close

Enter

Log in using OpenID

ovdje - eAlati

embedDownload
Bosch vrhunski servis akumulatora
Profesionalni
servis
3 godine*
Jamstva na uređaj
2 godine
vrhunskog servisa
akumulatora
Novi Bosch vrhunski servis akumulatora
Power Tools
1
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Sadržaj
2
1.
Uvod
2.
Djelokrug servisa
3.
Registracija
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Pregled


Vrhunski servis akumulatora je proširenje djelokruga servisa (obzirom na period
valjanosti i sadržaj) postojeće koncepcije 3-godišnjeg jamstva.
Zbog toga će se sve usluge postojeće koncepcije primijeniti i na Vrhunski servis
akumulatora, npr.:
 registracija akumulatora s kataloškim brojem artikla i serijskim brojem u
postojećoj bazi podataka
 Za akumulator za koji koristite servis potrebno je poslati kopiju originalnog
računa i ispisanu potvrdu registracije
Vremenski period: za akumulatore/punjače: 6 mjeseci
Djelokrug servisa: standardni (greške materijala i izrade)
Postupak manipulacije: registracija putem interneta
produljen do 24 mjeseca
produljen (uključ. trošenje)
isti postupak registracije
Power Tools
3
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Sadržaj
1.
Uvod
2.
Djelokrug servisa
3.
Registracija
Power Tools
4
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Djelokrug servisa – ključni podaci

Vrhunski servis akumulatora primijenit će se na sve kupljene Li-Ion akumulatore i Li-Ion
punjače, koji su kupljeni
1.



u kombinaciji s Plavim akumulatorskim alatom (Plavi profesionalni ili Plavi mjerni uređaji – izuzev
Plavih industrijskih alata)
2.
kao jedan akumulator/punjač s Plavim kataloškim brojem artikla
3.
kao jedan akumulator/punjač s kataloškim brojem artikla pribora
Za razliku od standardnog jamstva, Vrhunski servis akumulatora obuhvaća ne samo greške
izrade i materijala, nego i “trošenje” akumulatora
U usporedbi sa standardnim jamstvom, Vrhunski servis akumulatora produljen je do 24
mjeseca, umjesto 6 mjeseci.
Preduvjet: akumulator/punjač mora se registrirati na www.bosch-professional.com/warranty,
pomoću postojeće 3YW platforme, u toku 4 tjedna nakon kupnje.
Power Tools
5
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Koja je razlika između standardnog jamstva i “trošenja” (“wear & tear”)?
Zašto se akumulatori kvare?
“wear & tear”
(= utjecaji starenja)
Greška
materijala i
izrade


Životni vijek
Vijek trajanja
izražen brojem
ciklusa punjenja
i pražnjenja

Obuhvaća sve greške prouzročene greškama materijala ili izrade.
Životni vijek trajanja znači da akumulator gubi svoju snagu tijekom vremena,
počevši od datuma proizvodnje, zbog oksidacije materijala unutar ćelije.
Vijek trajanja izražen brojem ciklusa punjenja i pražnjenja, znači da s
povećanjem broja ciklusa punjenja i pražnjenja akumulator postupno gubi svoj
kapacitet. Svaki ciklus punjenja i pražnjenja uzrokuje mehaničko naprezanje
unutar ćelija, zbog čega se eventualno može uništiti akumulator.
Kvar akumulatora zbog …
standardno jamstvo
(bez registracije)
3-godišnje jamstvo
Vrhunski servis
akumulatora
Greške materijala ili izrade
da – samo 6 mjeseci
da – samo 6 mjeseci
da – 24 mjeseca
Životni vijek trajanja
ne
ne
da
Vijek trajanja izražen brojem ciklusa punjenja i
pražnjenja
ne
ne
da
Power Tools
6
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Sadržaj
1.
Uvod
2.
Djelokrug servisa
3.
Registracija
Power Tools
7
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Registracija

