiye
Çelebi’nin, 28-30 Ekim 2014 tarihlerine bağlı olarak alınan Ercan-İstanbul-Milanoİstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Eğitim ve
Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2027-2014
MİLLİ EĞİTİM BAKANI DR. ÖZDEMİR BEROVA İLE BERABERİNDEKİ HEYETİN
ANKARA RESMİ ZİYARETİ
(Önerge No:2125/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü
Bülent Arınç, TC Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya
ile temaslarda bulunmak üzere, 4-7 Kasım 2014 tarihleri arasında
(her iki tarih dahil) Ankara’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Dr. Özdemir Berova
ve beraberinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Yükseköğrenim ve
Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Özel Kalem Müdürü Fatma Anıl Öder ve
Bakanlık Basın Görevlisi Didem Gürses’in Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri bedeli, konaklama giderleri, Ankara’daki ulaşım giderleri, mevzuat gereği
harcırahları ve Ankara’da bulundukları süre içerisinde doğabilecek diğer resmi
giderlerin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 09-01-09-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2028-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:2126/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 2014 Bütçe Yasası’nın 7(5) maddesi uyarınca, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Akaryakıt ve Yağ Alımları” 08-03-04-5-1-1-03-2-3-02
kaleminden 65,000 TL’nın, ödeneği mevcut mükellefiyetlerin yerine getirilmesine
yeterli olmayan “Büro Bakım ve Onarımı Giderleri” 08-03-04-5-1-1-03-8-1-01
kalemine 51,000 TL, “İlan Giderleri” 08-03-04-5-1-1-03-5-4-01 kalemine 3,000 TL,
“Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları” 08-03-04-5-1-1-03-7-1-01 kalemine
8,000 TL ve “Baskı ve Cilt Giderleri” 08-03-04-5-1-1-03-2-1-05 kalemine 3,000 TL
aktarılmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2029-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)1629-2014 SAYI VE 28.8.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2127/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)1629-2014 sayı ve
28.8. 2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 9’uncu sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Cengiz Güler’e Lefkoşa İlçesi K. Kaymaklı’da
Koçan No: C3925, Pafta/Harita No: XXI/30.EII, Parsel No:üz 2314 üzerinde kain
D Blok 2. katta 2 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine
karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2030-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)2069-2012 SAYI VE 12.9.2012 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2128/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K(II)2069-2012 sayı ve 12.9.2012 tarihli kararın önergesine
ekli listenin 2’nci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu
Levent Aksoy’a Girne İlçesi Yukarı Girne’de Koçan No: 10672, Pafta/Harita
No:XII/20.E2, Parsel No:üz 1240 üzerinde kain 1. katta 2 nolu daireyi satın alması
için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2031-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)1497-2014 SAYI VE 13.8.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2129/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1497-2014 sayı ve
13.8.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 7’nci sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, TC. Uyruklu İbrahim Demirelişçi’ye Girne İlçesi
Yukarı Girne’de Koçan No: 7672, Pafta/Harita No: XII/20.E2, Parsel No: üz 631
üzerinde kain 2. katta 1 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesine karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2032-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:2130/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 12 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine
karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2033-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI’NCA
YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:2131/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli
kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen toplam
248,521.77 Euro tutarında katkının, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme
ve Tanıtma Fonu'nun “Turizm Acentelerine” 04-01-04-7-3-2-05-1-9-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2034-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK “8. KIYI MÜHENDİSLİĞİ KURSU VE
SEMPOZYUMU”NA KATILIM
(Önerge No:2132/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 6-8 Kasım 2014 tarihlerinde (her iki tarih dahil) İstanbul’da
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin düzenleyeceği “8. Kıyı Mühendisliği
Kursu ve Sempozyumu”na katılacak olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na
