close

Enter

Log in using OpenID

CTEK PUNJAČI AKUMULATORA

embedDownload
...postati toliko važan dio svakodnevnog života čovjeka i
privatno i profesionalno? Činjenica je da smo postali sve
više naviknuti na sofisticirane akumulatore u vozilima s osjetljivom elektroničkom opremom. Vozila i uređaji se danas
vrlo često ostavljaju u standby stanju, ali od njih još uvijek
očekujemo najbolje po pitanju rada – upravo onda kada ih
najviše trebamo ili želimo uživati u njihovom radu.
Više nije važno samo imati punjač akumulatora, već je mnogo važnije imati pravi punjač akumulatora. Većina ljudi nisu
inženjeri ili mehaničari – ali ipak želimo biti u stanju popraviti i spriječiti probleme s akumulatorom na jednostavan način
i bez poteškoća. Punjač akumulatora ne smije raditi nikakve
probleme i mora biti siguran za upotrebu svakom korisniku
i vezano na vozila i uređaje mora biti jednostavan za rukovanje tako da ga svatko može koristiti i mora biti dovoljno
fleksibilan da može zadovoljiti različite potrebe.
CTEK potpuno automatski punjači akumulatora analiziraju, popravljaju, pune i održavaju sve tipove olovnih
akumulatora. Oni donose jednostavnost u Vašu obitelj
i Vaš posao ostavljajući Vam više slobodnog vremena
za važnije stvari u životu.
CTEK POSEBNA RJEŠENJA
POSEBNA RJEŠENJA ZA SPECIFIČNE POTREBE
CTEK također aktivno razvija spektar proizvoda za ostale namjene. Postoje
područja koja zahtijevaju posebna rješenja za specifične potrebe, kao što
su rješenja za proizvođače opreme, zdravstvo, usluge, prijevoz i mnoga
druga tržišta profesionalne opreme i opreme za odmor i razonodu.
Nema sumnje da je izuzetno važno da se možete osloniti da će Vaši akumulatori raditi u bilo koje vrijeme. Svi proizvodi koji se napajaju olovnim
akumulatorima trebaju dobre punjače akumulatora, ne samo za punjenje,
već i za održavanje akumulatora.
Ponekad ponuda “Najpametnijih punjača akumulatora na svijetu” jednostavno nije dovoljna, jer moramo osigurati posebna rješenja koja poboljšavaju
svakodnevnu upotrebu vozila i uređaja.
Područja u kojima CTEK može ponuditi svoj spektar proizvoda:
Transportna industrija
Poljoprivreda
Radionice
Marine
Backup i sigurnosni
sustavi
Tramvaji
Zvučni sustavi u automobilima
Proizvođači opreme
Invalidska kolica
CTEK PUNJENJE U 8 KORAKA
Moderni akumulatori u vozilima za zabavu ne podnose jako veliku ispražnjenost.
Ako se akumulator isprazni više od 40% kapaciteta i do 50% kapaciteta, dolazi do
sulfatizacije akumulatora i akumulator ima smanjen kapacitet i smanjen životni vijek.
CTEK funkcija obnavljanja (RECOND) smanjuje ili potpuno uknjanja mogućnost sulfatizacije akumulatora.
ODSUMPORAVANJE
POLAGANI
START
PUNJENJE
APSORPCIJSKO
PUNJENJE
ANALIZA
OBNAVLJANJE
JEDNOLIKO
ODRŽAVANJE
PULSNO
ODRŽAVANJE
CTEK SWEDEN AB dizajnira i razvija jedinstvenu seriju
punjača akumulatora i posebnih rješenja za sve tipove olovnih
akumulatora za privatnu i profesionalnu upotrebu.
Premalo napunjen/
Sulfatiziran
Prepunjen/Korozija
Jako ispražnjen
akumulator
Potpuno napunjen Sulfatiziran
akumulator
akumulator
PRIJE PUNJENJA
NAKON PUNJENJA
PUNJENJE
KORAKA
1
2
3
4
5
6
7
8
STRUJA
Jako ispražnjen
akumulator
Sulfatiziran
akumulator
AMPERA
NAKON PUNJENJA
Sulfatiziran
akumulator
Jako ispražnjen
akumulator
STUPANJ NAPUNJENOSTI/TEŽINA KISELINE/NAPON AKUMULATORA
Stupanj napunjenosti – SOC Težina kiseline
100%
1.28
75%
1.23
1.18
50%
25%
1.14
0%
1.10
Sigurnost, jednostavnost i fleksibilnost su ključne riječi i zahtjevi
koji se primjenjuju na sve prouzvode i rješenja koja razvija i
prodaje CTEK. Do danas smo prodali preko milijun punjača u
47 država in a svakom kontinentu. CTEK je pouzdan dobavljač
mnogih svjetski najprestižnijih proizvođača automobile.
CTEK je osnovan 1997. Glavni ured i odjel istraživanja i razvoja
nalazi se u Vikmanshyttan, Dalarna, Švedska.
