close

Enter

Log in using OpenID

2012. - Župa Valpovo

embedDownload
 INFORMACIJE OBJAVLJENE U PROŠLIM GODINAMA 2012. Posjeta Mladih Dječjem selu Ladimirevci Zajednica Mladih Župe Valpovo Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije, dana 22.12.2012 god. u 16 sati pohodila je SOS Dječje selo Ladimirevci i zadržala se u prijatnoj atmosferi oko dva sata. Povod ovome pohodu bila je velikodušnost mladih ove zajednice koji su i ove godine odlućili ućiniti nešto lijepo za Gospodina prilikom devetnice, crkvenog goda i samog Božića. Uz vodstvo župnog vikara vlč. Pave Martića i velikodušnom podrškom župnika vlč. Zvonka Mraka odlućili su i izabrali rzveseliti djecu SOS Dječje selo Ladimirevci svojom požrtvovnošću i Ljubavlju. Svojom marljivošću i kreativnošću pomno su izradili Božićne vijence, Božićne čestitke i ukrase te tokom devetnice na štandu pred Crkvom prodavali i prikupljali prilog za ovu prigodu.Vrijeme s obzirom na ovo doba godine nije baš uvijek bilo naklonjeno ali oni su bili uporni i nisu odustajali sve dok nisu ispunili svoj zadatak. S obzirom na krizno stanje ove godine prilog je bio skroman, oko 2000 kn ali bio je velik s obzirom na uloženu Ljubav! Danas su odlućili predati ga s obzirom da je na današnji dan bio radni zadatak nekoga posjetiti i razveseliti. Ravnatelj SOS Dječjeg sela Ladimirevci gospodin Zoran i njegovi suradnici uprilićili su srdačan doček i nakon prihvačenog priloga proveli su svoje goste i upoznali s mještanima kojih ima 77 raspoređenih u 16 kuća dok je 17 kuća zatvorena. Ravnatelj Zoran temeljito je razložio i upoznao svoje goste s povješću i zadacima SOS Sela i svaka grupica po troje posjetila je po jednu kućicu i njenu obitelj. Obostrano zadovoljstvo zagrijalo je srca Božjom i ljudskom Ljubavlju te su obje strane izrazile želju za ponovnim susretom i dalekosežnijom suradnjom! Bilo je to prekrasno iskustvo živoga Boga na djelu Njegove bezuvjetne Ljubavi! Gospodin je bio radostan što na ovaj način Njegov Rođendan netko slavi u pravom smislu Slavljenja! Advent znaći prepoznati živoga Boga u potrebitosti Bližnjega tj. Osobi koja živi do tebe. Uzalud sve blještavilo ovoga svijeta ako srca ostanu ledena i prazna. Svatko ima nešto dati i svatko želi okusiti tračak Božje bezuvjetne Ljubavi, zato dok dolazi Gospodin tražiti otvorena srca ‐ Betleheme ‐ za stvaranje svoje jaslice, treba znati reći evo me , dođi Gospodine Isuse! Danica Vuković ‐ Dijanović O PROGRAMU ZDRAVSTVENOGA ODGOJA U ŠKOLAMA Cijenjeni i dragi roditelji! Suočeni s ozbiljnim pitanjima suvremenoga odgoja i obrazovanja, važno je znati što se promiče u hrvatskim školama, kakvi se sadržaji i na koji način unose kao obvezna sastavnica školskih programa. Stoga je potrebna zauzetost svakoga pojedinog vjernika. Ostati ravnodušno po strani, znači ne ispuniti svoj vjernički poziv i brigu o čovjeku i njegovu dostojanstvu. Ove školske godine (2012./2013.) u nastavni program osnovnih i srednjih škola uveden je novi »predmet«, tzv. zdravstveni odgoj, i to ne kao zaseban predmet. Predavat će se uglavnom na satovima razrednika. Program je bez javne rasprave, bez stručne recenzije, dakle, bez uobičajene procedure, kao obvezatan, nametnut svim učenicima. Taj Kurikulum zdravstvenoga odgoja podijeljen je na četiri dijela (modula). Četvrti modul, koji se uobičajeno naziva »spolni odgoj«, nosi dvojbeni naslov: Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje, a počinje se predavati već u 3. razredu osnovne škole. Ako se pročitaju naslovi nastavnih jedinica i upozna sa sadržajem preporučene literature, odmah je jasno da taj program nameće svjetonazor koji niječe i zanemaruje neke temeljne općeljudske vrijednosti vezane za spolnost te je protivan vrijednosnom sustavu većine roditelja. Maloljetnički seks, masturbacija, pornografija, kontracepcija, rodna ideologija, pobačaj… – samo su neke od tema putem kojih će se pokušati preodgajati vaša djeca. JE LI VAM SVEJEDNO? Stoga vas, izazvani tvrdnjama predložene literature Kurikuluma, pitamo: – Je li vam svejedno što će vaše dijete učiti o masturbaciji kao sastavnom dijelu ljudske spolnosti (i to već s 10‐11 g., u 5. razredu) uz objašnjenje: »Smatramo kako je to što se dodiruješ odlično, ali bi bilo u redu da činiš to u svojoj sobi«? (Klein, M., Kako razgovarati o seksualnosti... s vlastitom djecom, Zagreb, 2001.). – Je li vam svejedno što će vaše dijete učiti o pornografi ji (s 11‐12 g., u 6. razredu), jer – kao što pišu »stručnjaci« – njezino »korištenje u terapeutske svrhe može smanjiti inhibicije, pružiti novo seksualno nadahnuće, ponuditi tehničku poduku i povećati komunikaciju među partnerima«? (Abramson, P. i Pinkerton, S., O užitku: razmišljanja o naravi ljudske spolnosti, Zagreb, 1998.). – Je li vam svejedno to što će vaše dijete učiti o odgovornome spolnom ponašanju (s 13‐14 g., u 8. razredu) na način da »ako saznaš da imaš spolno prenosivu bolest, moraš to reći svim svojim partnerima/partnericama (pretpostavlja se da ih imaš više), i uza stalnu upotrebu kondoma«? (Hodžić, A., Bijelić, N., i Cesar, S., Spol i rod pod povećalom. Priručnik o identitetima, seksualnosti i procesu socijalizacije, Zagreb, 2003.). – Je li vam svejedno to što će vaše dijete učiti o spolnome činu kao posve normalnom za petnaestgodišnjaka, o spolnome odnosu koji sam po sebi nema nikakvo značenje i nikakve povezanosti s općeljudskim vrijednostima, poput ljubavi i vjernosti, što će s pomoću konkretnih primjera i vježba učiti kako koristiti kondom i druga kontracepcijska sredstva? – Je li vam svejedno što će vaše dijete učiti da je homoseksualni čin jednako prirodan i vrijedan kao i spolni čin između muškarca i žene (heteroseksualni) »jer krajnje je vrijeme da ‘homoseksualnost uđe u škole’. Makar i pod nemogućim uvjetima.« (Hodžić, A. i Bijelić, N., Izvještaj istraživanja o mišljenjima i stavovima prema homoseksualnosti u srednjim školama u Zagrebu, Zagreb, 2012.). – Je li vam svejedno da vaše dijete bude indoktrinirano »rodnom« ideologijom (gender), po kojoj je čovjeku spol zadan rođenjem, a za rod bi se sam odlučivao prema svojemu doživljavanju, te bi po toj ideologiji bilo normalno, na primjer, reći: »Moj spol je ženski, ali moj rod je muški« ili »Ja sam muškarac s vaginom«? (Hodžić, A., Bijelić, N., i Cesar, S., Spol i rod pod povećalom. Priručnik o identitetima, seksualnosti i procesu socijalizacije, Zagreb, 2003.). ZALOŽITE SE ZA ISTINSKE VRJEDNOTE Mnoge vrjednote koje ste vi, roditelji, prenosili svojoj djeci, kao i način na koji ih odgajate, taj zdravstveni program razara, imajući za cilj nametanje potpuno neprihvatljivih stavova o spolnosti, braku i obitelji, suprotnih kršćanskoj antropologiji i hrvatskom narodnom biću. Vaša djeca nisu vlasništvo države. Vi ste ih rodili, othranili i za njih skrbite. O vama roditeljima ovisi što će i kakva će jednoga dana postati vaša djeca. Vi ste kao roditelji odgovorni za odgoj i obrazovanje svoje djece. To pravo vam je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske (čl. 63.), zakonskim aktima, te međunarodnim ugovorima i konvencijama, kojih je i država Hrvatska potpisnica (na primjer: Opća deklaracija o pravima čovjeka, čl. 26, t. 3). Stoga je prisiljavanje djece na pohađanje toga programa protuustavno i u suprotnosti s navedenim odredbama. Spolni odgoj neminovno prenosi sustav vrjednota i zbog toga treba postojati mogućnost izbora. Dakle, mi nismo protiv zdravstvenoga i spolnoga odgoja, ali je ovakav sadržaj i način uvođenja u škole za Hrvatsku poguban. Hrvatski biskupi su se o tim pitanjima jasno očitovali, pa tako u svojemu priopćenju sa 45. plenarnoga zasjedanja HBK‐a, kažu: »Neprofesionalan i nedopušten pristup ovom ozbiljnom pitanju biskupi drže krajnje zabrinjavajućim te pozivaju Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na dosljedno poštovanje pozitivnih europskih, međunarodnih te hrvatskih zakona i drugih pravnih akata… Biskupi također pozivaju sve katoličke roditelje da se osobno informiraju sa sadržajem Kurikuluma – te izražavaju svoju podršku onim roditeljima, vjeroučiteljima i ostalim prosvjetnim djelatnicima koji podižu svoj glas u obranu svojih prava i dostojanstva vlastite savjesti.