close

Enter

Log in using OpenID

4-sessiz dünyalarının sedasız kahramanları

embedDownload
MH
A
LİSESİ
İ STAN
BU
TİP
L
A
M
İ
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
SOSYAL SORUMLULUK
PROJE DOSYASI
(Sessiz Dünyalarının Sedasız Kahramanları)
BİZ KİMİZ?
İSTİMDER İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, “sırat-ı müstakim”
olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için
Müslümanları birbirlerine kardeşler yapmış, “emr-i bil maruf ve nehy-i an’il münker
(iyiliği emretme ve kötülükten men etme)” ilkesiyle birbirlerine karşı sorumlu kılmıştır. Böylece, resul vasıtasıyla Allah’ın dinine şahit olan bir Müslüman, şehadetinin
gereği olarak bu dini bütün insanlığa ulaştırma ve uyarma sorumluluğunu hissetmiştir.
Bu sorumluluğa şahit olmuş bireyler olarak, kurmuş olduğumuz İSTİMDER İstanbul
İmam Hatip Liseliler Derneği ile bütünüyle Allah’ın rızasını gözeterek ona karşı sorumluluğumuzu yerine getirme çaba ve gayreti içerisinde olmak en temel gayemizdir.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Bu sorumluluk çerçevesinde öncelikli hedef olarak, bize bu bilinci kazandıran okulumuza karşı vefa borcumuzu ödemek ve bunun en uygun yolunun da bu okuldan
mezun olmuş ve hali hazırda okulumuzda okuyan kardeşlerimize karşı olduğunu düşünmekteyiz. Üzerimize düşen “iyiliği emretme ve kötülükten men etme” sorumluluğunu, yeryüzündeki bütün insanlığa ulaştıracak örnek ve öncü bir topluluk ortaya
çıkartmak için okulumuzun mezun ve mensuplarını en uygun başlangıç noktası olarak görmekteyiz.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Çünkü biliyoruz ki, kuruluşundan bu güne okulumuz mezunları, içerisinde bulunduğumuz toplumun hemen her kademesinde yer almıştır, almaya devam ediyor ve
edecektir. Bu toplum içerisinde bir birey olarak, bir aile reisi olarak, bir işçi, amir,
memur veya bir yönetici, işveren olarak sorumluluklar üstlenen ve üstlenecek olan
mezunlarımız, bilinçli bireyler olarak yaşar ve hareket ederlerse elbette ki Allah’ın
razı olacağı bir toplumun oluşması tedrici bir şekilde kolayca oluşacaktır.
Derneğimizin kendisine düstur edindiği ana prensipleri ve hedeflerini kısaca ortaya
koymak gerekirse;
ü “Toplumu oluşturan bireylerdir” düsturunca öncelikli hedefimiz; okullarımızda öğrenim gören okullarımızda öğrenim gören, gelecekte toplumda
sorumluluk üstlenecek öğrencilerimizdir.
ü Mezun ve mensuplar arasında kardeşliğin yerleşmesine, korunmasına ve
geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
ü Mezun ve mensuplar arasında iletişime önem vermektir.
ü Mezun ve mensuplarımızdaki farklılıkları ortak zenginliğe dönüştürmektir.
ü Üniversite ve akademik eğitime teşvik etmek, önem vermek, destek vermektir.
ü Aidiyet duygusunu ve sorumluluk bilincini oluşturmaktır.
Derneğimizin başlıca faaliyet alanı eğitimdir. Organizasyon şemasında yer alan diğer
tüm birimler başlıca faaliyet alanımıza yardımcı pozisyondadır.
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:
İSTİMDER İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
İLGİLİ BİRİM:
Proje Koordinasyon Birimi
PROJE KOORDİNATÖRLERİ:
Tuğba ARANGÜL, Fatma TORUN, Ayşe ACAR
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
• 1951 •
PROJENİN ORTAKLARI:
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, İl ve İlçe Müftülükleri
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
PROJENİN KONUSU:
Sosyal Sorumluluk
PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
İşitme Engelliler
PROJENİN ADI:
Sessiz Dünyalarının Sedasız Kahramanları (İşitme Engellilere Din Eğitimi)
PROJENİN AMACI:
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarını
sağlayarak, işitme engelli bireylere din eğitimlerinde yardımcı olmalarını
sağlamak ve böylelikle dinimizde engel olmadığının ispatı olarak engelli bireylerin din eğitiminden mahrum olmalarını önlemek.
PROJENİN HEDEFLERİ:
· İlahiyat fakültesi öğrencilerini çevrelerine daha duyarlı hale getirmek,
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
AM H A
İM
· Gençlerimizde bir farkındalık oluşturarak onları harekete geçirmek,
· Dinimizin dinamizmini engelli olan bireylere hissettirebilmek,
· İslam dininin tüm engelleri aşabilecek güce ve ruha sahip olduğunu
engelli bireylere farkettirebilmek,
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
· İşitme engellilerin din eğitiminden mahrum olmalarını önlemek,
· Toplumda yalnızlığa itilen bireylerin yalnızlıklarını azaltırken manevi
tatmin sağlamak,
· Onlar için imtihan vesilesi olan bu durumun “cennet bileti” olduğunu
hissettirebilmek,
· Engelli-engelsiz kardeşliği sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi ve kucaklaşmayı sağlamak,
· İşaret dili öğrenen gençlere toplumun birçok alanında engelli bireylerimize yardım edebilme imkânı sağlamak,
· Onların “Sessiz Dünyalarının Sedasız Kahramanları” olmak.
