close

Enter

Log in using OpenID

Click Me

embedDownload
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
B’ismi’llah’ir-Rahmân’ir-Rahîm
Rahmân ve Rahîm olan ALLAH’ın Lütfu, Keremi, İhsanı ile.
MEKTEB-İ MUHAMMEDÎ’YE KAYIT
Harç O’nun, özünü bile.
Hakkı dile kim ne derse desin, ALLAH (c.c.) ne diyor O bildirmiş bize.
Hakkı dile gönülden olsun sözün.
Hakka yönelsin özün.
İlmi Aşk ile amel için dile.
Bildiğin ile bildirdiğini muhasebe, murakebe etmen ile.
Dünya beden hali beşerlik. Her an kendini tanı, tanıttığı önder Muhammed
Mustafa (s.a.v.)’in hayatını nefes-soluk takip istemi arzu içinde ol, olmayı
dile, olamıyor isen bile niyetinden, özünde O’nu dile. Dua ile namaz ile
secde ile ALLAH’a yaklaşmayı dile.
Ey âlemlerin Rabbi olan ALLAH’ım, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.v.)’e ne verdinse bize de ver, ne’den men ettinse bizi de men
et. O’nun dileği istemi bizim dileğimiz istemimiz olsun Aşkın ile. Biz Senin
âciz, muhtaç, nankör kullarınız, bize Rahmetinle, Mağrifetinle yardım et. Biz
ancak Sana yönelir Senden yardım dileriz. Bizi karanlıklardan aydınlığa
çıkar. Biz yalnız Sana kulluk eder Senin Rızanı umarız. Bizi nefsimiz ile
başbaşa bırakma. Biz Seni, Senin ilmin hükmün ile varız, varlığımız Senin
ilmindendir. Rıza-i ilminden bize de lütfet ki Sana layık bir kul, Habîbin
Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ümmet olalım. Yâr ve yardımcımız Sensin
meded eyle ALLAH’ım meded Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkına meded
ALLAH’ım. Aşkın Rahmetinle herşeyi kuşatmıştır, bizi Aşkın Habîbin yoluna
ilet. O’nun Aşkı ile yak beni, ailemi, çocuklarımı, kavmimi, tüm insanlığa
hidayet ver. Bizi doğru yola ilet, sapıtmışların yoluna değil, dosdoğru yol
olan Sırat-i Müstakîm üzeri kıl, topukları üzeri dönenlerden eyleme bizi.
Sırat-i müstakîm’de ayaklarımızı sabit kıl. Ölü kalbleri dirilten Nur’undan Aşk
ver. Bütün belâ ve musibetlere, sıkıntılara karşı sabır Rahmetini ver. Bizi
Senden uzaklaştıracak iş, eş, evlat ve akrabalardan Sana sığınırız.
Habîbine Muhammed Mustafa (s.a.v.) verdiğin gibi iş, eş, evlat, arkadaş,
dostlar ver. Seni anmaktan, Seni zikretmekten alıkoyacak her türlü düşünce
ve amelden koru bizi. Korkumuz sadece Senin korkun olsun. Sana güzel bir
kul olmayı nasib et bize.
Sen bizim Mevlâmızsın, bizi yaratan, yarattıklarını eğiten, öğreten Sensin,
biz Senin Aşkın Habîbin Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya tâbi olduk.
O’nun mektebi Muhammedî okuluna kayıtsız şartsız kayıt olduk.
O’na sunduğun mirastan bizi de varis kıl, nasip et.
Biz Senin emrin ile hükmün ile yaşamayı. Hüküm, hakimiyetin Senin
olduğuna inandık iman ettik. İmanımız ile amel etmeyi bize nasip eyle. İlmi
Kelâm Hak dili Muhammedî olarak yaşamayı bize nasip eyle. Nefsi duygu
ve düşüncelerden, şeytanın vesvese ve oyunlarından, Senden Sana
sığındım ALLAH’ım. Sen bize yardım etmezsen kimse bize yardım edemez,
bizden yardımını esirgeme. Kalp gözümüzü aç, bize doğruyu yanlıştan
ayıracak Furkan ver, ver ki Hak ile Batılı ayıralım, yolunun Gülün Nurun
Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkın, Âşığın olarak varalım, varlığımız
Habîbin yoluna kurban olsun ALLAH’ım. Bize dünyada da, ahirette de
güzellikler ihsan et. Senin Lütfun, İhsanın Sen Ganî’sin. Sen cömertsin, Sen
cömert olanları seversin, Senin verdiğin herşeyin Senin Rıza yolunda
harcamayı, vermeyi nasip eyle. Bu yolda bana Seni seven Seni öven, Seni
arayan, Aşk ile yanan kardeşler, dostlar ver. Dostun Aşkın Habîbin
Muhammed Mustafa (s.a.v.) verdiğin gibi ver. Biz Senin Rahmetinden hiçbir
zaman umudumuzu kesmedik, kesiciler değiliz. İlmin, işin, eşin, evlatların,
akrabaların, komşuların, sevenlerin hayırlı ve Senin Razı olacaklarını ver.
Ancak Sen verir Sen alırsın. Versen de, vermesen de Sen bizim
Mevlâmızsın, kovsan da kapından ayırma yolundan, âciz, günahkar
kullarınız, ancak Sana yönelir dua ile tövbe-i istiğfar ile Sana yönelir
Senden bilir dileriz. Sen dua edenlerin duasını kabul eden yardım
dileyenlerin yardımına koşan, tövbelerini anında kabul eden, çaresizlere
çare olan, kararan kalplere Nur, hastalara şifâ Senden umulur. İsteyene
istediğinden fazlasını veren. Senin Rahmetin herşeyi kuşatmıştır. ALLAH’ım
Senden Sana sığınırız. Her zerre Hak hükmün olarak yaratan, tüm
yaratılanlara hükmüyle hakim olan ALLAH’ım, bizi dergâhına kabul eyle.
Sana Âşık olan gönülleri Sana için için ağlayanları Senden dileyenleri Sen
bilirsin. Sana kalpten yönelenleri düşünce, fikir, istem ve arzularını da Sen
bilirsin. Bizi koru, yardım et bize, âcizliğimizi Sana söyler Senden yardım
dileriz, biz Sana teslim olduk, Sana tâbi olduk Sana talebe olduk.
Senin has kulun Aşkın Habîbin Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) sevgin ile
sevgiline tâbi talebe talep olarak Muhammedî Okuluna kayıt olduk. OL
hükmün OL ile Sana kul, Habîbine ümmet, ümmet-i Muhammedî olmayı
dileriz, dileyen, dileten Sensin, Sen Hakkın ta kendisisin.
Hakta Hak eyle Muhammedî (s.a.v.) Aşkınla bizi.
es'Selam-u aleyküm.
**********
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
25 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content