close

Enter

Log in using OpenID

31 Mart 2014 - İş Yatırım

embedDownload
PERFORMANS &
FİNANSAL SONUÇLAR–1Ç14
3 Mayıs 2014
1
Performans & Finansal
Sonuçlar – 1Ç14
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Bizi Tanıyın
2
Ortaklık Yapısı
Fiili
Dolaşım
29%
Faaliyetler
İş Bankası
ve İş
Bankası
Grup
Şirketleri
71%
•
Aracılık Hizmetleri
•
Kurumsal Finansman
•
Yatırım Danışmanlığı
•
Araştırma
•
Portföy Yönetimi
İştirakler*
İş Girişim Sermayesi Yat. O. A.Ş.: (Pay: 29.1%) (ISGSY)
Payları 2004’ten beri Borsa’da işlem gören Şirket, gerçekleştirdiği 11 çıkıştan ABD
Doları bazında %26,5 yıllık bileşik getiri elde etti
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %27,9) (ISYAT)
Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı, 235 milyon TL portföy büyüklüğüyle
sektörün %50’sinden fazlasının oluşturuyor; payları 1996’dan beri işlem görüyor
Kredi Derecelendirme Notu
‘AAA(tur)’ Türkiye’de (AAA) kredi derecelendirme
notuna sahip ilk ve tek aracı kurum
İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %70,0)
Yoğunlukla İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketi
yönettiği 14,2 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörün %20’sini temsil ediyor
Maxis Investments Ltd.: (Pay: %100,0)
Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisansına sahip
IS Investments Gulf Ltd.: (Pay:%100,0)
Bağlı ortaklığımızın faaliyetlerine son verilerek tasfiye edilmesine karar verildi
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
‘AAA(Trk)’ 8,81 Türkiye’de kurumsal yönetim
derecelendirmesine sahip tek aracı kurum
Camiş Menkul Değerler A.Ş.: (Pay: %99,8)
Bağlı ortaklığımızla devir almak suretiyle birleşilmesine karar verildi
Efes Varlık Yönetim A.Ş.: (Pay: %74,0)
Özellikle bankaların sorunlu alacaklarının yönetimi konusunda faaliyet gösteriyor
* Sahip olunan doğrudan paylar
3
Performans & Finansal
Sonuçlar – 1Ç14
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İşlem Hacimleri*
Pay Piyasası (Milyar TL)
4
Vadeli İşlem Piyasası (Milyar TL)
250
450
400
200
350
300
150
250
200
416
390
150
100
100
203
198
2013/3
2014/3
50
50
0
0
2013/3
Kaynak: Borsa İstanbul
2014/3
Kaynak: Borsa İstanbul & VOB
Yerel seçimler ve artan faizler nedeniyle baskılanan pay piyasasında işlem hacmi yıllık bazda %6 azalırken
vadeli işlemlerde çok az bir düşüş yaşandı. Hatırlanacağı üzere geçen yılın ilk çeyreğinde ortalama 80 bin
seviyesinde olan BIST 100 endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 65 bin seviyelerindeydi.
* Üye bazında işlem hacimleri
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İşlem Hacimleri*
Tahvil & Bono Piyasası (Milyar TL)
Ödünç Pay Piyasası (Milyar TL)
250
2,5
200
2,0
150
1,5
100
227
1,0
142
50
5
2,2
1,7
0,5
0,0
0
2013/3
2014/3
Kaynak: Borsa İstanbul
Faiz oranlarındaki sert yükseliş tahvil & bono piyasasını
olumsuz etkiledi
* Üye bazında işlem hacimleri
2013/3
2014/3
Kaynak: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Pay piyasasındaki dalgalanmalar ve düşük maliyetler,
ÖPP işlem hacminin yıllık bazda %23 artmasında etkili
oldu
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Halka Arzlar
Özel Sektör SGMK İhraçları (Milyar TL)
6
Portföy Yönetimi (Milyar TL)
14
60
12
50
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
2,0
4,3
10
40