PROJENİN ÖZETİ:
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Pilot olarak belirlenen üniversitelerde işaret dili eğitimi verecek hocalar belirlenecek. Üniversitelerle görüşülüp uygun zaman ve derslik imkânı sağlanacak. Projenin fakültelerde duyurusu yapılacak ve gönüllü olan arkadaşlar ile
eğitime başlanacaktır. Bu eğitime katılanlara üniversite tarafından sertifika,
Diyanet İşleri Başkanlığından liyakat belgesi verilecektir. Eğitime devamlılık
şartı olacaktır. Eğitime katılan arkadaşların başarılı olması gönüllülükle birlikte temel kriter olarak değerlendirilecektir. Eğitim bir sene, iki eğitim dönemi
olacaktır. Öğrenciler işaret dilini öğrenirken aynı zamanda bu konuya ilgi ve
merakları artarak diğer gençleri de etkileyecek ve proje tedricen tüm ilahiyat
fakülteleriyle birlikte diğer fakültelere duyurulacaktır. Din eğitimi alanında
engellilere destek olan hiçbir kurum olmadığı göz önünde bulundurulunca
insanlığın din eğitiminden mesul olmanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket
edilerek konunun ehemmiyetinin hatırlatılması sağlanacaktır. Engelliler okulundaki hocaların dahi işaret dili bilmediği, engelli insanlara eğitim vermedeki formasyon yetersizliğinin engelli bireyleri tamamen başarısızlığa mahkum
ettiği bir ortamda, İslam’ın evrensel bir din olduğu gerçeğinin bilinciyle, yanı
başımızdaki engelli kardeşlerimize bu gerçeği hissettirmek suretiyle, işaret dili
eğitimi alan tüm gençlerimiz, toplumun her alanında engellilerin yardımına
koşarak diğer gençlere de iyi bir rol model olacaktır. Proje ile İslam camiası olarak toplumun bu alanına dokunulmuş olunacaktır. Zira kimse onların
ne dediğini anlamaz, onların dilini bilmezken onlarla iletişime geçme imkânı
bulunacak ve engelli bireyler İslam’a yakınlaşacaklardır. Bu durumdaki insanların, psikolojide dini başa çıkma olarak bilinen, ya dine sarılma ya da dinden
uzaklaşma durumlarını dine sarılmaya çevirme imkânı bulunacaktır.
BU PROJEYİ UYGULAMADAKİ GEREKÇELERİMİZ:
İşitme engelliler din eğitimden mahrum kalmaktadır,
Engelli bireylerin topluma kazandırılması noktasında ciddi bir boşluk vardır,
Engellilere manevi yönden tatmin olamamaktadır,
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin tebliğ ve irşad konusunda yeni bir ufka ihtiyacı vardır,
İşitme engelli bireylerimizin topluma kazandırılmasında ve entegrasyonunda
eksiklik vardır,
İslam merkezli “Engelli-Engelsiz” uyum ve dayanışmasına ilişkin bir çalışma
yapılmamıştır,
PROJENİN UYGULANACAĞI ALANA İLİŞKİN TESPİT EDİLEN
SORUNLAR VE İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ:
Yapılan araştırmalarda, engelli bireylerin büyük çoğunluğunun yalnızlığa itildiği, kendini geliştirmek için çaba sarfedenlerin ise bu konuda oldukça sıkıntı çektiği tespit edilmiştir. Hâlihazırda görme engelliler için sesli kütüphane
oluşturma çalışmaları varken işitme engelliler için kayda değer bir çalışma
yapılamadığı belirlenmiştir. Yine işitme engelliler okullarındaki mevcut öğretmenlerin işaret dili bilmedikleri ve bu yüzden yetersiz kaldıkları gözlenmiştir.
Nitekim lise dönemindeki pek çok engelli gencin eğitim seviyesi hâlâ ilkokul
birinci sınıf seviyesindedir. Bunların yanında din eğitimi alanında yetkin insanların işaret dili bilmedikleri, din eğitiminde engelli bireylerin ihmal edildiği tespit edilmiştir.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Bu sorunların çözülmesi için üniversite gençliğinden başlayarak din alanında
yetkinlik kazanan, topluma duyarlı ve sorunlara dokunan bir gençliğe ihtiyaç
vardır. Proje ile topluma kazandırılması gereken engelli bireylerin yalnızlıklarını manevi olarak doldurmak ve din eğitimi mahrumiyetini ortadan kaldırmakla ihtiyaç giderilecektir.
