close

Enter

Log in using OpenID

06.06.2014 - berat kandili

embedDownload
İLİ
TARİHİ
: HAKKÂRİ
: 06.06.2014
BERATA ULAŞMAK
Muhterem Müminler!
İmam-ı Beyhaki’nin Ala b. Haris’ten
rivayet ettiği bir hadisi şerifi Hz. Aişe şöyle
anlatır: “Resulullah (as) bir gece kalktı namaz
kıldı. Secdeyi öyle uzattı ki secdede öldü sandım
Bunu görünce kalktım. Elimle ayağına dokununca
kımıldadı
(sevindim)
ve yerime döndüm.
Secdede şöyle dua ettiğini duydum: Allah’ım!
Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum.
Senden yine sana sığınıyorum. Şanın yücedir.
Sana yaptığım senayı senin kendine yaptığın
senaya denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd
etmekten acizim. Başını secdeden kaldırıp namazı
bitirince: Ey Aişe! Allah’ın Resulü sana haksızlık
edecek mi sandın? Buyurdu. Ben: Hayır ya
Resulullah, ancak secdede uzun süre kaldığın için
öldün sandım. Bunun üzerine Resulullah (as): Bu
hangi gecedir biliyor musun? Buyurdu. Ben:
Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah
(as): Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Allah’u
Teâlâ bu gecede kullarına rahmet nazarıyla
bakarak af dileyenleri bağışlar,
merhamet
isteyenlere rahmet eder, içini kin bürümüş olanları
ise kendi hallerine bırakır” buyurdu.(1)
Aziz Müminler!
Efendimiz (as)’ın beyan buyurduğu bu
kıymetli gece önümüzdeki perşembeyi cumaya
bağlayan berat gecesidir. Berat; borçtan,
sorumluluktan,
suç ve cezadan kurtulmak,
aklanmak ve temize çıkmaktır. Buna göre berat
gecesi Ramazan ayının müjdecisi ve günahlardan
kurtuluş gecesidir. Resulü Ekrem (as) bu geceyi
tam bir af ve mağfiret gecesi olarak tarif ederek:
“Allah’u Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi dünya
semasına tecelli eder ve kelb kabilesinin
koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla
kişiyi bağışlar” (2) buyurarak geceyi şöyle
değerlendirmemizi tavsiye eder: “Şaban’ın
yarısında gece ibadet ediniz, gündüz oruç
tutunuz. Allah (cc) o gece fecir doğana kadar,
yok mu benden af isteyen affedeyim; yok mu
benden rızık isteyen rızık vereyim; yok mu bir
hastalığa uğrayan şifa vereyim, yok mu şunu
isteyen, yok mu bunu isteyen der.” (3) O halde
berat gecesi dua, yakarış, secde, zikir ve tövbe ile
değerlendirilmesi gereken bir af gecedir. Hikmetli
işlerin yapıldığı hikmet gecesidir. Kur’an-ı
Kerim’in dünya semasına indirildiği, kıblenin
Kâbe’ye çevrildiği, Efendimiz (as)’a şefaat
yetkisinin verildiği, amellerin, ecellerin, rızıkların,
olacakların, öleceklerin yazıldığı müstesna bir
zaman dilimidir. (4) Bu kıymetli işler ve
ibadetlerden dolayı ödüller ve sevapların
katlandığı, beraat belgesi haline geldiği Kuran
ifadesiyle “mübarek bir gece”dir. (5)
Kıymetli Kardeşlerim!
Resulullah (as)’ın sünnetine uygun olarak
berat gecemizi ibadetle, günümüzü de oruçla ihya
edelim. Rahmetin ve bereketin yağmur gibi
yağdığı bu kutlu zaman dilimini gafletle
geçirmeyelim. Bu büyük müjdelere rağmen ilahi
aftan yararlanamayan, günahlara dalan, tövbeyi
terk edenlerden olmayalım. Resulullah (as)’ın bu
gecede yapmış olduğu şu duayı çokça yapalım:
“Allah’ım! Azabından affına, gazabından
rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica e
diyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten
acizim. Sen kendini methettiğin gibisin.” (6)
Hutbemizi Salih kulların şu duasıyla
bitirelim: Allah’ım! Bu gecede ismimi
cennetlikler defterine yazdıysan onu kereminle
orada sabit kıl. Şayet cehennemlikler defterine
yazdıysan onu lütfunla sil. Çünkü sen dilediğini
yapansın. Levhi mahfuz senin katındadır.
Âmin…
_________________________
1-Ettergib vetterhib, C.2,S.69
2- İbni Mace, Tac. C,2 .S,93
3-İbni Mace, Tac, C.2, S.93
4-Kurtubi Tefsiri, C.16,S.125, Tac, C.2, S.93, Nesei, Gunye,
Diyanet islam ilmihali S.338
5-Duhan, 3
6-Ettergib vetterhib, C.2,S.69
Hutbeyi Hazırlayan: Cebrail ÇİFTÇİ
Bay Ky. Aşağı Mah. C.İ.H.
HAKKÂRİ
Redaksiyon : İl Hutbe Komisyonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
237 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content