close

Enter

Log in using OpenID

ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

embedDownload
T.C.
ORDU İLİ
ALTINORDU BELEDİYESİ
Meclis Kalemi
ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar No
:
Karar Tarihi
:
Evrak No
Geliş Tarihi
2014/25
Dairesi
:
02/05/2014
Birimi
:
:
581
Konusu
:
KADRO İHDASI VE DÜZENLEMESİ
:
25/04/2014
Saati
:
10.00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
8- Gündemin 8.maddesini teşkil eden, Altınordu Belediyesinin Kadro İhdası ve düzenlemesi
ile ilgili talebin görüşülmesinde;
6360 sayılı Kanun uyarınca yeni oluşan Altınordu Belediyesina ait Norm Kadronun 10
Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte
değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereğince;
MEMUR KADROLARI
3 Adet 1.dereceli Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Fen İşleri Müdürlü kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun aynen
1 Adet 3.dereceli Teftiş Kurulu Müdürü Kadrosunun aynen
1 Adet 1.dereceli Temizlik İşleri Kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Zabıta Müdürü kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Hukuk İşleri Müdürü Kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Park ve Bahçeler Müdürü Kadrosunun aynen,
1 Adet 1.dereceli Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun 3. Dereceye düşürülerek
mhafazasına,
1 Adet 1.dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrosunun aynen,
1 Adet 2.dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunun 1.dereceye yükseltilerek
muhafazasına,
1 Adet 1.dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun ihdası,
1 Adet 1. Dereceli BelediyeTiyatro Müdürü Kadrosunun ihdas edilerek muhafazasına,
5 Adet 1.Dereceli Uzman Kadrosunun aynen, 8 Adet 3.Dereceli Şef Kadrosunun aynen, 4
Adet 4.Dereceli Şef Kadrosunun aynen, 4 Adet 5.Dereceli Şef Kadrosunun aynen, 4 Adet
7.Dereceli Şef kadrosunun aynen, 2 Adet 1.Dereceli Avukat kadrosunun aynen, 1 Adet 3.Dereceli
Avukat Kadrosunun aynen, 1 Adet 7.Dereceli Avukat Kadrosunun aynen, 2 Adet 1.Dereceli
Müfettiş Kadrosunun aynen, 2 Adet 3.Dereceli Müfettiş Kadrosunun aynen, 2 Adet 5.Dereceli
Müfettiş Kadrosunun aynen, 2 Adet 7.Dereceli Müfettiş Yardımcısı Kadrosunun aynen, 2 Adet
1.Dereceli Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun aynen, 2 Adet 5.Dereceli Mali Hizmetler Uzmanı
kadrosunun aynen, 2 Adet 7.Dereceli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunun aynen, 1 Adet
1
1.Dereceli Sivil Savunma Uzmanı Kadrosunun aynen, 2 Adet 1.Dereceli Muhasebeci Kadrosunun
aynen,5 Adet 3.Dereceli Bilgisayar İşletmeni Kadrosunun aynen, 3 Adet 5.Dereceli Bilgisayar
İşletmeni Kadrosunun aynen, 3 Adet 10.Dereceli Bilgisayar İşletmeni Kadrosunun aynen, 4 Adet
3.Dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunun aynen, 3 Adet 5.Dereceli Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni Kadrosunun aynen, 5 Adet 4.Dereceli Veznedar Kadrosunun aynen,3 Adet
5.Dereceli Veznedar Kadrosunun aynen, 3 Adet 10.Dereceli Veznedar Kadrosunun aynen, 4 Adet
5.Dereceli Tahsildar Kadrosunun aynen, 3 Adet 7.Dereceli Tahsildar Kadrosunun aynen, 3 Adet
10.Dereceli Tahsildar Kadrosunun aynen, 1 Adet 5.Dereceli Evlendirme Memuru Kadrosunun
aynen, 1 Adet 5.Dereceli Ambar Memuru kadrosunun aynen, 15 Adet 5.Dereceli Memur
Kadrosunun aynen, 4 Adet 7.Dereceli Memur Kadrosunun aynen, 4 Adet 10.Dereceli Memur
Kadrosunun aynen, 4 Adet 5.Dereceli Şoför Kadrosunun aynen, 1 Adet 7.Dereceli Şoför
Kadrosunun aynen, 10 Adet 1.Dereceli Mühendis Kadrosunun aynen, 2 Adet 3.Dereceli Mühendis
