close

Enter

Log in using OpenID

21.03.2014 Zaman Gazetesi İlanı

embedDownload
KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form1_b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus
cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi ve özgeçmiş ile birlikte 6 takım sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi ve özgeçmiş ile birlikte 4 takım sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar doktora diploması , özgeçmiş ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) Đlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri
gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
Đlgililere Duyurulur
BĐRĐMĐ
ANABĐLĐM DALI
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Çocuk Sağ.Hast.
Çocuk Sağ.Hast.
Tıbbi Farmakoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Çocuk Ruh Sağ.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tıbbi Patoloji
KADRO ÜNVANI
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Yrd.Doç.
DERECE
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
ADEDĐ
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi
Yrd.Doç.
5
1
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Teknolojisi
Mak.Teo.Sis.Din.
Mekatronik Müh.
Mak.Mal.Đm.Tek.
Bilgisayar Yazılımı
Genel Jeoloji
Endüstri
Çevre Teknolojisi
Profesör
Profesör
Profesör
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
1
1
1
3
4
4
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Mimarlık ve Tasarım Fak.
Mimarlık Tarihi
Yrd.Doç.
5
1
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Eğitimi
Doçent
3
1
AÇIKLAMA
Okyanus havzalarının evrimi konusunda çalışmış olmak
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Biyomekanik
Termal Enerji Sistemleri
Elektrik Enerjisi ve Otomasyon
Profesör
Profesör
Doçent
1
1
3
1
1
1
Đktisadi ve Đdari Bilimleri Fak.
Đktisadi ve Đdari Bilimleri Fak.
Yönetim Bilimleri
Đktisat Politikası
Profesör
Doçent
1
3
1
1
Đletişim Fakültesi
Bilişim
Yrd.Doç.
2
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Taş.Kül.Var.Kor.On.
Yrd.Doç.
5
1
Kocaeli Sağlık YO
Kocaeli Sağlık YO
Hemşirelik Esasları
Halk Sağlığı Hemşireliği
Doçent
Yrd.Doç.
3
3
1
1
Beden Eğitimi ve Spor YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Beden Eğ.Spor Öğr.
Spor Yöneticiliği
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
2
5
1
1
Sivil Havacılık YO
Uçak Elektrik-Elektronik Bakım
Yrd.Doç.
5
1
Đzmit MYO
Muhasebe ve Vergi Uyg.
Doçent
3
1
Kocaeli Sağlık Hizm.MYO
Tıbbi Dök.Sekr.
Doçent
3
1
Köseköy MYO
Bilgisayar Programcılığı
Yrd.Doç.
3
1
Rektörlük
Enformatik Bölümü
Profesör
1
1
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
25 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content