close

Enter

Log in using OpenID

Broj 81, siječanj 2014

embedDownload
LIST GRADA
LUDBREGA
Besplatni primjerak
31. siječnja 2014.
BROJ 81 / GODINA IX.
Od 1. veljače
Kreću ludbreški
dimnjačari
/str. 6./
Intervju D. Bilić
Uspješnih
prvih šest
mjeseci
Vincekovo i izložba
mladih vina
/str. 8.-9./
/str. 5./
Ludbreg i vrijeme
Zima stigla
i u naše
krajeve
/str. 2./
/str. 8 - 9./
Zimsko prvenstvo NS Ludbreg
SPORT
Zajednica sportskih udruga
Željko Zaplatić
Diplomski
koncert u
Grazu
/str. 13./
Dominacija Ludbrega
Priznanja za najbolje
/str.
6.-9./
/str.
14.-15./
2
A KT U A L N O
Pripreme za
asfaltiranje
Vrijeme u prvom dijelu zime pogodovalo je da se
mogu nesmetano odvijati neki
od komunalnih radova na
uređenu cesta, putova i prolaza. Tako su u tijeku radovi na
uređenju ulice Lovački put,
nedaleko istočne ludbreške
zaobilaznice, zatim na odvojku Kranjčec, predio Starjak
u Vinogradima Ludbreškim,
uređenje slijepog puta, prolaza iz Frankopanske do Zagrebačke ulice, te uređenje nerazvrstane ceste na Plešivici kod
Čukovca.
Za Lovački put radi se
kompletna oprema cesta s
rubnicima i slivnicima, kao
i prilazi parcelama vlasnika.
Riječ je o nerazvrstanoj cesti
dužine 140 metara i širine 5
metara. Procijenjena vrijednost radova je oko 112.000
kuna. Traju i pripremni radovi
na nerazvrstanoj cesti u Vinogradima Ludbreškim, Odvojak Kranjčec predio Starjak
dužine 218 metara. Trenutno
se radi iskop postojećeg miješanog materijala s podloge, te
se zasipava novim šljunčanim
materijalom koji je ujedno
i priprema za asfalt. Vrijed-
31. siječnja 2014.
Komunalni radovi usred zime
nost radova je nešto više od
80.000 kuna. Nadalje, izvode
se i pripremi radovi na dijelu
nerazvrstane ceste na Plešivici iznad Čukovca dužine
oko 530 metara, procijenjena
vrijednost nabave je 150.000
kuna, te uređenje prolaza do
Zagrebačke ulice u Ludbregu
procijenjene vrijednosti nabave od 40.000 kuna. Radovi
na asfaltiranju svih cesta odnosno dionica izvodit će se
nakon završetka pripremnih i
čim dopuste vremenski uvjeti
odnosno kada se otvori asfaltna baza. Osim toga, zahvaljujući povoljnim vremenskim
uvjetima uspješno je okončana prva faza radova na asfaltiranju dviju ludbreških ulica.
Mihanovićeva duga 440 metara, te 420 metara duga Kačićeva ulica dobile su fini sloj
asfalta. Izvođač svih radova
je tvrtka ‘Pavlic–asfalt–beton’
iz Goričana čija je ponuda za
radove od pet zaprimljenih
tijekom javnog natječaja bila
financijski najprihvatljivija za
Grad Ludbreg. Naime, ukupno je procijenjena vrijednost
radova iznosila 955.000 kuna,
ali je postupkom javne nabave
ona osjetno smanjena. Tvrtka
U Lovačkom putu postavljaju se rubnici i slivnici,a uredit će se i prilazi parcelama
iz Goričana ponudila je da će
sve radove izvesti za 767.152
kune s PDV-om, pa je na taj
iznos ugovorena vrijednost
planiranih radova. Sredstva
u iznosu 250.000 za asfaltiranje Mihanovićeve i Kačićeve
osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja. Radovi na
uređenju Lovačkog puta, prolaza do Zagrebačke, na Plešivici i odvojku u Vinogradima
Ludbreškim zajedno se financiraju sredstvima građana i
gradskog proračuna.
Zima ipak stigla
Snijeg je oštetio stabla
U akciji s lopatom za snijeg
Gotovo je polovica kalendarske
zime prošla bez njezinih osnovnih
obilježja, temperatura ispod ništice i snježnih oborina. No, ipak je
stigla zadnjeg vikenda siječnja, a
nastavila posljednjeg siječanjskog
tjedna, na radost djece, ali brigu
odraslima.
Snijeg nije iznenadio gradske komunalce jer čim zapadne 5
cm odmah izlaze na čišćenje me-
Redakcija: Darko Skupnjak,
Branko Dijanošić, Iva Havaić,
Željka Namesnik, Neven
Jerbić, Dražen Vađunec
Kontakt: POU D. Novak
Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 19
Telefon: 042 306 131
Fax: 042 306 068
e-mail: [email protected]
pou-ludbreg.hr
Tisak: Tiskara Zagreb
uz nogostupe i prolaze moraju postaviti i snjegobrane, oznake upozorenja. Za nepoštivanje 'zimskih'
odredbi gradske odluke kazne su
za građane 500, a za pravne osobe
2.500 kuna.
Za očekivati je da će još biti
snježnih oborina, pa djelatnici
Lukoma koji čiste prometnice još
jednom podsjećaju i mole građane
da maknu automobile s ulica koje
parkiraju pred kućama u vrijeme
kada pada snijeg kako bi mogli nesmetano i dobro očistiti snijeg.
Ovako se poštuje gradska odluka o čišćenju snijega ispred stambenih i poslovnih objekata
Samo za stanare
Nakladnik: POU D. Novak Ludbreg
Glavni urednik: Darko Skupnjak
Grafički urednik: Miroslav Vađunec
hanizacijom i lopatama. No, još
jednom podsjećamo da i građani imaju obvezu čišćenja snijega
i leda prema gradskoj Odluci o
komunalnom redu ispred svojih
stambenih i poslovnih prostora,
stanari zgrada dužni su od snijega
očistiti dvorišta da omoguće odvoz otpada.
Zbog opasnosti odrona snijega
i leda s krovišta vlasnici objekata
Prolaz do Zagrebačke ulice
Već dugo, zapravo otkako je
uvedena naplata parkiranja u gradu stanari zgrada u centru žale
se da ne mogu parkirati vozila u
svojim dvorištima. Naime, oni koji
Dvorište Gupčeve i trga
poslovno dolaze u Ludbreg imali
su nekorektnu praksu i parkirali
u dvorištima, pa su stanari morali
koristiti javna parkirališta gdje se
naplaćuje ili su ostavljali na drugim mjestima.
Nova gradska uprava uspjela
je brzo riješiti taj problem. Ispred
ulaza u dva dvorišta u središtu
grada postavljene su rampe koje
će daljinskim upravljačem podizati i spuštati stanari, dakle, parkirati u dvorištu moći će samo
stanari. A oni će sigurno biti zadovoljniji nego dosad. Postavu rampi financirao je Crtorad u suradnji
s Gradom Ludbregom, a stanari
nabavu daljinskih upravljača.
Ulaz u dvorište iz Gundulićeve
Dnevna karta
70,00 kuna
Podsjećamo da na parkiralištima u Ludbregu od početka
godine vrijede promjene koje
je još 15. listopada uvelo Gradsko vijeće Grada Ludbrega izmjenom Odluke o određivanju
javnih parkirališta na kojima se
obavlja naplata. Tako više nema
naplate parkiranja u ulicama Miroslava Krleže, Franje Kuharića,
Marije Winter, Tina Ujevića i u
Šenoinoj ulici. Ova parkirališta
nalazila su se u trećoj zoni. Godišnje karte za treću zonu kojima još i nije istekao rok i dalje
vrijede, ali sada za drugu zonu.
Naplata i dalje ostaje na parkiralištima prve zone, a to su
parkirališna mjesta na Trgu sv.
Trojstva, u Ulici Matije Gupca
i u Gundulićevoj ulici, kao i u
drugoj zoni kojoj pripadaju parkirališta na Trgu slobode i u Nazorovoj ulici. No, u drugoj zoni
više nema vremenskog ograničenja parkiranja što je vrijedilo
do sada.
Često smo svjedoci neugodnih scena kada nezadovoljni
vozači reagiraju na 'prilijepljene' kazne nakon kratkog zadržavanja na parkiralištu kada
prekorače vrijeme tolerancije
ili kada im istekne vremensko ograničenje parkiranja.
No, gradonačelnik Dubravko
Bilić prema svojim ovlastima
izmijenio je prethodnu odluku o
cijeni parkirališne dnevne karte
koja se plaća kada se prekorači
vrijeme dozvoljeno za parkiranje. Dnevna karta sada stoji
70 kuna dok je do sada “kazna”
iznosila 100 kuna. Zasigurno su
ovom odlukom puno zadovoljniji građani koji svakodnevno ili
više puta tjedno poslovno dolaze
u grad i koriste parkirališta.
A KT U A L N O
31. siječnja 2014.
Mów icie p o p olsku? (G ovorite li p oljski?)
Ludbrežani uče poljski jezik.
Naime, u drugoj polovici siječnja
započela je nastava poljskog
jezika. Riječ je o projektu kojeg
financira Grad Ludbreg i besplatan
je za sve polaznike, a provodi se
u Pučkom otvorenom učilištu
'Dragutin Novak' Ludbreg. Interes
je nadmašio očekivanja jer se za
učenje poljskog jezika prijavilo čak
40-ak polaznika, pa su formirane
dvije grupe radi kvalitetnijeg
praćenja nastave.
- U srpnju 2013. godine
zabilježeno je 18 posto više noćenja
poljskih turista nego u srpnju
godinu dana ranije. Cilj nam je
da se gosti iz Poljske u Hrvatskoj
osjećaju prihvaćeni, a prvi korak
u tome je poznavanje njihovog
jezika. U Gradu Ludbregu nadamo
se da ćemo tijekom godine nastaviti
dobru suradnju s Poljskom,
posebice kad je riječ o prenošenju
iskustva oko europskih fondova jer
su oni u tome vrlo uspješni – rekao
je gradonačelnik Dubravko Bilić.
S Poljskom imamo dosta
sličnosti i zajedničkih točaka
koje se tiču povijesti, kulture, te i
turizma koji je i najvažnije područje
suradnje Grada Ludbrega i Poljske.
Imamo isti
srednjoeuropski
mentalitet što je također jako dobar
temelj za konkretnu suradnju.
Razumljivo je stoga da je još
REPUBLIKA
HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
POVJERENSTVO ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
Na temelju članka 12. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada
Ludbrega
- pročišćeni tekst (“Sl. vjesnik Varaždinske županije” br. 5/03, 39/07)
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ludbrega raspisuje
slijedeći
OG L A S
Pozivaju se građani, pravne
osobe, političke stranke i
udruge građana na podnošenje
inicijativa za dodjelu javnih
priznanja Grada Ludbrega.
Tečaj pohađa 40-ak polaznika
ranije uspostavljena suradnja
Veleposlanstva Poljske s gradovima
Krunoslav Požgaj, dipl. polonist
na području Varaždinske županije,
pa i Grad Ludbreg također želi
potaknuti moguće aktivnosti.
Primjerice, podsjećamo da je
prošlog kolovoza Ludbreg posjetio
Tomasz
Szeratics,
tadašnji
zamjenik veleposlanika Poljske u
Hrvatskoj.
Tečaj učenja poljskog jezika u
Ludbregu trajat će 50 sati, a završit
će do travnja. Nastava za svaku
grupu odvija se dvaput tjedno po
dva školska sata.
Voditelj tečaja je Krunoslav
Požgaj, diplomirani polonist i slavist.
VRSTE, OPIS I
UVJETI ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA
Javna
priznanja
Ludbrega su:
Grada
- proglašenje počasnim
građaninom
Grada Ludbrega
- Nagrada Grada Ludbrega
za životno djelo
- Nagrada Grada Ludbrega
- Plaketa Grada Ludbrega
- Zahvalnica
Grada Ludbrega
PROGLAŠENJE
POČASNIM
GRAĐANINOM
GRADA LUDBREGA
Učenje poljskog jezika traje 150 sati
Nastava će završiti u travnju
Grad dodijelio nove stipendije
Socija lno v ijeće Grada
Ludbrega donijelo je odluku
o dodjeli nov i h stipendija
studentima sa svog područja.
Podsjetimo, k rajem prošle
godine raspisan je natječaj za
njihovu dodjelu nakon što su
na Gradskom vijeću usvojene
određene izmjene postojeće
Odluke o dodjeli stipendija
Grada Ludbrega. Od ukupno 19
prijava odobreno ih je 13 prema
k r iter iji ma za def icit a r na
zanimanja, te prema socijalnomaterijalnom statusu obitelji
studenata. Dobitnici
stipendija
su Ta nja Brlek iz Sigeca,
st udentica
primijenjene
matematike,
Ma rko
Gložinić iz Ludbrega, studij
st roja rst va, Pet a r Hava ić
iz Ludbrega, student fizike
i tehni ke, Lu ka Hor vat iz
Ludbrega, studij matematike,
Melita Hor vat iz Poljanca,
studij psihologije, Vladimir
Ju r at ov i ć i z G l o b o č e c a
za
studij
strojarst va,
Taja na Ma ka r i z Sigeca,
studentica engleskog jezika
3
s književnosti i francuskog
jezika i književnosti, Petra
Filip iz Vinograda Ludbreških
st udentica
nov i na rst va,
Marija Havaić iz Ludbrega,
studentica
k roatisti ke
i
pedagogije,
Marina
Ma rkov ić i z Hrastovskoga
s t ud ij o d r ž i vo g r a z voj a ,
Mateja Petrić iz Apatije za
str učn i st ud ij Veleuči l išta
u Rijeci, Marija Somogji iz
H r a s tov sko g a , s t udent ic a
Geoteh n ičkog fa k u ltet a i
Lucija Šošić i z Polja nca,
s t u d e nt i c a Z d r av s t ve n o g
veleučilišta.
Stipendije se odnose na
razdoblje od 1. rujna prošle
do kraja lipnja ove godine.
A ko studiraju na području
Va r a ž d i n ske, Međ i mu rske
i Kopr i v n ič ko -k r i ž e v ač ke
županije studenti će primati
mjesečno po 500 kuna odnosno
70 0 kuna a ko st udiraju u
drugim županijama. Prema
izmjenama gradske od lu ke
o stipendijama po prvi puta
dodijeljena je i jedna učenička
stipendija od 250 kuna koju će
tijekom školske godine primati
Petra Hor vat i z Polja nca,
učenica ludbreškog odjeljenja
Prve gimnazije Varaždin. Uz
ovih ukupno 14, dodijelit će
se još dvije stipendije o kojima
od lučuje
gradonačelnik
mimo natječaja što je također
novina u gradskoj odluci o
stipendijama.
Sa st udent i ma koji su
postali
nov i
ko r i s n i c i
st ip end ija ov i h će da na
gradonačelni k
pot pisati
ugovore. So cija l no v ijeće
Grada Ludbrega odobrilo je i
nastavak korištenja stipendija
odobrenih prethodnih godina
na kon što je ut vrđeno da
st udent i i z v rš avaju s voje
obveze i ispunjavaju uv jete
ugovora između njih i Grada.
Radi se o još 26 studenata s
područja Ludbrega koji će
stipendiju primati do kraja
lipnja. U gradskom proračunu
z a s t ip end i r a nj e m l ad i h
Grada Ludberga osigurano je
ukupno 250.000 kuna.
Počasnim
građaninom
Grada Ludbrega može se
proglasiti fizička osoba, koja
je svojim javnim djelovanjem,
postupcima i radom doprinijela
gospodarskom i društvenom
razvitku ili je zaslužna za
promicanje ugleda, značaja
i položaja Grada Ludbrega u
zemlji i svijetu.
