close

Enter

Log in using OpenID

Broj 82, veljača 2014

embedDownload
LIST GRADA
LUDBREGA
Besplatni primjerak
28. V ELJAČE 2014.
BROJ 82 / GODINA IX.
Međunarodni Dan žena
D. Bilić - V. Kajtazi
Razgovor o
romskim
pitanjima
Uspješne,
kreativne,
sposobne
/str. 8.-9./
Edita Kutnjak-Zlatar
Nadica Havaić
/str. 3./
Ludbreško sunce
Sunčeve
zrake za
štićenike
/str. 5./
Humanitarna akcija
Ludbreško srce
/str. 11./
NOGOMET
SPORT
KOŠARKA
/str.
6.-9./
/str.
14.-15./
Večer poezije
Spomen na
Božu
Hlasteca
/str. 13./
Start Podravine
Grafičar korak do naslova
2
A KT U A L N O
Dječje gradsko vijeće
Gradski vijećnici zdušno su
pozdravili realizaciju projekta i
osnivanje Dječjeg gradskog vijeća
Grada Ludbrega što su potvrdili
jednoglasnom odlukom na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća,
kao institucionalnog okvira za
ostvarivanje prava djece za aktivno sudjelovanje u životu Grada
Ludbrega. Zamišljeno je da najmlađa populacija građana preko
svojih dječjih vijećnika slobodno
izražava svoja mišljenja, sudjeluje u postupku donošenja odluka
kojima se podiže kvaliteta života,
predlaže novine prema interesima
djece. Dječje gradsko vijeće imat
će cilj upoznati gradske vlasti s
problemima i predlagati rješenja.
U projekt će biti uključeni mladi
građani od 4. do 8. razreda osnovne škole.
–Grad smo koji se opredijelio
da će brinuti o potrebama djece i
mladih. Uz Dječje gradsko vijeće
uvest ćemo djecu u svijet odraslih, imat će priliku sudjelovati u
kreiranju odluka, postaviti pitanja.
Smatram da je to dobar put da ih
podučimo demokraciji jer svjedoci
smo sve manje izlaznosti na izbore, posebno kod mladih, a nikad
nije dobro da netko drugi odlučuje umjesto nas. Kroz ovaj projekt
osluhnut ćemo i ideje djece, lakše
realizirati dječja prava i tako, nadam se, utjecati na bolju budućnost lokalne zajednice – poručio
je gradonačelnik Dubravko Bilić.
Prije osnivanja potrebno je obaviti neophodne pripreme. Stoga je
osnovan koordinacijski odbor za
realizaciju i upravljanje projektom.
Odbor će izraditi Statut kojim će
se pobliže urediti sastav Dječjeg
gradskog vijeća, način izbora vijećnika i njihov mandat, djelokrug
rada i druge potrebne radnje, kao
i odredbe o „dječjem gradonačelniku“. Nakon izrade dokumenta,
o Statutu Dječjeg gradskog vijeća
očitovat će se i Gradsko vijeće.
Osnovnoškolci su već sada počeli
razmišljati o mogućim prijedlozima, a posebno ih zanima kako
će izgledati kampanja i izbori koje
moraju provesti. Realizaciju projekta i pripreme na osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Ludbrega vodit
će Koordinacijski odbor u koji su
imenovane Vera Jadanić, zamjenica gradonačelnika, zatim Kristina
Stanko, ravnateljica Osnovne škole, Marija Dodlek, predsjednica
Društva naša djeca Ludbreg, Iva
Havaić Sakač novinarka iz Ludbrega i Mirjana Balažinec, voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti
i opće poslove u gradskoj upravi.
Stručne poslove za Dječje vijeće
obavljat će nadležni odsjek Grada
u čijem su djelokrugu rada poslovi
odgoja i obrazovanja.
Nakladnik: POU D. Novak Ludbreg
Glavni urednik: Darko Skupnjak
Grafički urednik: Miroslav Vađunec
Redakcija:
Darko Skupnjak, Branko Dijanošić,
Iva Havaić, Željka Namesnik,
Neven Jerbić, Dražen Vađunec
Kontakt: POU D. Novak
Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 19
Telefon: 042 306 131
Fax: 042 306 068
e-mail: [email protected]
pou-ludbreg.hr
[email protected]
Tisak: Tiskara Zagreb
28. veljače 2014.
