close

Enter

Log in using OpenID

23 OCAK 2014 GÜNDEMİ

embedDownload
17/01/2014
23 Ocak 2014 Perşembe Günü Saat 9:30'da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Başvuru
No
2013/2116
2013/2168
2013/3282
2013/4687
2013/6047
2013/6401
2013/2602
BİRİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Bölüm
Başvuru Konusu
Komisyon
İnceleme
Evresi
1. Bölüm
2.Komisyon
Başvurucu 1997 tarihinde açmış olduğu
şuf’a davasının yaklaşık on yedi yıl sonra
karara bağlandığını ve yargılama makamına
sunduğu dilekçelerin dikkate alınmadığını,
bu nedenle Anayasa’nın 36. maddesinde
tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri
sürerek, ihlalin tespiti ile uğradığı zararın
tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
3. Komisyon
Başvurucular, hakkında kamulaştırma
kararı alınan taşınmazları ile ilgili olarak
idare tarafından açılan kamulaştırma
bedelinin tespiti ve tescil davasının yaklaşık
sekiz
yıldır
sonuçlandırılmaması
ve
kamulaştırma sürecindeki yargılamaya bağlı
belirsizlik nedeniyle adil yargılanma ve
mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri
sürerek, ihlalin tespitiyle uğradıkları zararın
tazminine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucular, 1978 tarihinde aleyhlerine
açılan tespite itiraz davasının hâlihazırda ilk
derece mahkemesi önünde derdest olduğunu
ve uzun süren yargılama nedeniyle
taşınmazdan yararlanamadıklarını belirterek,
adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal
edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitiyle
uğradıkları maddi ve manevi zararın
tazminine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucular, murisleri tarafından 1974
yılında açılan hukuk davasının halen ilk
derece mahkemesi önünde derdest olduğunu
beyan ederek, Anayasa’nın 36. maddesinde
tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri
sürmüşlerdir.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu, Ankara 7. Asliye Hukuk
Mahkemesinde açtığı boşanma davası
sonunda verilen kararın uzun süre sonra
kesinleştirildiğini
belirterek,
anayasal
haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu, türbanla ilgili mevzuat ve
mahkeme kararları çerçevesinde öğretim
üyesi olarak yaptığı hukuka uygun eylem ve
işlemler nedeniyle, eğitim ve öğretimin
engellenmesi suçundan İzmir 4. Asliye Ceza
Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda
mahkûmiyetine karar verilmesinin anayasal
haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
1. Bölüm
3. Komisyon
Başvurucu, yerel bir gazetede yazdığı köşe
yazıları nedeniyle hakkında soruşturma açılarak
Çine Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakaret
ve iftira suçlarından hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle ifade ve
basın hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik
ve Esas
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
35 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content