Počasnim
građaninom
Grada ne može se proglasiti
osoba koja ima prebivalište
na području Grada Ludbrega.
Proglašenje
počasnim
građaninom Grada Ludbrega
javno je priznanje koje se
iskazuje posebnom Poveljom
Grada Ludbrega.
NAGRADA GRADA
LUDBREGA ZA
ŽIVOTNO DJELO
Nagrada za životno djelo
dodjeljuje
se
građanima
Grada Ludbrega, koji su
svojim višegodišnjim radom
i djelovanjem postigli trajne i
značajne rezultate na području
znanosti,
gospodarstva,
prosvjete, kulture, umjetnosti,
športa, zdravstva, socijalne
skrbi, humanitarnog djelovanja
i drugih područja društvenog
života u Gradu i time značajno
doprinijeli njegovom razvitku,
ugledu i promidžbi.
NAGRADA GRADA
LUDBREGA
Nagrada Grada Ludbrega
dodjeljuje se građanima Grada
Ludbrega
za
najvrednije
ostvarene rezultate u protekloj
godini u području znanosti,
gospodarstva,
prosvjete,
kulture, umjetnosti, športa,
zdravstva, socijalne skrbi,
humanitarnog djelovanja i svih
drugih područja društvenog
života u Gradu Ludbregu,
čime su doprinijeli njegovom
razvitku, promidžbi i ugledu.
PLAKETA GRADA
LUDBREGA
Plaketa Grada Ludbrega dodjeljuje se trgovačkim
društvima, ustanovama, udrugama, športskim društvima,
vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama koje su
svojim višegodišnjim radom i
djelovanjem postigle uzorne
uspjehe u područjima gospodarskog i društvenog djelovanja od interesa za Grad
Ludbreg i njegove građane, te
prijateljskim gradovima odnosno drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu u znak priznanja
za uspješnu i korisnu suradnju
i promicanje razvitka i ugleda
Grada Ludbrega.
ZAHVALNICA
GRADA LUDBREGA
Zahvalnica Grada Ludbrega
dodjeljuje se domaćim i
stranim fizičkim i pravnim
osobama za dugotrajno javno
djelovanje, te donatorima koji
su na osobit način doprinijeli
razvitku i ugledu
Grada
Ludbrega.
Svake godine može se
dodijeliti jedna Nagrada Grada
Ludbrega za životno djelo,
te najviše do dvije Nagrade
Grada Ludbrega.
Tijekom jedne godine istoj
fizičkoj ili pravnoj osobi može
se dodijeliti samo jedno javno
priznanje Grada Ludbrega.
Nagrada za životno djelo istoj
se osobi može dodijeliti samo
jednom.
Podnositelji inicijativa za
dodjelu javnih priznanja dužni
su svoje pismene prijedloge na
priloženom obrascu dostaviti
Povjerenstvu za dodjelu javnih
priznanja Grada Ludbrega,
Trg Svetog Trojstva 14 i to
najkasnije do
17. veljače
2014. godine.
Za sve ostale informacije
zainteresirani se mogu javiti u
Odsjek za društvene djelatnosti
i opće poslove, Trg Sv. Trojstva
14, telefon 810-667, fax 810623, radnim danom od 7-15
sati, a tekst oglasa i obrazac
prijedloga dostupan je i na
internet stranicama Grada
Ludbrega –
http://www.ludbreg.hr.
Predsjednik Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja:
Dubravko Bilić
4
A KT U A L N O
31. siječnja 2014.
Naznake pozitivnih pomaka u gospodarstvu
Početkom godine, tijekom siječnja, u nekih tvrtkama zabilježene su aktivnosti koje upućuju da
ludbreško gospodarstvo očekuju
bolji dani. Tako je, primjerice, u
tvrtki ‘Oprema uređaji’ u Ludbregu predstavljen završetak projekta
u sklopu programa 'Poduzetničkog impulsa' za bespovratnu potporu Ministarstva poduzetništva i
obrta, te 'HAMAG investa'. Rezultat međusobne suradnje za tvrtku
'Oprema uređaji' je kupnja stroja
za savijanje cijevi. Vrijednost je
više od 1,6 milijun kuna. Osim
bespovratnih sredstava preko 'Poduzetničkog impulsa' značajna
sredstva uložila je u projekt sama
tvrtka.
Završetak projekta prigodno
je obilježen u pogonima tvrtke
'Oprema uređaji' gdje je stroj pustio u pogon Dražen Pros, zamjenik ministra poduzetništva i obrta
koji je pritom naglasio da je 'Poduzetnički impuls' uveden upravo zato da potakne poduzetnike i
obrtnike na daljnje investicije koji
u projekt ulažu i vlastita sredstva,
te se zajedno dolazi do vrijednih
investicija.
'Oprema uređaji' proizvode
uređaje za ugostiteljstvo. Proizvodni program čine uređaji za
hlađenje i točenje piva, vina, vode,
sokova i sirupa. Glavni proizvod je
uređaj za hlađenje i točenje piva
koji čini 75 posto ukupne proizvodnje.
–Razvoj svakoga grada nose upravo gospodarstvenici i
pravo je zadovoljstvo sudjelovati u
Nezaposlena
633
žitelja Grada
Posljednjeg dana prošle
godine
pri
ludbreškoj
ispostavi Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje evidentirane
su 1.232 nezaposlene osobe.
Od toga su 633 nezaposlene s
prebivalištem na području Grada
Ludbrega, a ostalih 600-tinjak
su iz susjednih općina. Jedino
Ispostava Ludbreg iz sastava
Područnog ureda Varaždin
HZZ-a bilježi pad nezaposlenosti
i to za 1,7 posto u odnosu na
studeni kada je bila 21 osoba
više na listi nezaposlenih.
Zbog nezaposlenosti pravo na
zakonsku novčanu naknadu
pri Ispostavi Ludbreg imalo
je 440 osoba. Prijava tvrtki
za slobodna radna mjesta
bilo je vrlo malo. Tijekom
prosinca traženija zanimanja
bila su kožarski radnik, doktor
medicine, konobar, odgojiteljica
i službenici prodaje.
Domaćini i gosti u razgledavanju pogona tvrtke Oprema uređaji
predstavljanju projekta koji će dodatno pomoći unaprjeđivanju ove
kvalitetne tvrtke – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.
U tvrtki je trenutačno zaposleno oko 170 radnika koji godišnje
proizvedu preko 20.000 uređaja
od kojih se izvozi više od 90 posto.
Glavna tržišta su skandinavske zemlje - Švedska, Norveška, Finska,
zatim Danska, Island, kao i zemlje
središnje i zapadne Europe Nje-
D. Pros i vodstvo tvrtke D. Cvetko, T. Cvetko, F. Dragojević
nova tržišta, nove proizvode.
I tvrtka Ducati komponenti
je krajem prošle godine ostvarila
status nositelja poticajnih mjera,
a ovih dana smo dobili potvrdu da
su stvoreni uvjeti za širenje proizvodnog pogona. Svijetli primjer
ludbreškog gospodarstva je i ACG
Lukaps, kompanija koja važi za
jednu od perspektivnijih tvrtki u
zemlji gdje je već u tijeku uređenje
novih proizvodnih pogona.
mačka, Francuska, Poljska, Austrija. No proizvodi se izvoze i u Rusiju, Kazahstan, Izrael, Vijetnam,
Tajland, Australiju, Čile.
–Ovaj stroj za savijanje cijevi
savršeno se uklapa u naš proizvodni proces iz više razloga: ubrzava i
poboljšava postojeću proizvodnju,
omogućuje nam nove tehnološke
mogućnosti kod postojećih proizvoda, te na omogućava široku
paletu novih proizvoda. Stroj je
najmodernije rješenje za takve poslove, a to se odražava i na zaštitu
okoliša i uštedu energije kojima
pristupamo posebno i brižno –
kazao je Domagoj Cvetko, rukovoditelj prodaje u Oprema uređajima.
Tvrtka ima vlastiti odjel istraživanja i razvoja, termodinamički
laboratorij, rade konstantne modifikacije i modernizaciju proizvodnog programa i pogona, ulažu u
Puštanje u pogon novog stroja
F. Dragojević, T. Cvetko, D. Pros, D. Bilić, D. Cvetko
Lokalna akcijska grupa (LAG) Izvor
Skupština
u veljači
Lokalna akcijska grupa LAG
Izvor sa sjedištem u Ludbregu užurbano se priprema za nove poslovne
izazove. Prije nego resorna ministarstva objave prve konkretne natječaje
za dodjelu sredstava za projekte, u
vodstvu udruge će obaviti statutarne formalnosti. U pripremi je redovita skupština na kojoj će se, između ostalog, analizirati rad u prošloj
godini. Evo što nam je rekao Božidar
Hajsok, predsjednik LAG-a:
-Sve važnije postavljene ciljeve
za prošlu godinu smo i ostvarili. Završili smo vlastitu strategiju za 20132014., prijavili se na IPARD mjeru
202, otvorili ured i zaposlili profesionalca-voditelja. Prošli smo na
natječaju za Mjeru 202 IPARD-a kojeg je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede i potpisali ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju. Time
nas je ministarstvo akreditiralo za
izdavanje pisma preporuke projektima s područja našeg LAG-a. To je
vrlo važno jer se preporukom dobivaju dodatni bodovi u natječaju. Već
smo izdali 10 preporuka za projekte, a njihova vrijednost premašuje
35,000.000 kuna. Pored toga, ministarstvo financira naš LAG u maksimalnom iznosu od 450.000 kuna
godišnje, a ugovor je potpisan na 2
godine i možemo povući 900.000
kuna. Najviši godišnji iznos javne
potpore kojeg možemo ostvariti je
200.000 kuna za podmjere 'Stjecanje vještina, animiranje stanovnika
LAG područja', te 250.000 kuna za
'Provedbu lokalnih razvojnih strategija'. Prijavili smo s partnerima još
dva projekta ukupne vrijednosti oko
300.000 eura za koje čekamo rezultate. Surađujemo sa civilnim, javnim
i poslovnim sektorom pružajući
tehničku i savjetodavnu pomoć pri
oblikovanju ideja, te aplikacije projekata na natječaje za EU fondove.
B. Hajsok, predsjednik LAG-a
U gradovima i općinama predstavili
smo svoje planove. Trenutno očekujemo informacije o programima
i fondovima do 2020. kako bi se što
bolje pripremili za to razdoblje. Lani
je bila tek uvertira. LAG-ovi bi u budućnosti trebali potpuno zaživjeti
i postati glavni inicijatori razvoja
kroz izravno provođenje financijski potpomognutih projekata kao
što je praksa u starijim članicama
EU-a – naglasio je Božidar Hajsok.
Za članice LAG-a Izvor, a to su gradovi Ludbreg i Varaždinske Toplice,
općine Rasinja, Jalžabet, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ,
Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec, Trnovec i Donji Martijanec,
godina 2014. bit će iznimna jer prvi
puta će Hrvatska imati mogućnosti
povlačenja sredstava iz strukturnih
fondova EU.
-Zato se pripremamo za pojačane aktivnosti naših članica.
Bit ćemo most između ideja i prijavljenih projekata pružajući tehničku
pomoć i preporuke. Novootvoreni ured u Nazorovoj u Ludbregu
bit će za to od velike koristi svim
potencijalnim aplikantima na EU
strukturne fondove, servis gdje se
mogu dobiti korisne informacije. Sve sektore izvještavat ćemo o
natječajima koje će raspisati EU i
informirati potencijalne korisnike.
Želimo iskustva LAG-ova koji dulje
djeluju, onih u Njemačkoj, Austriji,
Češkoj, Sloveniji, prenijeti široj javnosti da ona vidi kako se dolazi do
uspjeha, a i upozoriti na probleme
na koje se pritom nailazi. Priredit
ćemo edukacije za osposobljavanje
u pisanju projekata za sredstava
EU, raditi na strategiji za sedmogodišnje razdoblje, te pomoći javnom
sektoru u definiranju strategija koje
su temelj za sredstva iz strukturnih
fondova EU – kaže Božidar Hajsok.
Ovih se dana sastaje Upravni odbor
LAG-a Izvor koji će pripremiti održavanje skupštine. Najvjerojatnije će
biti održana u drugoj polovici veljače u Ludbregu.
A KT SUUASL RNEOT
31. siječnja 2014.
5
Intervju – Dubravko Bilić, gradonačelnik Grada Ludbrega
Moramo naučiti funkcionirati
po principima Europske unije
-Proračun za 2014. godinu je nešto manji od lanjskog, ali je sigurno štedljiviji u izdacima za plaće, rad udruga i komunalno
uređenje, ali izdašniji za gospodarstvo i građane kroz sufinanciranje programa u školstvu i predškolskom odgoju
Koje su osnove i planske veličine Proračuna za 2014?
-Proračun za 2014. godinu je nešto
manji nego onaj lani, ali je sigurno štedljiviji u izdacima za plaće, rad udruga i
izdvajanja u komunalno uređenje, a
s druge strane je zato izdašniji u potporama gospodarstvu i građanima
kroz sufinanciranje svih programa u
školstvu i predškolskom odgoju. Proračun je jednostavno realan. Prihodi
Proračuna Grada Ludbrega planiraju
se u iznosu od 24,395.519 kuna. Od
toga bi se za Program javnih potreba u
gospodarstvu i poljoprivredi izdvojilo
9,756.800 kuna, a za Program javnih
potreba u društvenim i srodnim djelatnostima 7,720.250 kuna. Proračun
Meni je žao da oporba koju čine
HSS, HSP, HDZ i HSLS nije željela
podržati ovaj proračun, a istovremeno nisu dali nijedan konkretan prijedlog za njegovo poboljšanje. Ja sam bio
spreman prihvatiti svaku njihovu ideju
koja bi bila za dobrobit građana, ali prijedloga nije bilo. Ove je godine po prvi
puta prijedlog proračuna bio stavljen
i na stranice grada na uvid građanima
tako da su svi zainteresirani mogli vidjeti prijedlog proračuna i dati korisne
primjedbe i prijedloge.
Na kraju još jednom ističem da
je proračun realan i da se nadam da
ćemo ga u potpunosti realizirati.Mogu li se unatoč složenom
stanju u gospodarstvu ostvariti
planirani proračunski prihodi,
brine li vas broj nezaposlenih žitelja Ludbrega?
-Odmah na početku da kažem da
sam optimist i da vjerujem da će se sve
zacrtano ostvariti, a uz malo sreće i više
od toga. Optimizam mi potvrđuju i
podaci da u ludbreškom gospodarstvu
i dalje imamo investicije, da se proizvodni programi pojedinih poduzeća
šire, da se pojedina poduzeća probijaju
na nova tržišta, a puno razgovaramo i
pregovaramo i s novim investitorima
za otvaranje novih pogona na području grada. Naravno, pozorno pratimo i
događanja u Varteksu, ali moram naglasiti da se uprava uporno oglušuje na
Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega
naše pokušaje za razgovorom, stoga se
nadam da će uz uloženi napor države,
banaka i vjerovnika uprava smoći snage da sačuva radna mjesta u Varteksu,
naravno i u njihovom ludbreškom pogonu.Što novog donosi Program
javnih potreba u gospodarstvu i
poljoprivredi?
