close

Enter

Log in using OpenID

ANTET - 1 - PDR Open Platform

embedDownload
Etkin İnsan Yönetimi Programı
Eğitimin Süresi (*)
: 6 gün (09:30 – 17:00)
(*) Etkin İnsan Yönetimi Programı; her biri 2 günden oluşan 3 modül halinde ve 3 aylık bir
süreçte sunulabilir.
Amaç
Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak,
kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek
öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim
alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi,
beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır.
Davranışsal Hedefler
Deneyimli yöneticiler için etkin insan yönetimi programı sonunda deneyimli yöneticilerde aşağıdaki
davranış değişiklikleri beklenebilir:
•
Farklı liderlik stillerini tanıyacak ve esnek bir liderlik stili uygulayabilir,
•
Takımındaki çalışanları geliştirmek ve performansı yükseltmek için; koçluk, geribildirim,
delegasyon gibi gelişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilir,
•
Organizasyon içinde karşılaştığı işe ve insana dair problemleri çözerken doğru teknikleri ve
araçları kullanabilir.
Etkin İnsan Yönetimi Programının Modülleri
1- Kişisel Etkinlik
2- Çalışanlara Liderlik Etmek
3- Organizasyona Liderlik Etmek
Yöntem ve İnteraktivite
1- Makaleler,
2- Test ve Uygulamalar
3- Aktiviteler
4- Kısa ve Uzun Filmler
5- Modül Ödevleri
6- Grup Aktiviteleri
7- Vaka Çalışmaları
Programın Detaylı Akışı
1. Modül: Kişisel Etkinlik
•
İş Hayatında İnsan Kaynağının Önemi
•
İnsan Sermayesinin Yönetimi – İnsan Mühendisliği
•
Ölçüm Çubuğu (Başarılı yöneticiler hangi araçları kullanıyor?)
•
Liderlik ve Yönetim Kavramları
•
Yönetimin Temel Taşları
•
Liderlik
•
•
•
•
o
Liderlik Nedir?
o
21. Yüzyılda İş Dünyasında Liderlik Anlayışı
o
Liderlik Stilleri ve Nerelerde Kullanılacağı
o
Liderlik Stilleri Analizi (test)
o
Durumsal Liderlik (Kime, nasıl liderlik)
o
Vaka Çalışmaları
Motivasyon
o
Motivasyon Nedir?
o
Motivasyon Teorileri
o
Kişiye göre Motivasyon
o
Liderin Öz Motivasyonu (Duygusal zekâlı liderlik)
o
Motivasyon Konusunda Bir Vaka Çalışması
Delegasyon
o
Delegasyon, Yetkilendirme Nedir?
o
İdeal Delegasyon Nasıl Yapılır?
o
Delegasyon Oyunu
Hedeflendirme
o
Doğru Hedeflendirmenin Önemi, Akıllı Hedefler
o
Hedeflendirme Oyunu
o
Hedeflere Ulaşmak için Aşılması Gereken Fiziksel Engeller
o
Hedeflere Ulaşmak için Aşılması Gereken Zihinsel Engeller
Kişisel Aksiyon Planı
2. Modül: Çalışanlara Liderlik Etmek
•
Farklılardan Güçlü Bir Takım Yaratmak
•
Takım Oluşturmak ve Geliştirmek
•
İletişim Profilleri Analizi (test)
•
İletişim Profilleri Yöntemini Kullanarak Takımımızı Tanımak
•
İletişim Profilleri Yöntemini Kullanarak Takımımızı Yönetmek
•
Performans Gelişimi
•
Farklı Performansları Yönetmek
•
•
•
o
Farklı Performanslardan En İyiyi Çıkartmak
o
Yüksek ve Düşük Performansları Yönetmek
o
Sürekli Geliştirme Modeli
Koçluk
o
Koçluk/Rehberlik Nedir?
o
Maat Sosyal Piramidi
o
Kime Koçluk?
o
Ne Zaman Koçluk?
o
Nasıl Koçluk
o
Koçluk Görüşmesi (Ön hazırlık, esnasında yapılacaklar, sonrasında yapılacaklar)
o
GROW Modeli
o
Koçluk Senaryoları (Vakalar üzerine yapılacak senaryo çalışmaları)
Geri Bildirim
o
Geribildirim Nedir?
o
Geribildirim / Eleştiri Arasındaki Farklar?
o
Olumlu/olumsuz Geribildirim Dengesi
o
Uygulama
o
Rakamsal Hedeflerle İlgili Geribildirim
o
Davranışsal Hedeflerle İlgili Geribildirim
o
Geribildirim verme/alma
o
Jo-Hari Pencereleri
o
Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
Kişisel Aksiyon Planı
3. Modül: Organizasyona Liderlik Etmek
•
Pareto Analizi
•
Etkinlik & Verimlilik
•
Önceliklendirme matrisi (Acil ve önemlileri birbirinden ayırmak, etkin kararlar vermek)
•
Problem Çözme ve Karar Verme
•
Problemin Psikolojisi
•
•
•
•
o
Yöneticinin Problemlere Yaklaşımı
o
Çalışanlara Problem Çözücü Tutumu Öğretmek
Problem Çözme Mantığı
o
Kök Problemi Bulma
o
Doğru Soruları Sorma
o
Doğru Adımlarla Çözüme Gitme
o
Yaratıcılığı Kullanma
Karar verme
o
Sıkışan Kamyon Uygulaması (Bir problem çözme vakası)
o
Grup Kararı / Bireysel Karar (Avantaj ve dezavantajlar)
o
Takım Çalışması - Bir Problem Çözme Vakası – Takımın Gücünden Yararlanma
o
Takım İçi Çatışmalar, Takımlar Arası Çatışmalar
o
Takım Gelişim Çarkı
o
Çatışan Takımı Yönetme
Değişim yönetimi
o
21. Yüzyılda Değişimin Önemi
o
Değişim Ne Zaman Yapılmalı?
o
Değişim Nasıl Açıklanmalı?
o
Nasıl bir Liderlik Sergilemeli?
o
Değişim Eğrisindeki Takımı Yönetmek
Kişisel Aksiyon Planı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content