close

Enter

Log in using OpenID

1. Kada i kako puniti akumulatore

embedDownload
Smjernice za pravilno održavanje akumulatora ( baterija)
Da bi se izbjegla ili smanjila brza pražnjenja i produžio vijek trajanja akumulatora, pružamo vam
sljedeće informacije:
1. Kada i kako puniti akumulatore
Mnogi kamionski sustavi pune akumulatore. Mnogi sustavi također moraju raditi kada je motor
isključen, primjerice hladnjak, svjetla, sustav upravljanja transportom i nadogradnja. Alternator
nikada neće u potpunosti napuniti akumulator, no u povoljnim uvjetima može ga
napuniti do maksimalno 90 %. Da bi se održao dugi vijek trajanja, akumulatori se moraju
impulsno puniti barem svaka tri tjedna čak i ako se čine potpuno napunjenima.
Kod sustava s visokim opterećenjem akumulatora dok je motor isključen, primjerice utovarne
platforme, preporučuje se svakodnevno impulsno punjenje.
Na primjer: hladnjak može trošiti 1 A po satu što rezultira potrošnjom od otprilike 60 Ah tijekom
vikenda. Drugim riječima radni tjedan počinje s djelomično ispražnjenim akumulatorima.
Spajanje punjača akumulatora:
1. Postavite alarm u način rada za servis.
2. Slijedite korake na slici.
3. Spojite pozitivni kabel (crveni) (+). Spojite negativni kabel (crni) (-).
 Akumulator u potpunosti možete napuniti isključivo punjačem tako da ga punite duže
razdoblje (20 – 30 sati) uz ograničenje protoka struje od 8 – 12 % kapaciteta
akumulatora u Ah.
 Kapacitet punjenja smanjuje se sukladno temperaturi. Pri -20 C akumulator može
koristiti samo 1/10 struje pohranjene/korištene u akumulatoru pri 25 C. Nedovoljno
punjenje u kombinaciji s vožnjom na kratke udaljenosti najčešći je uzrok problema s
akumulatorima tijekom zime.
2. Battery reconditioner (Obnavljač akumulatora) –
kako funkcionira: nije riječ o punjaču!
Battery refresher (obnavljač akumulatora) uklanja sulfataciju iz akumulatora zbog čega će sva
energija iz alternatora napuniti akumulator pri čemu se neće gubiti vrijeme na pretvaranje
sulfatacije.
Usto kada u akumulatoru nema sulfatacije sva aktivna područja u akumulatoru poboljšat će
stabilizaciju napona (fluktuacije niskog napona).
3. Podaci o kapacitetu akumulatora pri raznim
temperaturama
Volvo Trucks EMEA Sales & Global Brand, MCEE
Kapacitet
Kapacitet
iznosi
pri
pri
iznosi
pri
pri
iznosi
pri
pri
4. Upravljanje
generacije
napajanjem
u
vozilima
nove
Postoje mnogi sustavi u kamionu koji mogu istrošiti akumulator. Da biste mogli upravljati
potrošnjom i osigurati da se motor može pokrenuti, dostupni su različiti položaji za funkcije.
Podjela je prilagođena funkcijama potrebnima u različitim situacijama.
0:Parkiranje/Boravak
1: Pribor
2: Vožnja
3: Predgrijavanje
4: Pokretanje
Načini rada vozila:
– hibernacija: tvornica ili dobavljač (vrlo niska potrošnja)
– parkiranje: parkirano vozilo (promjenjiva niska potrošnja)
– boravak: boravak u kamionu
– pribor: dodaci (ovisi o položaju ključa)
Volvo Trucks EMEA Sales & Global Brand, MCEE
– pred-pokretanje: prije pokretanja (npr. nakon uključivanja) (ovisi o položaju ključa)
– pokretanje: faza pokretanja
– rad motora: rad motora
Ovisno o funkcijama dostupnim pri kupnji vozila prebacivanje na način rada niske potrošnje
može se postići daljinskim upravljačem/ključem za paljenje (Keyfob), prekidačem šasije ili bez
upotrebe neke fizičke komponente (automatski način rada).
Cilj je da kamion u načinu rada za parkiranje može ostati nepomičan što je duže moguće, ali
da ga se pritom može po potrebi pokrenuti. Većina funkcija ne može se uključiti u načinu rada
za parkiranje, no neke su djelomično dostupne:
– Alarm može raditi (osim kod ADR kamiona) ako je glavni prekidač postavljen na „OFF” (Isklj.).
– Parkirna kočnica može se postaviti ili provjeriti.
– Prilazna svjetla mogu se uključiti daljinskim upravljačem.
– Grijanje neovisno o zraku može se programirati i pokrenuti.
– Grijanje neovisno o zraku i vodi također se može programirati i pokrenuti.
– Dostupna je autorizacija ključem (blokator).
– Vrata se mogu otključavati i zaključavati.
5. Kako ubaciti u način rada za parkiranje?
Unutar dvije sekunde dva puta pritisnite gumb za zaključavanje da bi se kamion izravno
prebacio u način rada za parkiranje. Pokazivači smjera dugo će zatreperiti da bi pokazali da je
Volvo Trucks EMEA Sales & Global Brand, MCEE
kamion zaključan, a zatim četiri puta kratko zatreperiti da bi pokazali da je kamion u načinu
rada za parkiranje „Parkirano“.
6. Što smanjuje vijek trajanja akumulatora
1. Upotreba velike količine energije. Vrlo je važno koristiti napajanje samo kada je to potrebno.
Treba izbjegavati sljedeće:
– ostavljanje uključenog noćnog grijača kada to nije potrebno
– ugradnja dodatnih lampica, dodatnih dugih ili bočnih svjetla (prihvatljive su LED lampice)
– uključivanje grijanja ogledala/sjedala kada to nije potrebno
– uključivanje svih unutarnjih svjetala. Uključite samo ona koja su vam potrebna.
– uključivanje svjetala koja vam nisu potrebna, primjerice prednjih svjetla za maglu
2. Neispravni ili zahrđali kontakti na uzemljenju akumulatora ili šasije. Spojeve akumulatora
trebalo bi po potrebi provjeriti i očistiti pri svakom servisu jer neispravni spojevi troše više
energije od ispravnih.
Volvo Trucks EMEA Sales & Global Brand, MCEE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content