-Još jednom moram naglasiti da
bez gospodarstva, poljoprivrede i turizma neće biti moguće realizirati ni
sve druge programe. Zato nam je važno da naši gospodarstvenici ostanu
konkurentni u svojim programima,
da sačuvaju postojeća radna mjesta
i da zapošljavaju nove ljude. U gradu
smo razvili programe poticanja novog
zapošljavanja i nadam se da će ih gospodarstvenici znati iskoristiti. Također
želimo se aktivnije uključiti u poticaje
u poljoprivredi, osobito u poticanju
proizvodnje povrća, cvijeća i bobičastog voća kroz sufinanciranje navodnjavanja, širenja staklenika i plastenika
jer to je proizvodnja gdje vidimo najveće mogućnosti zapošljavanja i rasta.Kakve su promjene u Programu društvenih djelatnosti?
-Pa već smo zapravo napomenuli da je ove godine po prvi puta ovaj
program financijski manji od onoga
iz gospodarskoga dijela proračuna i to
najviše govori. Kao grad moramo naučiti funkcionirati po novim principima
Europske unije i svaka kuna potrošena iz proračuna mora biti opravdana.
Upravo u veljači započinje i škola za
udruge na kojoj ćemo pokušati svi
zajedno naučiti kako s novcima koje
imamo na raspolaganju možemo učiniti najviše. Uskoro na dnevni red Hr-
vatskoga sabora dolazi i novi zakon o
udrugama koji će u mnogim segmentima biti stroži od dosadašnjega te
donosi stroge mjere fiskalne odgovornosti u radu udruga. Moram naglasiti
da nijedan kvalitetan program neće
biti odbijen i da ćemo kao grad i dalje
podržavati rad svih udruga koje rade u
interesu svih građana Ludbrega.
Ovdje je posebno važno napomenuti da smo odlučili i dalje zadržati
smanjenu cijenu vrtića za sve roditelje, da sufinanciramo produljeni boravak djece u osnovnoj školi, školsku
kuhinju, a osigurali smo sredstva za
jesensku nabavu školskoga pribora za
sve učenike naše škole. Također smo
ustrajali i u smanjenju cijene vrtića za
sve roditelje za 100 kuna čime pokazujemo da ne odustajemo od obećanja i
kampanje. Od ove godine očekujemo
i osamostaljenje osnovne glazbene
škole u Ludbregu te naravno nastavak rada naše Srednje škole. Grad će
pružiti svu moguću potporu da srednja škola uspije ove godine upisati sve
planirane programe. Također nismo
odustali ni od stipendiranja naših
studenata tako da ćemo i ove godine
pomagati studiranje za 38 studenata
te dvoje srednjoškolaca.O čemu će ovisiti realizacija
javnih komunalnih radova i što
ima prioritet?
-Ovaj je proračun drugačiji od dosadašnjih upravo po činjenici da smo
pokušali u svim njegovim dijelovima
biti realni pa tako i u investicijama u
komunalno uređivanje Ludbrega i
svih naselja. Svake se godine planiralo
nerealno pa se onda uvijek ostvarilo
malo u odnosu na planirano. Moramo
biti svjesni da kao grad moramo raditi
male korake u uređenju i da upravo
na malim projektima možemo puno
napraviti. Ove smo godine planirali
provesti i promjene u načinu rada
mjesnih odbora kako bismo upravo
mogli više investirati u uređenje ulica
po naseljima, uređenje nerazvrstanih
cesta i poljskih putova, zamjenu javne
rasvjete te uređenje dječjih igrališta.
Želja mi je da napokon kvalitetno uredimo i istočni dio grada izgradnjom
nogostupa te gradnja jednog velikog
centralnog dječjeg igrališta.Je li moguće dužnost zastupnika koristiti i u interesu Ludbrega, kako živite na relaciji Zagreb-Ludbreg?
-Iako se i sam često pitam mogu li se
ta dva posla raditi dobro u isto vrijeme,
s druge strane gotovo svakodnevno se
uvjeravam da je upravo takva kombinacija najbolja za sam Ludbreg. Stalni kontakti s ministrima i njihovim pomoćnicima, te s drugim državnim tijelima daje
mi mogućnost lobiranja ili zagovaranja
Ludbrega i projekata za koje naši sugrađani ili firme očekuju potporu iz Zagreba. S druge strane moj obiteljski život
doista trpi i da nemam razumijevanje
supruge i kćeri ne bih se mogao posvetiti obavljanju ovih poslova.-
Realizirani najavljeni projekti
Realizirali smo gotovo sve najavljeno za prvih
šest mjeseci mandata – ističe gradonačelnik
Prva polugodišnjica mandata
gradonačelnika Dubravka Bilića je
završila. U mandat je krenuo s ambicijom da barem pokrene projekte za koje smatra da su ključni za
razvoj Ludbrega.
–Gospodarstvo je pokretač
svega, stoga nastojim redovito
komunicirati s našim gospodarstvenicima i poduzetnicima. Ponosan sam na njihov rad, poznata
je priča iz Opreme uređaja, Ducati
također piše novu povijest, Lukaps slovi za jednu od perspektivnijih tvrtki. Nadam se da je ovo
tek početak brojnih priča koje će
Ludbreg u skorijoj budućnosti
ispisati.Prije izbora najavio je projekte
za prvih šest mjeseci.
–Većinu smo i riješili. Kad je u
pitanju izmještanje teretnog prometa iz centra grada u tijeku je
ishođenje suglasnosti Hrvatskih
cesta i MUP-a. Također su u tijeku i pregovori oko postavljanja
odašiljača kako bismo omogućili
besplatni bežični Internet za područje cijeloga grada. Obećali smo
Dnevni centar za umirovljenike.
Tu posebno imamo razloga biti
zadovoljni jer je dobiven projekt
iz EU i uskoro kreće realizacija.
Radi lakšeg postizanja društvene
integracije i socijalizacije ciljnih
skupina, namjera nam je organizirati aktivnosti kojima će se
popuniti slobodno vrijeme korisnika te im olakšati svakodnevicu. Preselili smo glazbenu školu
koja sada djeluje u prostorijama
u kojima je bio općinski sud, a
time su s druge strane stvoreni
dodatni prostori u zgradi Učilišta
za korištenje Gradske knjižnice
koja je zbog aktivnosti i brojnih
programa redovito ispunjena.Kada je u pitanju odnos s oporbom nada se poboljšanju.
–Očekivao sam puno više suradnje, možda ne toliko od strane
HDZ-a, ali zato od HSLS-a i HSS-a
svakako. Spreman sam podržati
svaku dobru inicijativu, projekt
i ideju. Upravo od tih dviju stranaka u sljedećem razdoblju očekujem puno više.- Ponosan je što
Ludbreg napokon ima Srednju
školu, a uskoro će imati i samostalnu Glazbenu školu. Započeo
je tečaj poljskog jezika, razvija se
suradnja sa zemljama s kojima
nas vežu zajednički interesi, radi
se na projektima.
–Teško bih izdvojio segment
na koji nismo mislili. Svakodnevno mi dolaze naši građani, zovu
me telefonom, kontaktiraju putem Facebook stranice. Drago mi
je što se javljaju i informiraju o
problemima, ističu pohvale i kritike jer sve su to razlozi da svaki dan
ispočetka ustrajemo u želji da napravimo bolje i više. Želim da Ludbreg, koji je grad brojnih potencijala, probudi svoj stari sjaj o kojem
svjedoče brojne stranice njegove
prošlosti – zaključio je gradonačelnik Dubravko Bilić analizu prvih šest mjeseci mandata.
6
A KT U A L N O
31. siječnja 2014.
Od 1. veljače dimnjačarske usluge obavljat će JKP Lukom
Domaći dimnjačari
Nakon što je koncesionar za
obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Ludbrega godinama bila tvrtka iz Varaždina, potom zadnju godinu
i tvrtka iz Đelekovca, tome je
došao kraj, a poslove preuzima
tvrtka u vlasništvu Grada Ludbrega, 'Lukom'. Od 1. veljače
tako će na usluzi građanima,
obrtništvu i gospodarstvu Ludbrega biti ludbreški dimnjačari.
-'Lukom' preuzima poslove sukladno gradskoj odluci
o obavljanju dimnjačarskih
probni rok. Od tada do danas
njih dvojica su obišli sva domaćinstva u naseljima Grada
Ludbrega i napravili katastar
dimnjaka. Također je tehnički omogućeno da se prema
naknadnom dodatnom uvidu
na terenu ta evidencija može
dopuniti ako za to postoji potreba. Lukom je za opremanje
odjećom i kompletima za čišćenje - četki, vitla, detektora i drugom dimnjačarskom
opremom izdvojio 25.000
kuna.
ljiviji, a svima nam je u interesu da se dimnjaci, peći i ostalo
čiste redovito. Jer održavanje i
čišćenje sustava grijanja jamči
sigurnost u objektima – ističe
mr. Franolić, direktor Lukoma.
Uplatnicama na kućnu adresu očekujemo da će se izbjeći
moguće neugodnosti koje su se
ponekad događale prethodnih
godina kada su neki zatvarali
vrata pred dolaskom dimnjačara nauštrb sigurnosti svog
objekta.
Za usluge dimnjačara može
Novi ludbreški dimnjačari Tomislav i Mladen - brojevi mob. - 099 422 3017, 099 422 3018
usluga jer već dulje vrijeme
u Gradu i svim prethodnim i
novom sastavu Nadzornog odbora 'Lukoma' želja je da se širi
lepeza komunalnih usluga građanima, te nastavi razvoj gradske komunalne tvrtke. Tako se
zapravo čekalo da prethodnim
koncesionarima iz Varaždina i
Đelekovca istekne ugovor. Istovremeno se su izvršili svi potrebni pravni i tehnički uvjeti
da se gradska tvrtka pripremi
za preuzimanje dimnjačarskih
poslova.
Intenzivne pripreme su trajale dulje vrijeme, a posebice
od prošlog ožujka. Odabrana
su dva čovjeka za buduće dimnjačare i upućeni su na višemjesečno školovanje kako bi
se osposobili i dobili licencu za
obavljanje dimnjačarskih poslova. Tek po njihovom školovanju od rujna zaposleni su na
Savjeti za sigurnost
Nikad nije kasno za korisne savjete i upozorenja u sezoni grijanja
da bi se izbjegli požar, eksplozija i
trovanje ugljičnim monoksidom.
Savjeti - ako još niste onda svakako hitno pozovite naše nove
dimnjačare da očiste dimnjake i dimovodne kanale na vašem objektu.
Dimnjaci se ne čiste samo uoči sezone grijanja, već bi ih trebalo čistiti i 2-3 puta tijekom sezone. Plinske
plamenike i protočne bojlere obavezno treba dati servisirati ovlaštenom serviseru jer će povećati sigurnost i racionalizirati potrošnju.
Plaćanje usluga naknadno
Ludbreški dimnjačari su Tomislav Bunić i Mladen Makar
koji su također opremljeni i tablet-računalom.
-Kada naši djelatnici obave
potrebnu uslugu građani-korisnici će se potpisati u tablet
računalo. Uslugu neće naplaćivati dimnjačari tamo gdje obave uslugu već ćemo na osnovi
podataka iz tablet-računala naknadno slati uplatnice na kućne
adrese. Vjerujemo da će građanima takav načini biti prihvat-
Dimnjake treba održavati
se nazvati broj centrale tvrtke
za kontakt 811 422. Dimnjačari
se tijekom radnog vremena od
7 do 15 sati mogu nazvati na
brojeve telefona 099 422 3017 i
099 422 3018, a u slučaju iznimnih okolnosti i izvan radnog
vremena.
-Nadam se da će žitelji Ludbrega i prigradskih naselja biti
zadovoljni novom dimnjačarskom službom. Osobno sam
jako zadovoljan što će odsada te
poslove obavljati gradska tvrtka
i 'domaći' dimnjačari. Vjerujem
da će kvalitetno obavljati svoje
radne zadaće, a kako će i cijene
biti povoljnije vjerujem da će
korisnici usluga, naši građani,
biti zadovoljni. - rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.
Mladen i Tomislav, novi
ludbreški dimnjačari s radom
na terenu počinju od ponedjeljka 3. veljače.
Treba redovito čistiti ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonica, kotlovnice, zatim
provjeriti ventilaciju koja će spriječiti koncentraciju plina. Ako ste
imali rekonstrukciju ili dogradnju
plinskih instalacija najbolje je pozvati distributera i dimnjačara da
provjere kvalitetu radova.
Obavezno provjerite da li je
dimnjak oštećen, maknite iz njegove blizine gorivi materijal. Pepeo ne
odlažite u vreće i kante. Provjerite
da električne grijalice nisu blizu zapaljivih materijala, a plinske boce
udaljite od peći na kruta goriva, radijatora i drugih izvora topline.
Provjerite stanje svojih dimnjaka
Povoljnije cijene nego dosad
Prijedlog cjenika dimnjačarskih
usluga podržan je na Nadzornom
odboru tvrtke, upućen je Savjetu za
zaštitu potrošača Grada Ludbrega, a
odluku o suglasnosti na cijene dao je
gradonačelnik. Prema usporedbi sa
cjenikom prethodnog koncesionara
očito je da će građani Ludbrega, korisnici dimnjačarskih usluga, plaćati
od 1. veljače niže cijene nego dosad.
Evo kako izgleda cjenik 'Lukoma',
u je cijene uračunat PDV:
Klopotec
Pripreme za
dane maškara
Pak su med nami
fašnjanski dani
Od kad su Ludbrežani organizirano obilježavali i slavili svoje fašanjanske dane, ne zna se pouzdano.
Najstariji zapisi i predanja govore
da tome ima više od dvjesto godina.
Sigurno je pak da su Ludbrežani
oduvijek bili spremni na šalu, zafrkanciju i vic, da su vu spelavanju
najradije glumili, igrali i ismijavali
sami sebe, na „žufki“ ludbreški prepoznatljiv način, pazeći da se nikoga
previše ne povrijedi, a sve pravdajuči
svojom poznatom izrekom, „ludbreško je maškarinje velki bal, hodi znami ne ti žal, bole smeh nek trda bota,
živlenje ni vredno špota“.
Ludbreški je fašnjak uvijek počinjao fašnjanskim svatima /u novije
vrijeme proglašenjem fašnjanske
republike/. Svatima, jer s njima počinje i završava sve što je lijepo ali i
ono loše, sve spletke i trači koji su se
događali kroz godinu koja je prošla.
Veselo se prepričavaju zgode i nezgode sugrađana, često i izmišljene
ili režirane, a za sve je u konačnici
okrivljen samo jedan jedini krivac
Josip Gerić-Joža, Feliks Šambarek i Viktor Kancijan-Vikec nositelji fašničkih priprema poslije rata do 70-ih
– fašnjak. Snobočilo se za Pepicu,
fašnjansku mladenku, koja je bila
prava domaća frajlica, u pravilu „vu
neplaniranom blaženom stanju“, a
budući mladenec rastom mali i naivni dečec, koji i mladenku i njezino
stanje prihvaća, kao i sve oko sebe
„onak kak su drugi rekli“. Tu su još i
Šivali su se kostimi, radile makete – kočiju vozi Julio Drvar–Zulfi
Zimski specijaliteti
Zelje, repa, čvarci…
U zimsko doba koje uobičajeno
karakteriziraju niske temperature
i snijeg, tradicionalno je da pripremamo i uživamo u zimskom jelu i
piću. Sarme, kiselo zelje i krvavice,
grah, kisela repa, kuhano vino – i
sami dobro poznajemo sve ove
zimske delicije. Nešto novo bilo bi
pozvati prijatelje ili susjede i dijeliti s njima zimsku hranu u pravom
zimskom toplom ugođaju. Nutricionisti također preporučuju
prehranu u skladu sa sezonom,
ali mnoge zdrave namirnice karakteristične za zimu bogate nutritivnim vrijednostima mogu se
jesti tokom cijele godine. Zimska
prehrana uvijek ovisi o mašti osobe koja priprema obroke. Omiljeni
zimski specijaliteti svakako su oni
koji se jedu “sa žlicom”. Od nekada
je to bila svakodnevna zimska hrana, izdašna i jeftina koja se uvijek,
naravno, mogla obogatiti suhim
mesom, špekom, domaćim kobasicama, čvarcima……
Svinjska mast - nepravedno zapostavljena namirnica
Najnovija istraživanja tvrde da
je svinjska mast godinama nepravedno zanemarena. Reputaciju su
joj smanjile tvrdnje kako njezin
7
OBIČAJI
31. siječnja 2014.
sastav uništava ljudsko zdravlje.
