close

Enter

Log in using OpenID

(3. nagrada) - Studio Sonda

embedDownload
Uvod
Razrada (koncept+slogan)
Najvažnije komparativne prednosti Kvarnera koje su korištene kao baza za
Koncept počiva na višestrukom iskazivanju blizine/bliskosti, a koja se odnosi
Ujedno je namjera bila da pobuđuje potrebnu emociju kod korisnika, izaziva
daljnju razradu jesu:
na blizinu kontrasta unutar Kvarnera, blizinu i dostupnost same destinacije po-
osjećaj wellbeinga a da se pritom ne koristi eksplicitno ta riječ budući da
tencijalnom gostu te naposlijetku osjećaja bliskosti koju destinacija pobuđuje
postoji opasnost od isključivog povezivanja samo sa zravstvenim turizmom, a
spram osobe mnoštvom blagodati koje nudi, uslužnošću i svojstvenoj joj tradiciji
Kvarner je ipak puno više od toga.
1) Kontrasti
Blizina i raznovrsnost ekstremnih kontrasata na malom prostoru. Uslijed spoja
kontinentalne i mediteranske klime, Kvarner gostu na zbijenom prostoru nudi
mogućnost kupanja i planinarenja u istom danu, a sličan primjer krajnjih kon-
turizma.
Slogan: Tako blizu tebi
Važno je napomenuti da, premda je u brandiranju regije poželjno istaknuti
turizam, sport, gastronomija itd, itd.).
svojevrsno geografsko obilježje kako bi se ona čim prije mentalno locirala od
Kvarner je prometno najpristupačnija regija Jadrana, odlično povezana s ostatkom
svijeta svim prometnim pravcima. Kvarner je blizu i iz Kvarnera je sve blizu.
3) Tradicija turizma
naciji sa znakom i razrađenim cjelokupnim identitetom komunicira kroz nekoliko razina, a njegova snaga leži upravo u višeznačnosti koja odlično funkcionira
trasata uočljiv je u svim segmentima turističke ponude (kultura, zdravstveni
2) Blizina
Odabrani slogan “Tako blizu tebi/So close to you/Cosi vicino a te...” u kombi-
na svim jez.varijantama:
strane korisnika, u navedenom rješenju svjesno je izostavljeno korištenje ter-
1) Upućuje na blizinu različitih kontrastnih sadržaja na malom prostoru koji su
mina poput Mediteran, Jadran, more, zaljev ili sl. U prvom redu, iz poštovanja
toliko blizu jedni drugima, dakle radi se o sveobuhvatnosti ponude (u primjeni:
spram raznosvrsnosti i kompleksnosti Kvarnera kao regije koja nudi jednak-
More i Gore - Tako Blizu; Medvjeđa šapa i škamp – Tako Blizu…itd) što je in-
ovrsne morske i kontinetalne, otočne i planinske te svesezonske sadržaje, nije
teresantno gostu koji želi sadržajan odmor i nešto novo te primamjivo za sk-
uputno korištenjem “morskih” termina klasificirati ga kao isključivo ljetnu/
upine/obitelji koje možda gaje različite afinitete budući tu svi mogu zadovoljiti
morsku destinaciju. Nadalje, bilo kakva vrsta geografskog određivanja poput
svoje interese. Istodobno je odlična podloga za interno reklamiranje unutar
primjerice “brdovito more” ili sl. ide nauštrb mnogovrsnih doživljajnih kontras-
destinacije što je razrađeno dalje u prezentaciji.
Najduža zdravstveno-turistička tradicija na Jadranu, stoljećima njegovano
ta koje Kvarner nudi kao što su npr. kulturni (Bašćanska ploća Vs. Ivan Zajc),
umijeće uslužnosti (implementirano ranije nego kod susjednih konkurenata),
wellness (uređeni wellness centri Vs. ljekoviti zrak Malog Lošinja) ili zabavni
2) Sugerira direktno blizinu i dostupnost destinacije potencijalnom posje-
koje je s vremnom prešlo okvire zdravstvenog i proširilo se na sve segmente
(Rapska Fjera Vs, Hartera)… itd. Također, korištenje pojmova poput Jadran i
titelju
turizma, čine Kvarner regionalnim liderom u posvećenosti gostu. Kvarner se u
Mediteran ne izdvaja dovoljno Kvarner od njegovih najbližih konkurenata (Istra,
svakom pogledu i svakom sadržaju prilagođava željama i potrebama klijenata.
Dalmacija), a koji se već koriste tim terminima pri brandiranju.
