close

Enter

Log in using OpenID

2014-15 güz dönemi seçmeli havuz dersi

embedDownload
OKAN ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ
2014-15 GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ HAVUZ DERSİ
Osmanlıca öğrenmek ister misiniz?
MUT355 Çevirmenler ve Editörler için Osmanlıca I
Çarşamba 13.00 – 15.50 (3 kredi)
Dersin amacı ve çıktılar:
Bu ders, Osmanlı Türkçesine ve kullanılan
alfabenin genel özellikleri ile kelimelerin ve
Türkçe eklerin Osmanlı harfleri ile nasıl
yazıldıklarına odaklanır. Dersin sonunda
öğrenciler, Osmanlıcada kullanılan Arap
alfabesini tanır; kelimelerin ve Türkçe eklerin
Arap harfleriyle yazılışlarını öğrenir; Türkçe bir
metni Osmanlıca Arap harfleriyle yazabilir ve
Arap harfli basit Türkçe metinleri okuyabilir.
Değerlendirme ölçütleri: Ara sınav % 40, Final
%50, uygulamalara katılım ve devam %10.
Odaklanılacak konular:
Osmanlıcanın Türk dilindeki yeri ve Arap alfabesi
Harflerin başta, ortada, sonda bitişmeleri, matbu harfler, el yazısı harfler, harflerin tasnifi,
yazı çalışmaları, sözcüklerin tanıtılması
Türkçe, Arapça ve Farsçada sesli ve sessiz harfler, işaretler, yazı çalışmaları, okuma
Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin ayırt edilmesi, yazma, okuma
Türkçe eklerin yazılışı, okuma
Arapça gramer özelliklerine giriş: Arapça mastarlar, ism-i fail, ism-i meful, zaman, mekan
isimleri
Ders kitabı:
Develi, Hayati (2008) Osmanlı Türkçesi Klavuzu I, 2.bs. İstanbul: Kesit Yayınları
Dersin öğretim üyesi: Yrd.Doç.Dr. Cemal Demircioğlu
Dotora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim alanından aldı. Çeviribilimsel bakışla Osmanlı çeviri tarihi
ve çeviri kavramlarına ilk kez odaklanan araştırmasıyla Boğaziçi Üniversitesi Doktora Tezi Ödülü’nü (2006),
daha sonra European Society for Translation Studies (EST) tarafından üç yılda bir verilen Genç Araştırmacı
Ödülü’nü (2007) aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde, Tanzimat dönemi çeviri etkinlikleriyle ilgili dersler verdi;
Osmanlı çeviri tarihiyle ilgili Türkiye’deki ilk disiplinler arası araştırma projelerinde çalıştı. Şu an Okan
Üniversitesi Çeviribilim Bölümü öğretim üyesi olup, çeviri kuramı, Osmanlı ve modern Türk toplumunda
çeviri tarihi, çeviri tarihinde yöntem ve diliçi çeviri alanlarında çalışmalar yapmakta.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
346 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content