Napomena!
Isto kao i za postojeću 3YW koncepciju – registracija je važeća samo ako su svi
podaci točni i kompletni!
Zahtjevi poslani za servis mogu se odbiti ako su podaci nepotpuni ili neusklađeni s
podacima na alatu, akumulatoru ili punjaču.
Ispravno =
podaci u dokumentima moraju biti usklađeni s podacima na akumulatoru / punjaču
(npr. Kataloški broj / serijski broj), odnosno na računu prodaje
(datum kupnje)
Kompletno =
u obrascu za registraciju moraju se upisati svi podaci
koji su neizostavno potrebni
Power Tools
8
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Gdje se mogu pronaći svi značajni podaci za registraciju akumulatora?
Oznaka akumulatora – naziv akumulatora
“Naziv” akumulatora nalazi se na naljepnici, na
obje strane ili na donjoj strani akumulatora
Oznaka akumulatora – broj artikla
10-znamenkasti broj artikla nalazi se na gornjem
dijelu, odnosno na bočnoj strani akumulatora. Prvih
7 znamenki broja artikla uvijek su 2 607 336 … 
moraju se unijeti samo 3 znamenke
Serijski broj
9-znamenkasti serijski broj otisnut je na gornjoj
odnosno na bočnoj strani akumulatora
?
Kataloški broj
10-znamenkasti kataloški broj (= Bosch
kataloški broj) otisnut je na ambalaži. Ovaj je broj
potreban samo za registraciju pojedinačno
kupljenih akumulatora.
18V 4.0Ah
Power Tools
9
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Gdje se mogu naći svi značajni podaci za registraciju punjača?
Broj artikla
10-znamenkasti broj artikla nalazi se na gornjoj
odnosno bočnoj strani akumulatora. Prvih 7
znamenki broja artikla uvijek su 2 607 225 … 
moraju se unijeti zadnje 3 znamenke
Godina proizvodnje
4-znamenkasta godina proizvodnje nalazi se na
punjaču (npr. 2010).
?
Kataloški broj
10-znamenkasti kataloški broj (=Bosch kataloški
broj) otisnut je na ambalaži. Ovaj je broj potreban
samo za registraciju pojedinačno kupljenih
punjača.
 Primjer:
korisnik mora unijeti samo 3 zadnje znamenke
“323”
Power Tools
10
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Registracija – početna stranica
3-godišnje jamstvo za Bosch alate
Tehnologija za život
> Pregled
> Registriranje novog alata
> Jamstveni uvjeti
> Odredbe i uvjeti za
Vrhunski servis akumulatora
Registriranje novog alata
Molimo pridržavajte se slijedećih točki, kako bi se omogućila uspješna registracija i produljenje valjanosti jamstva:
■ Molimo pročitajte sve podatke sa alata (a ne sa ambalaže) i unesite potpunu informaciju.
■ Podaci na alatu moraju biti identični podacima na računu prodaje.
■ Bosch alate treba registrirati u toku 4 tjedna od datuma kupnje.
■ Jamstveni uvjeti su primjenjivi.
■ Pored toga, Li-Ion akumulatori i odgovarajući punjači mogu biti odobreni za Vrhunski servis akumulatora, registracijom u toku
4 tjedna od datuma kupnje. Primjenjive su odredbe i uvjeti za Vrhunski servis akumulatora.
> Osobni podaci
Što želite registrirati? Molimo odaberite jednu od donje 4 kategorije.
Klikom na pripadajuću
sliku proizvoda,
korisnika se navodi do
odgovarajućeg obrasca
za registraciju
Električni alat
Akumulatorski alat s
Nickel tehnologijom
registracija prema
postojećem važećem
postupku
Akumulatorski alat
s Li-Ion tehnologijom
(sa, bez akumulatora)
proširenje postojećeg postupka registracije
Power Tools
11
Samo Li-Ion
akumulator / punjač
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Registracija akumulatorskog alata s akumulatorom i punjačem
Jedna registracija
Višestruka registracija
Detalji za identifikaciju alata
Kataloški broj alata
?
Oznaka akumulatora / punjača – 2 opcije:
Oznaka alata:
?
