close

Enter

Log in using OpenID

80483-80494

embedDownload
T.C ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO: 2011/601 Esas
DAVALI: 1- FRANK JÜRGEN RUDOLF KADİNG
Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasının sonunda;
HÜKÜM: DAVANIN KABULÜNE,
Ankara ili, Altındağ ilçesi, Ulubey Mah./Köyü, Cilt No: 95, Hane No: 203, BSN:2'de nüfusa kayıtlı Frank Jürgen Rudolf ve Leyla'dan olma Antalya
11.09.2004 d.lu küçük Oğuzcan Azad Kading'in (yeni nüfus kaydı Diyarbakır ili, Dicle ilçesi, Çelebi Mah./Köyü, Cilt No: 2, Hane No: 85, BSN: 185,
Baba Adı: Medeni Aziz, Anne Adı: Leyla) davalı Frank Jürgen Rudolf Kading ile olan SOYBAĞININ REDDİNE,
Gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2014
(Bas›n: 80483- www.bik.gov.tr)
Dosyamız Adli Yardımlı olup işlemleri resen yapılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. AKYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2014/168 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ
BÜĞDÜZ MAH.
MEVKİİ: ÇELİKLİ MEVKİİ
PAFTA NO:
ADA NO:
PARSEL NO: 1515
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 9.830,00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: LOKMAN TİRYAKİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
AÇILABİLECEK DAVALAR: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde
öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine
karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
Bu süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava
açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde,
kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli
üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği İHTAR olunur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı
taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından
mahkememizin 2014/168 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
(Bas›n: 80494- www.bik.gov.tr)
09/12/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
696 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content