Nova opasnost od poplava i odrona
Ubrzano otapanje snijega i
kiša u prvom dijelu veljače uzrokovali su brojne probleme na
ludbreškom području. U Globočecu se u Cvjetnoj ulici izlio
potok zbog blokiranih ispusta. U
Kalničkoj ulici u Bolfanu došlo je
do odrona i ulica je bila dijelom
zatrpana zemljom. No, problemi
su brzom intervencijom bili riješeni. Kritična mjesta obilazio je
gradonačelnik Dubravko Bilić.
–Intervenirali smo bagerom
i voda počela otjecati, pa nije
došlo do materijalne štete. Stalni nam je problem u Globočecu
Izvorska ulica koja pri ovakvim
nepogodama nije prohodna. U
toj ulici problem čine neriješeni
imovinsko-pravni odnosi oko
zemljišta, pa ne možemo raditi
na tuđem zemljištu. Ali, vjerujem da će se to brzo riješiti. U
Kalničkoj ulici u Bolfanu očigledno je problem u kanalima na
pojedinim mjestima, u kontaktu
Gradonačelnik Dubravko Bilić na kritičnom mjestu u Cvjetnoj ulici u Globočecu
smo s Hrvatskim vodama i vjerujem riješit ćemo taj problem
dugoročno – rekao je gradonačelnik Bilić.
Mještani Globočeca bili su zadovoljni brzom intervencijom u Cvjet-
Obilne oborine osim poplavama prijetile su i odronima
Ludbreg uvodi
prometnog redara
Ukoliko parkirate svog limenog
ljubimca na nepredviđenom mjestu
na području Ludbrega kaznu bi vam
mogla napisati osoba koju grad dosad
nije imao - prometni redar. Dužnost
prometnog redara obavljat će Perica
Horvat. Naime, Zakonom o sigurnosti prometa, gradovi i općine uređuju
promet na svom području. Tako će
prometni redar kontrolirati parkiranje po gradu na lokacijama za koje su
ovlasti imali samo djelatnici Policijske
postaje.
Uvođenju prometnog redara cilj
je da nesavjesni vozači ne ugrožavaju
sigurnost drugih sudionika ili predstavljaju smetnju za promet ili kretanje
pješaka čega je u Ludbregu bilo poprilično - parkiranja izvan obilježenih
parkirališnih mjesta da bi se izbjeglo
plaćanje.
-Kontrolirat će zaustavljanje i parkiranje na nogostupima, pješačkim
zonama i prijelazima, biciklističkim
stovskom je u proteklom razdoblju
izgrađen nasip tako da unatoč velikim količinama vode nisu stvoreni
problemi, te se Bednja ubrzo vratila
u svoje korito na području Hrastovskog i Kučana.
Bednja se izlila kod Kučana
Novi nasip kod Hrastovskog
Ovlast kažnjavanja za nepropisno parkiranje
P. Horvat, prometni redar
Parkiranje na trgu ubuduće će koštati 300 kuna
stazama, stajalištima gradskog prometa, ispred kolnih ulaza, mjestima
rezerviranim za vozila opskrbe,
ispred odlagališta otpada, vatrogasnim prilazima, križanjima. Za
nepropisno parkiranje novčana
kazna vozačima na licu mjesta je
300 kuna ili podizanje obaveznog
prekršajnog naloga za vozače koji
ne budu zatečeni na licu mjesta –
kazao je Perica Horvat. Za nepropisno zaustavljanje ili parkiranje na
mjestima rezerviranim za osobe s
invaliditetom kazna je 700 kuna.
Za obavljanje dužnosti prometnog redara Perica Horvat morao
je proći stručno osposobljavanje.
Prometni redar posjedovat će službe-
nu iskaznicu i bit će odjeven u propisanu i prepoznatljivu odoru s natpisom – Grad Ludbreg - prometni
redar. S obavljanjem ove odgovorne
dužnosti koja će zasigurno utjecati na više reda na javnim gradskim
površinama započet će kad stigne
i neophodna suglasnost Policijske
uprave varaždinske.
Naravno, vozilo će se koristiti
prvenstveno za potrebe dimnjačara, ali sigurno će poslužiti za
transport svega što bude trebalo
i u našim drugim djelatnostima
– rekao je mr. Igor Franolić, direktor 'Lukoma'.
