close

Enter

Log in using OpenID

ALA T.C. SAKARYA 5. İCRA DAİRESİ

embedDownload
T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/202 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: AYDIN / KÖŞK / YAVUZKÖY
MEVKİİ
: AKTAŞKIRI MEVKİİ
PAFTA NO
:3-4
ADA NO
:
PARSEL NO
: 948
VASFI
: ZEYTİNLİK
YÜZÖLÇÜMÜ
: 1662 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE DOĞAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ
: Aydın İli Köşk İlçesi, Yavuzköy Aktaşkırı mevkii
948 parsel sayılı taşınmazda 11,41 m2 LİK kısmında Direk Yeri Mülkiyet Kamulaştırması ve 444,15 m2 lik kısmında tesis edilecek olan Daimi İrtifak
hakkının davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü A.Ş. adına kayıt ve tesciline.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği
yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı
idare tarafından mahkememizin 2015/202 Esas Esas sayısında dava
açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi
uyarınca ilan olunur.
B.:36756 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Örnek No: 25*
T.C. SAKARYA 5. İCRA DAİRESİ
2014/447 TLMT.
olup:
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde
yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde,
yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen
oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir
örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
İhale Yeri
: 13/03/2015 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
: 30/03/2015 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
: Alocan Yediemin Garajı Uluyol Cad. Bölge Trafik
arkası Erenler/SAKARYA -
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL
1
25.000,00
1
%1 06EUR90 Plakalı, 2011 Model, FIAT
Marka , 323 Tipli, 199A300003744892
Motor No'lu, NM432300003118110 Şasi
No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Gri,
anahtar ve ruhsatı mevcut, muhtelif
çizikleri olan otomobil (sedan)
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
63'e karşılık gelmektedir.
B.:36744 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
REKTÖLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki
tabloda belirtilen Yüksekokul ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, 4 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik
durumunu gösteren belge örneği, Doçentlik Belgesinin fotokopisi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora
çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK
formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel
çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden İtibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Yüksekokul/Bölüm
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Odyoloji Bölümü
KTO Karatay Üniversitesi
Ünvanı
Sayı
Şartları
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
2
1
1
Odyoloji alanında doktora yapmış olmak
Odyoloji alanında doktora yapmış olmak
Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış
olmak.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ALAPLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DOSYA NO
: 2014/283 Esas
ALACAKLI
: AYSEL KAYA
VEKİLİ
: BEKLEYİŞ TUFAN
BORÇLU
: MUSTAFA KAYA - T.C. Kimlik No : 65851261420
BORÇ MİKTARI : 16.558,47
A) Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı
yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize örnek no: 4-5 ödeme
emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade
edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti
mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve
masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde
ödemeniz (teminatı vermeniz), icra mahkemesinden veya Yargıtay'dan
veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın
geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra
yapılacağı, yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal
beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı
beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandıracağınız, B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinden
itibaren..... süre içinde yapmanız, aksi halde 30 uncu madde gereğince
ilam hükmünün icra en yerine getirileceği, iş yalnız tarafınızdan
yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü
maddedeki cezayı gerektireceği, C) Yukarıda yazılı işin ...... süre
içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı
gerektireceği, D) Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına
ilişkin ilam hükmü yerine getirildikten sonra, ilam hükmünü ortadan
kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm
almaya gerek kalmadan, önceki ilam hükmünün tekrar zorla yerine
getirileceği, E) Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa
hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde
yüklenmeniz (kaldırmanız), aksi halde ilam hükmünün zorla yerine
getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İcra İflas Kanununun
343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği ilanen tebliğ olunur.
B.:36515 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
BİR NEFES DUMAN BİN “AMAN” GETİRİR.
SİGARAYI BIRAKIN.
TÜRK KALP VAKFI
19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL
Tel : (0212) 212 07 07 (pbx)
İnternet: http://www.tkv.org.tr
Faks : (0212) 212 68 35
E-Mail: tkv@tkv.org.tr
B.:36990 www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content