close

Enter

Log in using OpenID

61136-61061

embedDownload
T.C. İZMİR 19. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/9908 ESAS
Sat ılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıy meti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İl, Bornova İlçe, Pınarbaşı Mah., 702 Ada No, 3 Parsel No, 4 cilt,
359 sayfada, A Blok Zemin kat, 5 no'lu, 14/2151 arsa paylı dükkan olup, blok
betonarme karkas yapıdır. Blok tek katlı bitişik dükkanlardan oluşmuş bir katlıdır.
Parsel kuzey batısında Kemalpaşa caddesine güney doğusunda 7410 sokağa
cephelidir. Taşınmaz yerinde yapılan ölçümde yaklaşık (4,69 x 4,07 m) 19 m2 inşaat
alanlı olup keşif tarihi itibari ile 37 yıl fiili yaşına sahiptir. %32 yıpranma paylıdır.
Dava konusu dükkanda yapılan incelemede dükkan üzerinde Ceylan Oto Elektrik
yazılı tabelanın asılı olduğu görülmüştür. Dükkan içerisinde saç döşeme atılarak
batar kat oluşturulduğu zemin kattan batar kata döner merdiven ile çıkış yapıldığı,
batar katta tuvalet ve lavabo bulunduğu, kapak bölümün mevcut olduğu, diğer kalan
kısmın depo şeklinde kullanıldığı, döşemenin PVC kaplı duvarların alt katta ahşap
lambri kaplamalı, batar katta badanalı, zemin katta tavanın saç altına PVC tavan
kaplaması, batar katta tavanın badanalı, giriş cephesinin alüminyum doğrama
camekan olup doğrama dışında kepenk bulunduğu görülmüştür. Söz konusu
dükkanın elektrik ve suyu mevcuttur. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden istifade
etmektedir. Taşınmaza ulaşım kolaydır. Her türlü alt yapısı mevcuttur.
Adresi: Kemalpaşa Cad No: 84/G (5) Bornova-İZMİR
Yüzölçümü: 7.404.00 M2 (Ana taşınmazın tamamı)
Arsa Payı: 14/2151
İmar Durumu: İzmir İli Bornova İlçesi 702 Ada 3 parsel: Uygulama imar planında
KAKS: 0.50 Emsalli kamyon O.P. ve Konaklama Tesis Alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 47.000,00 TL (İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/19Esas-2014/362
karar sayılı 10/06/2014 tarihli kararı ile belirlenmiştir.)
KDV Oranı: %18
Kay dındaki Şerhler: Tapu kaydının beyanlar hanesinde Beyan: Yönetim Planı:
02/12/1997
İrtifak: B:H:593 m2'lik kısımda Maliye Hazinesi lehine E.N.H Yeraltı kablosu daimi
irtifak hakkı (Başlama Tarih: 08/11/1996, Bitiş tarih: 08/11/1996-Süre:-) İrtifak:
A:H:2951 m2'lik kısımda Maliye Hazinesi lehine irtifak hakkı (Başlama Tarih:
09/10/1990, Bitiş tarih: 09/10/1990-Süre:-)
1. Satış Günü: 03/11/2014 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü: 28/11/2014 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri: İZMİR ADLİYESİ D3 BLOK 24 NOLU MÜZAYEDE SALONU
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi, almak isteyenlerin 20 13/990 8 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/09/2014
(İIK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 61136- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2014/952 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Aydın ili Köşk İlçesi Başçayır Köyü
MEVKİİ: Kızıltepe
PAFTA NO:
ADA NO:
PARSEL NO: 3068
VASFI: Zeytinlik
YÜZÖLÇÜMÜ: 6952.00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: ŞENGÜL ÖLMEZ, MEHMET ÖLMEZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Aydın İli, Köşk İlçesi,
Başçayır Köyü 3068 nolu parselde kayıtlı 6952,00 m2’lik taşınmazın
tamamının davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına kayıt ve tesciline
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği
yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için
davacı idare tarafından mahkememizin 2014/952 Esas Esas sayısında
dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur. 05/09/2014
(Bas›n: 61061- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
711 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content