« (15. studenoga 2012.) Dragi roditelji, budite svjesni pokušaja tog iznimno teškog prevrata u odgojno‐obrazovnome procesu hrvatskoga školstva i učinite sve da vaše dijete dobije ispravan odgoj u školi kojoj ga povjeravate. ZATO JE VAŽNO: – da odgovornima u školi izrazite svoje neslaganje s tim programom, posebno na roditeljskom sastanku i na Vijeću roditelja; – da iznesete svoj stav i tražite mogućnost izbora programa u skladu sa svojim životnim vrijednostima; – da ispunite i potpišete obrazac o neslaganju s tim programom, bilo pojedinačno, bilo zajednički s drugim roditeljima, te ga predate odgovornima u školi; – da zatražite informacije o rasporedu po kojem će se, i kada, taj program provoditi; – da poduprete nastavnike na koje se vrši pritisak da provode nametnuti program. Pozivamo i sve druge vjernike da podupru roditelje te da na njima moguć i demokraciji primjeren način izraze neslaganje s načinom i sadržajem toga programa. Vjerujemo da će njegovu neprihvatljivost uvidjeti i pripadnici drugih konfesija i religija, kao i oni građani naše države koji se istinski brinu za opće dobro, koje je posebno sadržano u odgajanju djece i mladih. Tajništvo Hrvatske biskupske konferencije, Ksaverska cesta 12 a, 10000 Zagreb ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Za dodatne informacije: www.hbk.hr; www.zg‐nadbiskupija.hr DEVETNICA Župa Bezgrješnog začeća BDM, Valpovo, 2012. Devetnicu 29. 11. 2012. četvrtak, u 18.30 započeo je Svečanim Misnim Slavljem župnik Zvonko Mrak, i Pavo Martić, župni vikar te gosti :fra Josip Vrdoljak, vlč. Željko Šimić, vlč. mr. Mato Mićan, vlč. Damir Stanić, vlč. Marko Peulić, vlč. Ivica Rebić, a na CRKVENI GOD, subota, 8. prosinca 2012. 07.30 vlč. Pavo Martić, župni vikar 10.30 msgr. Stjepan Karalić, kanonik, ekonom Nadbiskupije 18.30 msgr. dr. Marin Srakić, nadbiskup Đakovačko‐osječki. Nadbiskup Marin je govorio o Mariji, pobjednici nad zlim duhom, suotkupiteljici ljudskog roda, njezinoj poslušnosti i nježnosti, koju je Bog predodredio za Majku svojeg Sina, ćistu i neokaljanu od grijega bilo koje vrste. Bila je to i ostala Marija, koja nije tražila svoju slavu već Slavu svoga Sina jer Slavom svoga Sina njezina Slava biva još veća i Marija postaje uzor svih žena, jer bila je to i ostala Najveća među svima Marija‐ majka, Marija – žena! Naglasio je time da svi koji pristupaju lažnog srca Euharistijskom stolu ostaju daleko od Njega, jer prije svakog stoji Marija majka i žena, koja u svakom trenutku zna u svojoj beskrajnoj ćistoći tko je dostojan, a tko ne, blagovati Tijelo Njezinog Presvetog Sina. Bilo bi lijepo kada bi svi bili toga svijesni za vrijeme svakog Misnog Slavlja! Devetnica je protekla svakog dana zu mnoštvo vjernika, osim samog crkvenog goda, kada je bio slab odaziv, zbog izuzetno loših vremenskih prilika, nezapamčenog nevremena, koje se u punoj snazi očitovalo toga dana. Ipak devetnica je urodila plodom i pod svakim Misnim Slavljem prisutna je bila Bezgrješno Začeće Marija – majka i žena! Danica Vuković ‐ Dijanović Foto: Ladislav Padjan Spomendan na Sv. Nikolu, biskupa 06.12.2012. U župnoj crkvi Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu, dana 06. prosinca 2012 , na Svečanoj Misi u 18.30 h održan je spomendan na Sv. Nikolu. Svetu Misu predvodili su župnik Zvonko Mrak i župni vikar vlč. Pavo Martić. Nakon Misnog slavlja ministranti su s prigodnim programom u 19 sati oduševili oko 150 prisutne djece! Jedan od ministranata pod punom opremom Sv. Nikole ušao je u pratnji ostalih ministranata u svećanoj procesiji kroz crkvu, te zaprimio pismene želje djece i zdušno podijelio prisutnoj djeci šibe i bonbone. Tako je svojom gestom Ljubavi uz pomoć župnika Zvonka i vlč. Pave, Sv. Nikola postao „živo prisutan“ u oćima i srcima razdragane djece. Danica Vuković ‐ Dijanović Foto: Ladislav Padjan ZORNICE U VALPOVU u Crkvi Bezgrješno začeće BDM Zornice su započele nakon crkvenog goda tj. 08. Svakog dana u 6,30 sati , Crkva je bila posječena s mnoštvom vjernika a pogotovo su odazivu bila prisutna djeca. Župnik vlč. Zvonko Mrak za djecu je posebno pažljivo pripremio program sa svakodnevnim zadatkom, koji je dakako bio i poučan i za odrasle a i oni su uz dobru volju mogli sudjelovati. Onima koji su redovito prisustvovali, uredno polijepili svoje zadatke na zato predviđenu foliju i predali, danas se dodjeljuje posebno priznanje u vidu diplome. Svaki zadatak nakon Misnog slavlja župnik Zvonko podrobnije bi objasnio a potom bi djeca otišla u katehetski centar gdje bi uz topli čaj i kiflice okrijepila dušu i tijelo te nastavila odlazak na svoje školske radne zadatke. Vlč. Pavo Martić i župnik vlč. Mrak potkrijepili su svoje propovijedi i nekom lijepom pričom koja je oduševljavala svakog vjernika ne samo za vrijeme Misnog Slavlja već za cijeli dan. Mladi su pohodili SOS Dječje selo Ladimirevci i predali svoj poklon, trud i rad a ostale zajednice kao i vjerne časne setre Milosrdnice, te suradnici i župljani dobre volje, izvršavali su božične pripreme u crkvi i župi. Na sam Božić dolazi Svijetlo cijeloga svijeta tražiti srce koje kaže : „ Evo,me Gospodine i DOĐI GOSPODINE ISUSE!“ Svi oni koji su oćistili svoja srca prilikom Božićne Ispovijedi za koju je bilo mnogo prilike tokom pripreme za Božićne Blagdane, uživati će Radost Božje Prilike i ovih Božićnih dana. Božić će trajati toliko dugo koliko dugo bude Djete Isus boravio u vjernim Srcima! Neka je svima SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ ! Danica Vuković ‐ Dijanović Stella maris slavonskih žitnih polja Prof. dr. Hrvojka Mihanović‐Salopek viša znanstvena suradnica na HAZU prezentirat će i prikazati znanstveno‐obrazovni film Stella maris slavonskih žitnih polja Povijesni presjek posvećen štovanju Bogorodice u Đakovačko‐osječkoj nadbiskupiji od srednjeg vijeka do današnjih dana Projekcija je u pastoralnom centru župe u srijedu. 