3) Sintagma “Tako blizu tebi/So close to you/Cosi vicino a te” ne znači samo
Korisnik će u svakom slučaju imati priliku Kvarner locirati uz pomoć logo-
doslovnu fizičku blizinu već se često koristi u poeziji, izražavanju ljubavi i
tipa HTZa koji se obvezno koristi u svim promotivnim sredstvima regionalnih
prvrženosti, odnosno njome se izražava bliskost i toplina. Kod ciljne skupine
i lokalnih TZova.
izaziva pozitivnu emociju. Zato je izuzetno pogodna kao slogan za Kvarner, koji
Gostu je tu uvijek dobro jer Kvarner već stoljećima zna kako mu ugoditi.
Navedene tri premise okosnica su daljnje razrade identiteta i smatraju se glavnim
se uslijed tradicije turizma zna uvijek prilagoditi svim potrebama korisnika,
atributima koje destinaciju čine jedinstvenom u bližem i daljnjem okruženju.
Stoga je misao vodilja u odabiru slogana bila njegovo osmišljavanje na način
kako sadržajime, tako i uslugom. Mjesto je to u kojem se gost i žitelj osjeća
Niti jedna od konkuretnih ili susjednih regija ne može se koristiti navedenim
da nedvojbeno komunicira najvažnije komparativne prednosti regije, ali i bude
dobro, sloganom se dakle odražava i filozofija wellbeing-a.
atributima, ili barem ne u tolikoj mjeri koliko to može Kvarner
dovoljno širok ne bi li se primijenio na mnogobrojnu ponudu destinacije, kako
u komunikaciji prema van, tako i u komunikaciji unutar područja Kvarnera.
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
1
Projekcija znaka
Tako blizu tebi
Delnice
Rijeka
Opatija
Crikvenica
Novi Vinodolski
Krk
Cres
Rab
Mali Lošinj
Znak
9 REGIJA KVARNERA – TAKO BLIZU
Osnovno rješenje počiva na devet točaka koje predstavljaju devet ključnih regija
Kvarnera, a koje se međusobno povezuju linijama čime se stvara fluidan i efektan
znak koji komunicira blizinu i dostpunost regija i različitosti unutar Kvarnera,
ujedno podsjeća i na princip označavanja destinacija pri planiranju putovanja…
Točke/regije ovdje zapravo postaju baza za kreaciju najrazličitijih oblika te u
konačnici dobivamo znak koji to zapravo i nije a da se pritom ne gubi snaga i
prepoznatljivost identiteta. Vodeća prednost linija je mogućnost aplikacije na
sve moguće potrebe destinacije (eventi, različiti segmenti turizma…), uključivo i
hijerarhijsku razgranatost od TZ-a Kvarnera prema lokalnim TZ-ovima. Također
su pogodan alat za spajanje raznovrsnih kontrasata i destinacija čime se sa
sloganom postiže jedinstvena cjelina. Istodobno se takvim identitetom vrlo lako
percipira koje sve regije obuhvaća Kvarner i pridaje im se jednaka vrijednost.
U slučaju odabira rješenja u planu je izvođenje software-a koji će, ovisno o potrebama destinacije, generirati rješenja samostalnim spajanjem točaka-linija.
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
2
Varijante i aplikacije na podlogu
Tako blizu tebi
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
3
Varijante identiteta
Tako blizu tebi
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
4
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
5
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
6
Sustav boja
Jezične varijante slogana
Tako blizu tebi
Tako blizu tebi
C60, M0, Y100, K0
R124, G174, B67
C100, M0, Y0, K0
R0, G162, B227
C60, M100, Y0, K0
R104, G37, B120
KVARNER
KVARNER
KVARNER
KVARNER
Tako blizu tebi
C20, M20, Y80, K0
R201, G213, B93
C60, M0, Y100, K0
R103, G143, B58
C30, M0, Y0, K0
R173, G214, B245
C20, M20, Y80, K0
R201, G213, B93
C60, M0, Y100, K0
R103, G143, B58
C5, M20, Y0, K0
R223, G194, B216
C60, M100, Y0, K0
R104, G37, B120
C100, M0, Y0, K0
R0, G162, B227
C30, M0, Y0, K0
R173, G214, B245
C100, M60, Y0, K0
R43, G87, B152
C5, M20, Y0, K0
R223, G194, B216
So close to you
C60, M100, Y0, K0
R104, G37, B120
C100, M60, Y0, K0
R43, G87, B152
Cosi vicino a te
Dir so nach
Tipografija
Tako blizu tebi
Sanuk Bold
ABCDĐEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽQ
abcdefghijklmnoprsštuvzžq
123456789/*-+$%&’()=?”#
A B C D Dž Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž Q
abcdefghijklmnoprsštuvzžq
123456789/*-+$%&’()=?”#
Sanuk Regular
ABCDĐEFGHIJKL MNOPRSŠTUVZŽQ
abcdefghijklmnoprsštuvzžq
123456789/*-+$%&’()=?”#
ABCDĐEFGHIJKL MNOPRSŠTUVZŽQ
abcdefghijklmnoprsštuvzžq
123456789/*-+$%&’()=?”#
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
7
Primjeri primjene
Tako blizu tebi
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
8
Primjeri primjene
Tako blizu tebi
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
9
Primjeri primjene
Tako blizu tebi
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
10
Primjeri primjene
Tako blizu tebi
Interno oglašavanje
poziv na produljeni boravak,
poziv na povratak...