STUPANJ NAPUNJENOSTI – NORMALNA PUNJAČ
PRIJE PUNJENJA
ODSUMPORAVANJE
POLAGANI
START
Oživljava sulfatiziIspituje da li se
ranje akumulato- akumulator može
re. Patentirano od- puniti (da li je akussumporavanje pro- mulator ispravan).
dužuje životni vijek
akumulatora.
PUNJENJE
Glavno punjenje
uz maksimalnu
struju.
Napon akumulatora
12.90V
12.50V
12.15V
11.90V
11.40V
APSORPCIJSKO
PUNJENJE
ANALIZA
Maksimalna na- Ispituje da li akumupunjenost i mini- lator može zadržati
napunjenost.
malan gubitak tekućine. CTEK prilagodivo mjerenje struje punjenja
osigurava da akumulator bude potpuno napunjen.
OBNAVLJANJE
JEDNOLIKO
ODRŽAVANJE
Obnavljanje
Održavanje akujako ispražnjemulatora u svrhu
nih akumulatora. maksimalne izvedObnavljanje smabe. Patentirano
njuje sulfatizaciJEDNOLIKO/
ju akumulatora.
PULSNO
Baterija ima duži
održavanje održivotni vijek i vra- žava maksimalan
ća joj se kapacitet. kapacitet Vašeg
akumulatora.
PULSNO
ODRŽAVANJE
Održavanje u svrhu maksimalnog
produljenja životnog vijeka akumulatora. Patentirano
JEDNOLIKO/
PULSNO održavanje održava maksimalan životni vijek
Vašeg akumulatora.
TEHNIČKI PODACI
Napon
Struja punjenja
Min/Max struja akumulatora kod punjenja
Min/Max struja akumulatora kod održavanja
Izolacija
OPCIJE PUNJAČA
DA!
U REDU!
NE!
2Ah
8Ah
20Ah
60Ah
100Ah
6V
0.8A
1.2−100Ah
1.2−100Ah
IP65
CTEK
PUNJAČI
AKUMULATORA
Napredno znanje o akumulatorima i elektronici je osnova CTEKovog uspješnog poslovnog koncepta koji omogućuje razvoj nove
generacije punjača akumulatora. Punjača akumulatora koji ne
samo da zadovoljavaju povećanje potrebe brige o akumulatoru
danas, nego i sutra.
NAPON
VOLTI
CTEK NAČIN PUNJENJA S OBNAVLJANJEM (RECOND)
VELIČINA AKUMULATORA
TKO BI MOGAO VJEROVATI
DA ĆE PUNJAČI
AKUMULATORA…
12V
0.8A
1.2−32Ah
1.2−100Ah
IP65
12V
3.6A
1.2−75Ah
1.2−120Ah
IP65
12V
7A
14−150Ah
14−225Ah
IP65
12V
25A
50−500Ah
50−500Ah
IP44
PAMETNI I PRAKTIČNI PUNJAČI AKUMULATORA
ZA ANALIZU, PUNJENJE, BRIGU I ODRŽAVANJE
SVIH VRSTA OLOVNIH AKUMULATORA.
24V
14A
28−300Ah
28−500Ah
IP44
CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
PHONE: +46 225 351 80
FAX: +46 225 351 95
E-mail: info@ctek.com
225Ah
www.ctek.com
500Ah
© 2008 CTEK SWEDEN AB
HR
RAZLOGA ZA ODABRATI CTEK PUNJAČE AKUMULATORA
XC 800 punjače može Vašem
starom automobile dati novi
život. Punjač za 6V akumulatore
u minijaturnom formatu koji puni
sve od malih akumulatora kapaciteta 1Ah, do većih akumulatora
u traktorima.
1
Važnije nego što mislite
Akumulatori trebaju održavanje i pažnju da bi se osigurala pouzdanost i trajnost akumulatora.
2
Ne može biti jednostavnije
MULTI XS 3600
Vaš idealan punjač za
održavanje akumulatora
MULTI XS 7000
Punjač koji bi svako
kućanstvo trebalo imati
XS 800 je iznad svega punjač za
optimalno održavanje sezonskih
vozila napajanih akumulatorima do
100Ah. Puni i manje 12V akumulatore koji se ugrađuju u motocikle,
kosilice i jet ski vozila.
MULTI XS 3600 je napredan
punjač kompaktnih dimenzija koji
čini pogodnim i lakim za punjenje
akumulatora u svim vozilima u
kućanstvu. Specijalan način rada
pri hladnom vremenu znači da
možete puniti Vaše akumulatore za
vrijeme hladnih zimskih dana bez
ikakvih problema. MULTI XS 3600
zadovoljava sve potrebe za punjenjem akumulatora kod kuće jer puni
sve tipove 12V akumulatora.
CTEK punjači akumulatora su potpuno automatski, imaju
zaštitu od slučajne zamjene polova i odlični su za dugotrajno punjenje.
