close

Enter

Log in using OpenID

UPUTSTVO ZA UPORABU ( pregled po slikama)

embedDownload
PUNJAČ AKUMULATORA 6-12V 6A
UPUTSTVO ZA UPORABU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odvojiti crvenu (+) i crnu (-) kleme od akumulatora.
Skinuti poklopce ćelija akumulatora
Naliti (ako nedostaje) destilirane vode u ćelije
max 1 cm do vrha ćelija akumulatora
Staviti prekidač na 12V ili 6V
Staviti crvenu štipaljku od punjača
na (+) pol akumulatora
7. Staviti crnu štipaljku od punjača na
(-) pol akumulatora
8. Spojiti punjač akumulatora u struju
9. Ostaviti da se puni 10-15 sati
10.Nakon proteka 10-15 sati isključiti prvo punjač
akumulatora iz struje (220V)
11. Tada skinuti prvo crnu štipaljku ( - pol) sa akumulatora
12. Nakon toga skinuti crvenu štipaljku (+ pol) sa akumulatora
13. Vratiti poklopce ćelija nazad na akumulator
6
Važna uputstva:
Puniti isključivo akumulatore sa kiselinom tj. destiliranom vodom.
Punjač nije namjenjen za punjenje tzv. SUHIH akumulatora.
Provjerite napon struje na kojoj uključujete punjač. Napon mora biti 220V odnosno
230V, a frekvencija struje od 50hz.
Stavljanje klema na akumulator
Važno je da crvena (+) klema dođe na crveni (+) pol akumulatora tj. da crna (–) klema
dođe na crni (–) pol akumulatora.
Prekidač 12V i 6V
Punjač ima prekidač 12V (auto struja) ako punite akumulator auta i
6V (skuteri i motori) ako punite mali akumulator za skutere i motore.
Vrsta punjača
Volt
napon
Kapacitet
akumulatora (Ah)
6 AMP
6 - 12 V
od 20Ah do 70 Ah
jačina
punjenja
5,6 A
Vrijeme
punjenja
(sati)
5-15 sati
Namjena punjača
Ovaj punjač namjenjen je za punjenje akumulatora do 70Ah.
Akumulator nije namjenjen za druge svrhe (roštiljanje i pečenje odojaka itd)
Punjač nije namjenjen za punjenje tzv. SUHIH akumulatora.
NAČIN UPORABE - Skala (Lampice) za punjenje
Pri prvom spajanju upaljene lampice (min-max) pokazuju koliko je
akumulator prazan. Kako se akumulator puni tako se lampice gase
prema desno. Kada lampice više ne svijetle to znači da je akumulator
napunjen. Vremensko trajanje punjenja praznog akumulatora je od 5 do 15 sati.
Kratki spoj
Ukoliko pri punjenju dođe do kratkog spoja punjač će se sam isključiti. Tada treba
odpojiti kleme te isključiti punjač iz struje. Nakon 5 min punjač ponovo uključiti
punjač u struju i spojiti kleme.
Upute za priključenje punjača
Prije priključenja punjača na akumulator odredite polaritet (+-). Pazite na oznake
polariteta na akumulatoru. Ispitajte razinu elektrolita u akumulatoru, odvrnuti vijak na
akumulatoru.
Kiselina mora biti 10mm iznad olovne ploče u akumulatoru. Nadpouniti kiselinu samo s
destiliranom vodom. Za vrijeme punjenja potrebno je polove akumulatora odvojiti od
priključaka na autu slijedećim redoslijedom: prvo odvojiti minus (-) pol, te nakon toga
odvojiti (+) pol.
OPREZ : Pazite da vam tekućina akumulatora ne kapne na kožu
( koristite rukavice radi vlastite sigurnosti)
VAŽNO: UVIJEK prvo isljučuti punjač akumulatora iz struje 220V a
tek tada odpajati štipaljke sa akumulatora !
Garancija: Jamstveni rok: 1 godina uz predočenje računa u
prodavaonici gdje je kupljen.
Reklamacije se NE priznaju na: mehanička oštećenja punjača;
nepridržavanje uputstva za rad akumulatora; ako je punjač rastavljan
te za sva druga nesavjesna i nestručna djelovanja s punjačem
akumulatora.
Žig prodavaonice :
Datum kupnje: ____
____
________
Broj računa: _________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content