Tako blizu tebi
Koncept je osmišljen na način da podržava i oglašavanje
unutar same regije. Tako se gosta npr. u Gorskom kotaru
upućuje na blizinu mora, a gosta na moru na blagodati
Gorskog kotara, odnosno općenito na blizinu interesantnih
mu sadržaja. Kvarner se na taj način predstavlja kao sveoCityLight u npr. Rijeci
buhvatna regija čije je brojne kontrastne sadržaje moguće
obići čak u istom danu, a ujedno se postavlja temelj za komuniciranje prema ciljnim interesnim skupinama. Za pretpostaviti je, naime, da ljubitelje primjerice biciklizma koji su
na moru, privlače i staze gorskog kotara... Postavljanjem
oglasa o gorskim bike stazama na morske bike itinerare s
porukom “Tako blizu tebi” (i obratno) postiže se umreženost
i komuniciraju prednosti Kvarnera, gosta se može animirati na produljeni boravak, povratak, na daljnje istraživanje.
Isto se može primijeniti za brojne ciljne skupine (gurmane
koji žele probati morske i kontinentalne specijalitete, razne
sportaše, wellness goste itd itd), ali i zadovoljiti grupe ljudi
i obitelji koji imaju različite afinitete jer Kvarner je mjesto
koje na malom prostoru nudi sadržaje za svakog od njih...
Bašćanska ploča
Dragi kamen glagoljice, tako blizu tebi
Baška, Otok Krk
HNK, Ivan pl. Zajc
Dva stoljeća teatra, tako blizu tebi
Rijeka
CityLight na npr. Krku
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
11
Primjeri primjene
Tako blizu tebi
Interno oglašavanje
Tako blizu tebi
Oglas na npr. žičari Risnjaka
Oglas na npr. plaži Baške
MORE
OSVJEŽENJE
Tople plaže, tako blizu tebi
13�C manje, tako blizu tebi
Jadran
Gorski Kotar
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
12
Primjeri primjene
Tako blizu tebi
Oglašavanje izvan regije
Tako blizu tebi
Koncept uvijek počiva na vizualnom i tekstualnom iskazu
kontrasta koji su međusobno blizu i blizu korisniku, a u
nastavku su pokazani neki od primjera mogućih kampanja,
odnosno neke od mogućnosti spajanja kontrasta. Predložena
rješenja podložna su daljnjoj razradi po pitanju spajanja
kontrasta, korištenja fonta itd... Rukopisni font nije nužno
dio identiteta.
VELJAČA NA KVARNERU
Snježne radosti danju i krabuljni ples uvečer,
tako blizu tebi
KVARNERSKI HOBI
Uzbuđenje šumskog lova i plovidba s
otoka na otok, tako blizu tebi
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
13
Oglašavanje izvan regije
Tako blizu tebi
DR aG U Lj i
KVA RN ER A
Vrelina jadranskog otoka
i svježina gorskog jezera,
Rab
Tipicni srednjevjekovni grad
šnje
opasan zidinama, nekada
car
rimsko naselje kojemu je
Oktavijan August...
tako blizu tebi
ek s t re m n i
SP O R T O V i
m bi n
i
l
c
e
e
Fr
s
g
ih
e den
o ur citih
v
t
s
Mno va razli im
ro
rasn
smje
prek ackih
a na
n
n
e
i
n
z
te
vap
je v a
ama
to r n
tijen
Lokve
In g
f
r
u
s
W i nd
Tu je i malo naselje Lokve,
a smješteno je uz jedno
akumulacijsko jezero...
Dragulji Kvarnera
Vrelina jadranskog otoka i svježina gorskog jezera, tako blizu tebi
RAB - Tipični srednjevjekovni grad opasan zidinama,
nekadašnje rimsko naselje kojemu je car Oktavijan August...
LOKVE - Tu je i malo naselje Lokve, a smješteno je uz jedno
akumulacijsko jezero...
NATJEČAJ ZA SLOGAN I DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA TURISTIČKE DESTINACIJE KVARNER
Stjenovite visine i morske
dubine, tako blizu tebi
ili
aske .
go B
..
u
j
e
i
k
Bura na Prelu e a
c
ta
e
n
r
k
o
tram jetar po ljava.
v
v
duse
ed o
p ogl
Ekstremni sportovi
Stjenovite visine i morske dubine, tako blizu tebi
Free climbing - Mnoštvo uređenih smjerova različitih težina
na prekrasnim stijenama vapnenačkih tornjeva.
Wind surfIng - Bura i jugo Baške ili tramontana Preluke...
vjetar pokreče a pogled oduševljava.
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
8 959 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content