Svinjska mast dokazano sadrži kolesterol koji se u tijelu, pod
utjecajem UV zraka pretvara u
vitamin D koji je važan za apsorpciju kalija. Namirnice pržene u
svinjskoj masti apsorbiraju manje
štetnih radikala koji se u slučaju
drugih topivih namirnica poput
maslaca prženjem povećavaju.
Naravno, pržena hrana se ne preporuča za konzumaciju u velikim
količinama, no kada to i radite
najbolja opcija za podlogu prženja je mast koja će hrani dati i onaj
poseban okus kakav pamtimo iz
tanjura naših baka. Iako s njom ne
treba pretjerivati, zaslužuje biti dio
svakog domaćinstva.
Recepti
Predlažemo vam recepte koje
također možete isprobati još tijekom ove zime koja je, sudeći po
vremenskim prilikama, tek počela.
KISELA REPA S GRAHOM
Namočeni grah prokuhajte
kratko u vodi, ocijedite ga i stavite kuhati u drugu vodu. Posebno
skuhajte kiselu repu s lovorovim
listom, nekoliko zrna papra i vegetom. Kuhanu repu dodajte u kuhani grah. Napravite zapršku tako
mameki i tateki, kumi i sosedi, fiškali
i veliki sudec, a svi maskirani koji se
skupljaju i dio su svati. Svađa uvijek počinje krivnjom za mladenkino
stanje, rodbinskim vezama i svemu
što se u prošlom letu krivo događalo ili nedogađalo sugrađanima.
Javno se sve obznani „prek štikleci“,
koji se spelavanjem fiškala i drugih
sudionika fašnjanskih svati šaljivo
odigravaju na gradskom trgu, poslije
i fašnjanskom listu „Vrabec“. U pravilu sve uloge u fašnjanskim svatima
i spelavanju, uvijek su igrale muške
osobe, maskirani i u ženske i muške.
Od kad postoji, fašnjak nikada nije
bio samo veselje za „velike“, već za sve
uzraste, a najviše za najmlađe. Od
mnogih štikleci, koji su nepresušno
izvorište stanja, prilika i ljudi, Ludbrega i Ludbrežana, podsjećamo vas
na neke jako, jako stare i na one od
prije par godina, od kojih se nekih i
vi sjećate …
„jedna uvažena ludbreška ustanova raspisala je natječaj za djelatnika koji bi moral meti slijedeče
uvjete: razmeti se vu šverc, mora
imeti najmenje 12 rali zemle, jeden
par konji, dve krave, se priključke za
poljoprivredu, a najvažnije da ima
dobre gorice“
„slučaj se dogodil našem mladom
obrtniku z cigajner strase, koji je imel
posjetu z parohije i od velikoga veselja i gužve pri obavlanju krščanske
dužnosti, zadesila ga je velika nesreča, nije imel časa za promjenu
unter veša, pak je zaradi tega zračna
atmosfera bila z drugim mirisima
pomešana“
„prosili bi naše pucice kda se sanjkat ideju, da si nahtrekline oblečeju,
da im se kune zlatice ne zmrzneju i
tak vrednost zgubiju“
„ak trebate šnel poštu ili expres,
treba se prijaviti vu Dugoj vulici, jer
tam je fešt poštarica z jednim zubom“
„okolici celoga Ludbrega veselu
vest javlamo da smo projektiranu i
provizorno spelanu munjaru vu pogon deli pak se morete nama prijaviti
i dobiti fraj i jako fino petroplinsko
svetlo“
„jako poznata domača ženska,
koja rada hodi po čehalama, tam gde
da na ulju svijetlo popecite luk,
umiješajte brašno i zalijte s malo
hladne vode. Sve umiješajte u grah
i repu. Dodajte nasjeckani češnjak,
posolite i sve zajedno još kratko
prokuhajte.
čvaraka i preklopite, još jednom
preklopite, nadjenite tijesto preostalim čvarcima, preklopite i rastanjite na približno jedan i pol
cm. Okruglom modlicom režite
pogačice, stavite na lim i na papir
za pečenje. Razmutite jaje sa žlicom vode, premažite pogačice i
po želji malo posolite i posipajte
sezamom. Još malo dizati, te peći
dvadeset do trideset minuta na
180-200 stupnjeva.
POGAČICE SA ČVARCIMA
DINSTANO ZELJE
I KRVAVICE
Pogačice sa čvarcima
Sastojci: pola kg glatkog brašna, 1 kvas (4 dkg), 1 žlica šećera,
oko 3 dl toplog mlijeka, žličica i
pol soli, malo papra, 1 jaje, žličica
masti, 25 dag mljevenih čvaraka,
jaje i žlica vode za premazivanje.
Priprema: U malo toplog mlijeka
namočite kvasac i stavite dizati.
Zatim umijesite tijesto s ostalim
sastojcima i ostavite tijesto da
odstoji desetak minuta, lagano
promijesite i ostavite ponovo oko
tridesetak minuta. Razvaljajte,
zatim po polovici tijesta raspodijelite trećinu čvaraka, preklopite
drugim dijelom. Ponovo razavaljajte, nadjenite drugom trećinom
Jela s kiselim zeljem u zimskim
danima osiguravaju dobar imunitet i dovoljno zaliha C vitamina za
borbu protiv virusa i bakterija. Što
je zima bez sarme, graha sa kiselim
zeljem, sekeli gulaša, kiselog zelja
s bučinim uljem za salatu ili pak
običnog dinstanog kiselog zelja?
Dinstano zelje i krvavice – poznata je zimska poslastica našeg kraja.
Ima ljudi koji ne vole krvavice, ali
isto tako i onih koji ih obožavaju.
Isto tako ima ljudi koji govore da
ne vole zelje nego kupus jer se tako
govori, ali ono što je sigurno da će
svi uživati u ovakvom finom zimskom jelu kad zamiriši u toplom
domu. Odaberete li kombinaciju
zelje i krvavice ili samo jedno od
toga pa još dodajte pire krumpir
uživajte i utoplite organizam pra-
Ljudevit Vrančić (1880.-1970.),
vjerojatno je najpopularniji Ludbrežanin u povijesti. Agilni bankovni činovnik Ludva, kako su
ga zvali znanci i prijatelji, bio je
izniman čovjek, širokih kulturnih
obzora. Bio je osnivač ili među
osnivačima brojnih ludbreških
kulturno-umjetničkih, sportskih
udruga, ili barem njihov vrlo aktivan član i voditelj, doista prava
dobra duša brojnih udruga u gradu, ali i čovjek vrlo vedra duha.
Fašnik je u Ludbregu oduvijek poseban, veliki i značajan događaj u
životu građana, pa tako i Vrančića.
Tako je Ludva zajedno s učiteljem
Špoljarom pokrenuo i izdavao
'Klopotec', jedini šaljivi podravski
list za 'hamulije' u kojem su najčešće završili oni koji su u Ludbregu
bili 'i smiješni i grešni'.
I danas, mnogo desetljeća kasnije, na glasilo 'fašnjanskog odbora' podsjećaju povremena izdanja
'Klopoca' ili se barem usmenom
predajom pučanstvo podsjeti na
sve 'ozbiljno kaj se nam dogodilo v
gradu v zadnjih leto dni'.
su čehale, tam i spi i tak celoga aldomaša mam i na licu mesta odsluži“
„U dnevnom listu sela Poljanec
izašao je oglas: „Pozivaju se svi prijatelji, rodbina i druge osobe koje bilo
što znadu o našim ženama i njihovom radnom stažu, radu u zadrugama i drugo, da se jave na socijalno
radi izjava za dobivanje njihovih
stalnih penzija“
Kak se sve to spelavanje završilo
i koji bu semu tomu kriv i zakaj i s
kakvom bu kaznom prešel, napisali
bumo drugi put.
Evo nas, opet nam se bliže ti dani
spelavanja, a do njih i dani velikog
posla, pripreme, uvježbavanja, krojenja, šivanja, pisanja, malog broja
ljudi, a veselje i spelavanja moraju
biti za vas – istinsko, iskreno, lijepo,
veselo i živo. I za velike i za male.
Piše: Mišo Gerić
vom zimskom hranom.
Miris cimeta i klinčića
Zima je idealno doba u kojem su
se od nekada također pripremale i razne poslastice - kompoti
od sušenih šljiva, jabuka, kruški.
A i danas mnoge domaćice koje
su vrijedno sušile voće, svoje će
ukućane razveseliti ovom delicijom. Neizostavno u hladne zimske
dane je i kuhano vino koje će uz
miris cimeta i klinčića djelovati
umirujuće, opojno i grijati tijelo.
Jela koja su se od nekada pripremala, klasična su zimska jela, a neodoljivi mirisi domaće kuhinje koji
tako odgovaraju nakon boravka na
svježem hladom zraku nakon sanj-
Krvavice s dinstanim zeljem
kanja, grudanja ili čišćenja snijega
vraćaju nas u bezbrižnija prošla
vremena. Miris kuhinje i topla peć
uvijek će nas podsjećati na čaroliju
zime kad bijele pahulje razvesele i
staro i mlado.
Pripremila:
Željka Namesnik
8
V I N C EK O V O
Ludbrežanin Dejan Mežnarić, šampion ovogodišnje izložbe
31. siječnja 2014.
22. Izložba
mladih vina
Ludbreg 2014.
Dejan Mežnarić, vlasnik je vinograda iznad Kučana
Serpentinom do zlatnog
rajnskog rizlinga
U Udruzi Trsek uvijek s posebnim zadovoljstvom ističu što
se sve više mladih bavi vinogradarstvom i rade odlična vina.
Dejan Mežnarić iz Ludbrega
mladi je vinogradar, a njegovom
rajnskom rizlingu enolozi su dali
ocjenu 18,3 što je najviša ocjena
ove godine na izložbi.
-Iskreno, bil sam iznenađen.
Berba je bila na praznik, Dan
neovisnosti, 8. listopada. Dajem
vino na izložbu radi sebe da vidim kak vino napreduje, a član
sam udruge i red je da budem
na izložbi. Mišljenja sam da ljudi
prerano beru, a moje je: grozd
čim dulje na trsu-to bolje. Svaka
je godina drugačka, treba pratiti
kiseline, šećer. To je mlado vino
i mijenja se iz tjedna u tjedan.
Tek mu predstoji dozrijevanje.
I graševina mi je dobila srebro.
Prije sam dobil srebro za sauvignon i graševinu. Graševina mi
je najdraža, a mislim da joj i najviše paše naše podneblje – kaže
Dejan.
Rodom je iz Jalkovca kod
Varaždina, a doselio je u Ludbreg prije 15-ak godina. Tek se
nedavno ozbiljnije počeo baviti
vinogradarstvom, a očito je da
napreduje ubrzano.
-V trsju može svatko dobro
napraviti, to nije problem. Ali
ono u podrumu je ono glavno. No, sve je povezano, briga
o nasadu i podrum. Tu je sve
važno, od berbe do muljanja
i vrenja. Naučite sve, danas to
nije problem - malo literatura,
više Internet, slušate savjete. Ja
sam najviše slušal Tomicu Stručića i Branka Ošpuha, ali čovjek
i sam dođe do saznanja. Osim
toga nitko ti ne bude sve rekel,
Do vinograda vodi serpentina
Dejanov rizling dobio je ocjenu 18,3
hahaha.Vinograd s dobrim vinima
oduvijek je želio imati.
–Kupili smo gorice na prvom bregu iznad Kučana, tu je
prekrasni pogled na širu okolicu, izgradili objekt. Zasadil sam
nasad prije pet let i od onda se
ozbiljnije bavim ovime. Imam
graševinu, rajnski rizling i cabernet sauvignon. Nasad je na
istočnoj strani, sunca ima dosta,
a tlo je kvalitetno.Dejan bi se rado više posvetio vinogradu i proizvodnji vina.
-Vina su za vlastite potrebe.
Htjeli bi kupiti susjednu veću
parcelu, posadil bih cabernet
sauvignona, on me jako privlači
mada je s njim više posla. Rado
bih u goricama delal više, a sad
kolko stignem zbog obveza na
radnom mjestu, ali se uključuje
obitelj, djeca. Posebno uživam u
proljeće dok potiraju prvi pupovi, dok se sve friško razbudi. Berba je radost, onak za druženje
često s puno prijatelja.Tako je 'zagrizao' za vinograd
i vino da je dao napraviti put do
posjeda, malu serpentinu do
vrha brijega iznad Kučana.
Vinskim balom na kojemu su
vinogradarima uručenja priznanja za kvalitetu njihovih vina,
završena je još jedna, 22. po redu
Izložba mladih vina Ludbrega
i susjednih vinogorja u organizaciji udruge Trsek Ludbreg.
Uvijek je to prigoda da učesnici
izložbe-vinogradari u ugodnom
i opuštenom ozračju druženja
komentiraju aktualne događaje,
ali se na kraju sve uvijek svodi
na razgovor o vinu. Broj zlatnih
i srebrnih i brončanih 'trseka' i
visoke ocjene potvrdile su kvalitetu izložbe i samih vina, ujedno
i vina ludbreškog kraja kojih je
bilo najviše prijavljeno za izložbu. Sudjelovali su vinogradari iz
raznih dijelova Hrvatske, te gosti
iz Mađarske i Slovenije.
-Ludbreška je ujedno najstarija izložba mladih vina u
Hrvatskoj. Dugo je bila jedina
u Hrvatskoj koja se održava uz
Vincekovo. Tek kasnije su neke
druge sredine krenule sa sličnim
događajima koristeći se našim
iskustvima. Mi se bližimo obljetnici četvrt stoljeća naše izlože
koja je jako utjecala na podizanje
kvalitete vina ludbreškog vinogorja, a i šire oko nas. Redovito
veliki odaziv pokazuje kakav je
izniman interes vinogradara i
podrumara ludbreškog i susjednih vinogorja za našu izložbu,
Čak 36 zlat
Branko Kežman, Dubravka Biberdžić i Dubravko Bilić koji je otvorio iz
Velik broj vina za degustaciju
koja zbog stručnosti i objektivnosti enologa-ocjenjivača na
čelu s prof. Dubravkom Premužić, pomaže vinarima. Ona ističe
da su vina i bolja nego lani i da
se vidi daljnji napredak. Zahvaljujem svim sudionicima izložbe,
čestitke dobitnicima priznanja, a
i onima koji su prvi put donijeli
vino na ocjenjivanje – poručio
je Branko Kežman, predsjednik
Trseka.
Pokrovitelj izložbe bila je
Varaždinska županija, a supokrovitelji Grad Ludbreg, te sve
četiri općine ludbreškog kraja.
Izložbu je otvorio gradonačelnik
Dubravko Bilić, a posjetiteljima
se uz njega, kratko obratila i Dubravka Biberdžić, predsjednica
Skupštine Varaždinske županije.
Gradonačelnik ističe da je
Zlatni sauvignon, rajnski rizling, graševina…
izložba važan društveni i gospodarski događaj za grad i čitav kraj.
-Dobre ocjene za vina pokazuju koliko je bio vrijedan trud
onih koji se bave vinarstvom.