5. prosinca 2012. u 19.30 Pozivaju se svećenici valpovačkog dekanata, vjeroučitelji, članovi župnih vijeća, profesori i nastavnici povijesti i hrvatskog jezika, članovi Marijine legije, pjevači i članovi Matice Hrvatske i svi zainteresirani župljani. Župa Bezgrejšnog začeća BDM, Valpovo Župa Valpovo hodočastila Vukovar 18.11.2012. Pod vodstvom časne sestre Kristine Glasnović iz župe Valpovo 54‐ro župljana pošlo je na 21 obljetnicu stradanja grada Vukovara. U Koloni ponosa 60.000 građana i domoljuba pristiglih iz svih krajeva lijepe naše i susjedne BiH prošlo je put od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata. U koloni sjećanja među brojnim braniteljima nalazi se i general Mladen Markač, koji je prije dva dana oslobođen iz Haaga. Novinarima je izjavio da je još uvijek pun dojmova, ali beskrajno sretan. Iz deset kvadrata ćelije doći na ovakvu slobodu, a da je uz mene ovoliko naroda, koji mi daju i uvijek su davali potporu ne može se opisati riječima, rekavši kako konačno imamo slobodu za "Oluju". Prema njegovim riječima "konačno je 'Oluja' prestala i dokazalo se da nismo nikakvi ratni zločinci, nego časni vojnici koji su branili svoju domovinu", rekao je general Markač. Jednostavno ću vam reći, srce mi je reklo da moram doći. I došao sam i ne mogu vam opisati koliko sam sretan što sam tu, isto kao što sam tužan zbog stradanja ovog grada, suboraca i građana. Do Vukovara se mora držati, on je naša svetinja ‐ rekao je general Mladen Markač. Svi mi se ponovno prisjećamo nestalih, a njihova sudbina još uvijek je nepoznata upravo od 18. studenoga, dana kada je pala obrana grada nakon 87 teških dana. Toga dana izdvajani su muškarci od žena. Dio ih je završio u logorima, dok se sudbina nekih ni do danas ne zna. Molitvu za ubijene i nestale branitelje i civile u obrani Vukovara molio je đakovačko osječki nadbiskup mons. Marin Srakić, dok je središnje misno slavlje predvodio apostolski nuncij u Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D’Errico. Oslobađajuća presuda našim hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču jedina je pravedna presuda koju je Haški sud mogao i morao izreći u ovom slučaju. Svaka druga presuda bila bi teška i nepopravljiva nepravda, kako prema generalima, tako prema braniteljima i cijelom hrvatskom narodu, koji je u ovom slučaju pokazao svu svoju jedinstvenost, istaknuo je đakovačko‐
osječki nadbiskup mons. dr. Marin Srakić Među župljanima se našlo mnoštvo mladih iz cijele Hrvatske ali i naše župe. Hodajući u koloni mnogima kroz glavu prolaze riječi Siniše Glavaševića: Tko će čuvati moj grad? Moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. …, Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema. …., Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi, prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijene, zatim svoju sadašnjost, a ako vam ostane snage uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A, grad za nj se ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama, samo skriven da ga krvnik ne nađe. Grad – to ste vi. Da, grad se obnavlja, rane polako zacjeljuju. Neki su uspjeli naći svoju prošlost i polako grade svoju budućnost. Treba imati vjere, ponosa i nade u naše mlade, a svi im trebamo pomoći da izgrade svoju budućnost da žrtve naših branitelja nebudnu uzaludne. Mila Andrić Spomendan 14.11.2012, Sv. Nikola Tavelić Svećana Sveta Misa , na spomendan prvog hrvatskog Sveca Nikole Tavelića, koji se slavi 14. 11.,započela je u 18,30 sati sa pola sata ranije započetom posebnom pobožnošću. Župni suradnici su pomno proćitali životopis ovoga slavnog hrvatskog sina, rodom Šibenčanina, koji nije ustuknuo pred nevoljama i spremno podnio smrtne muke Isusovog mučenika ,zajedno s ostalim svojim prijateljima, dajući tako slavni primjer odanosti Bogu i Njegovoj Crkvi! Zaista krasan primjer Vjere i punine Božje Ljubavi koju svojom mučeničkom smrću svjedoći prvi hrvatski svetac kojeg je 1970.g. proglasio Svetim Papa Pavao VI. Zatim su se molile litanije Svih Svetih i uvodnim pjevanjem započinje Misno Slavlje! Nakon kratkog osvrta na Sv. Nikolu, nakon čitanja Božje Rijeći i Evanđelja, započinje predvoditelj Misnog Slavlja, župni vikar vlč. Pavo Martić, Duhom Svetim nadahnutu homiliju! Vlč. Martić, u svojem nadahnuću, temeljito je izložio Veličinu Božje Ljubavi i Jakost Vjere prezbitera sv. Nikole , ćiji spomendan slavimo, te pozvao prisutne na tu istu Ljubav i Vjeru danas u svom vlastitom životu, u svojoj državi i ovom novom vremenu. Jasno je dokazao da biti Isusov, živjeti u Kristu i umrijeti u Kristu, nikada niti u jednom vremenu nije bilo lako, ali je predostojno! Podsjetio je svoje vjernike i na ostale hrvatske svece (bl. Stepinac itd..), te hrvatske branitelje i sve žive i mrtve hrvatske ljubitelje Krista i svoje Vjere, temelje hrvatskog naroda, koji su danas možda više nego do sada ozbiljno poljuljani raznim društvenim i evropskim lažnim obećanjima i zabludama. Važno je , oprostiti sebi i drugima i biti taj koji će prvi pružiti ruku za bolje sutra, no valja nam budnima biti i nasljedovati Krista. Više puta je naglasio veliku važnost sjetiti se onih koji su toliko toga dali i ostavili tragove svoga života u nama , našoj domovini i za spasenje duša. Naglasio je da baš zato, ne smije današnji hrvatski naraštaj , koji ima u svojoj povijesti i današnjici ovakve slavne životne primjere kao sv. Tavelić, dopustiti sebi niti drugima, krivo misliti i tvrditi da živimo u depresijom uspavanoj beznadnoj Hrvatskoj, jer smo dokazali i uvijek možemo i moći ćemo bti ljudi velike Nade , koje nitko nikada nićime neće moći odvratiti od Ljubavi Božje, što kaže i Sv. Pavao u čitanju Rijeći Božje!“ Tko će nas odvojiti od Ljubavi Božje?“‐ nitko i ništa, jer Hrvatsku je stvorio i poželio Bog, ona jeste i ostaje zauvijek samo Božja, puna Ljubavi , Vjere i Nade! Mnogo toga je vlč. Pavo izrekao u svojoj homiliji, zatim je nastavljeno Slavljenje, Ispovijest Vjere, te posebno prilagođena molitva vjernika po zagovoru Sv. Tavelića. Nakon Svete Euharistije, obilnog pjevanja,nakon zajedničkog blagoslova, pristupio je kao uzoriti primjer prvenstveno vlč. Martić sa svojim vjernim ministrantima polkoniti se, i ostati u molitvi pred slikom prvog hrvatskog sveca i mučenika Sv. Nikole Tavelića, prezbitera, a potom se njihovom primjeru pridružuju i ostali vjernici. Sve vrijeme zbor „ Sv. Cecilije“ pod vodstvom sestre Danijele velića i slavi , dok sestra Kristina potpomaže svojim marljivim radom . Danica Vuković ‐ Dijanović Foto: Ladislav Padjan Sv. Nikola Tavelić, prezbiter i mučenik, prvi hrvatski svetac Spomendan 14. 11. Kao moguće mjesto rođenja spominje se Velim kod Stankovaca, no ipak najčešće se navodi Šibenik. Rodio se u plemićkoj obitelji. Franjevcem je postao u gradu Bribiru, sjedištu velikaša Šubića. Oko 1365. godine zaređen je za svećenika i kao misionar pošao je u Bosnu oko 1372. godine, gdje je djelovao među bogumilima. Nakon 12 godina misijskog djelovanja u Bosni, 1384. godine pošao je u Palestinu zajedno s fra Deodatom i fra Petrom iz Narbonne (Francuska) i fra Stjepanom iz Cunea (Italija). Jednom prigodom je tako pošao sa družinom do islamskog vjerskog službenika u Omarovoj džamiji u Jeruzalemu, s namjerom da ga uvjeri u ispravnost kršćanske vjere. Kadiju je to razbjesnilo, na što im se zaprijetio smrću, nu budući da ni ta prijetnja smrću ih nije odvratila od vjere, kadija je prijetnju ostvario, osudivši ih na smrt. Okolni muslimani su tada napali Nikolu Tavelića i drugove. Zlostavljali su ih tri dana, a onda je kadijinu presudu potvrdio i građanski sud, nakon čega je okolna svjetina mačevima sasjekla Tavelića i drugove i bacila ih na lomaču. Sva četvorica su podnijela mučeničku smrt u Jeruzalemu pred Vratima Jafe. Izvršenju smrtne kazne bio je nazočan i fra Gerard Chelvet, gvardijan samostana sv. Spasa na Sionu, uz Dvoranu Posljednje večere. On je s fra Martinom Šibenčaninom opisao njihovu mučeničku smrt