8
6
%4
10,6
30
8,9
4
28,5
30,8
20
10
2
21,7
27,2
0
0
2013/3
Halka Arz
2014/3
2013/3
2014/3
Nitekli Yatırımcıya İhraç
Kaynak: Borsa İstanbul
- Borçlanma faizlerinin yükselmesine rağmen toplam ihraç
büyüklüğü %4 arttı
- Yılın ilk çeyreğinde nitelikli yatırımcıya ihraç yolu
daha çok tercih edildi
Kaynak: SPK & İş Portföy
2013’ün başında yürürlüğe giren teşviklerin katkısıyla,
bireysel emeklilik fonları yıllık bazda %26 yükselmeye
devam etti
7
Performans & Finansal
Sonuçlar – 1Ç14
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
İş Yatırım Performansı
8
Pay Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı
Vadeli İşlem Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı
Milyar TL
40
Milyar TL
1
10%
1
8,2%
8,2%
8%
30
20
35
30
15,0%
1
16%
1
11,4%
25
34,3
31,9
6%
20
4%
15
8%
30,3
22,5
10
10
2%
0
0%
2013/3
İşlem Hacmi
#1 İş Yatırım
2014/3
Piyasa Payı
%8,2
0
0%
İşlem Hacmi
#1 İş Yatırım
2014/3
Piyasa Payı
%7,0
Aracı Kuruluş 1
%8,7
Aracı Kurum 2
%6,3
Aracı Kuruluş 2
%6,7
Aracı Kurum 3
%4,6
Aracı Kuruluş 3
%5,4
Aracı Kurum 4
%4,0
Aracı Kuruluş 4
%4,6
Rakiplerimizle aramızdaki fark açıldı
Sıra
%11,4
Aracı Kurum 1
Kaynak: Borsa İstanbul
4%
5
2013/3
Sıra
12%
Kaynak: VOB & Borsa İstanbul
Bekle&gör politikası ve zayıf pay piyasası nedeniyle
piyasa payımız geçici olarak düştü; buna rağmen
ilk sıradaki yerimizi açık ara koruyoruz
İş Yatırım Performansı
9
Tahvil & Bono Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı*
Milyar TL
3,0
2,5
4
4
7,8%
8,2%
10%
8%
2,0
1,5
6%
4%
2,2
1,0
2%
0,5
0,0
0%
İşlem Hacmi
4,0
26,4%
3,5
25,7%
2014/3
Piyasa Payı
30%
25%
3,0
20%
2,5
2,0
2,6
2013/3
Özel Sektör SGMK İhraçları – Piyasa Payı
1,5
15%
3,3
3,4
10%
1,0
5%
0,5
0,0
0%
2013/3
2014/3
Sıra
Kaynak: Borsa İstanbul
Aracı Kurum 1
%29,0
Aracı Kurum 2
%21,3
Aracı Kurum 3
%8,8
#4 İş Yatırım
Aracı Kurum 4
%8,2
%5,1
Kaynak: Borsa İstanbul
Yükselen borçlanma faizlerine rağmen, ilk çeyrekte satışına aracılık ettiğimiz 20 adet borçlanma aracıyla
(12 adet halka arz, 8 adet tahsisli satış) toplam ihraçlar içinde %25,7; halka arzlar içinde %35 piyasa payı
elde ettik
*Aracı kurumlar arası piyasa payı
İş Yatırım Performansı
10
ÖPP İşlem Hacmi ve Piyasa Payı
Milyon TL
700
Kredili Menkul Kıymet İşlemleri
30,8%
600
500
300
30%
250
20%
15%
539
419
200
10%
100
0
2013/3
İşlem Hacmi
Milyon TL
300
25%
19,4%
400
35%
2014/3
Piyasa Payı
Sıra
Kaynak: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
& İş Yatırım
Pay piyasasındaki sığ hacim ve düşük fiyatlar,
piyasadan uzak durmamıza neden oldu
20%
15%
200
150
100
5%
50
0%
0
256
173
10%
5%
0%
2013/3
Volume
2014/3
Market Share
#REF!
Kaynak: TSPAKB & İş Yatırım
Yüksek faiz ortamında kredi bakiyesini, 2013 yılı
ortalaması üzerinde, 256 milyon TL seviyesinde
tutmayı başardık
İş Yatırım Performansı
11
Uluslararası Sermaye Piyasaları
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri – 2013/9*
Bin
200
167
150
400
150
335
300
242
264
Milyar TL
Billions
Milyon ABD
$
500
500
216
100
0
0
Kaynak: İş Yatırım
9,9%
8,2%
100
50
Hisse Senetleri
11,7%
400
200
SGMK
15%
12,5%
300
200
2013/3
12,9%
2014/3
Türev Kontrat Sayısı (Sağ eksen)
427
414
386
327
100
273
10%
7,3%
5%
242
0
0%
Aracı Kurum Aracı Kurum
1
2
İş Yatırım
İşlem Hacmi
Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum
3
4
5
Piyasa Payı
#REF!
