close

Enter

Log in using OpenID

01.01.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı

embedDownload
Sirküler Tarihi
Sirküler No
: 02.01.2015
: 2015/017
01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.
Dönem Toplu Sözleşme’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;
“(4) Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve
üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını,
anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını
yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 1/1/2015 - 30/6/2015 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda
yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı
(0,079308), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş
güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.
Yapılan bu değişiklik sonucunda, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı
aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Hesap Tarzı
Hesaplama
Tutar (TL)
1. En yüksek aylık gösterge x Genel Katsayı
2. En yüksek ek gösterge x Genel Katsayı
3. En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Genel Katsayı
4. %200’lük ilave (1.500 + 8.000 in
%200 ü)
x Genel Katsayı
5. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı
katsayısı
1.500 x 0,079308=
8.000 x 0,079308=
500 x 0,079308=
118,962
634,464
39,654
19.000 x 0,079308=
1.506,852
1.000 x 1,24144=
1.241,44
6. YILLIK KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1+2+3+4+5) ..........................................
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Odit YMM ve Denetim A.Ş.
Sirküler 2015 / 017
Telefon: +90 (212) 219 00 81
Fax: +90 (212) 343 84 06
E-Mail: [email protected]
İstanbul, 02.01.2015
3.541,37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content