i izvješća poslao u Vatikan, Leipzig, Šibenik i drugdje. Odmah su ih u Europi počeli slaviti kao mučenike (od 14. studenog 1391.), posebno u Šibeniku. Papa Lav XIII. odobrio je Nikolino štovanje 1889. godine na molbu šibenskog biskupa J. Fosca. Između dva svjetska rata raširilo se Nikolino štovanje, a rad na kanonizaciji je sretno završen i papa Pavao VI. proglasio ga je svetim u Rimu, 21. lipnja 1970. godine. Sv. Nikoli Taveliću podignute su crkve i oltari u domovini i po svim kontinentima, a pisci i umjetnici ovjekovječili su njegov lik (kipovi, slike, književna i glazbena djela). Godine 1937., hrvatski katolici podigli su mu oltar u Jeruzalemu unutar češke kapelice na obronku Maslinske gore. Danas tu kapelicu više nije moguće posjetiti jer se nalazi unutar diplomatskog sjedišta delegata Svete stolice za Jeruzalem. Njegov blagdan slavi se 14. studenog. Bračni jubileji 2012. U Valpovu, 11. studenog 2012. Svečanim Misnim Slavljem u 10 sati , u valpovačkoj župi jubilej je proslavilo 6 bračnih parova : Karlo i Ana Kuna obilježili su 50.obljetnicu braka,Josip i Katica Pavlić 40.obljetnicu braka, Ivan i Anica Mišinec 30.obljetnicu braka, a Branko i Anica Stanić,Darko i Branka Nosse, te Dubravko i Sabina Emes proslavili su 25. obljetnicu braka.. Svetu Misu i obrednu svečanost predvodio je župnik vlč. Zvonko Mrak. Koliku se snagu i osjećaj zajedničke Božje Ljubavi može doživjeti slavljem u vlastitoj župi, na kraju svega potvrdlila je izjava gospođe Mišinec, s rijećima: „ Znaš li da smo mi našu 25. Obljetnicu slavili pred Ocem Papom, ali ovo mi je danas bilo posebno lijepo i svečano, čak puno bolje nego tada!“ Zahvaljujući Dragom Bogu i milosnim darovima kojima je obdario župnika Zvonka, te je svojom srdačnošću i kreativnošću uistinu ovaj dan ućinio posebnim, uz mnoštvo vjernika bio je to dan koji se pamti, a posebno u srcima slavljenika koji su svojom vjernošću i odanošću prema Bogu i čovjeku pokazali da je „sve moguće u onome koji nas jača!“ Misna ćitanja Božje Rijeći, bila su poticaj i prikladna za ovu svečanost, te kroz nadahnutu župnikovu homiliju u ovoj Godini Vjere samo su potvrđena Snaga Božje Ljubavi, izuzetne Vjere onih koji uistinu vjeruju i nade „ iznad svake nade“ , koji se uvijek ponovno oćituju kroz VJERNOST i ODANOST prema Bogu i čovjeku, a posebno dolaze do izražaja u braćnim zajednicama. Nadalje se župnik Zvonko osvrnuo na svakog navedenog lika , te posebno naglasio izuzetnu Vjeru dviju udovica i proroka Ilije, koju svaki vjernik treba ne samo u ovoj Godini Vjere već cijeli svoj život , provoditi svojom vjernošću i odanošću u snazi Božje Ljubavi, jer samo tako ostaje pravilan odnos između Boga i čovjeka,koji donosi obilate plodove za pojedinca i cijelu Crkvu. Ovo Evađelje ponovno potvrđuje da je Gospodin vjeran u svim svojim djelima i obećanjima, koji u Snazi Živog Boga, Vjeru pretvara u stvarnost života i nagrađuje vjernost i odanost čovjeka prema Bogu i čovjeku, te potvrđuje koliko je važna skromnost u takvim odnosima, a uzaludna umišljena ljudska oholost, koja u kombinaciji s prevelikim znanjem sprečava čovjekovo istinsko obračenje, a samim tim vodi ka prijevari i ispraznosti vlastitog života i zabludama neupućenih. Nakon ispovijesti Vjere , svaki bračni par prišao je župniku i obnovio svoja bračna obećanja pred Bogom i čovjekom, a puna crkva vjernika podržala je svakog od njih svojom molitvom i čestitkom pljeska. Prilikom obnove zavjeta primili su i „Spomenice“ koje je pomno izradio župnik za ovu priliku. Nastavljeno je Misno slavlje na kojem su svi navedeni bračni parovi pristupili i primili Sakramenat Svete Euharistije. Po završetku Misnog slavlja svi bračni parovi slikali su se sa župnikom u znak sjećanja , na ovaj značajan trenutak u njihovim životima. Svi su radosni otišli slaviti sa svojim obiteljima, dok je župnik nastavio s krštenjem nova tri člana u župnu zajednicu! Župni dopisnik: Danica Vuković‐ Dijanović ZAHVALNO HODOČAŠĆE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE U RIM 04. – 10. 11.2012. Hodočasnici Đakovačko – osječke nadbiskupije krenuli su u nedjelju 4. studenoga sa dvanaest autobusa na zahvalno hodočašće u Rim u zahvalu papi za njegov dolazak u Zagreb prošle godine. Među 8000 Hrvata iz naše domovine uključujući 570 hodočasnika naše nadbiskupije, nazočni su bili hodočasnici župe Valpovo njih 25 pod vodstvom našeg kapelana Pave Martića i časne sestre Danijele Lisice. Prvi dan našega hodočašća bio je dolazak u Asiz koji je smješten u srednjoj Italiji pokrajina Umbria. Poznat je kao rodni grad sv. Franje Asiškog te Sv. Klare osnivačice reda klarisa. Nakon obilaska Azisa i nastavljamo svoj put prema Rimu. Drugi dan našega hodočašća počinje obilaskom bazilike Sv. Pavla izvan zidina. U misnom slavlju koje je predvodio je đakovački – osječki nadbiskup, mons. Marin Srakić, biskup nas je podsjetio na Pavlovu hrabrost, ponos i dosljednost koja je bila istaknuta za vrijeme njegova progona kršćana. U ovu baziliku je „ugrađen“ i dio Slavonije, a to je stropna konstrukcija od slavonskog hrasta koju je darovao biskup Emerik Raffay. Nakon posjeta bazilici uslijedio je obilazak katakombi i Crkvi. Daljnji naš boravak u Rimu nastavljen je odlaskom u Vatikan na trg Sv. Petra na opću audijenciju kod pape Benedikta XVI. Na okupljenom trgu papa je pozdravio sve hodočasnika među kojima posebno hodočasnike iz Hrvatske te istaknuo: „s posebnom radošću pozdravljam vas, hodočasnike iz Hrvatske, koji ste došli, predvođeni vašim pastirima, zahvaliti za moj apostolski pohod vašoj domovini prošle godine. Naš je susret u Zagrebu bio u znaku obitelji; vaš dolazak u Rim je u Godini vjere, netom po svršetku Biskupske sinode o novoj evangelizaciji. Obitelj, vjera i evangelizacija nerazdvojno idu zajedno. To sam Vam i rekao na svetoj misi prigodom Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji: 'Kršćanske su obitelji temelj za odgoj u vjeri, za izgradnju Crkve kao zajednice i za njezinu misionarsku nazočnost u najrazličitijim životnim situacijama'. Dragi prijatelji, pozivam vas da molite u obitelji i za obitelj. Kada sutra budete slavili euharistiju te na grobu apostola Petra ispovjedili svoju vjeru, sjetite se svih onih koji su vam ju predali. Isto tako znajte i vi s hrabrošću svima posvjedočiti radost i ljepotu vjere u Isusa Krista. Od srca blagoslivljam sve vas i vaše najmilije. Hvaljen Isus i Marija!", rekao je papa Benedikt XVI.