Novo kombi-vozilo je marke VW transporter T 5, s dva
sjedišta i velikim teretno-tovarnim prostorom. Investicija je vrijedna 70.000 kuna, a
plaća se iz vlastitih prihoda
Lukoma.
Dimnjačarski kombi
U skladu s razvojnom politikom tvrtke oko širenja djelatnosti
i djelokruga obavljanja poslova,
kao i kompletiranja voznog parka, gradska komunalna tvrtka
'Lukom' Ludbreg kupila je kombi
vozilo kojim će se prvenstveno
služiti djelatnici koji odnedavno
obavljaju poslove dimnjačarske
službe.
-Investicija je bila planirana
programom razvoja za ovu godinu. Od 1. veljače preuzeli smo
dimnjačarsku službu i prve reakcije s terena su jako povoljne.
Dimnjačarima treba vozilo
kako bi prevozili svoju opremu i
da mogu biti mobilni jer želimo
dimnjačarsku službu, ali i neke
noj ulici nakon dojave o opasnosti i
bagerom je u dva navrata proširen
kanal da bi voda mogla otjecati.
Pratio se i vodostaj Bednje koja se
13. veljače izlila iz korita kod mosta u
Hrastovskom i u Kučanu. No, u Hra-
druge naše djelatnosti proširiti
i na područje drugih, susjednih
općina.
Sva dimnjačarska oprema stane u kombi
Mobilni dimnjačari Mladen i Tomislav
Pripreme za
Dan grada
Središnja svečanost 19. ožujka
Dan grada Ludbrega slavi se prema dokumentu pape
Leona X datiranom 19. ožujka
1513. godine. Naime, svetom
bulom, odnosno papinskim
pismom, papa Leon X je Ludbreg proglasio prošteništem
Predragocjene Krvi Kristove
zbog čega se više od šest stoljeća početkom svakog rujna
hodočasti u naš Ludbreg.
Svake se godine prigodnim
programima obilježava Dan
grada Ludbrega.
U srijedu, 19. ožujka na sam
Dan grada bit će održana sve-
Međunarodna
suradnja
Slovenska metropola Ljubljana
bila je početkom veljače domaćin
prve skupštine međunarodne mreže gradova za održivi promet CIVINET Slovenija-Hrvatska. Radi se
o mreži gradova i ustanova koje se
bave održivim planiranjem i upravljanjem prometom. Cilj mreže je
prijenos znanja i dobre prakse, te
osmišljavanje zajedničkih projekata
kojima će se financirati buduće aktivnosti prometne održivosti. Grad
Ludbreg također je pristupio ovoj
organizaciji i postao članom mreže.
Tako je u radu skupštine sudjelovala
i Vera Jadanić, zamjenica gradonačelnika Ludbrega. -Svrha mreže CIVINET je suradnja hrvatskih i slovenskih gradova u stvaranju uvjeta
za održivi razvoj, bolju mobilnost
ljudi u gradskim središtima, smanjivanje utjecaja klimatskih promjena
čana sjednica Gradskog vijeća
Grada Ludbrega. Na proslavi
Dana grada očekuju se brojni uzvanici i prijatelji našega
Ludbrega.
O aktivnostima Grada Ludberga proteklih mjeseci osvrt
će dati gradonačelnik Dubravko Bilić, te Božica Makar
predsjednica Gradskog vijeća.
Središnji dio svečane sjednice
bit će dodjela javnih priznanjaovogodišnjim dobitnicima.
Javna priznanja uručit će se
zaslužnim pojedincima, udrugama i tvrtkama koji su svojim
djelovanjem pomogli u razvoju i promoviranju Ludbrega.
Javna priznanja Grada Ludbrega ustanovljena su 2000.
godine.
Javna priznanja su Počasni
građanin Grada Ludberga,
Nagrada grada za životno djelo, Nagrada grada Ludbrega,
Plaketa grada Ludbrega i Zahvalnica grada Ludbrega.
Njihov izgled propisan je
zasebnom odlukom, primje-
u Župnoj crkvi.