FAALİYETLERİN AÇIKLANMASI:
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile protokol yapılması,
Diyanet İşleri Başkanlığıyla proje mutabakatına varılması,
Proje kapsamında üniversitelerin dersliklerinin kullanılması,
Üniversitelerde afiş, broşür ve temsilcilerle duyurunun yapılması,
Projeye katılacak olan öğrencilerin seçilmesi,
Projede yer almak isteyen adayların mülakatla alınması, (Okul başarı durumu,
DİB yeterlilik belgesi ve başka sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olması)
Bazı derslere fakültelerin din eğitimi veya hitabet hocalarının da eşlik etmesi
sağlanarak dini ilimlerin işaret diliyle nasıl olması gerektiğinin uygulamalı
olarak öğretilmesi,
Proje sonunda sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin işaret dilinde istedikleri dini bir mevzuda sunum yapması,
Eğitimin sonunda düzenlenecek bir salon programıyla sertifika verilmesi,
YÖNTEM:
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile iletişime geçilip proje ile ilgili bilgilendirme yapılacak,
Üniversitelerde duyurular yapılacak ve proje başvuru yöntem şart ve koşullarını gösteren afişler asılacak,
İşaret dili ve hitabet hocaları ile ders saatleri ve derslikler tespit edilerek uygun
şartlar sağlanacak,
Başvuru yapan adaylardan şartlara uyan gençlerle iki eğitim dönemi (güz-bahar) dersler devam edecektir.
Derslerin katılımına devam ederek hem dini ilimlerde hem de işaret dili konusunda kendini geliştirmiş olan gençler hocalarıyla beraber cami, kurs veya
işitme engelliler okullarında uygulamalı eğitim sunumu yaparak sertifika almaya hak kazanacaktır.
PROJENİN SÜRESİ:
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
AM H A
İM
Projenin süresi akademik yıl açılışıyla başlayıp bahar eğitim dönemine kadar
devam edecektir. Her sene aynı şekilde sürdürülmesi hedeflenmektedir.
BEKLENEN SONUÇLAR:
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
1. Çevrelerine daha duyarlı bir gençlik vücut bulacaktır.
2. Dinin bütünleştirici yönü kullanılarak dini ilgi arttırılacaktır.
3. Dinamik toplum sorunlarımızdan biri olan engelliliğe dini temeller
çerçevesinde cevap bulunacaktır.
4. Yalnızlığa itilen engelliler, topluma yeniden kazandırılırken manevi
tatminleri de sağlanacaktır.
5. Engellerin iletişimi olumsuz etkileyen yönünün ortadan kalkmasına
destek olunacaktır.
6. Din eğitiminden mahrum kalan engelli bireyler için var olan engeller
ortadan kaldırılarak din eğitimi almaları sağlanacaktır.
7. Engellilere faydalı olmak isteyen ilahiyat öğrencileri dini anlamda
daha donanımlı olacaktır.
8. İlahiyat Fakülesi öğrencileriyle başlayacak bu projenin icrasında ve
sonunda yapılacak lansmanla diğer fakülte öğrencilerinde farkındalık
sağlanacaktır.
9. Toplumu ilgilendiren hiç bir alana İslami camianın duyarsız kalmaması sağlanacaktır.
10.Psikolojik desteğin eksik kalan yönleri manen doldurulacaktır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Proje kapsamında bir araya gelecek gençler toplumsal farkındalık kazanırken
iyi bir rol model olarak diğer arkadaşlarını teşvik edecek ve her geçen gün bu
gençlerin sayısı artacaktır. Sadece iki ilahiyat fakültesi kapsamında başlayacak
bu projenin devamlılık sürecinde ilk olarak İstanbul’daki diğer fakülteler ve
daha sonra başka şehirlerdeki fakültelerde de uygulanması hedeflenmektedir.
İşitme engelliler okullarında dahi öğreticilerin işaret dili bilmemesi engelli
bireyler için çok daha büyük bir engel olmakta ve onları toplumun gerisine
itmektedir. Proje ile bu sorunun aşılmasına destek olunarak, engelli bireylerin
ailelerinin özellikle bu eğitimi talep etmeleri beklenmektedir. Bulunduğumuz
çağda en büyük hastalık ve en büyük engel olan maneviyatsızlığı bir nebze de
olsa aza indirecektir. Sadece engelli bireyler değil, bu eğitime gönül veren diğer fakültelere de bu projeyi yayarak gençler ortak ve faydalı bir amaç etrafında toplanacaktır. Çeşitli organizasyonlar aracılığıyla, hizmet götürülen engelli
bireylerin işaret dili eğitimi alanlarla buluşması sağlanacaktır.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
PROJEMİZİN BÜTÇESİ:
Öğretmen:
Koordinatör:
4 Öğretmen * 8 Ay * 1000 TL
32.000 TL
2 Koordinatör * 8 Ay * 250 TL
4.000 TL
Tanıtım Broşürü:
5000 Adet * 1 TL
5.000 TL
Afiş:
100 Adet * 2 TL
200 TL
Sertifika:
100 Adet * 1 TL
100 TL
TOPLAM:41.300 TL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
558 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content