close

Enter

Log in using OpenID

Ciro Aralığı (milyonTL) Ödenti (TL) Katkı Payı (TL) 0 – 5

embedDownload
KOCAELİ 31.Mart.2014
Sayın Üyemiz,
12.Mart.2014 tarihinde yapılan 36.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği 2014
yılında ödenmesi gereken aidat ve katkı payları ile ödeme vadeleri aşağıda bildirilmektedir.
Aidat ve katkı payı tahakkukları 2013 yılı cirolarına göre olup, cirolarını bildirmeyen üyelerimize
katkı payları Genel kurul kararı uyarınca en üst ciro bareminden tahakkuk ettirilmiştir.
Ödeme Şartları ve Vadeleri:
Yıllık ödentinin tamamı ile katkı payı tutarının %50’si
katkı payı tutarının % 50’si
30.Nisan.2014’e kadar;
30.Eylül.2014’e kadar;
Ödenmesi gerekmektedir.
Dernek faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve Bütçe disiplinine uyulması için ödemelerin vadelerinde
yapılması hususunda Genel Kurulca onaylanan Ödenti Yönetmeliği ve Yönetim Kurulumuzca alınan
prensip kararı gereği vadesinde ödenmeyen ödenti ve katkı payları için Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsili
cihetine gidilecektir.
Bu nedenle ödemelerin vadelerinde yapılması için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Süheyl BAYBALI
Genel Koordinatör
Ciro Aralığı (milyonTL)
0–5
5 – 10
10 – 20
20 – 50
50 – 80
80 +
Ödenti (TL)
1.385
1.385
1.385
1.385
1.385
1.385
Katkı Payı (TL)
500
1.155
2.310
3.465
4.620
5.775
İrtibat Kurulacak Kişi : Ergin ALTUN
E-Posta
: [email protected]
Telefon
: +90 262 658 98 18 / 108
BANKA BİLGİLERİ:
TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
T.İş Bankası Gebze Şb.(2420)
Hesap No. 1078924
IBAN : TR84 0006 4000 0012 4201 0789 24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content