Kadrosunun aynen, 3 Adet 5.Dereceli Mühendis Kadrosunun aynen, 3 Adet 1.Dereceli Mimar
Kadrosunun aynen, 2 Adet 3.Dereceli Mimar Kadrosunun aynen, 2 Adet 5.Dereceli Mimar
Kadrosunun aynen, 1 Adet 1.Dereceli Şehir Plancısı kadrosunun aynen, 1 Adet 5.Dereceli Şehir
Plancısı kadrosunun aynen, 1 Adet 1.Dereceli Ekonomist Kadrosunun aynen, 1 Adet 1.Dereceli
Kimyager Kadrosunun aynen, 1 Adet 5.Dereceli Kimyager Kadrosunun aynen, 1 Adet 1.Dereceli
Programcı Kadrosunun aynen, 1 Adet 1.Dereceli Çözümleyici Kadrosunun aynen, 9 Adet
1.Dereceli Tekniker Kadrosunun aynen, 2 Adet 7.Dereceli Tekniker Kadrosunun aynen, 3 Adet
3.Dereceli Teknisyen Kadrosunun 2 Adetinin muhafaza edilerek 1 Adet 3.Dereceli Teknisyen
Kadrosunun Ünvanının Topoğraf olarak değiştirilmesi, 2 Adet
5.Dereceli Teknisyen
Kadrosunun aynen, 2 Adet 10.Dereceli Teknisyen Kadrosunun aynen, 1 Adet 3.Dereceli Ölçü Ayar
Memuru Kadrosunun aynen, 1 Adet 10.Dereceli Ölçü Ayar Memuru Kadrosunun 3.Dereceye
yükseltilmesi, 1 Adet 1.Dereceli Tabip Kadrosunun aynen, 2 Adet 1.Dereceli Veteriner Hekim
Kadrosunun aynen, 2 Adet 5.Dereceli Veteriner Hekim Kadrosunun aynen, 3 Adet 7.Dereceli
Laborant Kadrosunun aynen, 1 Adet 1.Dereceli Sosyal Çalışmacı Kadrosunun aynen, 2 Adet
7.Dereceli Veteriner Sağlık Teknikeri Kadrosunun 1 Adetinin muhafaza edilmesi ile 1 Adet
7.Dereceli Veteriner Sağlık Teknikeri Kadrosunun Ünvanının Sağlık Teknikeri olarak
değiştirilmesi, 2 adet 10.Dereceli Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadrosunun 1 adetinin
muhafaza edilmesi ile 1 adet 3. Dereceli Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadrosunun ünvanının
Sağlık Teknisyeni olarak değiştirilmesi, 2 Adet 7.Dereceli Hizmetli Kadrosunun aynen, 2 Adet
10.Dereceli Hizmetli Kadrosunun aynen, 2 Adet 10.Dereceli Aşçı Kadrosunun aynen, 2 Adet
10.Dereceli Bahçıvan Kadrosunun aynen, 2 Adet 10.Dereceli Bekçi Kadrosunun aynen, 2 Adet
10.Dereceli Gassal Kadrosunun aynen, 2 Adet 10.Dereceli Temizlik Hizmetlisi Kadrosunun aynen,
2 Adet 10.Dereceli Kaloriferci Kadrosunun aynen, 2 Adet 1.Dereceli Zabıta Amiri Kadrosunun
aynen,1 Adet 3.Dereceli Zabıta Amiri Kadrosunun aynen, 1 Adet 5.Dereceli Zabıta Amiri
Kadrosunun aynen, 8 Adet 3.Dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun aynen, 4 Adet 5.Dereceli Zabıta
Komiseri Kadrosunun aynen, 30 Adet 5.Dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun aynen, 16 Adet
7.Dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun aynen, 15 Adet 8.Dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun
aynen, 15 Adet 10.Dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun aynen olmak üzere toplam 303 memur
kadrosunun ihdas edilerek muhafazasına;
İŞÇİ KADROLARI
10 Adet Usta Kadrosunun aynen, 80 Adet İşçi kadrosunun aynen, 35 Adet Temizlik İşçisinin
aynen, 10 Adet Operatör Kadrosunun aynen, 20 Adet Şoför Kadrosunun aynen olmak üzere toplam
155 Adet İşçi kadrosunun İhdas edilerek muhafazasına,
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.48.ve 49.maddeleri ile Belediye Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlk eve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda yukarıda ve ekli
kadro cetvellerinde teklif edilen kadroların ihdas,iptal ve değiştirilmesine Belediyemiz Meclisinin
02/05/2014 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
2
Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı
Engin HEKİM
Meclis Katibi
3
Damla TURAN
Meclis Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content