Kaynak: TSPAKB
* Açıklanan en son veri
Kaldıraçlı alım/satım işlemleri sürdürülebilir bir faaliyet olarak gelirlerimizi çeşitlendirirken
uluslararası işlemlere de öncülük etmeye devam etti
İş Yatırım Performansı
12
Yönetilen Portföy Büyüklüğü (Milyar TL)
16
14
Yatırım Fonları*
Emeklilik Fonları
Diğer Fonlar**
12
7,3
10
7,2
Piyasanın
%23,5’ini temsil
ediyor
8
6
4
2
4,2
5,2
2,3
2,3
2013/3
2014/3
Piyasanın
%19’unu temsil
ediyor
0
Kaynak: İş Yatırım & İş Portföy Yönetimi
Yönetilen Toplam Portföy (YTP) büyüklüğü yıllık bazda %6,6 artarak 14,7 milyar TL olurken portföy
yönetim komisyonlarında daha fazla pay alan emeklilik fonları yıllık bazda %23, çeyrek bazda %8,3
yükseldi
* A ve B tipi yatırım fonları ile borsa yatırım fonları içermektedir.
** Diğer fonlar özel portföy yönetimi, alternatif yatırım ürünleri, Türkishfund (SICAV) ve İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünü içermektedir.
13
Performans & Finansal
Sonuçlar – 1Ç13
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Finansal Sonuçlar Konsolide
14
İş Yatırım - Konsolide
Bin TL
Toplam Varlıklar
1Ç13
1Ç14
4.133.934
5.391.628
470.561
499.981
11.575
5.023
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Net Dönem Karı
Yıllık Değişim
(%)
30
6
(57)
Milyon TL
5.000
19,4%
4.500
ROAE
24%
5.392
22,5%
5.500
4.771
18,2%
17,9%
20%
4.166
15,9%
4.000
3.500
3.000
2.539
15,2%
3.063 13,5%
2.686
13,9%
12%
2.500
2.000
1.500
1.241
1.569
8%
1.000
500
0
244
38,4
2007
16%
268
329
45,9
2008
375
67,5
2009
400
64,2
2010
460
74,4
68,7
52,4
2011
520
2012
2013*
Toplam Varlıklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Net Dönem Karı (Son 4 Çeyrek)
Özkaynak Karlılığı (Sağ eksen)
500
4%
67,9
1Ç14
0%
* Yeniden düzenlenmiş
İlk çeyrekteki zayıf konsolidasyon etkisine rağmen yıl sonu beklentimizi koruyoruz
Finansal Sonuçlar Konsolidasyon Etkisi
15
Konsolide Net Kar= [İş Yatırım Solo Net Kar + İştirak Etkisi] – Eliminasyon Düzeltmesi
İş Yatırım Solo Net Kar
1Ç14
21.989.086
19.711.870
(10)
2.821.788
1,490.821
(47)
İş Girişim
578.943
701.127
İş Portföy
1.866.081
1.919.524
(1.880.700)
(2.942.637)
a.d.
(13.800.547)
(15.857.570)
a.d.
11.574.651
5.023.135
(57)
İş Yatırım (Solo)
İş Yatırım Ortaklığı
İştirak Etkisi
Efes Varlık Yönetim
Eliminasyon Düzeltmesi
Konsolide Net Kar
Yıllık Değişim
(%)
1Ç13
Net Kar (TL)
Eliminasyon Düzeltmesi*
Konsolide Net Kar
21
3
* İştiraklerden elde edilen temettü ve gelir eliminasyonu
 Yerel
seçimler ve yüksek faiz ortamında baskılanan aracılık faaliyetine rağmen solo karımız yıllık
bazda sadece %10 geriledi
 Yükselen pay piyasası ve portföyündeki değişken faizli kıymetler sayesinde İş Yatırım Ortaklığı’nın
katkısının önümüzdeki dönemde artacağını bekliyoruz
 İş Portföy’den özellikle yılın ikinci yarısında daha iyi bir katkı bekliyoruz