“ Nadalje je papa je govorio o čežnji za Bogom koja je upisana u čovjekovo srce. Treba učiti od najranije dobi u svim područjima života – obitelji, prijateljstvu, solidarnosti, odricanju, ljubav prema znanju, umjetnosti, prirodnim ljepotama, a to znači da treba jačati duhom i stvarati djelotvorna antitijela protiv duhovnog srozavanja koji su danas uzeli maha. I odrasli trebaju ponovno otkriti te radosti, željeti autentične stvarnosti, čisteći se od osrednjosti u kojima se mogu naći zarobljenima. Postat će tada lakše napustiti ili odbaciti sve ono što se, premda je naizgled privlačno, zapravo pokazuje beživotnim, izvorom navike, a ne slobode. Četvrti dan hodočašća bio je ponovo odlazak u Vatikan u baziliku Sv. Petra na misno slavlje koje je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić zajedno sa dvadesetak nadbiskupa i biskupa i oko 200 svećenika a prigodnu propovijed je uputio nadbiskup đakovačko ‐ osječki Marin Srakić. Ovo je naše hodočašće u povodu Godine vjere, tijekom koje želimo obnoviti jasnu svijest o svojoj vjeri, oživjeti je, pročistiti, potvrditi, ispovjediti, rekao je nadbiskup Srakić. "S ovim euharistijskim slavljem na grobu sv. Petra u Bazilici ‐ koja nije samo crkva svih katolika, nego kuća cijeloga svijeta, ukoliko je Rimski Papa priznat općim moralnim autoritetom ‐ želimo posvjedočiti jednu od temeljnih oznaka našeg hrvatskog naroda i njegove nacionalne povijesti, tj. ljubav i odanost Hrvata prema Rimskoj Crkvi, prema Petrovoj Stolici. Ova Rimska Crkva uistinu je naša Majka. Ovaj pohod Papi je i „prilika da razmotrimo značenje katoličke vjere u našem životu i Crkvi". "Ovim se hodočašćem želimo obogatiti i s njega ponijeti duboke uspomene. Zadnji dan hodočašća bio je polazak prema Padovi. Uslijedio je obilazak grada i bazilike Sv. Antuna Padovanskog gdje je bilo i misno slavlje. Misu je predvodio mons. Marin Srakić uz koncelebraciji pomoćnog biskupa Đure Hranića i brojnih svećenika. Na završetku bio je posjet svetištu svetog Leopolda Bogdana Mandića, franjevca kapucina koji se rodio u Herceg Novom, a umro u Padovi. Svetište svetog Leopolda Mandića ujedno je bilo i zadnja hodočasnička postaja. Na putu kući hodočasnici su nastavili s hodočasničkim raspoloženjem, moleći se i pjevajući, zahvalno iznoseći svoje dojmove te svjedočeći što su doživjeli tijekom ovih dana. Mila Andrić Nedjelju 28. 10. 2012. Uvođenje župnika vlč. Zvonka Mraka u župničku službu Nadbiskup Marin Srakić uveo je u službu novog župnika Zvonka Mraka u Valpovu Nadbiskup đakovačko‐osječki dr.Marin Srakić tijekom večernjeg Misnog slavlja u nedjelju, 28. listopada uveo je vlč. Zvonka Mraka u službu novoga župnika župe BDM u Valpovu. U propovijedi, nadbiskup Srakić je podsjetio da svaki svećenik ima različite Darove Duha Svetoga, kojima služi župnoj zajednici i izgrađuje Crkvu, a služenje je , koje je svjim životom i smrću pokazao i ustanovio sam Isus Krist, istaknuo je nadbiskup Srakić , jedini autoritet u Crkvi, kazavši kako po služenju u životu postajemo ljudi istinite vjere, te molitvom i zajedništvom obogaćujemo Crkvu i cijeli svijet. Uvod u inauguraciju novog župnika započeo je općim uputama suslavitelj, vlč. Robert Jugović, tajnik Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu. Zatim je dekan vlč. Franjo Bodonji proćitao dekret o razrješenju vlč. Zvonka Mraka i njegove župničke službe u Đakovu, i imenovanje župničke službe u župi Valpovo. Nakon pročitanog dekreta, uslijedio je nadbiskupov blagoslov, blagoslov novog župnika Mraka svih vjernika kroz cijelu crkvu, te zajednički ( nadbiskupa i župnika ) molitveni ophod do krstionice, ispovjedaonice i tabernakula, zatim homilija. Osim navedenih razlika Duha Svetoga koji obiluju u Svećenicima i vjernicima Nadbiskup je jasno pozvao na otvorenu suradnju međusobnog djelovanja u ostvarivanju Božjeg plana predviđenog za svaku župu. Govorio je o vrijednostima i mogućnostima pravog razvoja župnog djelovanja i nadogradnji u vjerskom životu , zahvaljujući razlićitosti darova, njihovom akceptiranju i usavršavanju u Vjeri svakog pojedinca i svih zajedno. Naglasio je i upozorio na opasnosti koje se događaju stagniranjem u Vjeri, žaljenjem za prošlosti i uspoređivanjem prijašnje i sadašnje odgovorne osobe u crkvenoj hijerarhiji, te na taj naćin blokiraju Božju volju. Izrazio je potrebu za molitvom, jačanjem vjere i vračanje moralnim vrednotama, koje nadmašuju materijalizam, racionalizam i egoizam, a jačaju snagu i moć zajedništva i život u Kristu, koji nije došao na ovaj svijet biti niti političar, diktator ili moćnik, već je bio sluga svima i ostao Glava Crkve. Zato je navodio i konkretne primjere s navedenima, jer s takvim ponašanjem svećenika kao produžena ruka nadbiskupa treba Crkva,on osvaja srca Ljubavlju raspetoga Krista i nadmašuje svaku tiraniju, svaki drugi autoritet, a jača svakog pojedinca i donosi konkretne kreativne plodove. Nadbiskup je zamolio vjernike da otvore svoje duhovne oći i prepoznavši Ljubav Kristovu u svakom svećeniku i svakom čovjeku zajednički koračaju u Novosti Života „ruku pod ruku“, te nastavio Bogoslužje! Novi je župnik pred svima obnovio svoj Krsni zavjet, temelje Vjere i obnovio svoja svećenička obećanja sakramenta svetoga reda, te ga je nadbiskup Marin, postavljanjem na sedes, simboličkim znakom predsjedanja, uveo u župničku službu, nakon što je primljeni ključ od predstavnika pastoralnog vijeća i župnih zajednica Ivice Galićiča, urućio novom župniku Zvonku. Ivica je u prigodnom govoru izrazio priznato oduševljenje novim župnikom, kojega je preporućio Blaženoj Djevici Mariji zaštitnici župe Valpovo, te vjernost i spremnost svih na međusobnu suradnju uz novog župnika, kojega očekuju pune ruke posla na svim područjima, no s obzirom na njegovo bogato dosadašnje iskustvo, podršku odanog župnog vikara Pave Martića i širokogrudnost vjernika u Duhu Svetom očekuje se bogatsvo plodova.Zatim je nadbiskupu Marinu odao priznanje na njegovoj dosadašnjoj Pastirskoj podršci i odanosti , za koju svi žele da se nastavi, pa i onda kada za to prestaju zakonske potrebe. Izrečene rijeći potvrđene su predajom cvijeća nadbiskupu Marinu i novom župniku Zvonku. Cijelo vrijeme ispunjeno je slavujskim glasovima poznatog župnog zbora „ Sv. Cecilija“ pod vodstvom sestre Danijele i zbora „Mladih“ ‐ Želimira. Nakon svečanog blagoslova završnom pjesmom Majci Božjoj, nadbiskup Marin u pratnji novog župnika i navedenih koncelebranata, i župnika iz Belišća fra Josipa Vrdoljaka, te vlč. Nikole Keršovanija i mnoštva ministranata završava Sveto Bogoslužje, ali nastavlja se ugodno druženje uz svečanu večeru, i radosno se prisjeća novog župnika Zvonka iz njegovih studentskih dana , za vrijeme svoje profesorske službe, te svoje župne službe. Uz šalu i osmijeh na licu nadbiskup Marin se vrača u svoju rezidenciju u Đakovu, a novi župnik Zvonko svojim novim zaduženjima, ali obojica zajedno u Kristu! Valpovo, 28.10.2012. Danica Vuković ‐ Dijanović Foto: Darko Jančikić/Ladislav Padjan Valpovo,22.10.2012. Spomendan na Blaženog Papu Ivana Pavla II Kao što je već bilo najavljeno svečanom Svetom Misom u 18.30 sati na poseban naćin obilježeno je sjećanje na donedavno među nama prisutnog Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Misno Slavlje predvodio je novi župnik vlč. Zvonko Mrak u koncelebraciji sa župnim vikarom vlč. Pavom Martićem koji održao pravu misijsku homiliju, u kojoj se spomenuo njegovog teškog, ali izuzetno plodonosnog životnog puta, koji je uvijek znao hrabro i nesebično ustati i ponovno krenuti u Novosti Života. Tu istu jaku Vjeru,Nadu I bezuvjetnu Ljubav toliko nam je puta posvjedoćio i postavio kao geslo po kojem trebamo živjeti i raditi u našem svakodnevon životu. Izgovorio je nekoliko citata blagopokojnog Pape Ivana Pavla II,a na kraju ohrabrio prisutne vjernike također njegovim ohrabrenjem u Vjeru Božje Ljubavi za obitelji, koje svojim zajednišvom u Kristovoj Crkvi stvaraju Nadu budućeg Postojanja. Župni dopisnik: Danica Vuković ‐ Dijanović Valpovo, 21.10.2012. Misijska Nedjelja Na svećanoj Svetoj Misi u 10 sati, koju je predvodio župni vikar Pavo Martić uz mnoštvo Ministranata, te prisustvo djece i odanih vjernika proširio se crkvom Misionarski Duh i svi su pomno pratili zanimljivu propovijed. Provjerom