I ovogodišnju proslavu
Dana grada, kao i prethodne,
pratit će kulturno-umjetnički
programi, a po prvi puta i je-
Javna gradska priznanja
Uz sjednicu Gradskog vijeća, na sam Dan grada koji
se slavi baš na blagdan svetog
Josipa služit će se i sveta misa
bez jezičnih barijera – rekla je Vera
Jadanić, zamjenica gradonačelnika. CIVINET Slovenija-Hrvatska
ima zadaću osigurati visoku kvalitetu života građana, te očuvanje
prirodnog okoliša. –Očekuju nas
Vera Jadanić na skupu CIVINET-a u Ljubljani
Ludbreg posjetio Veljko
Kajtazi, sab. zastupnik
Dio naselja Ludbrega čini,
kako je poznato, i malo naselje
uz Bednju gdje živi 70-ak žitelja
romske nacionalnosti. Unatoč
tome što su se u Ludbregu žitelji romske nacionalnosti puno
bolje prilagodili nego u mnogim
drugim sredinama ipak su obrazovanje i zapošljavanje Roma
dugoročni problemi. No, sada
postoji novi problem – legalizacija njihovih objekata.
Gradonačelnik
Ludbrega
ujedno i saborski zastupnik Dubravko Bilić stoga je priredio
sastanak radi legalizacije objekata Roma s područja Grada, te
pozvao saborskog kolegu Veljka
Kajtazija, saborskog zastupnika
nacionalnih manjina. Sastanku
su nazočili i predstavnici romske nacionalne manjine Grada. –Na našem području je 11
vlasnika objekata i upravna pristojba za podnošenje zahtjeva je
riješena. Predstoji arhitektonska
rice, Počasni građanin prima
posebnu povelju s utisnutim
grbom Ludbrega koju je osmislio Goran Petrač, ludbreški
akademski slikar.
dan sportski.
Tako će u nedjelju 16. ožujka biti održana atletska utrka
Centrum Mundi 2014.
Ludbreg pristupio CIVINET-u
i poboljšanje kvalitete zraka. CIVINET-u Slovenija-Hrvatska zasad
je pristupilo preko 30 slovenskih i
hrvatskih gradova i organizacija. To
je najbrojnija CIVINET mreža od
njih sedam koje povezuju područja
nova znanja i iskustva na području
energetske učinkovitosti i gradskog
prometa povoljnijeg za okoliš i korisnike prometa. Umrežavanje i svi
oblici povezivanja su dobrodošli za
učinkovitije rješavanje prometnih
problema, od razmjene iskustava,
znanja i ideja do zajedničkog djelovanja i sinergije gradova. To će nam
omogućiti bolje korištenje sredstava
europskih fondova čemu posebno
težimo – pojasnila je Vera Jadanić.
Izuzev Ludbrega, u CIVINET
mreži su i naši veliki gradovi poput
Zagreba, Rijeke, te Dubrovnik, Zaprešić, Čazma, Samobor, IvanićGrad, te nama susjedni Koprivnica
i Čakovec. Mreža CIVINET je uspostavljena i u drugim zemljama EU
kao što su Francuska, Španjolska,
Portugal, Italija, Velika Britanija, Irska i Nizozemska.
Za legalizaciju u romskom naselju
i geodetska podloga, pa smo u
tom dijelu zatražili smo pomoć
saborskog zastupnika nacionalnih manjina koji se našem pozivu rado odazvao – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.
Osim legalizacije, dotaknuta
je i problematika značaja obrazovanja romske populacije. Za
pohvalu je što mali ludbreški
Romi većinom nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje, pokazuju želju za učenjem i da su
motivirani. -Veliki je to pokazatelj i načina na koji svi zajedno radimo, ali i pokazatelj integriranosti romske nacionalne
manjine u Ludbregu i smatram
da u tom pogledu možemo biti
na primjer drugim sredinama –
poručio je gradonačelnik Bilić.
Veljko Kajtazi najavio da će pomoći u aktivnostima oko legalizacije i u podizanju životnog
standarda u naselju. Jedan od
problema je neuređenost prila-
3
Ludbreg i EU
A KT U A L N O
28. veljače 2014.
D. Bilić i V. Kajtazi s predstavnicima ludbreških Roma
znog puta do naselja.
–Legalizacija je trenutni
prioritet, ali najvažniji i uvijek
aktualan je obrazovanje bez kojeg teško da možemo napraviti
iskorake. Posebno sam sretan
jer su razgovorima bili nazočni
mladi ljudi, vrijeme je da uključimo mlade ljude koji su nositelji društva, da ih usmjerimo
na pravi put i pomognemo im
u ostvarivanju ciljeva – poručio
je Veljko Kajtazi.