 Konsolide karı olumsuz etkileyen Efes Varlık için bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz;
önümüzdeki dönemde tam tersi bir etki görebiliriz
Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri
(Bin TL)
16
Yıllık
1Ç13
1Ç14 Değişim(%)
Faiz ve Alım Satım Geliri
28.237
31.978
13
Komisyon Gelirleri*
38.699
30.691
(21)
66.936
62.669
(6)
Toplam Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri – 1Ç13
Hizmet
Gelirleri
58%
66,9 milyon
TL
Faiz ve Alım
Satım Geliri
42%
Faaliyet Gelirleri – 1Ç14
Hizmet
Gelirleri
49%
Faiz ve Alım
Satım Geliri
51%
62,7 milyon
TL
* Tamamen müşteri işlemlerinden oluşan kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri komisyon gelirlerine dahil edilmiştir


Faiz ve alım/satım gelirleri yükselen faiz ortamında yıllık bazda %13 arttı; bu artışta kredili işlemler ve faiz & vadeli
işlemler etkili oldu
Komisyon gelirlerimiz, piyasalardaki düşük işlem hacminden kötü etkilendi
Finansal Sonuçlar Komisyon Gelirleri
17
Komisyon Gelirleri
(Bin TL)
1Ç13
1Ç14
Yıllık
Değişim(%)
Aracılık Komisyonları*
(27)
28.003
20.412
Kurumsal Finansman Gelirleri
2.845
2.819
(1)
Portföy Yönetim Komisyonları
7.585
6.736
(11)
Diğer Komisyonlar
Toplam
Komisyon Gelirleri – 1Ç13
Portföy
Yönetim
Komisyonları
20%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
7%
Diğer
Komisyonlar
1%
Aracılık
Komisyonları
72%
38,7 milyon
TL
265
725
173
38.698
30.691
(21)
Komisyon Gelirleri – 1Ç14
Portföy
Yönetim
Komisyonları
22%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
9%
Diğer
Komisyonlar
2%
Aracılık
Komisyonları
67%
30,7 milyon
TL
* Kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri aracılık komisyonlarına dahil edilmiştir.
Politik tansiyonun yaşandığı, faizlerin yükseldiği ve kur oynaklığının arttığı ilk çeyrekte komisyon
gelirlerimiz %21 daraldı
Finansal Sonuçlar Faize Duyarlı Faaliyetler
Kredi İşlem Gelirleri
Faiz & Vadeli İşlem Gelirleri
Milyon TL
Milyon TL
14
12
12
10
10
8
8
13,2
6
6
4
18
11,0
8,9
8,9
7,1
6,8
5,3
2
5,1
5,1
4
2
4,9
7,9
2,8
3Ç12
4Ç12
1Ç13
2Ç13
9,9
2Ç13
3Ç13
4Ç13
11,5
2,6
-2,6
-2
2Ç12
10,1
0
0
1Ç12
9,3
3Ç13
4Ç13
1Ç14
-4
1Ç12
2Ç12
3Ç12
4Ç12
1Ç13
Yılın ilk çeyreğinde, kredili işlem gelirleri yıllık bazda %116, çeyrek bazda %24 artarken, faiz & vadeli işlem
gelirleri de yıllık ve çeyrek bazda sırasıyla %342 ve %17 yükseldi; bu performansın yılın geri kalanında da devam
etmesi bekleniyor
1Ç14
Finansal Sonuçlar Faaliyet Giderleri
Faaliyet Giderleri
(Bin TL)
19
1Ç13
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplam
Faaliyet Giderleri – 1Ç13
1Ç14
Yıllık
Değişim(%)
(15)
7.553
6.431
39.256
44.611
14
46.809
51.042
9
Faaliyet Giderleri – 1Ç14
Paz.,
Satış ve
Dağ.
Giderleri
16%
Paz., Satış
ve Dağ.
Giderleri
13%
Gen. Yön.
Giderleri
87%
Gen. Yön.