na kraju Svete Mise na oltar je prišao mali Patrik i detaljno ponovio priću iz homilije, koja je govorila o gorljivoj Misionarskoj želji za Navještanjem Kraljevstva Božjeg, ne samo u dalekim nepoznatim krajevima, već svuda oko sebe i na svakom mjestu, a pogotovo u svojoj obitelji,jer svaki je kršćanin pozvan biti Misionar u svojem ovozemaljskom životu. Za nagradu je Patrik dobio Krunicu i ponosan nastavio dječje druženjenje, dok su se Kapelan i Ministranti veselo oprostili s vjernicima. Župni dopisnik: Danica Vuković ‐ Dijanović Valpovo, 19.10.2012. Molitvene pripreme za Misijsku nedjelju u Valpovu Večeras je nastavljen program molitvene pripreme za potrebe Misijskog djelovanja, svečanom Svetom Misom koju je predvodio župni vikar Pavo Martić uz prisustvo mnogo Ministranata. Uz bogati duhovni nagovor o pojmu Misijskog djelovanja organizirao je i prodaju misijskih krunica i glasila te naglasio izrićitu potrebu za finacijkom potporom, što je uspješno odjeknulo u srcima prisutnih te su gospođe Ksenija Geto i Marijana Pichler prikupile 1300 kn. Nakon uspješnog i plodonosnog razmatranja svi su se razišli sretni , jer je njihova srca ogrijala Djelotvorna Božja Ljubav! Program se nastavlja u ponedjeljak ‐ spomendan na Papu Ivana Pavla II Župni dopisnik: Danica Vuković ‐ Dijanović Valpovo,18.10.2012. Molitveni susret djece u Valpovu U valpovačkoj župi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,18. listopada, jutrom u devet sati održan je molitveni susret djece „Milijun Djece moli za jedinstvo i mir“ u sklopu međunarodnog katoličkog djela Papinskog prava „Crkva u potrebi“ ( „Kirche in Not“) koja se održava već trećom godinom zaredom pridružuju se ove godine i djeca župe u Valpovu. Uz Božji blagoslov djece i časnih sestara Danijele i Ilirke ‐ voditeljica, pa i nekih roditelja po župniku vlč. Zvonku Mraku, koji je uz nagovor cijelo vrijeme zajedno molio , izmolila su djeca cijelu Svjetlosnu krunicu i svojim evanđeoskim glasom popratila uz nekoliko pjesmica. Uz veliki odaziv djece, među kojima su bili i budući prvopričesnici, koji su mi to oduševljeno naglasili, započeo je sretno i radosno još jedan dan bogat duhovnim događajima. Župni dopisnik: Danica Vuković ‐ Dijanović Foto: Ladislav Padjan Valpovo,18.10.2012. Molitvene pripreme za Misijsku nedjelju u Valpovu U valpovačkoj župi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,18. listopada, navečer u 18.30 h sati održana je Sveta Misa, na kojoj se redovito ćita KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE povodom Godine vjere. Misno slavlje predvodio je župnoi vikar vlč. Pavo Martić, koji je ujedno i održao tjedno klanjanje pred Presvetim Sakramentom za potrebe Misijskog djelovanja . Na Klanjanju su sudjelovale članice misijske zajednice gospođe Ksenija Geto i Marijana Pilcher. Župni dopisnik: Danica Vuković ‐ Dijanović MISA ZAHVALNICA U VALPOVU U valpovačkoj župi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, 14. listopada vjernici su na misnom slavlju zahvalili za plodove slavonskih polja i njiva, kojima je župna crkva bila i urešena. Misno slavlje započelo je ulazom procesijom, a predvodio ga je župnik Zvonko Mrak u koncelebraciji sa župnim vikarom Pavom Martićem. Liturgijsko pjevanje animirao je župni zbor Sv. Cecilija. U svojoj homiliji vlč. Mrak vjernicima je približio ulomak Evanđelja u kojem Isus naglašava kao će imućnici teško u kraljevstvo Božje. Župnik je naglasio da se Isus ne protivi marljivom radu i stjecanju za životne potrebe, ali traži da vjernici imaju osjećaj za bližnjega do sebe te budu raspoloživi ono stečeno podijeliti s onima u potrebi. Iskazujući iskrenu zahvalnost Bogu za sve darove, koji su plod marljivih ruku, ali i Božje milosti, župnik je okupljene potaknuo na svjesnu i sabranu molitvu Vjerovanja, jer je toga dana u župama Đakovačko‐osječke nadbiskupije otvorena i Godina vjere. Uslijedio je prinos darova koje su donijeli mladi odjeveni u narodne nošnje te ministranti, a zahvala za sve prineseno izrečena je himnom "Tebe Boga hvalimo". Svoj udio slavlju zahvalnice dale su i redovnice, s. Danijela i s. Ilirka, zadužene za uređenje crkve te organizaciju i poticanje župljana na sudjelovanje. Nakon misnog blagoslova vjernici su se zadržali ispred Crkve te zajedno blagovali blagoslovljene darove i na taj način dali primjer bratskog dijeljenja u radosti. Danica Vuković – Dijanović Foto: Ladislav Padjan HODOČAŠĆE ŽUPE VALPOVO U MARIJU BISTRICU U subotu, 6. listopada 2012. ,osamdesetak župljana Župe Bezgrješnog začeća BDM iz Valpova, predvođenih kapelanom Pavom Martićem i časnom sestrom Ilirkom Ivandić krenulo je na hodočašće u hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu. Nakon ugodne vožnje zagorskim krajem,stigli smo u Mariju Bistricu,gdje smo netom pri dolasku imali priliku za sv. ispovijed. Sveta misa bila je prilika još se jednom podsjetiti,ne tako davnog vremena,kada je prije četrnaest godina papa Ivan Pavao II ,proglasio blaženim Alojzija Stepinca . Sveti Otac Ivan Pavao II nakon svečanog proglašenja blaženim Alojzija Stepinca 3. listopada 1998.posjetio je baziliku Majke Božje Bistričke i izmolio molitvu "Zdravo kraljice.“ Vrlo je bio inspirativan Stepinčev citat :"Gore gledaj u nebo i ne boj se." Ne manje važan bio je i posjet crkvi Marije Snježne u Belcu kraj Zlatara. Ova se crkva spominje kao jedna od najraskošnijih baroknih župnih crkava Hrvatskog zagorja. Belečka crkva Marije Snježne tako raskošno urešena bila je zavjetna crkva hrvatskog plemstva,svećenstva i samih župljana .Crkva je do danas gotovo u potpunosti obnovljena,pod stručnim vodstvom Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba. Sudionici ovoga hodočašća još su jednom potvrdili svoju vjeru kao jedini oslonac i smisaoživota, a ovim su putovanjem stekli snažnu duhovnu potporu u svojim životima. Marija Jelkić PROSLAVA SPOMENDANA BLAŽENOGA IVANA PAVLA II U ŽUPNOJ CRKVI U VALPOVU Proglašenje blaženim pape Ivana Pavla II. u Nedjelju Božanskog milosrđa, 1. svibnja 2011. godine obradovalo je vjernike diljem svijeta kao i u Hrvatskoj, posebno u našoj Nadbiskupiji kojoj je iskazao brojne znakove naklonosti, te koju je posebno počastio svojim pohodom u Đakovu i Osijeku. Svi prema blaženom papi osjećamo veliku zahvalnost za sve ono dobro koje je učinio za našu domovinu i našu nadbiskupiju đakovačko‐osječku. Stoga ovim putem obavještavamo sve drage vjernike župe Valpovo, da će se 22. listopada kada se slavi njegov spomendan održati misa njemu u čast. Sveta misa je 22. listopada (ponedjeljak) u 18 i 30 u župnoj Crkvi u Valpovu, a pola sata prije svete mise biti će pobožnost Božanskom milosrđu. Stoga pozivamo djecu, mlade i sve vjernike na svetu misu pod kojom ćemo posebno moliti za naše obitelji. Blagopokojni blaženi papa Ivan Pavao II u svojoj ljubavi za bližnjega do kraja je pozivao na praštanje i suživot u miru, zalažući se za jedinstvo svih kršćana. Dao nam je dobar primjer na koji se način postaje svetim, a njegovo će ime i djelo zauvijek svijetliti u našim mislima i srcima. A nama preostaje razmatrajući njegove riječi: Odsad idem kamo šalješ me ti ‐ u sebi prepoznati na koja nas to velika djela poziva Gospodin. Stoga živimo njegovim naukom, životom dostojnim čovjeka, budimo misionari ljubavi, poput blaženog pape Ivana Pavla Drugog! Zvonko Mrak, župnik Pavo Martić, ž. vikar