bağlı Karayolları Dairesi’nde III. Der. İnşaat Mühendisi Hasan Doğan’ın, belirtilen
tarihler kapsamında Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli,
konaklama giderleri, kurs ücreti, sempozyum ücreti ve mevzuat gereği harcırahının
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı
Staj ve Öğrenim Giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2035-2014
AKPM KÜLTÜR KOMİTESİ’NİN PARİS’TE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ
TOPLANTIYA KATILIM
(Önerge No:2133/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, 4-5 Aralık 2014 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti
Paris’te gerçekleştirilecek “AKPM Kültür Komitesi Toplantısı”na KKTC’ni temsilen
KKTC Strazburg Temsilcisi Seniha Birand Çınar’ın katılmasına ve Strazburg-ParisStrazburg gidiş-dönüş tren bileti bedelinin, Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2036-2014
KKTC İSLAMABAD TEMSİLCİLİĞİ’NİN İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ
(Önerge No:2134/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı
KKTC İslamabad Temsilciliği, ikametgah binası olarak kullanılmak üzere yeni bir
binaya taşınabilmesi amacıyla, önergeye ekli sunulan İslamabad Temsilciliği’ne ait
yazı ve Bütçe Dairesi görüşünde belirtilen 3 numaralı teklifte yer alan binanın
kiralanması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Dışişleri
Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve sözkonusu binanın kiralanması için gerekli
emlak danışmanlık şirketi komisyonu ile birlikte aylık 5,800 USD olmak üzere, yıllık
toplam 73,950 USD’nın (Yetmiş Üç Bin Dokuz Yüz Elli Amerikan Doları) Dışişleri
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Lojman Kiralama Giderleri”
05-12-01-1-3-1-03-5-5-06 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2037-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:2135/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve detayları
önergede belirtilen “Trever Green North Cyprus Ltd.”in şirket isminin
“Joya Cyprus Tourism Limited” olarak değiştirilmesine, Fasıl 113 Şirketler
Yasası’nın 19(1) maddesi uyarınca karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2038-2014
EĞİTİM VERMEK AMACIYLA KKTC’NE GELECEK TRT ANKARA RADYOSU
SPİKERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2136/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Sivil Savunma Radyoları ile Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu (TRT) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, radyo istasyonlarının içerik ve
çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu’ndan eğitim vermek amacı ile 2-7 Kasım 2014 tarihleri arasında KKTC’ne
gelen TRT Ankara Radyosu Spikeri Fatma Turgay’ın, Ankara-Ercan-Ankara
geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ile ülkemizde bulunacağı süre içerisinde belirecek
iaşe-ibate masraflarının, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
21-00-02-2-0-3-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2039-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:2137/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mahkemeler 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan ve ödeneği yetersiz olan “Makine Techizat Bakım ve
Onarım Giderleri” 14-00-03-3-9-1-03-7-3-02 kalemine, 16/1999 sayılı Bütçenin
Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası’nın 14(3) ve 14(5)
maddeleri uyarınca, aşağıda ödenek kalemi ve analitik bütçe kodu belirtilen
kalemlerden karşılarında belirtilen miktarlarda aktarma yapılmasına karar verdi.
Ödenek Kalemi
Analitik Bütçe Kodu
Miktar
-Büro Malzemesi Alımları
-Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
-Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
-Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
-Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
-Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
14-00-03-3-9-1-03-2-1-02
14-00-03-3-9-1-03-5-9-01
14-00-03-3-9-1-03-7-1-04
14-00-03-3-9-1-03-7-1-90
14-00-03-3-9-1-03-7-2-01
14-00-01-9-9-1-03-7-3-01
500.-TL
500.-TL
500.-TL
2,500.-TL
500.-TL
300.-TL
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2040-2014
ULUSLARARASI AFET 14. KONGRESİ’NE KATILIM
(Önerge No:2138/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye’de faaliyet gösteren
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 31 Ekim – 2 Kasım 2014
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Afet 14. Kongresi”nde
sunum yapmak üzere davet alıp, görevli olarak İstanbul’a giden Sivil Savunma
Teşkilat Başkanlığı personeli İbrahim Çağlar ve Cemal Betmezoğlu’nun 30.10.2014
tarihli Ercan-İstanbul gidiş, 3.11.2014 tarihli İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri
bedeli ile mevzuat gereği harcırahları toplamı 2,000 TL’nın Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