Neosporno je da izložba ima
vrijedan gospodarski značaj za
Ludbreg. Ludbreg ima puno malih vinogradara, neki svoju gospodarsku budućnost vide u proizvodnji vina, a imamo i vrijedan
projekt Ludbreške vinske ceste
koja polako u suradnji s vinarima
postaje ne samo gospodarski već
i turistički proizvod Ludbrega.
Grad daje potporu tim projektima. Nadam se da će naši vinari
uspjeti prodati proizvedeno vino
i tako promovirati Ludbreg i ludbreško vinogorje kao jedno od
najuspješnijih u Hrvatskoj – ističe gradonačelnik Dubravko Bilić.
Žene također uživaju u odličnim vinima
Za izložbu je bilo prijavljeno 371
vino. Zlatnim odličjem ocijenjeno je čak 38, srebrnim 251 i 37
brončanim odličjem, dodijeljeno
je 12 priznanja, a 33 vina ostala su
neocijenjena. Najzastupljenija su
bila miješana bijela vina, a od sortnih vina graševina, chardonnay,
sauvignon, rajnski rizling, pinot
bijeli, zeleni silvanac i druga.
Ludbreška izložba je posebna
jer se održava za blagdan Vincekovog 22. siječnja kada počinje
nova radna godina za vinogradare. Gotovo svaki vinogradar
na blagdan je bio 'gore', okitio
trs suhim mesom, obrezao prve
grančice s pupovima. -Trsek
moj, zbudi se, dugo si spal! Vidjet
ćemo što će od 'trseka' napraviti
za godinu dana, na izložbi 2015.
Predstavnici županije, općina i Grada Ludbrega
V I N C EK O V O
31. siječnja 2014.
tnih odličja
9
Sveti Vinko čuvar gorica
Franjo Rašić, Nikola Makar, Stjepan Sanjković (meštar ceremonije) i domaćin Antun Havaić
Prije dvije godine prekrasno sunčano vrijeme, lani pola metra snijega,
ove godine oblačno sa sumaglicom.
Vrijeme različito, mjesto isto, a broj
posjetitelja obreda blagoslova goric
kod kipa svetog Vinka sve veći i veći,
sada ih je bilo oko 250. I sam obred je
bio bogatiji. I pogodniji za nas posjetitelje - par kobasica 5 kuna jeftiniji
nego lani. Uigrana ekipa 'Trseka' sada
je Vincekovo učinila još zanimljivijim. Trsove grančice sa po tri pupa
od kojih je prvi otac, drugi sin, a treći
simbolizira djecu, posvetio je vlč. Ivica Cujzek.
-U današnje vrijeme puno je velikih pameti, a premalo srca, iskrenog
prijateljstva i pravoga zajedništva. U
tišini svoga srca izrecimo Bogu svoju molitvu i svoju prošnju. Molimo
da svevišnji višekratno udvostruči
svaki nasad i nagradi svaki trud pa
tako i trud vinogradara na ovim lije-
zložbu
pim brežuljcima – rekao je velečasni
Cujzek.
Na osmom redu vinograda domaćina Antuna Havaića, meštar ceremonije Stjepan Sanjković poželio je
svima da grožđe i ove bude 'velko kak
špek i rodno kak kobasice'. Vincekovo
je početak vinogradarske godine koja
započinje rezidbom. To je simbolično pokazao Nikola Makar, a rodnost
vinograda 'osigurao' je Franjo Rašić
zalijevajući trs lanjskim vinom.
-Svaki vinogradar koji drži do
svojih goric treba do Jožefova lozu
obrezati, do Đurđeva je povezati, do
sv. Sofije okopati, za Ivanje početi
špricati, za sv. Bartola klopoca postaviti, za Malu mešu grozdje pribrati, za
Miholje grozdje pobrati, za Lukovo
poslušati mošteka jel se primiril, za sv.
Martina mošteka pokrstiti i za Vincekovo to se ponoviti – poučio je mnoštvo meštar Stjepan Sanjković.
Mnoštvo posjetitelja na otvaranju izložbe i degustaciji vina
Najviše zlatnih odličja dodijeljeno je za sauvignon, čak
pet, a isti broj i za miješano
bijelo vino, po četiri za graševinu, vodeću po zastupljenosti
od sortnih vina, te za traminac.
Po tri zlata dobili su pinot bijeli,
rajnski rizling, zeleni silvanac i
voćno vino, a po jedno zlato za
žlahtinu, slatki zelenac i mađarsku autohtonu sortu cserszegi
fuszeres.
Rajnski rizling Dejana Mežnarića iz Ludbrega s 18,3 najbolje je ocijenjeno vino izložbe. S
područja Grada i ludbreške regije po dva zlatna odličja dobili
su: Vladimir Čurila iz Ludbrega
za sauvignon i pinot bijeli, te Vinarija Stručić za rajnski rizling i
graševinu. Po jedno zlato dobili
su Zdravko Grginić iz Vinograda Ludbreških i Đuro Bohnec iz
Ludbrega za sauvignon, zatim
Krunoslav Kosir i Dejan Mežnarić iz Ludbrega za rajnski
rizling, Antun Golubić iz Ludbrega za chardonnay, Marko
Makar iz Slokovca za traminac,
Dragec Kladić iz Vinograda
Ludbreških i Davor Vađunec
iz Apatije za zeleni silvanac,
Teodor Zlatar iz Globočeca za
pinot bijeli, pa Miroslav Molnar
iz Ludbrega, Branko Kežman iz
Slanja i Dražen Banjkovec iz
Hrženice za graševinu, Kristijan Kolak iz Selnika za voćno
vino, a za miješano bijelo Eduard Horvat iz Ludbrega, Dražen
Par iz Hrastovskoga i Kristijan
Sever iz Poljanca.
Vina vrhunske kvalitete na ludbreškoj izložbi
Nikola je obrezao grančice s pupovima, poštujući narodne običaje
Trs se zalio vinom da bude zdrav i da dobro rodi do iduće berbe
Došao je do kipa sv. Vinka i veći
broj žena držeći u rukama pušleke
s tri grančice vinove loze. Čak bi se
moglo reći da žene iznenađujuće
puno pomažu svojim muževima. Za
nastavak druženja po klijetima pripremile su obilje hrane i kolača kako
bi domaćini mogli pozvati prijatelje i
počastiti ih. Tako je bilo i u klijeti Katarine i Antuna Havaića gdje se okupilo 'sportsko društvo' jer Tonča se još
uvijek rekreativno bavi nogometom.
Prilikom obreda sv. Vinku se molilo
da vinogradare sačuva od žuljeva, od
suše i žeđi. Prvog dana nove vinogradarske godine žeđi sigurno nije bilo.
Štoviše bilo je lijepo u druženju. I tako
će sigurno biti dogodine, u isto vrijeme, ispod kipa sv. Vinka na obilježavanju prvog od pet “zapovedanih” vinogradarskih blagdana. Ili kako je na
kraju rekao meštar Štef:-Živeli dragi
pajdaši i lublene pajdašice!
10
DOGAĐAJI
31. siječnja 2014.
VMO Ludbreg
Venad Štabi, dobitnik
visokog priznanja
Paketi za
žitelje
Ponos
Hrvatske
Ponos Hrvatske, priznanje za
humanost, hrabrost, poštenje i
dobrotu, u Muzeju suvremene
umjetnosti u Zagrebu u nedjelju
19. siječnja primila su 24 pojedinca i grupe koji su obilježili
2013. godinu. Riječ je o ljudima
koji su se žrtvovali za druge i
u ovaj svijet unijeli nešto pozitivno, a među njima je i jedan
Ludbrežanin koji je spriječio tragediju i spasio život ženi koja je
umalo završila pod kotačima vagona. Riječ je o Venadu Štabi koji
je sredinom studenoga spasio Tereziju Bogožalec (73). Na svečanosti dodjele bio je i predsjednik
Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović koji je čestitao dobitnicima
na njihovoj plemenitosti. Venad
nam je prenio svoje dojmove iz
Zagreba sa svečanosti dodjele priznanja 'Ponos Hrvatske'.
-Sama podjela priznanja „Ponos
Hrvatske“ posebno je lijepo životno iskustvo. Imao sam priliku
i popričati sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem što je također bilo posebno
lijepo, nezaboravno iskustvo. Jer
nakon podjele on je pronašao
Venad na svečanosti s predsjednikom dr. Ivom Josipovićem
vremena za svakoga od nas kako
bi nas bolje upoznao. Nakon svega što se dogodilo mogu uistinu
biti ponosan - što se tiče same
akcije „Ponos Hrvatske“ nadam
se da će ona ispuniti jedan od
svojih ciljeva, a to je potaknuti
ljude da čine dobro svaki dan.
Zadovoljstvo je sama spoznaja
da ste učinili nešto dobro, a kad
ste za to dobro djelo nagrađeni
jednom tako visokom nagradom
Pohod ludbreškim krajem
Planinarsko društvo Ludbreg
posljednjih godina običava blagdan Sveta tri kralja obilježavati
pohodom Ludbreškom planinarskom obilaznicom. I ovoga
puta okolicu Ludbrega pohodili
su članovi nekoliko planinarskih
udruga, a šteta je da se u pohod
trasom ne uključuje veći broj ljubitelja prirode i šetača, građana
Ludbrega. U pohodu je sudjelovalo 30-ak planinara od kojih
se većina zadržala u restoranu
Arabela na zajedničkom grahu
i druženju. Ludbreška planinarska obilaznica označena je
staza duga 23 km slikovitim dijelom ludbreškog kraja. Početak
pohoda bio je s krugova centra
svijeta na središnjem ludbreškom trgu, a trasa ide dolinom
Bednje prema Slanju, zatim vinorodnim brežuljcima i ciljem
kod svetišta ponovo u Ludbregu.
Bio je to četvrti novogodišnji pohod Ludbreškom planinarskom
obilaznicom u organizaciji PD
Ludbreg.
Učesnici pohoda prirodom ludbreškog kraja
JAVNI POZIV
o z apoči njanju post upka
ev ident i ra nja
nera z v rst a ne ceste
REPUBLIKA HRVATSKA
VAR AŽ DINSK A Ž UPANIJA
GR AD LUDBREG
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu
Na temelju članka 131.
– 133. Z akona o cestama („Narodne novine“
br. 84/11, 22/13, 54/13 i
148/13), Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu
Grada Ludbrega objavljuje
slijedeći:
O v im p oz ivom obav ještav aju se nositelji stv arnih
prav a na nekretninama koje
g raniče sa zemljištem na
kojem je i z ve dena ceste, o
z ap o činjanju p ostupka i z rade ge o det skog elab orata z a
e v identiranja neraz v rstane
ceste u k .o. Ludbreg , u naselju Ludbreg , koja vo di do
o dlagališta otpada Meka u
Ludbreg u i romskog naselja
u Ludbreg u.
Oz naka ceste: N C 2-017,
oz načena u Popisu neraz v rstanih cesta („ Slu žb eni v jesnik Varaždinske županije“
br. 78/2013.).
Venad - ludbreški ponos Hrvatske
uistinu je to dobar osjećaj – rekao je Venad Štabi. Venada je u
prostorijama Grada Ludbrega
primila zamjenica gradonačelnika Vera Jadanić koja mu je također zahvalila na hrabrom činu i
uručila mu prigodan poklon.
Podsjetimo, događaj se zbio
na vlaku Varaždin–Koprivnica.
Starica je pokušavala sići na stanici u Ludbregu, ali nije uspjela
na vrijeme i vlak je krenuo, te je
starica ostala prikliještena vratima. Venad koji se našao u blizini nekako je oslobodio staricu.
U Čukovcu se dogodilo isto, u
pokušaju silaska starica je ostala
stisnuta u vratima, a već je dotakla tlo kad je vlak krenuo povećavajući brzinu. Venad je staricu
uhvatio za ruku i iskočio s njom
iz jurećeg vlaka. Hrabrost za primjer – naš Ludbrežanin Venad
Štabi 'Ponos Hrvatske'.
Mali donatori
'Kruh sv. Antuna' u Varaždinu. Također su proveli i akciju prikupljanja pokrivača i starih novina, a donaciju su predali udruzi 'Spas' koja
vodi azil za napuštene životinje.
Djelatnici i polaznici Iskrice
zahvaljuju svima koji su se uključili
i sudjelovali u akcijama na prikupljanju donacija.
Djelatnici, polaznici vrtića
Iskrica i njihovi roditelji nedavno
su proveli dvije humanitarne akcije. Skupljali su živežne, higijenske
potrepštine i druge artikle koje
su donirali socijalnoj samoposluzi
Mali i vrijedni sakupljači u vrtiću Iskrica
O pis dionice ceste:
ne e v identirani dio ceste
vo di do o dlagališta otpada
Meka u Ludbregu i romskog
naselja u Ludbregu; cesta se
proteže o d sp oja s e v identiranom cestom N C 2-017,
i zgrađene na čkbr. 2714/2,
prolaz i kroz čkbr. 1123,
3704 i 3703, gdje se spaja na
čkbr. 3701 koja pre dstavlja
o dlagalište otpada Meka .
Datum z ap o činjanja radov a e v identiranja : 10. veljače 2014. u 9:00 sati na
licu mjesta .
G e o det ski elab orat i z vedenog stanja i z raditi će:
ovlašteni inženjer ge o dez ije Milan Mirčetić , dipl. ing
ge o d., i z Ure da ovlaštenog
inženjera ge o dez ije Milan
Mirčetić , Ludbreg , U l. Vladimira Nazora 8.
Grad Ludbreg će z ap o četi s obiljež av anjem g ranica
zemljišta na kojemu je i zgrađena pre dmetna cesta u z
p omo ć ovlaštenog inženjera
ge o dez ije, koji se brine da
lomne to čke g ranica ceste
budu isprav no stabili z irane
i obilježene.
Nositelji stv arnih prav a
na zemljištu mog u i z v ršiti
uv id u ge o det ski elab orat
i z ve denog stanja pre dmetne
ceste te z atraž iti e ventualna
do datna p ojašnjenja dana
11. veljače 2014., u v remenu
o d 08,00 – 14,00 sati, u prostorijama Ure da ovlaštenog
inženjera ge o dez ije Milan
Mirčetić , Ludbreg , U lica
Vladimira Nazora 8.
Vo ditelj Odsjeka :
Darko R ak , mag . iur.
Članovi Vijeća mjesnog odbora Ludbreg podijelili su 45
poklon- paketa najpotrebitijim
građanima Ludbrega. U paketima
vrijednosti po 180 kuna bile su
prehrambene namirnice i kućne
potrepštine.
U VMO ističu da su paketi
uručeni građanima koji su najviše
socijalno ugroženi, iako vjerojatno ima puno više građana kojima
bi dobro došla bilo kakva pomoć.
-Sada smo podijelili hranu,
no nekima nedostaje ogrjev, namještaj ili nešto drugo. Apeliramo
na sugrađane da u 2014. godini
više pažnje posvete siromašnima i
bolesnima jer već i običan posjet,
razgovor i pokazivanje pažnje
mogu pomoći našima sugrađanima u nevolji – ističu u Vijeću MO
Ludbrega.
U našem se susjedstvu nalaze
stariji samci, bolesni, ljudi koji
su ostali bez posla i primanja, pa
bi i njima trebalo pomoći. Vijeće
MO Ludbreg će nastojati, ako
bude moguće, i njima pomoći,
te poziva građane da svoje prijedloge za osobe kojima treba
pomoć pošalju poštom.
Skupština Gradske
organizacije HSS-a
Novo vodstvo
Gradska organizacija HSS–a
Grada Ludbrega tijekom siječnja održala je izbornu godišnju
skupštinu na kojoj je izabrano
novo vodstvo ludbreške organizacije HSS-a. Za čelnika ludbreške Gradske organizacije
HSS-a izabran je Petar Skupnjak
iz Slokovca koji je i u protekle
četiri godine obavljaju dužnost.