MARIJIN MJESEC LISTOPAD Dana 01. listopada u 18.00 sati u župnoj crkvi započeti ćemo sa listopadskim pobožnostima posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Veliki je interes župljana za ovu pobožnost. Pobožnost se sastoji od molitve krunice i litanija, nakon čega slijedi sveta Misa. Krunica je u teškim trenucima često bila vrlo snažan znak religioznosti koji čovjeka potiče na razmišljanje te na povjerenje u Boga i ljude, dakle vodi ga vjeri. Listopad je posvećen pobožnosti Krunice, molitvi koju je Blažena Djevica toliko preporučivala tijekom svojih ukazanja. Listopadska pobožnost nastala je povodom bitke kod Lepanta kada je, 1571. godine, Zapadu zaprijetila opasnost od turske najezde. Papa Pio V. uputio je poziv kršćanima da mole Krunicu. Kako svjedoče povijesni dokumenti, narod je velikodušno odgovorio na Papin poziv da se po njezinome zagovoru otkloni opasnost turske invazije. Papa je molitvi Krunice pripisao posredovanje Blažene Djevice u otklanjanju turske najezde. Pobožnost Krunice nastala je iz potrebe srca da razmišlja o otajstvima Kristova života. Mislim da su se Apostoli više puta nakon Uskrsnuća zaustavili razmišljati o Kristovome životu, a kako je prolazilo vrijeme, možda je postala spontana navika obraćati se Mariji da bude voditeljica u razmišljanju Kristovih otajstava. Molitva 'Zdravo Marijo' popraćena otajstvima Krunice, zahtjev je srca, jer ponavljanje nije znak dosade, nego veselja i ništa ljepšega nema nego je moliti s Majkom, meditirajući s Marijom Otajstva Isusova života koja ona najbolje poznaje. Kada bismo se upitali koja je uloga Marije u otajstvu spasenja, mogli bi kazati kako nam o tome govore dva mjesta Ivanovo evanđelje. Svadba u Kani kad je Marija primijetila neugodnost zbog nestanka vina. Posredovala je jer je znala da Bog želi našu suradnju, obrativši se poslužiteljima: "Učinite, što vam kaže." To je molitva povjerenja. Marija je Ona koja nas uči odnos s Bogom. Isto tako u Ivanovu evanđelju imamo, kad Isus u središte povijesti ljudske mržnje stavlja neizmjernu ljubav Božju, to jest u trenutku kada čin beskrajne ljubavi ulazi kao činjenica u ljudsku povijest, tada je Isus rekao Mariji: " Ženo, nemoj misliti na mene, misli na njih." Ja Te darivam ljudima. Darivam te njima, da tvoje majčinstvo postane sredstvo moje ljubavi i da ih odgajaš u ljubavi, na način kako si je Ti živjela! Dragi župljani sve Vas radosno pozivamo na pobožnost u čast Blaženoj Djevici Mariji u moljenju krunice, osobito potičemo na dolazak djecu, napose prvopričesnike. Božji blagoslov i zagovor Nebeske Majke Marije! Zvonko Mrak, župnik Pavo Martić, ž. vikar HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU Župa Valpovo organizira hodočašće u Mariju Bistricu 6. listopada (subota), cijena hodočašća je 100 kn. Prijave se može u župni ured do 29. rujna. TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK Pred nama je ovogodišnjiciklus predavanja u okviru Tečaja priprave zaručnika za ženidbu Valpovačkogdekanata. Predavanja će se održavati u Vjeronaučnom centru župe Valpovo svakiputa s početkom u 20 sati. Prvi dan tečaja, u četvrtak 13. rujna pripravnici za tečaj radi upiusa trebaju doći u 19,30. Raspored predavanja: 13. rujan 2012. ‐ četvrtak (prvi susret) a) Izvor i razvoj ljubavi. Pravila dijaloga. Motivi izborabračnog duga (vlč. Zoran Ćosić, župnik ‐ Bizovac) b) Osobnoi zajedničko iskustvo (bračni par – osobno svjedočanstvo) 14. rujan 2012. ‐ petak (drugi susret) a) Živjeti zajedno različiti. Komunikacija u braku. Psihologija bračnog života. (Sanja Antolovoć‐
Kurtović ‐ Valpovo) b) osobno izajedničko iskustvo ( bračni par ‐ osobno svjedočanstvo) 20. rujan 2012. ‐ četvrtak (treći susret) a) Prirodnemetode planiranja obitelji. Naličje kontracepcije. (dr. Biljana Tabak,Petrijevci) b) Perinatalni život i odgoj djeteta. (dr. BlaženkaGregorić ‐ Valpovo) 21. rujan 2012. ‐ petak (četvrti susret) a) Božji poziv – odgovorno roditeljstvo. (vlč. Marko Neretljak, ž.vikar ‐ Belišće) b) Iskustvo zajedničkog života (Slaven i MarinaŠkolka – osobno svjedočanstvo) 27. rujan2012. ‐ četvrtak (peti susret) a) Obitelj i župna zajednica. (vlč. Jure Krešo, župnik ‐ Petrijevci) b) Božjiplan o braku i obitelji: Sakramentalnost ženidbe. (vlč. Pavo Martić, ž. vikar ‐ Valpovo) 28. rujan2012. (šesti susret) a) Vjera temelj braka i obitelji (vlč. Franjo Bodonji, župnk ‐ Ladimirevci) b) Crkevno‐pravni aspekt ženidbe (vlč. Ivan Marković, župnik ‐ Brođanci) Zvonko Mrak, župnik HODOČAŠĆE MLADIH ŽUPE BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO GOSPI U ALJMAŠ 26. lipnja 2012. četrdesetak mladih župe Valpovo pošli su na svoje zahvalno hodočašće u Aljmaš. Okupljanje je bilo ispred Crkve u 20h te polazak. Ovo je hodočašće nazvano Hodočašće Zahvale za sve što su mladi kroz proteklu pastoralnu godinu u zajedništvu ostvarili. Na početku Hodočašća je župnik preč. Josip Matanović molitvom , pjesmom i svečanim blagoslovom blagoslovio hodočasnike za 52 km dug put, na koji se , do sada, nije odvažila organizirano niti jedna skupina vjernika iz naše župe. Kapelan je mladima poručio : „ Ustrajno idemo ! To je velik put ;ali znamo kuda idemo : OD MARIJE K MARIJI! Prikažite ovo hodočašće i za svoje nakane ! Vratimo se obogaćeni i pokažimo primjer vjere, volje i ljubavi ! Gospodine, milostivo prati naše putovanje ! Neka Gospa ravna našim putima, bude s nama i s Njom ga dovršite, poručio je na početku hodočašća župni vikar. Hodočasnike su ispratili roditelji, članice Marijine Legije i hodočasnici Pokreta Božanskog Milosrđa, te ostali župljani. Mladi su na hodočašće krenuli noseći Križ na početku kolone, koji će naizmjence biti nošen svakim od njih. Vođeni primjerom Isusa Krista, koji je hodao ovom zemljom i činio dobra djela, polako ali ustrajno je krenula kolona mladih i ponekih koji se tako osjećaju ,koji znaju da mogu ustrajati u nošenju svih teškoća koje život od njih traži. Djevojke i mladići, ne znajući koliki je to napor, osnaženi dobrom voljom i vjerom da oni to mogu učiniti, hrabro su cijelu noć koračali trpeći bolove koje takav hod donosi. Na svakih 10 km dolazili su volonteri donoseći vodu i hranu za okrijepu, ali i podržati mlade dalje na njihovom hodu. Hodali su prema svojim mogućnostima, dolazili na cilj kako je tko mogao, ali svi s najljepšim osmjehom na licu ,koji je Gospi pokazao: USPIO SAM, USPJELA SAM, GOSPO OD UTOČIŠTA . 