Pohvalio je trud gradske
uprave na stalnoj i kvalitetnoj
suradnji s romskom manjinom. Ludbreg je prvi u Hrvatskoj i među rijetkim koji
zapošljava Rome na javnim
radovima u suradnji s HZZom, te pomaže oko legalizacije objekata u naselju.
Grad Ludbreg otvorio je
vrata europskih fondova. Projekt ‘Jačanje međugeneracijske
pomoći u lokalnoj zajednici’
akronima ‘Medgen Borza’, vrijedan je 952.060,76 eura, a EU
osigurava 85 posto ili 810.000
eura. Vodeći partner je Občina Loška dolina iz Slovenije, a
partneri su gradovi Ludbreg i
Prelog, Opčina Rečica ob Savinji, Inštitut Antona Trstenjaka
za gerontologijo i medgenracijsko sožitje. Riječ je o projektu
za građane treće životne dobi
i bavi se potrebama unapređenja njihove kvalitete života,
socijalizacijom, njihovom integracijom. Za Ludbreg će biti
izdvojeno gotovo 70.000 eura.
-Radi lakšeg postizanja društvene integracije i socijalizacije
ciljnih skupina, namjera nam
je organizirati aktivnosti kojima će se popuniti slobodno
vrijeme korisnika te im olakšati
svakodnevicu. Imamo Udrugu
umirovljenika koja dobro djeluje, a zahvaljujući projektu s radom će započeti Dnevni centar
za umirovljenike kako njihova
druženja ne bi bila ograničena
samo na jedan dan u tjednu.
Provodit će se i kreativne radionice, moguća će biti i organizacija izleta i druženja s drugim
sličnim udrugama – rekao je
gradonačelnik Dubravko Bilić.
Drugi projekt od kojeg će Ludbreg dobiti sredstva EU-fondova je ‘Zeleni krajolik’ vrijednosti 469.470 eura od čega EU
daje 85 posto ili 400.000 eura.
Vodeći partner je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije–Kmetijsko gozdarski zavod
Murska Sobota, a partneri su
još Agencija Grada Čakovca,
EUVITA Cluster, SLO-Institut za napredne tehnologije,
Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo
zelenjave. Grad Ludbreg će u
projektu dobiti gotovo 55.000
eura. –Poljoprivreda je kod nas
dio tradicijske vrijednosti. Nažalost zbog brojnih razloga sve
je manje onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Da bi se postigao dugoročan
razvoj, poljoprivredni proizvođači trebaju se povezati i
zajednički nastupati na tržištu
s ciljem razvoja lokalnih proizvoda i robnih marki koji će
kvalitetom i cijenom biti prepoznatljivi i konkurentni na
tržištu – istaknuo je gradonačelnik Dubravko Bilić. Cilj je
poboljšati organiziranost proizvođača i povećati prepoznatljivost lokalnih poljoprivrednih
proizvoda i njihov razvoj da
preko novih kanala i promocijskih aktivnosti i ludbreški
poljoprivredni proizvodi lakše
dođu na tržište. U projektu će
se izraditi baza proizvođača i
njihovih proizvoda, kao i baza
kupaca Varaždinske županije,
pa će se odabrati proizvođači
koji ispunjavaju zakonske uvjete, a njihovi proizvodi će se
promovirati putem zelenih točaka - na tržnicama u Ludbregu
i Varaždinu. Ostalim proizvođačima pomoći će se izradom
materijala i u edukaciji. Projekt
zelene točke promovirat će se
na sajmu u Ludbregu i u ostalim
dijelovima Hrvatske, tiskanjem
letaka, te izradom kataloga poljoprivrednih proizvođača.
4
A KT U A L N O
Srednja škola Ludbreg
Važna godina je za Srednju školu
Ludbreg, jednu od najmlađih u Hrvatskoj. Predstojeći ljetni upisi trebali bi trasirati put budućnosti škole kojoj je osnivač Varaždinka županija, a osnovana
je na inicijativu Grada Ludbrega čije su
sve strukture dale bezrezervnu potporu
tako važnom projektu za Ludbreg, čitav
ludbreški kraj i njegovo stanovništvo.
