close

Enter

Log in using OpenID

AVS280 Kendini Savunma Dersi

embedDownload
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı
Öğretim Dili
Kendini Savunma
Türkçe
Ön Lisans (x )
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim ( X)
Dersin Türü
Zorunlu ()
Seçmeli (X )
Kuramsal Saat Uygulama Saat
2
0
Dersin Amacı
Dersin Özet İçeriği
Yüksek Lisans
()
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
Ders Kodu
AVS
280
Toplam Saat
Yarıyılı
Ulusal Kredi
AKTS Kredi
2
Bahar
2
3
Ders kapsamında öğrencileri şiddet hakkında bilinçlendirmek, şiddete
karşı fiziksel ve hukuki korunma yollarını öğretmektir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti, Şiddetin tanımı ve çeşitleri, Kadına
yönelik şiddet, Uluslararası hukuk, İstanbul Sözleşmesi, Kadına yönelik
şiddetle mücadele ve ilgili ulusal mevzuat, Hukuki hak arama ve korunma
yolları, Potansiyel katillerin ve şiddet uygulayanların tuzakları ve bu
tuzaklara karşı tedbirler, Savunma teknikleri, Meşru savunma (nefsi
müdafa) hakkını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar,
Şiddetle mücadelede kampanya çalışmaları yapmak ve ortak dayanışma
grupları oluşturmak
Ön Koşul Dersler
-
Önerilen Seçmeli Dersler
-
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
Lisans ( )
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti kavramlarını bilir
Şiddeti tanımlar ve çeşitlerini bilir
Kadına yönelik şiddet ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuatı bilir
Potansiyel katillerin ve şiddet uygulayanların tuzakları ve bu tuzaklara karşı
tedbirleri bilir
5. Hukuki hak arama ve şiddetten korunma yolları bilir
6. Kendini savunma becerileri kazanır
7. Şiddetle mücadelede kampanya çalışmaları yapar ve ortak dayanışma grupları
oluşturur
1.
2.
3.
4.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim
Elemanı
Öğretim Yöntemleri
( X) Sözel Anlatım
(X ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
( ) Proje
( ) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
(x ) Bağıl Değerlendirme
Sayısı
Katkı Payı %
Yarıyıl içi çalışmaları
Ölçme ve Değerlendirme
Devam (a)
%70
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
--
-
Alan Çalışması
--
Derse Özgü Staj (Varsa)
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar*
1
40
Yılsonu sınavı
1
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Konular
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti
Şiddetin tanımı ve çeşitleri
Kadına yönelik şiddetle mücadele ve ilgili uluslararası mevzuat
Kadına yönelik şiddetle mücadele ve ilgili ulusal mevzuat
Potansiyel katillerin ve şiddet uygulayanların tuzakları ve bu
tuzaklara karşı tedbirler
Hukuki hak arama ve şiddetten korunma yolları
Savunma teknikleri
Ara Sınav
Savunma teknikleri
Savunma teknikleri
Savunma teknikleri
Savunma teknikleri
Meşru savunma (nefsi müdafa) hakkını kullanırken dikkat
edilmesi gereken hususlar
Şiddetle mücadele konusunda kampanya çalışmaları yapmak ve
ortak dayanışma grupları oluşturmak
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi,
PDÖ)
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sınavı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
13
-
3
-
13
2
Toplam İş
Yükü
39
26
1
1
6
9
1
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
7
10
82
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content