Serijski broj alata:
?
1. Odaberite odgovarajući akumulator / punjač iz
padajućeg menija (npr. "18V - 4,0Ah“ ili “AL 1860
CV)”)
Datum kupnje: molimo
odabrati
?
2. Izravno unesite broj artikla akumulatora / punjača
(potrebne su samo 3 zadnje znamenke)
Detalji za identifikaciju punjača Li-Ion akumulatora
Oznaka punjača
Padajući meni
God. proizvodnje
?
2 607 225 …
?
Detalji za identifikaciju Li-Ion akumulatora
Oznaka akumulatora
Broj artikla odabranog punjača
Padajući meni
Serijski broj
Broj artikla odabranog akumulatora
?
 ostala polja za unos podataka popuniti će se
automatski
?
Savjet: Oznaka i slika gdje se odgovarajući podaci
mogu naći na akumulatoru / punjaču
Opcija za registraciju do 3 akumulatora
 znači: odjeljak “detalji za identifikaciju Li-Ion
akumulatora” može se dodati još dva puta
2 607 336 …
?
Registrirati Li-Ion akumulator
Opcija za kopiranje podataka registracije (oznaka
akumulatora i broj artikla) u slijedećem retku
(funkcionalnost poznata iz višestruke registracije
postojećeg 3YW)
Molimo još jednom provjerite da li su svi podaci točni. Reklamacije se neće priznati ako su podaci
nepotpuni ili neusklađeni s podacima na alatu, akumulatoru ili punjaču.
Pročitao sam jamstvene odredbe i uvjete za Vrhunski servis akumulatora i prihvaćam ih.
Sada registrirajte
Power Tools
12
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Registracija Li-Ion akumulatora ili punjača
Datum kupnje:
Molimo odaberite
Kataloški broj
Oznaka akumulatora/punjača - 2 opcije:
1. Odaberite odgovarajući akumulator/punjač iz
padajućeg menija (npr. "18V - 4,0Ah“ ili “AL 1860
CV)”)
?
Detalji za identifikaciju Li-Ion akumulatora
Broj artikla odabranog akumulatora
Oznaka akumulatora
Padajući meni
?
2 607 336 …
?
Serijski broj
Registrirati dodatni Li-Ion akumulator
Detalji za identifikaciju punjača Li-Ion akumulatora
Oznaka punjača
God. proizvodnje
Padajući meni
?
Broj artikla odabranog punjača
2 607 225 …
?
2. Izravno unesite broj artikla akumulatora/punjača
(potrebne su samo 3 zadnje znamenke)
 ostala polja za unos podataka popuniti će se
automatski
Savjet: Oznaka i slika gdje se odgovarajući podaci
?
mogu naći na akumulatoru/ punjaču, odnosno na
ambalaži
Opcija za registraciju do 2 akumulatora
 znači: odjeljak “detalji za identifikaciju Li-Ion
akumulatora” može se dodati još jednom
Opcija za kopiranje podataka registracije (oznaka
akumulatora i broj artikla) u slijedećem retku
(funkcionalnost poznata iz višestruke registracije
postojećeg 3YW)
Molimo još jednom provjerite da li su svi podaci točni. Reklamacije se neće priznati ako su podaci
nepotpuni ili neusklađeni s podacima na alatu, akumulatoru ili punjaču.
Pročitao sam jamstvene odredbe i uvjete za Vrhunski servis akumulatora i prihvaćam ih.
Sada registrirajte
Power Tools
13
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
2 tipa “serijskog broja” akumulatora
9-znamenkasti serijski broj (postupno
uveden u proizvodnju počevši od lipnja
2010.)
5-znam. podatkovni kod proizvodnje (zastario)
 svaki serijski broj je jedinstven
 za registraciju u sustavu, na mjesta zadnje 4
znamenke treba upisati "0000”
 podatkovni kod nije jedinstven – identični su svi
podatkovni kodovi dana/tjedna proizvodnje
Power Tools
14
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Pregled kataloških brojeva artikala sadržanih akumulatora u obujmu isporuke
Tehnologija
akumulatora
BU
Napon
[V]
Kapacitet
[Ah]
BROJ ARTIKLA
(naveden na
akumulatoru)
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
BEU
3,6
3,6
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
