close

Enter

Log in using OpenID

433 20 Yabancı Dillerde Tez Yazımı

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 23/07/2014-31581
*BEKVADKT*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Senato
Sayı
Konu
:45571424/010.03/
:433/20 Yabancı Dillerde Tez
Yazımı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
:Yazı İşleri Birimi 15/07/2014 tarihli ve 36289645-302.99- 30228 sayılı yazı,
Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında 17.07.2014
tarihinde 433 sayılı toplantı ile toplanmış ve "20" nolu kararı almış olup ilgili karar örneği
aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Genel Sekreter
20-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün 15/07/2014-30228 tarih ve sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17.
maddesinde belirtilen "Tezler, Türkçe ve İngilizce yazılır." İfadesinin aşağıda belirtilen
şekilde düzenlenmesin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
- Tezler, Doçentlik Sınavı için Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen
(Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça)
dillerden birinde aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yazılabilir.
• Danışmanın, Tez İzleme Komitelerinde ve Tez Savunma Jürilerinde görev alacak
öğretim üyelerinin o dilden en az 80 puan aldığını belgeleyen YDS veya YÖK tarafından
geçerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösteren belgesinin olması,
• Tezin genişletilmiş Türkçe özeti (en az 2 sayfa) olmalı, giriş ve sonuç kısmının aynen
Türkçe olarak da yazılması, durumunda Yabancı Dillerde Tez Yazımının uygun olduğuna;
EK :
İlgi yazı
DAĞITIM
Gereği:
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Bilgi:
Hukuk Müşavirliğine
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına
Senato Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan SAKARYA
Tel:0264 295 50 00 Faks:0264 295 50 31
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.sakarya.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE6E82T6*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Sayı
Konu
:36289645/302.99/
:Yabancı Dillerde Tez Yazımı
REKTÖRLÜK MAKAMINA
Enstitü Kurulu'nun 04.06.2014 tarihli ve 65 sayılı toplantısında alınan "45" nolu karar
aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Yrd.Doç.Dr. İsmail GÜNDOĞDU
Müdür a.
Müdür Yardımcısı
45- Enstitümüzde Türkçe ve İngilizce dışında, yabancı dillerde tez yazımı konusu görüşmeye
açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17.
maddesinde belirtilen “Tezler, Türkçe ve İngilizce yazılır.” İfadesine ek olarak tezler;
Doçentlik Sınavı için Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen (Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça) dillerden birinde aşağıda
belirtilen kriterler doğrultusunda yazılabilir.
•
Danışmanın, Tez İzleme Komitelerinde ve Tez Savunma Jürilerinde görev alacak
öğretim üyelerinin o dilden en az 80 puan aldığını belgeleyen YDS veya YÖK tarafından
geçerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösteren belgesinin olması,
•
Tezin genişletilmiş Türkçe özeti (en az 2 sayfa) olmalı, giriş ve sonuç kısmının aynen
Türkçe olarak da yazılması,
Durumunda Yabancı Dillerde Tez Yazımının uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına
oy birliği ile karar verildi.
Yazı İşleri Birimi Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 54187 Serdivan SAKARYA
Tel:0264 295 5544 Faks:0264 295 5562
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.sbe.sakarya.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
328 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content