Za potpredsjednike su izabrani
Stjepan Kain iz Selnika i Dušan
Lazić iz Globočeca, Milivoj Brlek iz Sigeca za tajnika i Tomislav
Denačić iz Apatije za blagajnika.
HSS je od početka na području Ludbrega imao značajnu
ulogu u upravljanju gradom 90ih godina, ali je zadnjih desetak
godina u osjetnoj krizi. Novi čelnik vjeruje u bolje dane.
-Iza nas je turbulentno razdoblje krize. Sada je pri kraju
konsolidacija Gradske organizacije, posložili smo se i vjerujem u
bolji rad i djelovanje. Napravljena je revizija članstva, pa imamo
točnu evidenciju. Trenutno imamo 160 članova, a upravo radimo kako bi dobili nove članove.
Želimo vratiti povjerenje birača,
biti bolje zastupljeni u gradskim
tijelima jer interes nam je brži i
sveobuhvatni razvoj Grada, a
želimo da i HSS u tome da puno
veći doprinos nego u proteklom
desetljeću – kaže Petar Skupnjak, novi-stari čelnik Gradske
organizacije HSS-a Ludbrega.
U Gradski odbor također su
izabrani Slavko Busija, Robert
Špoljarić, Damir Matijašec,
Zvonko Kirić, Ivica Jež, Dubravka Denačić, Mirjana Kovačić,
Anica Happ, Marica Blagaj i
Marija Tivadar.
S A S V I H ST R A N A
31. siječnja 2014.
Pokreni
srce-spasi
život
Ludbreg, kao regionalni
centar za edukaciju Zavoda
za hitnu medicinu za edukaciju Varaždinske županije, bio je domaćin tečaja
„Osnovne mjere održavanja života uz uporabu automatskog vanjskog defibrilatora“. Održan je u cilju
promoviranja akcije Pokreni srce–spasi život koju je
pokrenuo Zavod za hitnu
medicinu Varaždinske županije kao dio Nacionalnog programa Ministarstva
zdravlja. Nastoji se ukazati
na važnost edukacije radi
brzog i učinkovitog djelovanja, te spašavanja ljudskih života, te podizanja
svijesti kod šire javnosti
oko programa pružanje
hitne medicinske pomoći.
Upravo zato svojim su primjerom važnost edukacije
pokazali polaznici tečaja
- dužnosnici jedinica lokalne, regionalne samouprave, saborski zastupnici.
Tečaj su pohodili ludbreški
gradonačelnik Dubravko
Bilić, njegova zamjenica
Vera Jadanić, zatim zamjenik župana Alen Kišić, zamijetili smo saborskog zastupnika Marija Habeka, pa
zamjenike gradonačelnika
Lepoglave i Novog Marofa
i druge vrijedne polazni-
ke tečaja. -Drago nam je
da je regionalni centar za
edukaciju u Ludbregu na
što smo posebno ponosni,
tečajevi će se održavati i
dalje, nadamo se što većem
interesu kako bi se i sam
program dalje razvijao.
Gradonačelnik na vježbi
Polaznici tečaja iz lokalne i regionalne uprave i samouprave
Grad Ludbreg - TKIC Lepoglava
Počinje škola za udruge
U srijedu 5. veljače održat će se uvodno predavanje
u sklopu projekta 'Škola za
udruge' koji će Grad Ludbreg
provoditi u suradnji s Turističko-kulturno informativnim
centrom (TKIC) iz Lepoglave.
Cilj je ovog programa ojačati
sposobnost organizacija civilnog društva i unaprijediti njihov rad, ali i raspraviti o problemima s kojima se susreću.
–Kada su udruge u pitanju,
glavnina financiranja bit će
fokusirana na konkretne projekte i programe, a udruge koje
prođu Školu primit će i certi-
fikat koji će biti potvrda da su
spremne provoditi planirane
projekte – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić. U sklopu programa kroz predavanja,
radionice i prezentacije predstavnici udruga s raznih područja djelovanja nadogradit će
znanja i upoznati se sa zakonskim okvirima za djelovanje,
mogućnostima
financiranja
udruga neovisno o gradskom
proračunu, načinu razrade,
pisanja i provedbe projekata.
Program će trajati 92 sata, a
odvijat će se u zgradi Pučkog
učilišta u Ludbregu.
Udruga cvjećara ludbreške regije
Cvjetni raj
U subotu, 1.veljače 18. redovitu
godišnju skupštinu održat će Udruga cvjećara ludbreške regije. Skupština će biti održana u hotelu Amalia
s početkom u 17 sati. Uz podnošenje
izvješća i prijedlog programa aktivnosti za ovu godinu cvjećari će
u sklopu Skupštine proglasiti i pobjednike akcije Cvjetni raj ludbreške
regije 2013. Akciju su proveli članovi
Udruge, a dobitnicima će se uručiti
i prigodna priznanja. Cilj ove akcije
jest motiviranje stanovnika na zaštitu okoliša, povećanje kvalitete uređenja okoliša i vrtne kulture.
Udruga je, inače, u protekla dva
Želja nam je da se educira
što više naših građana jer
pravodobnom
reakcijom
možemo pokrenuti srce i
spasiti nečiji život. Uvjeren
sam da će tečajevi pomoći u povećanju broja preživjelih nakon što dožive
iznenadni srčani zastoj –
istaknuo je gradonačelnik
Dubravko Bilić. Polaznici
su pozorno odslušali predavanje dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, zamjenice
ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu, a kako koristiti defibrilator polaznike
su podučili instruktori-zaposlenici Zavoda za hitnu
medicinu Varaždinske županije dr. Anđela Simić i
med. teh. Zoran Ognjanović. Naravno, svi polaznici na prvom ludbreškom
tečaju uspješno su prošli
test.
mjeseca priredila za članstvo dva
vrlo zanimljiva predavanja. Najprije
je održan predavanje o proizvodnji zaštićenog cvijeća europske
sortne liste cvijeća, te o primjeni
zaštićenih sorata u Hrvatskoj. Predavači su bili Maarten Leune, direktor jedne od vodećih svjetskih
kompanija Royalty Administration
International iz Nizozemske, te mr.
Ružica Jurić iz Hrvatskog centra za
poljoprivredu, hranu i selo-Zavoda
Osijek. Predavanju o ovim zanimljivih temama nazočilo je gotovo 200
profesionalnih cvjećara. Nakon toga
održano je predavanje o primjeni
tehnologije efektivnih mikroorganizama u cvjećarstvu, predavač je bio
mr. Darko Grgić.
G r a d sko d r u št v o Cr v eno g k r i ž a Ludbre g
Odobreno 19 akcija
Gradsko društvo Crvenog križa
Ludbreg ove godine planira
prirediti 19 akcija prikupljanja
krvi od dobrovoljnih darivatelja
s području Grada i četiri
susjedne općine ludbreškog
kraja. Takav prijedlog naše
Gradske organizacije odobrila
je Stanica za transfuziju krvi
Medicinskog centra Varaždin
s kojom se u suradnji priređuju
sve akcije.
-Planirani broj akcija na razini je prošlogodišnjeg. Međutim,
lani su nam bile otkazane tri akcije, pa je umjesto 19 održano
16 akcija. Akcije su bile otkazane jer su u za njih predviđenom
terminu zalihe krvi za potrebe
bolnica bile potpuno popunjene. No, Stanica za transfuziju
je prihvatila naš prijedlog za
19 akcija, primjerice, gradskim
društvima Varaždin i Ivanec
prijedlozi nisu prihvaćeni, pa su
morali reducirati broj planiranih akcija – pojasnio je Robert
Kranjčec, ravnatelj Gradskog
društva Crvenog križa Ludbreg.
Unatoč tri akcije manje od
plana u prošloj godini, Ludbreg
je i dalje poznat po vrlo dobrim
rezultatima u djelatnosti prikupljanja krvi.
-Lani smo prikupili 1.387
doza krvi čime zaista možemo
biti potpuno zadovoljni. Odaziv
na ovih 16 akcija bio je vrlo dobar, a tu su pribrojena darivanja
darivatelja ludbreškog kraja u
Stanici za transfuziju krvi u Va-
Odred izviđača Ludbreg
Izviđačke
igre na
snijegu
Barem se najmlađi još uvijek raduju snijegu kao što je to
bilo odnekada. Prvi ovozimski
snijeg odmah su iskoristili članovi Ludbreškog Odreda izviđača – sanjkanjem gotovo pa u
samom središtu Ludbrega.
Ove zime nisu išli na uobičajeno kratko zimovanje na
Ivanščicu jer niti vremenske
prilike nisu bile takve tijekom
zimskih školskih praznika da
bi radili po programu aktivnosti primjerenom godišnjem
dobu, te uživali u zimskim
igrama na snijegu. Tako su čim
je pao snijeg odmah subotu
kada nije bilo školskih obveza
padinu nasipa kod mosta preko Bednje usred grada iskoristili za sanjkanje.
Gotovo 30-tak članova
Ludbreškog izviđačkog Odreda uživalo je u višesatnom
sanjkanju, grudanju, a nastao
je i lijepi mali izviđački snjegović.
Ludbreški izviđači redovito
se okupljaju svake subote poslijepodne, pa se nadaju da će
u nastavku zime imati više prilika za razne igre na snijegu i
uživanju u zimskim radostima
koje najviše vesele baš najmlađe generacije Ludbrežana. A
novi snijeg najavljen je već za
prvi vikend veljače.
11
Sanjkanje na nasipu kod Bednje
Ludbreški izviđački snjegović
raždinu. Naime, nekima ne odgovaraju baš uvijek termini za
akcije pa odu u Stanicu za trasfuziju koja nas o tome izvještava
radi evidencije. Mi smo već u
siječnju održali dvije akcije, u
Svetom Petru smo prikupili 60
doza od darivatelja Svetog Petra, Lunjkovca i Martinića, a u
Svetom Đurđu prikupljeno 87
doza od darivatelja s područja
općine Sveti Đurđ, dakle, ukupno smo već prikupili 147 doza
krvi. Prema planu, nova akcija,
ako ne bude otkazivanja, bit će
17. veljače u Velikom Bukovcu,
a dan kasnije, 18. veljače u Malom Bukovcu. U ožujku akcije
nisu planirane, ali su za travanj
planirane čak četiri – naglasio je
Robert Kranjčec.
Tada će, u travnju, biti održane i prve akcije u samom Ludbregu.
Skupštine mjesnih društava
Gradsko društvo Crvenog
križa Ludbreg ima 40-ak mjesnih društava, a veći broj njih
u zimskom razdoblju održava
redovite izvještajne skupštine, a
na njima se, između ostalog, dodjeljuju i priznanja darivateljima
koji su darivali krv do 40 puta.
Prve skupštine tako su održane
u Čićkovini, Sudovčini, Poljancu, Dubovici, Slanju i Križovljanu. Nove se planiraju tijekom
veljače, dok je u najvećem mjesnom društvu, dakle, u naselju
Ludbreg skupština planirana za
15. ožujka.
12
TU OKO NAS
31. siječnja 2014.
Prisjećanje
na Rudolfa
Fizira
Jedan od najpoznatijih građana Ludbrega u njegovoj povijesti svakako je ing. Rudolf Fizir
čiji se datum rođenja obilježava
u siječnju. Rudolf je rođen 13.
siječnja 1891. u Ludbregu, kao
drugo od četvero djece roditelja Mije i Valentine. Kao dječak
školovao se u rodnom Ludbregu, nastavio u Zagrebu, pa u
Beču i u Njemačkoj, te je dobio
zvanje diplomiranog aero inženjera.
Prvi
sportski avion konstruirao je
1913. godine još tijekom svojih studentskih dana. Radio je
kod 'Fokker Flugzeugwerken'
u Schwerinu i u 'Brandenburgische Flugzeugwerker' kod
Berlina. Uoči kraja 1. Svjetskog
G enijalni
konstruktor
Fizir je svoj prvi avion
konstruirao samo tri godine
nakon prvog leta aviona u Hrv
atskoj i 10 godina od prvog leta
aviona u svijetu.
Fizirov hidroavion, jedna od najpopularnijih letjelica ove vrste
projekt izgradnje tvornice zrakoplova koja se trebala raditi
Fizir u bijeloj košulji u privatnoj radionici u dvorištu
rata u Budimpešti je za firmu
'Fokker' osnovao i vodio tvornicu aviona. Tijekom 2. Svjetskog rata pri Tehničkom fakultetu Zagreb osnovao je Zavod
za projektiranje zrakoplova u
kojem je bio predavač. Nakon
rata bio je suradnik uključen u
u Zagrebu, ali je zbog interesa
istočnog dijela bivše države
propao projekt. Fizir je tada uspio dobiti tek posao u Vazduhoplovnoj komandi u Novom
Sadu koja je bila središte zrakoplovstva bivše nove države,
a svoje zrakoplove gradio je o
vlastitom trošku i bez razumijevanja vlasti u dvorištu kuće
u Petrovaradinu u kojoj je tada
stanovao. Radio je potom u
Zagrebu u Institutu za naučna
istraživanja i u Industrijskom
projektnom zavodu. I u mirovini od 1952., konstruirao je nove
zrakoplove i amfibiju, te obavljao poslove inspektora građanskog zrakoplovstva.
Kao konstruktor u svijetu
zrakoplovstva bio je poznat
po tome što u njegovim konstrukcijama snaga motora nije
bila na prvome mjestu. On je
više pozornosti poklanjao konstrukciji same letjelice i njezinim karakteristikama. Upravo
zato se njegovi avioni odlikuju
jednostavnošću i preciznom
konstrukcijom. Posthumno mu
je dodijeljena diploma međunarodne zrakoplovne federacije 'Paul Tissandier' sa sjedištem
u Parizu, što je i najviše priznanje za njegov ukupan doprinos
razvoju zrakoplovstva. Ostao
je jedan od najdjelotvornijih
svjetskih konstruktora zrako-
plova. Genijalni Ludbrežanin
konstruirao je 18 zrakoplova,
od čega 13 aviona, 23 hidroaviona i dvije amfibije. Fizirova
rješenja čak i danas oduševljavaju suvremene konstruktore.
Ing. Rudolf Fizir umro je u
bolnici u Zagrebu na Martinje, dakle, 11. studenoga 1960.
godine. Iza njegove smrti pod
pokroviteljstvom
Ludbrega pokrenuto je natjecanje
sportskih pilota u preciznom
slijetanju i navigacijskom letu
s izviđanjem koje je doživjelo čak 40 izdanja. Na zgradi
ustanove Pučkog otvorenog
učilišta od 1971. godine stoji
spomen-ploča u čast pioniru europskog zrakoplovstva.
Pučko učilište Ludbreg prije
nekoliko godina izdalo je prigodnu knjigu povodom održavanja stručnog skupa o životu
i radu ing. Fizira koji je održan
još 2002. godine i druge manje
tiskovine. U Ludbregu jedna
od ulica nosi njegovo ime kao
i aero-klub poznat po svojoj
modelarskoj sekciji.
Ing. Rudolf Fizir - jedan od
najpoznatijih Ludbrežana
Sa svojim je dvokrilnim
zrakoplovom Fizir, kojeg je
izgradio 1925. dobio prvu
nagradu na natjecanju Petite Entente. Ubrzo je počela
serijska proizvodnja tog zrakoplova s tvrtkama kao što
su Mercedes, Wright, Titan i
druge. Pojedine modele preradio je u hidroplane. Izniman uspjeh ostvario je dvokrilnim zrakoplovom s dva
sjedala i dvostrukim komandama Fizir FN, te je izrađeno
100-tinjak modela tih zrakoplova. Kao školski zrakoplov
rabio se čak i 30 godina nakon 2. svjetskog rata. Amfibijski zrakoplov za spuštanje
na rijeke, jezera i more Fizir
je konstruirao 1931. Nedugo
potom i turistički zrakoplov,
padobran ……
ZAHVALA
Naš će život zauvijek biti obogaćen tvojim životom,
a svaki trenutak proveden s tobom pravi je blagoslov.
