close

Enter

Log in using OpenID

buradan indirebilirsiniz.

embedDownload
İLİ
: GAZİANTEP
TARİH : 27.02.2015
ِ ٰ ‫ب ِْس ِم ه‬
‫اّلل َّالر ْ هْح ِن َّالرحٖ ِي‬
ِ
ِ
‫وه َّن فَ َع َسى‬
ُ ‫وه َّن بِاْل َم ْع ُروف فَِإن َك ِرْهتُ ُم‬
ُ ‫َو َعاش ُر‬
ِ ‫أَن تَ ْكرهوْا َش ْيئاً وي ْجع َل المّه ِف‬
‫يه َخ ْي اًر َكثِي اًر‬
َُ
ُ
َ ََ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ َّ ‫ال رسو ُل المَّ ِه‬
‫س ِائ ِهم‬
َ ‫صمى المهُ َعمَ ْيه َو َسممخيا ُرُك ْم خ َي ُارُك ْم لن‬
َ
ُ َ َ َ‫ق‬
AİLE SINAVI
Aziz kardeşlerim!
İnsanlığın başlangıcı bir ailedir. Hz. Âdem ailesi.
Bu aileyi diğer aileler izledi, Hz. Nuh’un, Hz. Lut 'un
ailesi, Hz. İbrahim’in itaatkâr ailesi, Hz. Yakup’un ailesi,
Hz. Musa’nın ailesi, Firavun ailesi, İmran ailesi ve bir
güneş gibi hayâ ve iffet ufkumuzu aydınlatan Meryem’i,
Hz. Zekeriya ailesi... Kur'an nazarlarımıza bu aileleri
vererek adeta aile kavramı içindeki sınavın büyüklüğünü
haber veriyor.
Her insan bir ailede imtihan olmaktadır. Aile sevgi,
şefkat, merhamet, dayanışma, saygı güven, huzur ocağıdır.
“Aile yuvası dünyada cennet köşelerinden bir köşedir."
Diyanet işlerimizin muhterem başkanı Mehmet
Görmez aile için şu tespiti yapmaktadır; " Aile sadece
nicel bir birliktelik değil, nitelikli birlikteliğin adıdır.
Milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak müessese
ailedir. Bizim inancımız, kültürümüz ve medeniyetimize
göre aile bizim dünyadaki cennetimizdir. Öyleyse dünyada
yalnızlık cehennemine sürüklenmiş her çocuğumuzla biz
bu cennetimizi ne kadar paylaşırsak hayatımızda o kadar
ebedi olur..."
Değerli Kardeşlerim!
Aile kişilik ve kimliğimizin belirlendiği beden ve
ruh yapımızın şekillendiği bir mekândır. Elbisenin bedeni
koruduğu gibi aile de bireyleri İnsanı her türlü dış
etkilerden psikolojik ve sosyal zararlardan muhafaza eder.
Rum suresinin 2l. ayetine göre aile Allah'ın bir ayeti, huzur
merhamet ve sevginin merkezidir. Şöyle ferman buyurur
Yüce Mevlamız " Kendisiyle Huzur bulmanız için sizin
gibi bir eş yaratması, aranıza merhamet ve sevgi koyması
O'nun ayetlerindendir. Doğrusu bunda düşünen bir
toplum için ibretler vardır."
Kardeşlerim! Cennet bahçesi gibi olması istenen,
sevgi ve merhametin karargâhı aile bugün tehlike
altındadır. İslam cemiyetinin yıkılmayan son kalesi aileyi
yıkmak için Şeytan ve dostları büyük çaba sarf ediyorlar.
Edepsizlik ve hayâsızlık cereyanı karşısında ailemizin
ahlakı bozuldu. Evlerimizin pencerelerini kirliliğe günaha
açtık, evin mahremiyeti çocukların hayâ perdesi
televizyonların işgali altına girdi. Evlerin havası değişti.
Odaların samimi sıcak sohbet ortamı buz kesildi.
Sinir savaşı, çatışma ve kavga kültürü didişme
çekişme eleştirme gibi hastalıklar insanımızı kazandığının
tadını ve bereketini alamaz hale getirdi. Hâlbuki Rabbimiz:
“Eşlerinizle iyi/güzel geçinin. Şayet onlardan
hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin
hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş
bulunur.”1 buyurmuş; Efendimiz ise bizi şöyle uyarmıştı.
“Eleştirmeyin! /kötülemeyin"2 " af edin" ” Birbirinizin
hatasını örtün" ve: “Mümin bir kimse eşine karşı nefret
beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da
hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.”3
Değerli Mü’minler!
Ailenin sağlamlığı millet ve insanlığın da sağlamlığı
demektir. Evlerimizi depreme dayanıklı hale getirme
çabamız devam ederken manevi deprem ve depresyonların
salladığı yuvalarımız şiddetli geçimsizlik ile yerle bir
olmaya başladı. Bu gün ülkemizde İlk beş yılda boşanan
aile sayısı % 30 geçmektedir. Evlerimiz büyük manevi
yangınların korkunç etkisi altındadır. Çöken ve çürüyen
aile yapımız ümmet binasının düşen tuğlalarıdır.
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem
ateşinden koruyun "4 emri bize büyük bir mesuliyet
yüklüyor. İslam'ın muhkem kalesi İslam ailesi zarar görüp
yıkılmamalıdır. Allah’ın bize emanet ettiği eşlerimiz Kısır
tartışmaların etkisi ile bir çırpıda evlerimizden ve
gönüllerimizden sürgün edilmemelidir. Saygı ve sadakat
dengesi bozulmamalıdır. Saygı ve sadakat ölçüsü
çiğnenirse hayatın dengesi bozulur.
Evin cemaati dağıtılmamalıdır. Rabbimiz “Ailene
namazı kıldır. Kendin de ona devam et" 5 emrince aile
cemaati sapa sağlam saf tutmalı ki Rabbimiz Ondan razı
olsun. Allah'ın çokça zikir edildiği evlere geri dönmeliyiz.
Evimizin atmosferini Kur’anın diriltici sesiyle güvene
almalıyız. “Hepiniz çobansınız "6 Hepiniz ailenizden
sorumlusunuz aile sınavınızı iyi vermeden ebedi saadeti
kazanamazsınız. İkazlarını ciddiye almalıyız. İslam
Toplumunun son kalesi aile yıkılmadan evlerimizdeki
enkazı kaldıracak Tevhit ve takva temelli bir yenilenme
gerçekleştirmeliyiz.
Batıdan esen sıcak ve öldürücü rüzgârlara karşı çok
dikkatli olmalıyız. Aile sınavımız zorlaşıyor. Ev
ödevlerimizi
geciktirmeyelim.
Rabbimiz!
Bize
eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak
kimseler ihsan eyle ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”7
Allahım Aile sınavımızın Kolay geçmesini nasib eylet.
Âmin
Hazırlayanın Adı-Soyadı : Cengiz DERE
Unvanı Görev Yeri : Vaiz/Merkez
Düzenleyen: İl İrşat Kurulu
1
4/Nisa, 19
Ebû Dâvûd, Nikâh, 40-41
3
31 Müslim, Rada, 61.
4
Tahrim 6
5
Taha 132
6 Ebu Davut, Tatavvu’, 27.
7 Furkan, 74
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
544 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content