Začetak projekta Srednja škola Ludbreg bio je prije četiri kada su organizirana dislocirana odjeljenja Prve gimnazije
Varaždin, a zatim se priključila i vinička
škola. Krajnji cilj je gradnja nove školske
zgrade suvremenog tipa za 400 do 500
srednjoškolaca za koju je pri kraju otkup
zemljišta na lokaciji u neposrednom susjedstvu osnovnoškolske zgrade. Danas imamo samostalnu Srednju školu
Ludbreg s nastavom u zgradi osnovne
škole. Škola ima tri razreda – po jedno
odjeljenje opće gimnazije i za bravarsko zanimanje, te jedno odjeljenje za
pomoćna zanimanja kuhar-slastičar i
vrtlar. Odjeljenja dislociranih škola iz ranijih godina ne ulaze u sastav ludbreške
Srednje škole.
Da
bi škola zaživjela mora se povećati broj
učenika. Za iduću školsku godinu već je
zatražena suglasnost za upis novih odjeljenja za koja se smatra da će interesirati
sadašnje osmaše, pa se svi nadamo da će
se upisati u SŠ Ludbreg. U tom pravcu
svoje je aktivnosti podredio novi vršitelj
dužnosti ravnatelja Josip Zdelar:
-Ludbreška osnovna škola mora
nam biti baza za učenike naše srednje
škole, ali ozbiljno računamo i osnovce iz nama najbližih škola Sveti Đurđ,
Martijanec, Veliki Bukovec, Jalžabet,
Rasinja, Šemovec, Varaždinske Toplice.
U ovih osam škola godišnje u prosjeku
28. veljače 2014.
Zatražen upis pet novih prvih razreda
osme razrede godišnje završava oko
350 školaraca. To je vrlo dobar temelj
za upis u našu Srednju školu. Obilazeći
škole i poslodavce na širem području
ludbreške regije, došli smo do zaključka
da gospodarstvu i obrtništvu ovog kraja
nedostaju određeni tipovi stručnih radnika odnosno zanimanja. Zato nam je
želja da u idućoj školskoj godini, osim razreda opće gimnazije, omogućimo upis
za zanimanje ekonomist što je također
četverogodišnji program, te za zanimanja CNC operater za rad na strojevima,
kombinirani razred kuhar/konobar/
pekar, te kombinirani razred pomoćni
kuhar/slastičar i vrtlar koji su trogodišnji
programi. Dakle, tražimo suglasnost za
pet prvih razreda. Kod poslodavaca doznajemo da ta zanimanja imaju realnu
mogućnost zapošljavanja nakon školovanja jer su to tražena zanimanja i izvan
naše regije. Vrlo je važno da mladi znaju
kako će mobilnost radne snage kod nas
postajati sve veća. Sad kad smo ušli u
Europsku uniju takvi školovani radnici
mogu se zaposliti i na tržištu radne snage Europske unije – kaže Josip Zdelar.
Županijski ured za školstvo odobrio
je plan upisa za Srednju školu Ludbreg
za iduću školsku godinu, a čeka se neophodna suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta.
- Školovanje u Ludbregu ima puno
prednosti. To je dnevno 3-4 sata uštede vremena u odnosu na školovanje u
drugim gradovima. Mladima to znači
jako puno jer će dobiti više vremena za
izvannastavne i fakultativne aktivnosti,
a i za svoje osobne potrebe jer su mnogi
u sportskim i drugim interesnim udrugama. Školovati se u Ludbregu njihovim
obiteljima bit će značajna financijska
Josip Zdelar, v.d. ravnatelja SŠ Ludbreg
REPUBLIKA HRVATSKA
VAR AŽDINSK A ŽUPANIJA
GR AD LUDBREG
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za prostorno uređenje,
komunalne djelatnosti i imovinu
U Ludbregu, 21. veljače 2014. god.
Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama,
Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Grada Ludbrega objavljuje
JAVNI POZIV
o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Ovim pozivom obavještavanju se nositelji stvarnih prava na
nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena
ceste, o započinjanju postupka izrade geodetskog elaborata za
evidentiranja nerazvrstanih cesta.
U k.o. Čukovec, u naselju Globočec, odvojak Izvorske ulice
prema kipu sv. Vinka.