Hvala ti što i sada živiš u našim srcima.
Toplo je i tu gore
Mačke obožavaju toplinu,
uživaju i pritom drijemaju. U
ovim hladim danima najčešće
zauzimaju lokaciju kod peći,
radijatora. Ova maca s gradskog trga izgleda da nije mogla u kuću. Mudrica se snašla.
Kad je vani hladno lukave
mačke uvijek traže izvor topline. Rado se vani poigraju
ali kad im je prehladno pronađo neko toplo mjesto. Ova
mačka topli kutak našla je na
vrhu - dimnjaka i to u samom
centru grada. Vjerojatno se
baš nije usudila zadrijemati
na visini, da ne izgubi jedan
od svojih devet života.
Tomislav Šćulec
1984.-2014.
Najiskrenije zahvaljujemo svima koji su nam izrazili sućut i dijelili našu bol u ovim tužnim trenucima,
rodbini, prijateljima, znancima i sumještanima.
Iskrena zahvala župniku župe Martijanec za sve izrečene molitve i rijeći utjehe.
Od srca zahvaljujemo svim poslovnim partnerima našeg dragog Tomislava koji su nam izrazili sućut i pomogli u ovim bolnim trenucima.
Zahvaljujemo članovima lovačkog društva Srnjak Ludbreg na riječima i dostojanstvenom ispračaju.
Posebna zahvala prijateljima motoristima kluba Crazyhill Riders Ludbreg kao i ostalima koji su došli iz svih krajeva Hrvatske.
…… da si barem mogao još malo ostati…….
Čuvaj dušu njegovu u miru kod sebe Gospodine!
Ožalošćeni: mama Verica, tata Zdravko, djevojka Marta, brat Nikola, nevjesta Ivana, nećakinja Nikolina,
djed Pavao i baka Marija Ploh, te ostala tugujuća rodbina
K U LT
LTURA
31. siječnja 2014.
'Ludbreg petkom'
Željkov diplomski koncert
Brojni su Ludbrežani 29. siječnja otputovali u austrijski
Graz da svojim dolaskom uveličaju vrijedan događaj. Naš ludbreški bariton Željko Zaplatić
imao je, naime, taj dan diplomski koncert na koji je pozvao
obitelj, rodbinu, prijatelje i sve
koji su ga na bilo koji način podržavali kroz studij solo pjevanja u Grazu.
-Njegova želja je bila da diplomski koncert održi pred
svojom publikom i da na taj
svečani trenutak vidi lica onih
ljudi koji ga u tome podržavaju
– rekla nam je uzbuđena mama
Đurđa.
Želja mu se ostvarila jer
se pozivu odazvalo 40-ak
ljudi koji su autobusom iz
Ludbrega i iz Varaždina otputovali za Graz gdje su u koncertnoj dvorani Florentienersaal bili velika potpora Željku.
Željko je održao jednosatni
koncert, a za temu diplomskog
rada odabrao je rad i djela hrvatskog skladatelja i baritona
Vladimira Ružđaka, a sada ga
čeka još samo obrana diplomskog rada pred komisijom.
Ludbreški bariton, Ž. Zaplatić
Željko snimljen na diplomskom koncertu u Grazu
Brojni posjetitelji iz našeg kraja došli su podržati Željka
Spomen
na Božu
Upravo ovih dana krajem
siječnja navršit će se 20 godina
otkako je umro Božo Hlastec,
kajkavski pjesnik, rođeni Ludbrežanin, koji je veći dio života
živio u Samoboru. Objavio je
pet zbirki pjesama: 'Stari poti',
'Na zemli tragi' 'Podravske senje', 'Zvezde nad Samoborom',
a posljednju zbirku 'Lubavne
popevke' objavio je 1989. godine. Nagrađivan je na smotrama
kajkavskog pjesništva, a zastupljen u antologijama i zbornicima kajkavskoga pjesništva,
njegovi stihovi objavljeni su u
mnogim tiskovinama, a više
pjesama je i uglazbljeno.
Rođen je također u siječnju,
19. u mjesecu 1923. godine u
uglednoj građanskoj i poduzetničkoj obitelji iz Frankopanske ulice u Ludbregu. Tu u
Ritmičarke
na HTV-u
Članovi KUD-a 'Anka Ošpuh'
cijele su zimske praznike naporno
vježbali za predstojeće programe.
Ritmička skupina izborila je ulazak
u finale nagradnog natječaja 'Uhvati
korak' koji se prikazuje na HTV-u
sklopu popularne emisije 'Školski
13
U Ludbregu već u siječnju
započinje kulturni program naziva 'Ludbreg petkom'. U sklopu
programa svakog petka u poslijepodnevnim satima održat će
se zanimljivi kulturni programi u
organizaciji ludbreških ustanova,
udruga, ali i gostiju u suradnji s
Gradom Ludbregom. -Kulturna
ponuda obuhvaćat će izložbe, koncerte, kazališne predstave i brojne
druge scensko-glazbene događaje.
Programi će se odvijati tijekom
cijele godine i obzirom na predviđene sadržaje namijenjeni su različitim krugovima publike – rekao je
gradonačelnik Dubravko Bilić. Cilj
je promocija kulturnih aktivnosti
kako bi se pokazao njihov značaj i
uloga. Već su sada predviđeni brojni programi, bit će tu večeri poezije, razna predavanja, koncerti i
drugi događaji. Uz domaće snage,
ludbreškoj publici redovito će se
predstavljati i gosti. Prve među njima bit će članice Ženskog vokalnog sastava Kaliope iz Ivanca koje
će na samo Valentinovo prirediti
koncert za sve zaljubljene. Dakle,
preostaje vam da u petak poslijepodne ili navečer rezervirate vrijeme za posjet kulturnim programima i događanjima u gradu.
Motivi mora
Ludbreški pjesnik Božo Hlastec (sasvim desno) s braćom
Ludbregu proveo je djetinjstvo,
završio i građansku školu, a kasnije se školovao u Zagrebu. Od
1952. godine živio je i radio u
Samoboru.Stihove je pisao još
od đačkih dana na kajkavskom
narječju. A mnogi njegovi stihovi odnose se na rodni kraj,
zavičaj i prijatelje, koje nikad
nije zaboravio. Stoga je najplodniji ludbreški i podravski
pjesnik. Umro je nedugo na-
kon 71. rođendana 26. siječnja
1994. godine. Ludbreška Gradska knjižnica i čitaonica u povodu 20. obljetnice smrti priređuje večer poezije u spomen
na Božu Hlasteca pod nazivom
'Dok zvezde trepeču' prema
njegovim stihovima. Podsjetit
će nas na njegov rad, život i na
ostavštinu hrvatskom i kajkavskom pjesništvu. Na književnoj
večeri Božine stihove čitat će
Ksenija Mihin, Snježana Hranić, Aleksandar Horvat, te Filip Bajsić, Hrvoje Novota, Filip
Matijević, Lea Par i Mirna Kosec, a u programu će sudjelovati i tamburaški sastav KUD-a
Anka Ošpuh. Večer poezije u
spomen na Božu Hlasteca 'Dok
zvezde trepeču' održat će se 31.
siječnja u vijećnici Pučkog učilišta u Ludbregu s početkom u
19 sati.
sat'. Cilj natječaja je popularizacija narodnih plesova i etno glazbe
među mlađom populacijom, ali u
kombinaciji modernijih ritmova i
koraka. Naši su ritmičari pripremili
koreografiju 'Sončece' koja je nastala
na glazbu Podravskih svati u izvođenju Velikog folklornog ansambla.
Autor glazbe je Aleksandar Horvat,
a koreografkinje su Ana Katalenić
i Ivana Kapusta. Na glavnom sni-
manju na HTV-u KUD-ovi ritmičari bili su u četvrtak 30. siječnja.
Ovo je odlična promidžba i za grad
Ludbreg.Nešto mlađa plesna skupina KUD-a "Harlekini" sudjelovala
je 18. siječnja na plesnom natjecanju „Zagreb Dance spektakl“ u organizaciji plesne grupe CRO DANCE
iz Zagreba. U svojoj kategoriji mlade
Ludbrežanke su u konkurenciji od
33 plesne skupine osvojile 5. mjesto.
Priče za laku noć u veljači
Na Dječjem odjelu Gradske
knjižnice i čitaonice čitat će se srijedom sljedeće priče za laku noć:
5. veljače – Gill Davies: Zubić vila
12. veljače – Kazališna
družina Trio V - predstava
u povodu Valentinova
19. veljače - Firuz & Erdo: Kako
je pahuljica nadmudrila vuka
26. veljače – Daniela Römer/
Susanne Wechdorn: Mali vitez
Čitanje priča na rasporedu je
svake srijede u 19 sati. U petak 14.
veljače, u 19 sati čita se priča na engleskom, The Princess and The Frog.
I Dora je nastupila
U prošlom broju potkrala se
greška u članku MPZ Podravina
i gosti. Među malim solistima
koji su nastupili kao gosti zbora
nastupila je i Dora Pretković.
Isprika Dori i njenoj obitelji.
U Galeriji ZB Art poklonici
slikarstva mogu razgledati novu
izložbu slika. Izloženi su radovi 12
autora iz kolekcije kolekcionara i
likovnog kritičara Zlatka Baranašića i to Jakoba Baranašića, Štefanije
Baranašić, Tatjane Ivančić, Ivana
Karasa, Kazimira Kišasondija, Eugena Kokota, Mladena Legina, Franje Ružmana, Fahrudina Šadića,
Mladena Veže i Nenada Voriha, te
samog Zlatka Baranašića. Izloženo
je 36 slika nastalih u razdoblju od
1952. do prošle godine.
Štefanija i Zlatko Baranašić
Siječanjska izložba prvi je događaj kojim će ove godine biti obilježeno 15 godina djelovanja Galerije
ZB Art, vlasnika Zlatka i Štefanije
Baranašić.
-Planiramo prirediti novu izložbu svaki mjesec u povodu obljetnice, dakle, u 12 mjeseci 12 izložbi.
Središnji događaj bit će izložba početkom rujna, mjesecu u kojem je i
galerija počela s radom. Sa svojim
radovima u povodu obljetnice galerije, na izložbama će sudjelovati
eminentni likovni umjetnici – otkrila nam je Štefanija Baranašić.
Na upravo otvorenoj siječanjskoj izložbi, tema radova su morski
motivi kojoj su umjetnici pristupili
na više načina, od realizma do apstrakcije i različitih tehnika kao što
su ulja na staklu, platnu i lesonitu,
akrilik na platnu, akvarel, suhi pastel, dekorit, serigrafija, batik na
svili, tuš i kombinirana tehnika.
Izložbu je otvorio gradonačelnik Dubravko Bilić, a može se svakodnevno razgledati u prostorima
galerije u Ulici Petra Zrinskog.
14
SP O R T
Franjo Beser, predsjednik
Zajednice športskih udruga:
Napredak je očit
-Nakon dugo vremena pokrenuli
smo događaj da na određeni način
valoriziramo rad i sve ono što su
ludbreški sportaši uložili u protekloj
godini. To mora postati tradicija. Normalno da je nakon duge pauze sada
možda bilo određenih nedostataka,
pa je ovo škola za sve nas i ja sam uvjeren da bude dogodine sve bolje. Jer
samo na takav način možemo još više
i to posebno mladih sportaša okupiti
na istom mjestu.
Imamo se čime ponositi, dvoranu
koja će desetljećima služiti generacijama sportaša koji će tu imati svoj dom.
Naravno, uz stadion za nogometaše,
ali ga koriste i drugi. Praktički smo
stvorili uvjete da u svakom naselju
imamo primjeren objekt za sportaše. Dvorana je idealna za proglašenje
sportaša i Izvršni odbor smatrao je da
je najbolje da događaj tu organiziramo. Dvorana je dom sportova i tu se
mora sve odvijati. Vjerujem da će svi
podržati dodjelu priznanja sportašima – kaže F. Beser.
-Sagledavajući gdje se natječu i s
kakvim rezultatima klubovi moramo
biti zadovoljni. Očit je veliki napredak. Sportašima, te ljudima koji volontiraju u klubovima kao predsjednici, članovi uprava, nadzornih odbora
zahvaljujem jer bez njih uspjeha ne
bi bilo. Imamo lijepu budućnost, radimo u Ludbregu škole nogometa,
rukometa, košarke. Bez vlastitih kadrova teško da se može do prve lige.
Naravno dobro dođu i vanjski, ali
baza su domaći. Želja je da Ludbreg
napokon ima prvoligaški klub, sportski Ludbreg to zaslužuje. Treba sinergija koja se za to mora složiti, znači
da se uz domaće sportaše moraju
uključiti gradska uprava i sponzori.
Svi mi koji smo radili na tome da u
Ludbregu dobijemo dvoranu i stadion, nitko od nas to ne nosi doma. To
ostaje mladima. Moramo stvoriti još
bolje uvjete da dvorana bude puna
gledatelja i sportaša. Gledateljima koji
prate ludbreški sport hvala na potpori
jer ne može se bez spone sportaša i
gledatelja – kaže Franjo Beser.
Dominacija
Ludbrega
Bilo je to osmo Zimsko malonogometno prvenstvo NS
Ludbreg. Finalne utakmice u
nedjelju uoči blagdana Sveta tri
kralja bile su u znaku rezultatske
neizvjesnost i pune uzbuđenja.
Turnir je protekao u dominaciji
klubova Grada Ludbrega jer pobjednici su seniori Plitvice iz Selnika, veterani Mladosti iz Sigeca
i pioniri Podravine.
Najuzbudljivije je bilo u seniorskom finalu. Kada se naslućivalo da će pobjednika dvoboja Plitvice iz Selnika i Gore iz
Globočeca odlučiti penali, 25
sekundi prije sirene Plitvica je
postigla pogodak za konačnih
4:3. Bilo je prilika na obje strane, gađale su se mreže, stative,
31. siječnja 2014.
Najbolji ludbreški sportaši u 2013. godini
G o dina velikih u spjeha
ludbreškog sp or ta
Zajednica športskih udruga Ludbrega, kao krovna
sportska organizacija, još u
prosincu je pokrenula inicijativu za dodjelu nagrada
najboljim sportašima. Klubovima je upućen poziv da
predlože najbolje po kategorijama. Na osnovu prijedloga
uži sastav Zajednice donio
je konačnu odluku. U organizaciji Zajednice sportskih
udruga i suorganizaciji Radio Ludbrega 18. siječnja u
ludbreškoj sportskoj dvorani
održan je završni čin – manifestacija na kojoj su proglašeni najbolji sportaš, mladi
sportaš i klub Ludbrega za
2013. godinu. Predsjednik
Zajednice Franjo Beser pozdravio je sportaše i zahvalio
im na rezultatima, te otkrio
da se aktivno ili kroz rekreaciju sportom bavi 1.500 građana što jasno govori koliko
Ludbrežani vole sport, ali da
to traži i veća ulaganja.
Bila je to prigoda da se
Zajednica športskih udruga
zahvali Tomici Letini, dugo-
godišnjem učitelju tjelesne i
zdravstvene kulture za njegov osobit doprinos sportu.
Legendarni učitelj na kraju
ove školske godine odlazi u
mirovinu i ovo priznanje primio je vrlo emotivno.
