close

Enter

Log in using OpenID

40570

embedDownload
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre
öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_lb.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet
fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım
sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım
sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doktora diploması, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile
birlikte 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) İlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve
kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere Duyurulur.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
DERECE ADEDİ
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Çocuk Ruh Sağ.Hast.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Ruh Sağ.Hast.
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ.Hast.
Doçent
3
1
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Yrd.Doç.
5
1
Mühendislik Fakültesi
Elektronik
Doçent
2
1
Mühendislik Fakültesi
Termodinamik ve Isı Tek.
Doçent
2
1
Mühendislik Fakültesi
Mekanik
Doçent
2
1
Mühendislik Fakültesi
Yapı
Yrd.Doç.
2
1
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Yazılımı
Yrd.Doç.
5
1
Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Müh.
Yrd.Doç.
3
1
Mimarlık ve Tasarım
Bina Bilgisi
Yrd.Doç.
5
1
Koruma eğitimi alanında
Fakültesi
doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi
Doçent
3
1
İkt.İdari Bil.Fak.
Siyasi Tarih
Doçent
3
1
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
Yrd.Doç.
4
1
Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk
Yrd.Doç.
5
1
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muh.Huk.
Yrd.Doç.
5
1
Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk
Yrd.Doç.
3
1
Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık
Yrd.Doç.
3
1
Güzel Sanatlar Fakültesi Performans
Yrd.Doç.
3
1
Barbaros Denizcilik YO Denizcilik İşlt. Yön.
Doçent
2
1
Devlet Konservatuvarı
Genel Müzikoloji
Yrd.Doç.
5
1
Adalet MYO
Adalet Prog.
Doçent
3
1
Gıda ve Tarım MYO
Laboratuvar Tek. Prog.
Yrd.Doç.
1
1
Hereke MYO
Metalürji Prog.
Yrd.Doç.
5
1
Kartepe Turizm MYO
Turizm ve Otel İşlt.Prog.
Yrd.Doç.
2
1
Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Lab.Tek.Prog.
Yrd.Doç.
5
2
Ford Otosan İhsaniye
Otomotiv Prog.
Yrd.Doç.
4
1
Uzmanlığını deneysel fizik
Otomotiv MYO
alanında yapmış olmak.
(Bas›n: 40570- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
691 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content