21-00-02-2-0-3-03-3-3-01 kaleminden ve kongre katılım ücreti 180,00 TL’nın
“Sivil Savunma Teşkilatını Tanıtma ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerini ve Sosyal
Etkinliklerini Destekleme ve Katkı Projesi” 21-00-02-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2041-2014
KKTC’NE GELEN POLİS MÜFETTİŞ MUAVİNİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2139/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, mahkemede iddia makamı
tanığı olarak şahadet vermek üzere, 29 Ekim 2014 tarihinde Ankara’dan KKTC’ne
gelen Polis Genel Müdürlüğü Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı’nın (dönüş tarihi açık
olmak üzere) Ankra-Ercan-Ankara geliş-dönüş uçak bileti bedelinin KKTC Hukuk
Dairesi (Başsavcılık) 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 15-00-03-3-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2042-2014
TEL-AVİV VE BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK RESMİ TEMASLAR
(Önerge No:2140/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, resmi temaslarda bulunmak ve İsrail’in Tel-Aviv şehrinde
gerçekleştirilecek “Akdeniz’de Hidrokarbon Yatakları” ile ilgili konferansa katılmak
amacıyla, 2-7 Kasım 2014 tarihlerinde Tel-Aviv ve Brüksel’e gidecek olan Dışişleri
Bakanı Özdil Nami ve kendisine refakat edecek Bakanlık Müsteşarı Dr. Erhan Erçin,
Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve Dışişleri Dairesi III. Derece 3’üncü Sekreteri
Sertaç Güven’in, 2 Kasım 2014 Ercan-İstanbul-Tel-Aviv gidiş, 4 Kasım 2014
Tel-Aviv-Brüksel gidiş ile 7 Kasım 2014 Brüksel-İstanbul-Ercan dönüş olmak üzere
uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler kapsamında mevzuat gereği harcırahları,
konaklama ve doğabilecek diğer tüm resmi giderlerin karşılanmasını teminen
Tel-Aviv Temsilciliği imprest hesabına 5,000 $ ve Brüksel Temsilciliği imprest
hesabına 5,000 € havale edilmesine ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2043-2014
“İKİ TOPLUMLU YENİ LEFKOŞA ATIK SU ARITMA TESİSİ”NİN
BAKIM VE İDAME MASRAFLARININ ÖDENMESİ
(Önerge No:2141/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Lefkoşa’daki İki Toplumlu
Eski Atık su Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine yapımı
kararlaştırılan ve finansmanın %70’i Güney Lefkoşa’daki Kanalizasyon Otoritesi,
%30’u Lefkoşa Türk Belediyesi adına Avrupa Birliği Kıbrıslı Türklere Yardım
Misyonu tarafından karşılanan “İki Toplumlu Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi”nin
bakım ve idame masraflarının karşılanması amacıyla, Atık Çamur Hattı’nın istenilen
verimde çalışmasını engelleyen sebeplerin tespit edilmesi için bilirkişi raporu
hazırlanıncaya kadar, Temmuz 2013-Eylül 2014 dönemlerini kapsayan, 15 adet
faturanın %30’luk kısmına mahsuben, İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Atık Su Projesi” 07-01-05-1-0-27-1-03-5-9-90 kaleminden,
Consortium WTE Wassertechnik GmbH ve Emek İnşaat Şti. Ltd.’e ödenmek üzere
Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 1,200,000 TL aktarılmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2044-2014
UZUN VADELİ HALİ ARAZİ KİRALANMASINA İLİŞKİN
Y(K-I)1855-2014 SAYI VE 1.10.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2142/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Maxmile Power Go Karting & Leisure Center Ltd.’e
Uzun Vadeli Hali Arazi Kiralanması’na ilişkin Y(K-I)1855-2014 sayı ve 1.10.2014
tarihli kararda yer alan “kiralanmak üzere, Spordan Sorumlu Bakanlığın kontrol ve
yönetimine verilmesine” ibaresinin kaldırılarak, yerine “kiralanmasına” ibaresinin
konmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2046-2014
KAVŞAK PROJELENDİRME KURSU’NA KATILIM
(Önerge No:2144/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Karayolları’nın düzenleyeceği Kavşak Projelendirme
Kursu’na katılmak amacıyla Ankara’ya giden Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi’nde III. Der. İnşaat Mühendisi Hakan
Korsan’ın 4-8 Kasım 2014 tarihlerine bağlı olarak temin edilen Ercan-AnkaraErcan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri ve mavzuat gereği
harcırahının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2047-2014
“1957 EVKAF DAİRESİ (HARÇLAR TAYİNİ) (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ” İLE
“EVKAF VE VAKIFLAR (MÜLHAK VAKIFLAR) (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ”
(Önerge No:2145/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası’nın 63’üncü maddesinin
verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, “1957 Evkaf Dairesi
(Harçlar Tayini) (Değişiklik) Nizamnamesi” ile “Evkaf ve Vakıflar (Mülhak Vakıflar)
(Değişiklik) Nizamnamesi”ni onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına
karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2048-2014
ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN “8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ”NE
KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:2146/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-12 Eylül 2014 tarihleri
arasında bu yıl KKTC’nde ilk kez düzenlenen geleneksel “8. Sağlık ve Hastane
İdaresi Kongresi” geniş kapsamlı bilimsel etkileşim olması yanında, pek çok tarihi
ve doğal güzellikleriyle sosyal etkileşimlere de ev sahipliği yapmış olması
çerçevesinde, yurtdışından KKTC’ne gelen 260 katılımcının 8-13 Eylül 2014
tarihlerinde tarihi yerlere yaptıkları ziyaretlere ilişkin tüm iç ulaşım ve transferler
için ihtiyaç duyulan 24,500 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme
ve Tanıtma Fonu’nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2049-2014
ÇEKİMLERİ YAPILMAKTA OLAN “SON SAYI” FİLMİNE KATKI YAPILMASI
(Önerge No:2147/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülke sporuna katkı
sağlayacağı düşünülen, Gönyeli Tenis Kulübü öncülüğünde, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde ve dünyanın bir çok ülkesinde gerçekleşen turnuvalarda ülkemizi
tenis sporu alanında başarıyla temsil etmiş, bu alanda bir çok genç ve yetenekli
sporcu yetiştirmiş olan tenisçi ve tenis hocası Yusuf Yönlüer’in anısını yaşatmak
üzere, çekilmekte olan “Son Sayı” filmine katkıda bulunmak amacıyla, Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Spor Birlikleri ve Spor Kulüplerine Katkı Projesi”
04-12-08-1-0-2-05-3-2-27 kaleminden karşılanmak üzere, Gönyeli Tenis Kulübü’ne
50,000 TL katkı yapılmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2051-2014
TC UYRUKLU MAHKUM ERKAN ÇOPUR’UN TC DEVLETİ’NE GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:2149/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, geri verilme isteminde bulunan ve geri verilme istemi Hukuk
Dairesi’nce uygun görülen TC uyruklu mahkum Erkan Çopur’un 43/1988 sayılı
“Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli
Yardımlaşma Yasası”nın 3’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye atfen,
TC Devleti’ne geri verilmesine karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2052-2014
TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN Ç-884-80 SAYI VE 17.12.1980 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2151/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yakın Doğu Üniversitesi
kampüsü kuzeyinde bulunan, Pafta No:XXI, Harita No: 13.W.1 ve 13.W.2’de
bulunan 3 (kısmen) ile 779 (kısmen) numaralı parsellerin, Bakanlar Kurulu’nun
Askeri Amaçlarla Kullanılan Taşınmaz Mallara ilişkin almış olduğu Ç-884-80 sayı ve
17.12.1980 tarihli kararın kapsamını belirleyen İçişleri ve İskan Bakanlığı’nın
713/80 numaralı önergesine ekli listeden çıkarılmak suretiyle sözkonusu kararın
bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2053-2014
ANKARA’YA YAPILACAK RESMİ ZİYARET
(Önerge No:2152/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet
Bakanı, Maliye Bakanı ve Bayındırlık, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile resmi
temaslarda bulunmak üzere, 5-7 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’ya gidecek
Maliye Bakanı Zeren Mungan ve Bakanlık Müsteşarı Ahmet Havutcu’nun
Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama masrafları,
doğabilecek diğer masraflar ve mevzuat gereği harcırahlarının Maliye Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
06-01-01-1-2-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2054-2014
TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ADINA VERİLEN
DEVLET KEFALET SENEDİ SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:2107/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 16.10.2014 tarih ve
İA/570/2014 sayılı kararı doğrultusunda, Elektrik Santrallarının yakıt ihtiyacının
karşılanması hususunda, Turkish Petroleum International Company Ltd. (TPIC)
için düzenlenen 4/11/2013 tarihli Devlet Kefalet Senedi’nin, Kurum’un
borç yükümlülüğünün azalması nedeniyle, 96,740,000 US Dolar’dan
55,000,000 US Dolar’a düşürülerek 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2055-2014
YANGIN EKİBİ OLUŞTURULMASI
(Önerge No:2153/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası’nın 14. ve 18. maddeleri altında
yapılan “Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü” gereği Orman Dairesi
Müdürlüğü bünyesinde 11.11.2014 tarihinden, 31.12.2014 tarihine kadar görev
yapmak üzere, brüt asgari ücret karşılığında, mevsimlik işçi statüsünde 20 kişilik
yangın işçisinden oluşacak Yangın Ekibi kurulmasına ve gerekli ödeneğin
Orman Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Kısmi Mesai Çalışanların
Ücretleri” 13-05-04-2-2-1-01-4-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
5.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content