close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
Osmanlı Türkçesi
DKB 418
8
2+0
2
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilmeyi ve araştırmalarda bu
kaynaklardan yararlanabilmeyi sağlamak
Osmanlı alfabesinin özelliklerinin ve yazı karakterlerinin tanıtımı, Osmanlı
alfabesiyle imla çalışmaları, Osmanlı şair ve yazarlarından farklı dönemlere
ait matbu metin okumaları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1
4) Osmanlı Türkçesi imla kurallarını gösterir
1,2
1
5) Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri günümüz
Türkçesine çevirir
1,2
1
6) Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kaynakları kullanır
1,2
1
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Osmanlı alfabesinde kullanılan yazı şekil ve karakterleri
tanır
2) Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kökenli kelime
ve tamlamaları çözer
3) Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça kökenli kelime ve
tamlamaları çözer
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
2
Harflerin Yazımı, Bitişmeleri ve Yazı Çeşitleri
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi
Sesli ve Sessiz Harfler, İsmin Halleri, Zamirler
3
Osmanlı Türkçesinde Ekler
4
Osmanlı Türkçesinde Fiil Çekimleri
1
Osmanlı Türkçesi´nin Arapça Unsurları
5
6
Osmanlı Türkçesi´nin Farsça Unsurları
7
Osmanlı Türkçesi´nde İmla Kuralları
8
Vize Sınavı
10
Osmanlı Türkçesine Ait Metinlerin Günümüz Türkçesine
Aktarımı
Nesir Örnekleri Okuma Çalışmaları
11
Edebî Metin Okuma Çalışmaları
12
Edebî Metin Okuma Çalışmaları
13
Tarih Metinleri Okuma Çalışmaları
14
Süreli Yayınları Okuma Çalışmaları
15
Nazım Örnekleri Okuma Çalışmaları
16
Final Sınavı
9
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar
Sunum+Ders kitabı(Hızlı, Mefail (2010): Metinlerle Osmanlı Türkçesi, Bursa:
Emin Yayınları.)
[2] Develi, H. (2001): Osmanlı Türkçesi Klavuzu, İstanbul: Bilimevi Yayınları.
[3] Timurtaş, Faruk K. (1979): Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat
Fakültesi yayınları.
[4] Baltacı, Cahit (1989): İslam Paleografyası, İstanbul: İfav Yayınları.
[5] Gökbilgin, M.T. (1992): Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul:
Enderun Kitabevi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim
problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış
bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri
çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik
perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama
araçlarını kullanır.
Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması
yapar.
Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve
yaratıcı davranış sergiler.
8
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı
duyarlı davranış gösterir.
Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda
12
kullanır.
11
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
3
42
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
15
15
Kısa Sınav
3
10
30
Ödev
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
Toplam İş Yükü
115
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3,8
Dersin AKTS Kredisi
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content