Za najboljeg mladog sportaša proglašena je sjajna kopljašica Sara Kolak, od koje
s pravom očekujemo da postane prva ludbreška olimpijka, pošto je evidentirana kao
olimpijska kandidatkinja za
iduće igre u Rio de Janeiru.
No, Ludbreg se može podičiti
s barem 10-ak itekako perspektivnih sportaša i bilo je
teško sve kandidirati, te su u
užoj konkurenciji bili košarkaš Bruno Dijanušić i Matija
Špikić kadetski rukometni
reprezentativac. Kapetan nogometaša Podravine Nikola
Valjak proglašen je za najboljeg sportaša za prošlu godinu. Kandidati su bila još dvojica dugogodišnjih uspješnih
sportaša - Damir Vađunec,
jedan od najboljih nogometaša zadnjih 10-ak godina,
također bivši kapetan Podravine, a sada član Sloge iz Slokovca. Luka Siladić, kapetan
Košarkaškog kluba Grafičar,
već dugo je zaštitni znak ludbreške košarke. Košarkaški
klub Grafičar je najbolji klub,
a lani je oduševio igrama,
rezultatima i organizacijom
pravih sportskih događaja.
Još su u užoj konkurenciji
bili rukometaši Ludbreg Mb
i NK Podravina koja je uvijek među najboljim sportskim kolektivima Ludbrega.
Gost programa bio je prof.
Vatroslav Mihačić, ravnatelj
Nogometne akademije Hrvatskog nogometnog saveza i
član stožera seniorske reprezentacije.
Glazbeni dio programa
odradio je Mirko Švenda–
Žiga. Lijepa priredba za koju
se nadamo da će postati tradicionalna. Dobitnicima priznanja zajednice športskih
udruga grada više pišemo na
susjednim stupcima.
Pripremio:
Neven Jerbić
Damir Vađunec, Nikola Valjak i Luka Siladić - kvaliteta koja traje
prečke. -Bez prevelikih ambicija
došli smo na turnir, već četiri godine Plitvica dolazi do polufinala i stalno smo drugi, treći, tu pri
vrhu. Bilo je vrijeme za naslov.
U našem dijelu ždrijeba bio je
klub iz Čičkovine, po meni prvi
Plitvica Selnik - pobjednik turnira
favorit, ali je ispao jako rano i to
nam je širom otvorilo put. Znao
sam da imamo dobru ekipu i to
smo sada morali iskoristiti. Svaka čast Gori, odlični su pojedinci i djeluju ekipno jako dobro.
Pohvalio bih i Vrbanovčane koji
Ponajbolji sportaši Ludbrega za pro
Sara - prva dama ludbreškog sporta
Zasluženo najbolji sportski kolektiv
su iznenadili kvalitetom – kaže
Slobodan Sudec, koji je tada još
vodio Plitvicu.
Slobodan je kao igrač-veteran i trener na svim osam
turnira osvojio medalju i nema
uspješnijeg od njega. No, malo
Gora Globočec - finalist kod seniora
tko je tada znao da je to bila zadnja velika pobjeda kao trenera
iz Selnika. Prije finala dogovorio je odlazak u Prelog.
-Ovo mi je krasni poklon za
rastanak. Hvala dečkima i upravi Plitvice na razumijevanju,
Veterani Mladosti iz Sigeca
15
Priznanja u pravim rukama
Sara Kolak
Briljantna je atletičarka AK
Kvarner, djevojka iz Ludbrega s
riječkom adresom. Naravno, Sara
Kolak. U Rijeci su svakako bolji
uvjeti za rad, odrazilo se to i na
rezultate: -Izuzetno sam zadovoljna uvjetima, iako se i mi kao
i svugdje borimo s nogometašima
za termine na stadionu. Treniram
svakodnevno. Ove godine očekujem izbačaj preko 60 metara,
trener kaže da se to već trebalo
dogoditi. Bit će puno prigoda za
to na brojnim natjecanjima na
kojima ću sudjelovati.- Granica
snova je 60 metara: -Tako je. Ne
ako nego kad prebacim tu daljinu,
ispunit ću i olimpijsku normu za
Rio de Janeiro 2016. Vjerujem da
ću rezultatima skrenuti pozornost i dobiti sponzora, a to bi mi
omogućilo još bolje uvjete.- Priznanje 'domaće' Zajednice športskih udruga je posebno: -Izuzetno
mi je drago što me u mom kraju
tako cijene. Nadam se da ću i dalje
obavljati posao na najvišoj razini
te biti na ponos Ludbregu. - Vjerujte već ove godine gledat ćemo
Saru na nekom od velikih atletskih mitinga. A do tud je trebalo
stići, velike čestitke.
ošlu godinu
a
SP O R T
31. siječnja 2014.
Nikola Valjak
Legendarni učitelj Tomica Letina
Nikola predvodi nogometaše
Poznat i po nadimku Meho, Nikola Valjak. Za njega kažu ludbreški Šurjak. O tom skromnom
i čestitom nogometašu ispisalo se
puno lijepih rečenica. No, svojim
nastupima daje povoda za nove.
Lani je bio prvi strijelac 3. HNL
sjever: -Taj uspjeh ostvario sam
uz pomoć suigrača. Prošlo prvenstvo bili smo pri vrhu, a tako
nešto očekujem i od ove sezone.
Nadam se da ćemo sad osvojiti
i Županijski kup, taj pehar nam
već nekoliko sezona neobjašnjivo izmiče.-Kroz karijeru je imao
niz atraktivnih ponuda: -Trenirao
sam u Šukerovoj akademiji, bio
u Međimurju, Varteksu, Koprivnici, prošao i 2. ligu. Ali, nekak
se najbolje osjećam u Podravini.
Postal sam i kapetan, u klubu takve tradicije i povijesti. Vrlo sam
zadovoljan. Drago mi je ovo priznanje. To je poticaj da i dalje što
bolje treniram. Hvala Zajednici
sportskih udruga koja cijene moje
rezultate.- Skroman u riječima, a
velik na terenu.
Ponajbolji ludbreški sportaši u 2013. godini
KK Grafičar
Košarkaška godina za pamćenje. Brojni sportski zaljubljenici
uživali su lani u sjajnim ostvarenjima KK Grafičar. U A-2 ligi
borilo se za naslov prvaka. Ugostila se Cedevita pred 1.000 gledatelja, a u Kupu Krešimir Ćosić
stiglo se među 16 najboljih u Hrvatskoj. -Nagrada je veliki poticaj za dalje. Lani je bilo odlično,
digli smo sjajne navijače na noge.
Uspjeh za uspjehom, a i spektakli. Igrači su bili za primjer, a
veseli i veliki napredak u radu s
djecom što nam je primarni cilj
– kaže Siniša Beser, prvi klupski
operativac. Košarkaši boj biju za
prvaka A-2 lige sjever: -Derbi
je 8. veljače, nadam se da ćemo
u Virje doći kao lideri. I tako
izaći na parket mada će ozračje
biti pakleno. Vjerujem igračima
i odličnom strategu Cesaru. Ako
osvojimo naslov to bi bio najveći
doseg ludbreškog sporta u povijesti! -Tada bi u kvalifikacije za
A-1 ligu, prvi rang hrvatske košarke, a igra se 10 utakmica, novi
spektakli. Rezervirajte vrijeme
za košarku u travnju jer tada počinju kvalifikacije.
Tomica Letina
“Tomica veličanstveni” , učitelj je TZK pri OŠ Ludbreg već
četiri desetljeća. Tek jednu godinu radnog vijeka proveo je u
školi u Martijancu, a sve ostale
u OŠ Ludbreg. -Uvjeti u Mar-
tijancu zaista su bili skromni,
ali učenici su bili posebno
talentirani. Mnogi od njih kasnije su postali pravi sportaši.
Slični uvjeti dočekali su me
u Ludbregu početkom 70-ih.
A priča se jako promijenila
izgradnjom dvorane. Bilo je
pregršt uspjeha školskih ekipa.- Mnogi su sportaši izašli
iz njegove radionice: -Najdraži mi je Luka, Luka Siladić.
Čudo od sportaša. Skakao je
187 cm uvis, a ima tek 170
cm. Pobjeđivao je i u Zagrebu.
Jednom je tamo došao umoran, skakao je u dalj, pa nije
mogao stići na početak visa.
Kažem sucu da će mu početna visina biti 160. Sudac se
nasmijao odmjerivši Lukinu
visinu. Poslije se nije smijao.
O Lukinoj karijeri sve se zna,
a nek se zna da je i ljudina!
Tu je i legendarni Antun Havaić, mali Brlek ide njegovim
stopama, a radio sam i sa Sarom Kolak. U zadnje vrijeme
oduševljava me Koprek, veliki
talent.- Pred Letinom je završetak radnog vijeka: -Teško
da ću mirovati. Moja ljubav je
i fotografija, a lijepih kadrova
i situacija uvijek ima. I ovo
priznanje obvezuje me da još
malo pomognem sportašima
– poručuje Tomica. Svojevrsni oskar za životno djelo u
sportu u pravim je rukama.
Pripremio:
Neven Jerbić
- Košarkaški klub Grafičar
uvijek su bili uz mene i kad je
bilo kriznih razdoblja. Osvojili smo kup i prvenstvo, sada i
dvoransko prvenstvo za dvije i
pol godine koliko smo bili skupa. Svi možemo biti zadovoljni
- kaže Sudec. Gori sve pohvale.
Nesretno je izgubila finale, da
je dobila finale također bi bilo
zasluženo. Momčad ima potencijala. -Da je ostalo 3:3 bilo
bi realnije. Šteta kaj smo na kraju dobili jeftin gol praktički iz
auta, ne iz akcije. No, zadovoljni
Pioniri ludbreške Podravine
smo. Kroz turnir smo pokazali
i više od Plitvice zbog puno težeg puta do finala. Prošli smo
Šemovčane i Sigečane u grupi,
izbacili smo Slokovčane i Sesvečane, te u polufinalu dobili
Zadrugara. Možda smo zaslužili više – ponosno će Renato
Štefanek koji je vodio Goru.
To je najveći uspjeh Gore u
dvorani, a nastavak rezultata iz
jesenske sezone kada je zbog
poznatog slučaja 'izgubljene
knjižnice' ostala bez prigode za
jesenski naslov Prve ludbreške
lige. 'Zimsko' je možda najava
uspješnog proljeća.
-Mlada smo i vrlo dobra ekipa, a osim znanja pobijedilo je
i naše srce. Ovo je zadovoljština jer smo za 'zelenim stolom'
ostali bez jesenskog naslova.
Proljeće? Daleko je još, još ne
znamo konačni igrački kadar
za proljeće, da li budu ostali svi
dečki. Ako ostanu i dođu 2-3
igrača da pojačamo linije onda
svakako možemo u borbu za
naslov – kaže Renato.
Mladost iz Sigeca osvojila je
Pehar legendi
veteranski turnir. Odlično finale dobili su s 2:1 protiv lanjskog
pobjednika iz Hrženice. Na
obje strane poznata lica, znanjem i duhom neuništivih igrača od kojih mnogi još aktivno
igraju u seniorima. Kapetanu
'mladostaša' legendi Antunu
Havaiću čestitali smo za dvostruku asistenciju, a ona za prvi
gol Denisu Pokosu bila je, po
sudu vašeg reportera, najljepši
trenutak završne večeri turnira.
-Čuj, malo nas je, nisu mogli svi
na utakmicu, pa nam je bilo teško. Dečki iz Hrženice su odlični
i vjerujem da je bila prava utakmica za gledatelje – kratko je
prokomentirao Antun.
Pioniri Podravine su najveća
konstanta turnira, sada su dobili vršnjake iz V. Bukovca 4:2.
16
FOTOREPORTAŽA
31. siječnja 2014.
Foto rubrika z a čitatelje
Neobično toplo, gotovo proljetno vrijeme
u prvom dijelu kalendarske zime potaklo
je čitatelje na odlazak
u prirodu. Prvu fotografiju snimio je Alen
Šragalj u predvečerje
4. siječnja na Otoku
mladosti kada je bio
gotovo u proljetnom
izdanju. Autor druge
fotografije snimljene
krajem siječnja je Tomica Letina, a pokazuje nam kako zima tek
pokazuje svoje lice i da
je do proljeća daleko.
ŠALJITE FOTKE!
A ko ste snimili lijepe i
zanimljive fotografije poša ljite nam, a mi
ćemo ih objav iti.
Ša ljite ih svakako na
naš e-mail:
[email protected]
Zimski pogled (Tomica Letina)
Streličarstvo za sve uzraste
Otok mladosti početkom godine (Alen Šragalj)
Streličarstvom se mogu
natjecateljski ili rekreativno
baviti žene i muškarci svih
dobnih skupina tijekom cijele
godine. Zimi se turniri održavaju u dvoranama, a ostatkom
godine na otvorenom. Prema
našim saznanjima mladi gimnazijalac Dario Grgec jedini je Ludbrežanin koji se bavi
streličarstvom.
-To je prvenstveno individualni sport. Treba nabaviti
dobru opremu koja je dosta
skupa, ali potom nema dodatnih troškova jer se streli-
time počne baviti. Zajednički
bi trenirali, išli na turnire –
kaže Dario.
On se upisao u varaždinski
klub. -Godišnja članarina je
400 kuna, a iz toga se plaćaju
i kotizacije za turnire. Počelo
je tako što sam s roditeljima
bio na jednom turniru i odmah mi se dopalo. Prvi luk
napravio sam od pruta lijeske
iz Meke. Zatim sam koristio
klupski, a onda su mi roditelji
za rođendan poklonili profesionalni luk – pojasnio je Dario.
Zimi trenira dva puta tjed-
Kad kupite pravi luk više nema dodatnih troškova
ce koriste puno puta. Imam
zakrivljeni tzv. olimpijski luk
s nišanom i stabilizatorom.
Komplet sa strelicama košta
1.700 eura. Jako sam zavolio
streličarstvo i bilo bi mi drago
da se još netko u Ludbregu
Dario trenira i u dvorištu
no u dvorani u Varaždinu. U
siječnju je bio na dvoranskom
turniru u Čakovcu. Iako je tek
pola godine u ovom sportu već
je više puta napravio kadetsku
normu za državno prvenstvo.
-U dvorani se gađa s 18 i 25 m.
Jedini ludbreški streličar
Gađa se 60 strelica i moguće
je ‘upucati’ 600 bodova. Kadeti, djevojčice i dječaci do 14
godina gađaju na 50, 40, 30 i
20 metara. Mete su petobojne
s 10 krugova. Pogodak u žuti
centar je 10 bodova pa otud i
streličarski pozdrav ‘sve u zlato’ - kaže Dario.
Streličarstvo je olimpijski
sport od 1972. Olimpijci gađaju tzv. FITA disciplinu ukupno 36 strelica na 90 i 70 m.
Mete na otvorenom promjera
su 122 ili 80 cm ovisno odakle
se gađa.
Tvrtke, pa i ludbreške,
povremeno za djelatnike
organiziraju rekreaciju radi
jačanja timskog djelovanja,
rješavanja stresa, a za to je primjereno streličarstvo. Idealno
je i kao obiteljska rekreacija.
Ima dosta primjera da se njime bave cijele obitelji jer na
istom turniru mogu nastupiti
djeca, roditelji, čak i bake i djedovi. Njegova prednost je što
svatko može trenirati ovisno
o raspoloženju i slobodnom
vremenu. Potrebna je smirenost, sposobnost koncentracije i mirna ruka. Ako želite
završiti tečaj ili se možda ozbiljnije baviti streličarstvom
kao sportom najbliži klub je u
Varaždinu.
Okušajte se i pridružite se
Dariju. Možda i u Ludbregu
dobijemo streličarski klub ako
bude interesa. Dražen Vađunec
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
2 642 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content