13 h je ova skupina mladih ustrajno , hrabro, snažne volje i duboke vjere hodala nošena ljubavlju koja nikada ne prestaje, onom ljubavlju koja ne poznaje granice, jedinom pravom,koja se nikada zaboraviti ne može. Ljubavlju Isusa Krista darovane nam Majke Marije ! Pri dolasku u Aljmaš mlade je dočekao upravitelj svetišta preč. Ante Markić i prije Svete Mise se obratio hodočasnicima riječima : „ Dragi mladi! Dobro došli Gospi od Utočišta, u Njeno utočište ! Ovako hrabru grupu još nismo imali ! Vi ste hodom svojim častili Gospu na putu dugom 52 km . Mnogi od Osijeka dođu hodom, ali vi ste dvostruko više bili udaljeni. Neka vas i sve vaše nakane Gospa usliši ! “ Posebno je svečana bila Sveta Misa, održana u Kapelici, koju je održao vlč, Pavo Martić. U kratkoj propovijedi velečasni je poručio mladima : „ Ponosan sam na vas i zahvalan Bogu i Blaženoj Djevici Mariji za sva dobročinstva koja su nam udijelili! Ponosan sam na vas, jer ste nekad sami, nekad pomoću Šimuna Cirenca stigli do odredišta! Dragi mladi prijatelji danas više nego ikad potrebni su nam mladići i djevojke koji se stavljaju u službu općega dobra. Dragi mladi, Vi imate velike talente i stavite ih u službu bližnjih! Dar koji imate prenesite drugima. Čuvajte se pohlepe, novca i moći. Opstaje samo ono što je dobro, jer to dolazi od Boga. Stvari nas ne mogu trajno usrećiti, jer nisu utemeljene u Bogu. Danas živimo u vremenu bez nade, no vi ste pokazali da NADA POSTOJI ! Nemojmo dopustiti da nama ovlada pesimizam. Vi ste nada ovoga svijeta i o vama ovisi budućnost ! Vi ste oni koji Crkvu činite drugačijom, ljepšom, boljom, kvalitetnijom ! PRIJATELJI MOJI, znamo da u životu zna biti teško, ali kada se to događa, znajte da vas Bog nije napustio! Bog ima s nama plan!! Bog ima s nama plan koji je samo njemu znan ! I kada vam je teško i kada ne vidite izlaza u vašem mladenačkom životu potražite utjehu u svojoj Crkvi, u svojim svećenicima i dakako u svojim obiteljima koji vas neizmjerno vole. Ljudi nas znaju napadati, ali znajte da se napada uvijek ono što je vrijedno! Budite uporni !!! Ovo hodočašće je primjer da to možete. Mladi prijatelji, došli smo zahvaliti Gospi od Utočišta koja nas je pratila cijelu godinu i sada na našem hodočašću, Majci koja je bdila nad nama i koja će uvijek bdjeti zajedno sa svojim sinom Isusom, istaknuo je vlč. Matrić. Sanja Orlić ....................... Mladi iz Valpova hodočaste pješice do Aljmaš Dragi mladi župe Valpova! Kapelan Pavo Vas poziva na hodočašće od Valpova do Aljmaša pješke sa 26. lipnja (Utorak) na 27. lipanj (Srijeda). Okupljanje 26. lipnja ispred Crkve u Valpovu u 20h te polazak. Očekuje nas: pješačenje, Sveta Misa, ručak i druženje, te u Srijedu u poslijepodnevnim satima organiziranim prijevozom povratak za Valpovo. POĐI I TI! BIT ĆE SUPER! Za prijavu i sve informacije javite se u župni ured ili kapelanu na facebook!!!! PRIJAVE OBAVEZNE RADI ORGANIZACIJE….. 50 km nije malo no bitna je dobra volja i dakako prije polaska par dana puno šetnje ili vožnje bicikla tj. dobra priprema i lagana obuća…. ODVAŽI SE!!! ;;)))) Susret katoličke mladeži u Sisku Dana 5. svibnja 2012. održan je susret katoličke mladeži u Sisku pod geslom „U SVJETLOSTI HODIMO“ na kojemu je sudjelovalo oko 30 000 mladih iz Hrvatske; BiH i drugih zemalja. Na susretu su sudjelovali i mladi župe Valpova pod vodstvom župnog vikara Pave Martića. Mladi su krenuli na put u Subotu u jutarnjim satima put Siska ispraćeni pozdravima župnika Josipa Matanovića. Autobus je bio pun raspoloženih mladih ljudi među kojima su bili i mladi iz Bošnjaka. Nakon dolaska u Sisak susret je započeo bogatim programom. Poslijepodne se imalo i podosta vremena za druženje sa sudionicima, pa se otvorila mogućnost za upoznavanje drugih sudionika i drugih župa. Tako smo, nadam se, stekli neka nova poznanstva i uspomene. Svečano misno slavlje predvodio je kardinal Josip Bozanić, a uz njega su bili i brojni biskupi i svećenici. Na misnom slavlju mladima je obznanjeno da će idući susret biti u Dubrovniku, ne računajući Mostar koji bi trebao biti iduće godine. Nakon misnoga slavlja krenulo se prema autobusima te nas je put poveo prema Pokupskom, odnosno mjestu koje je primilo naše dvije župe. Pokupsko je jedno predivno, mirno mjesto u kojemu bi svatko želio ostati i malo duže nego što je to bilo moguće. Ljudi su nas predivno dočekali i bili su iznimno radosni što smo došli u njihovo mjesto i njihov kraj. U nedjelju smo u župi Pokupsko imali svetu misu u 11 i 30 koji je vodio tamošnji svećenik vlč. Stjepan a propovijedao kapelan Pavo Martić. Kapelan je u posebno u svojoj propovijedi na kratko se obratio mladima gdje je rekao priesjećajući se i riječi blaženoga pape Ivana Pavla: "Dragi mladi prijatelji, često vas zbunjuju sumnje mladenačkih godina. Ali ne bojte se! Ne dopustite da sumnje, brige i tjeskobe slome i odvoje lozu vašeg života od trsa, Krista. Poznato mi je da vas nekad zbunjuju padovi, izraz vaših mladenačkih traženja i nesnalaženja. NO, ne bojte se! Otvorite, štoviše, širom otvorite vrata Kristu! Otvorite svoja srca, svoje živote, svoje sumnje i poteškoće, svoje radosti i osjećaje njegovoj spasonosnoj snazi, i dopustite mu da uđe u vaša srca. Ne bojte se! Krist zna što je u čovjekovoj nutrini. Jedini On to zna! Dopustite da Krist vlada vašim mladim životima. Budite strpljivi i ustrajni. Pokažite da ste shvatili opasnosti od obožavanja novca, mita, korupcije, materijalnih dobara, karijere i uspijeha, i ne dopustite da vas privlače te lažne obmane. Ne popuštajte logici sebičnih interesa, nego njegujte ljubav prema bližnjemu, uvijek spremni odgovoriti da ima NADE i to nada koja je u vama, da znate da dobro uvijek pobjeđuje, da će svjetlo nadvladati tamu. Svetu misu animirali su mladi naše župe Valpova i župe Bošnjaci svojim prekrasnim pjevanjem a mladi su i predstavili svoju župe. Nakon svete mise uslijedio je zajednički ručak koji su domaćini pripremili te druženje. Mladi su se radosno vratili u kasnim večernjim satima sa nadom i energijom za dalje i za svoje daljnje životne korake. Dojmovi su osobna stvar, ali smatram da nema onoga kome ovaj susret nije ostavio prekrasne utiske i prekrasna poznanstva koja samo treba produbljivati. Jedino što se možemo nadati da će svaki slijedeći susret samo pokušati nadmašiti ovaj, te da će svaki slijedeći biti još bolji i još radosniji. Za kraj želim zahvaliti mladima iz župe Bošnjaci, jer su nam obogatili ovaj susret, te vlč. Pavi Martiću, i svima vama koji ste nas podržali na našem putu. Jedno velika hvala svima u Pokupskom za gostoprimstvo, te naposljetku želim zahvaliti donatoru koji nam je omogućio put u Sisak. Mladi svoje druženje u župi nastavljaju redovito svakoga ponedjeljka u 20h i ovim putem pozivamo mlade župe da nam se priključe i da znamo da IMA NADE. I to onakve nade kako je rekao blaženi papa Ivan Pavao II: Dragi mladi! Vi ste budućnost svijeta, nada Crkve! Vi ste moja nada! Matko Stanić SUSRET MLADIH Svakog Ponedjeljka sa početkom u 20 sati održava se susret mladih u župi u prostorijama katehetskog centra pod vodstvom župnog vikara Pave Martića. Mladi imaju redovito svoje susret a kroz proteklu godinu dana sudjelovali smo na mnogim nadbiskupiskijim i župnim događajima, križnom putu, hodočašćima, od kojih su hodočastili u Međugorje te susretu Hrvatske Katoličke mladeži u Sisku i raznim drugim događajima. Mladi su na poseban način se pripremali za Božićno vrijeme i tako svojim darom i talentima izrađivali Božićne čestitke od kojih je dio prihoda bio namijenjen zajednici „Vjeri i Svjetlo“. Kroz proteklih godinu dana mladi su ostvarili razna poznanstva i povezanost sa drugim župama gdje u dogledno vrijeme planiraju posjet jedni drugima kroz druženje molitvu i pjesmu. A jedan od novih ideja naših mladi pod vodstvom župnog vikara je ta da mladi naše župe idu pješke na hodočašće u Aljmaš. Tako mladi svojim susretom i dolaskom u Crkvu i na susrete izražavaju kako je i današnjem vremenu sa puno poteškoća lijepo biti mladi kršćanin i kako moramo biti ponosni na ono što jesmo. I ovim putem pozivamo sve mlade naše župe da nam se priključe na našim susretima. Dalibor Knežević i Matej Markić 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
747 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content