Giderleri
84%
46,8 milyon
TL
51,0 milyon
TL
Daha önce de belirttiğimiz gibi konsolide faaliyet giderlerimiz yıllık bazda sadece %9 arttı
Finansal Sonuçlar Temettü
20
Nakit Temettü Dağıtım Oranı ve Tutarı
Temettü Verimliliği
Milyon TL
30
36,0%
25
30%
30,0%
30,0%
32,5%
30,1%
30,1%
40%
32%
9%
8,2%
8%
7%
6,3%
6%
20
24%
15
4,8%
5%
4,1%
24,5
10
19,9
5
9,5
12,9
16%
20,0
20,0
15,1
8%
0
0%
Mayıs 08 Mayıs 09 Mayıs 10 Mayıs 11 Mayıs 12 Mayıs 13
Nakit Temettü
4,1%
4,0%
4%
3,1%
3%
3,3%
2%
2,3%
1%
2,0%
2,1%
2,2%
Mayıs 10
Mayıs 11
Mayıs 12
1,8%
1,9%
Mayıs 13
Mart 14
0%
Mayıs 08
Mart 14
Temettü Dağıtım Oranı
Mayıs 09
ISMEN Temettü Verimliliği
BIST Temettü Verimliliği
Kaynak: BİAŞ / Konsolide Veriler / Piyasa Değerleri
•
•
Mart 2014 itibarıyla halka arz gelirimizin %120’sini
yatırımcılarımıza nakit olarak geri ödendi
%6,9 oranında bedelsiz pay şeklinde temettü ayrıca
dağıtılacak; böylelikle toplam dağıtım oranı %67,6 olacak
•
Temettü verimliliğimiz %6,3 ile borsa ortalamasının 3 katı
•
Son 7 yılın ortalama temettü verimliliği %4,9 oldu
Yatırımcı İlişkileri
21
Ms. Çağlan Mursaloğlu
Genel Müdür Yardımcısı
Tel
: +90 0212 350 23 48
Faks
: +90 0212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Ozan Altan
Müdür Yardımcısı
Tel
:
+90 212 350 28 72
Faks
:
+90 212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Alper Alkan, CFA
Uzman
Tel
:
+90 0212 350 25 22
Faks
:
+90 0212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Yatırımcı İlişkileri, pay ve menfaat sahiplerine ticari sır
kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların
zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay
erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur
http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir_new.aspx
Uyarı
22
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
GENEL
MÜDÜRLÜK
ADANA
ŞUBESİ
AKARETLER
ŞUBESİ
ANKARA
ŞUBESİ
ANTALYA
ŞUBESİ
BURSA
ŞUBESİ
İZMİR
ŞUBESİ
KALAMIŞ
ŞUBESİ
Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No:31 Kat:9 Seyhan ADANA
T: 0322 355 97 00
F: 0322 355 97 01
Süleyman Seba Cad. No:44 B1 Blok D:10
34357 Akaretler İSTANBUL
T: 0212 326 87 00
F: 0212 326 86 87
Tahran Cad. No: 3/8
06700 Kavaklıdere ANKARA
T: 0 312 455 26 50
F: 0 312 466 60 62
Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi
No:80/2 Muratpaşa ANTALYA, TURKEY
T: +90 266 294 80 00
F: +90 266 294 80 01
Atatürk Cad. Nalbantoğlu Mah. No:71/3
16010 Osmangazi BURSA
T: 0266 294 80 00
F: 0266 294 80 01
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı
No:10 Deren Plaza K:4, Konak İZMİR
T: 0232 488 90 00
F: 0 232 488 90 01
Fener Kalamış Cad. Tibaş Belvü Sitesi A2 Blok D:3
34726 Fenerbahçe İSTANBUL
T: 0216 542 72 00
F: 0216 414 57 57
23
İş Kuleleri Kule-2 Kat:12
34330 4. Levent İstanbul
T: 0212 350 20 00
F: 0212 350 20 01
LEVENT
ŞUBESİ
MASLAK
ŞUBESİ
YENİKOY
ŞUBESİ
YEŞİLKÖY
ŞUBESİ
SUADİYE
İRTİBAT BÜROSU
ALMAATY
İRTİBAT BÜROSU
İŞTİRAK
İş Kuleleri Kule-2 Kat:4
34330 4. Levent İSTANBUL
T: 0212 350 29 00
F: 0212 350 29 01
Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257
34398 Maslak İSTANBUL
T: 0212 367 85 00
F: 0 212 367 85 01
Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No:6
34464 Yeniköy İSTANBUL
T: 0212 363 01 00
F: 0212 363 01 01
Havalimanı Kavşağı EGS Business Park
B3 Blok No:470
34149 Yeşilköy İSTANBUL
T: 0212 463 20 00
F: 0212 463 20 01
Bağdat Cad. Kılıçoğlu Apt. No:451 Kat:1 D:4
34740 Suadiye İSTANBUL
T: 0216 665 46 00
F: 0216 665 46 01
2nd Floor , Block A2 Samal Towers 97,
Zholdasbekov St, 050051 ALMAATA KAZAKİSTAN
T: +7 727 334 05 08
F: +7 727 334 05 09
MAXIS INVESTMENTS LTD
8 Princes Street
London EC2R 8HL UNITED KINGDOM
Tel: +44207 397 1431
PERFORMANS &
FİNANSAL SONUÇLAR–1Ç14
3 Mayıs 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
646 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content