18
18
36
36
1,3
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
2,0
4,0
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
2,0
2,6
3,0
4,0
1,3
1,3
1,5
1,5
2,0
2,6
3,0
4,0
1,3
2,6
2.607.336.241
2.607.336.511
2.607.336.027
2.607.336.333
2.607.336.895
2.607.336.761
2.607.336.879
2.607.336.779
2.607.336.731
2.607.336.739
2.607.336.149
2.607.336.551
2.607.336.799
2.607.336.877
2.607.336.077
2.607.336.223
2.607.336.813
2.607.336.683
2.607.336.169
2.607.336.559
2.607.336.803
2.607.336.905
2.607.336.091
2.607.336.235
2.607.336.815
2.607.336.001
2.607.336.173
KATALOŠKI BROJ
KATALOŠKI BROJ
za BEU izvedbu (jedan
za AC izvedbu
akumulator)
(naveden na ambalaži)
(naveden na ambalaži)
2.607.336.242
2.607.336.512
2.607.336.028
2.607.336.334
/
2.607.336.762
2.607.336.880
2.607.336.780
2.607.336.732
2.607.336.740
2.607.336.150
2.607.336.552
2.607.336.800
2.607.336.878
2.607.336.078
2.607.336.224
2.607.336.814
2.607.336.684
2.607.336.170
2.607.336.560
2.607.336.804
2.607.336.906
2.607.336.092
2.607.336.236
2.607.336.816
2.607.336.002
2.607.336.108
KATALOŠKI BROJ
za BEU izvedbu
(twinpack - 2 aku.)
(naveden na ambalaži)
/
/
/
/
/
1.600.Z00.02W
1.600.Z00.02X
1.600.Z00.02Y
/
/
/
/
1.600.Z00.030
1.600.Z00.031
/
1.600.Z00.032
1.600.Z00.033
/
/
/
1.600.Z00.035
1.600.Z00.036
/
1.600.Z00.037
1.600.Z00.038
/
/
Power Tools
15
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
/
/
/
1.600.Z00.01Y
/
1.600.Z00.03Z
1.600.Z00.040
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.600.Z00.044
/
/
/
/
/
/
1.600.Z00.01E
1.600.Z00.042
/
/
Bosch vrhunski servis akumulatora
Pregled kataloških brojeva artikala sadržanih punjača u obujmu isporuke
Punjač
AL 1115 CV
Zemlja
porijekla
EU
Struja
punjenja
[A]
BROJ ARTIKLA
(kada se kupuje u
kombinaciji s Plavim
akumulatorskim
alatom)
3,6V-10,8V
1,5
2607225513
Za
tehnologiju
akumulatora
Naponi
[V]
Li-Ion
(naveden na
ambalaži)
2607225514
AL 1115 CV
UK
Li-Ion
3,6V-10,8V
1,5
2607225515
2607225516
AL 1130 CV
EU
Li-Ion
3,6V-10,8V
3
2607225133
2607225134
AL 1130 CV
UK
Li-Ion
3,6V-10,8V
3
2607225135
2607225136
AL 1814 CV
EU
Li-Ion
10,8V-18V
1,4
2607225727
2607225728
AL 1814 CV
UK
Li-Ion
10,8V-18V
1,4
2607225729
/
AL 1820 CV
EU
Li-Ion
10,8V-18V
2
2607225423
2607225424
AL 1820 CV
UK
Li-Ion
10,8V-18V
2
2607225425
2607225426
AL 1860 CV
EU
Li-Ion
10,8V-18V
6
2607225321
2607225322
AL 1860 CV
UK
Li-Ion
10,8V-18V
6
2607225323
2607225324
AL 3640 CV
EU
Li-Ion
36V
6
2607225099
2607225100
AL 3640 CV
UK
Li-Ion
36V
6
2607225101
2607225102
Power Tools
16
KATALOŠKI BROJ
za AC izvedbu
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
Bosch vrhunski servis akumulatora
Pregled paketa akumulatora i punjača
Napon
Paket akumulatora i punjača (twinpack)
Zemlja
porijekla
punjača
KATALOŠKI BROJ za
BROJ ARTIKLA
BEU izvedbu (twinpack)
punjača
(naveden na ambalaži) (naveden na punjaču)
10,8V
1x 1,3Ah akumulator + punjač AL 1130 CV
EU
1.600.Z00.01Z
2.607.225.133
2.607.336.333
10,8V
1x 2,0Ah akumulator + punjač AL 1130 CV
EU
1.600.Z00.041
2.607.225.133
2.607.336.879
18V
1x 3,0Ah akumulator + punjač AL 1860 CV
EU
1.600.Z00.01F
2.607.225.321
2.607.336.235
18V
1x 4,0Ah akumulator + punjač AL 1860 CV
EU
1.600.Z00.043
2.607.225.321
2.607.336.815
Power Tools
17
Internal | PT-BEU/MKL1 | 08/10/2012 | © Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction,
editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
BROJ ARTIKLA
akumulatora
(naveden na aku.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
977 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content