Elektronička oprema postaje sve raširenija i sve važnija
– CTEK punjači neće nikada oštetiti Vašu elektroničku
opremu.
4
Dizajnirani za sigurnost
PUNJENJE
KORAKA
SIGURNOST
OTPORAN NA VLAGU
& PRAŠINU
XS 800 PRIMJENE
XC 800 PRIMJENE
20011868F HR
OTPORAN NA VLAGU
& PRAŠINU
PUNJENJE
KORAKA
• Ne oštećuje osjetljivu elektroniku
• Nema iskrenja, ima zaštitu od slučajne zamjene polova i zaštitu od kratkog spoja
• Minimalno isparavanje plinova
OTPORAN NA VLAGU
& PRAŠINU
PUNJENJE
KORAKA
JEDNOSTAVNOST
MULTI XS 25000 je savršen izbor za akumulatore koji
trebaju brzo punjenje kao
što su akumulatori u kamp
prikolicama, brodovima ili
radionicama. Senzor temperature prilagođava napon
punjenja tako da odgovara
temperaturi akumulatora i
osigurava učinkovito punjenje pri svim klimatskim uvjetima. Korištenjem njegovog
SUPPLY načina rada punjač
daje struju čak i kada nije
priključen na akumulator.
SUPPLY način rada je
nezamjenjiv kod punjenja
akumulatora jer ćete izbjeći
gubitak skupih programskih
podešenja Vaše elektroničke
opreme. Korištenjem načina
rada za obnavljanje akumulatora (RECOND) možete
popraviti sulfatiziranost
Vašeg akumulatora koja se
često pojavljuje kod jako
ispražnjenih akumulatora.
Akumulatoru se stoga vraća
izgubljeni kapacitet i ima
dulji životni vijek.
12V
7.0A
100W
12V
0.8/3.6A
45W
MXS 3600 PRIMJENE
CTEK Vam osigurava miran san kroz duge jamstvene
periode i visoku funkcionalnost.
12V
0.8A
10W
OTPORAN NA VLAGU
& PRAŠINU
MXS 7000 PRIMJENE
6V
0.8A
5W
5
Kvaliteta je zajamčena
PUNJENJE
KORAKA
• Pulsno održavanje za maksimalan životni vijek Vašeg akumulatora
• Daje novi život jako ispražnjenim akumulatorima
• Savršeno punjenje i pri padu napna mreže izmjenične struje do 170V
MULTI XT 14000
Za one koji trebaju snagu
MULTI XS 7000 je punjač
idealan za potrebe punjenja
Vaše kamp prikolice, automobila
i broad. Punjač je dizajniran tako
da se može koristiti cijele godine.
Zahvaljujući svom SUPPLY načinu
rada punjač daje struju čak i
kada nije spojen na akumulator.
SUPPLY način rada je nezamjenjiv kod punjenja akumulatora
jer ćete izbjeći gubitak skupih
programskih podešenja Vaše
elektroničke opreme. Korištenjem načina rada za obnavljanje akumulatora (RECOND)
možete popraviti sulfatiziranost
Vašeg akumulatora koja se često
pojavljuje kod jako ispražnjenih
akumulatora. Akumulatoru se
stoga vraća izgubljeni kapacitet
i ima dulji životni vijek.
3
Dobri za opremu
Ne morate se brinuti oko iskrenja, slučajne zamjene polova i kratkih spojeva.
MULTI XS 25000
Univerzalni punjač
PUNJENJE
KORAKA
FLEKSIBILNOST
Snaga za radna vozila koja
koriste 24V akumulatore
MULTI XT 14000 ima
iste karakteristike kao
MULTI XS 25000 ali je
prilagođen punjenju 24V
akumulatora, što ga čini
savršenim za upotrebu u
autobusima, kamionima,
većim brodovima ili radionicama koje servisiraju takva
vozila. SUPPLY načina rada
punjač daje struju čak i kada
nije priključen na akumulator. SUPPLY način rada je
nezamjenjiv kod punjenja
akumulatora jer ćete izbjeći
gubitak skupih programskih
podešenja Vaše elektroničke
opreme. Korištenjem načina
rada za obnavljanje akumulatora (RECOND) možete
popraviti sulfatiziranost Vašeg
akumulatora koja se često
pojavljuje kod jako ispražnjenih akumulatora. Akumulatoru
se stoga vraća izgubljeni kapacitet
i ima dulji životni vijek.
12V
25A
300W
UPOTREBA NA OTVORENOM PROSTORU
UPOTREBA NA OTVORENOM PROSTORU
MXT 14000 PRIMJENE
XS 800
Za 6V akumulatore
MXS 25000 PRIMJENE
5
XC 800
PUNJENJE
KORAKA
• Prikladan za punjenje svih vrsta olovnih akumulatora: Wet, MF, Gel, AGM, Calcium
• Može oživjeti sulfatiziranje akumulatore
• Prikladan za upotrebu na otvorenom prostoru
24V
14A
300W
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content