Škola i grad
Novi vršitelj dužnosti ravnatelja
Srednje škole Ludbreg Josip Zdelar je
Ludbrežanin, a rodom je iz obližnje
Kapele. Na mjestu v.d. ravnatelja radi
od kraja listopada prošle godine. Po
struci je diplomirani inženjer grafičke
tehnologije, a sada je na zadnjem semestru doktorskog studija na Grafičkom
fakultetu u Zagrebu. Bio je sedam godina predavač u Elektrostrojarskog školi
Varaždin (MEC-u), kao voditelj Odjela
grafike i multimedije, a radio je i kao asistent na Veleučilištu Varaždin, te četiri
godine u privredi.
Prvi gimnazijalci SŠ Ludbreg
ušteda jer tu će učenici imati besplatnu
školsku kuhinju, prijevoz. U tri-četiri
godine koliko traju programi to je velika
ušteda za svaku obitelj.
Škola će osigurati moderne učionice, korištenje tablet–računala u nastavi,
visoku kvalitetu predavanja, pojedinačni pristup svakom učeniku, obavljanje
praktične nastave kod poslodavaca
gdje se mogu učiti suvremene tehnologije. Posebno ističem da smo privukli u
Ludbreg vrlo mlad profesorski kadar, ali
s radnim iskustvom iz školstva, te da ću
inzistirati na konstantnom usavršavanju
nastavnika. Osigurat ćemo učenje stranih jezika kroz fakultativne predmete
koji će se upisivati u završnu svjedodžbu. Smatram da se danas mladi moraju
znati služiti primjerice, engleskim i njemačkim radi školovanja, a i zapošljavanja. Inzistiram da nastavnici i učenici
škole sudjeluju u EU projektima – poručio je Josip Zdelar.
Do buduće nove visoko sofisticirane zgrade srednje škole koja bi se gra-
dila i sredstvima iz EU fondova, treba
pričekati određeno vrijeme. Stoga je u
planu da se Srednja škola Ludbreg privremeno useli u istočnu zgradu dvorca
Batthyany, u prostor kojeg koriste udruge u prizemlju i na prvom katu. Dakako,
taj prostor treba urediti prema zahtjevima pedagoškog standarda.
-Prema projektu koji se još radi u
prizemlju i na prvom katu bit će osam
učionica, te četiri učionice koje se mogu
pregraditi, zatim informatička radionica, zbornica, mala kantina, ekonomat,
sanitarni čvor, dakle, sve ono što nalaže
državni pedagoški standard za srednje
škole – ističe Zdelar.
Varaždinska županija, odnosno škola trebaju osigurati opremanje učionica i
pratećeg prostora. Za očekivati je da će
Grad Ludbreg na određeni način sudjelovati u sanaciji i adaptaciji prostora jer
nakon iseljenja srednjoškolaca Ludbregu bi ostali novouređeni prostori istočne zgrade starog grada.
Projekcija izgleda buduće učionice u zgradi starog grada
Oznaka ceste: NC 3-087, označena u Popisu nerazvrstanih
cesta („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 78/2013.).
Opis dionice ceste: cesta predstavlja odvojak Izvorske ulice,
i to čkbr. 1897 u k.o. Čukovec, proteže se od raskrižja s cestom
koja vodi do „Kuće sunca“ (NC 3-086), pa sve do kipa Sv. Vinka
gdje se spaja s NC 3-076, a neevidentirani dionica ceste se proteže između čkbr. 1493/2 i 1483/4 u k.o. Čukovec.
Datum započinjanja radova evidentiranja: 10. ožujka u 9
sati na licu mjesta.
Geodetski elaborat izvedenog stanja izraditi će: ovlašteni
inženjer geodezije Milan Mirčetić, dipl. ing geod., iz Ureda
ovlaštenog inženjera geodezije Milan Mirčetić, Ludbreg, Ul.
Vladimira Nazora 8.
Grad Ludbreg će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica
ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u
geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 13. ožujka 2014., u
vremenu od 8:00 do 14:00 sati, u prostorijama Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Milan Mirčetić, Ludbreg, Ul. Vladimira Nazora 8.
U k.o. Čukovec, u naselju Globočec, odvojak Izvorske ulice
J.Zdelar - privremeni prostor
D.Bilić:
Privremeno i nužno
-Naprosto smo se morali
odlučiti na idući korak, a to je
preseljenje Srednje škole u druge,
privremene prostorije u Ludbregu.
Naime, u prostorijama Osnovne
škole Ludbreg jednostavno nema
više prostora za srednjoškolce.
U zgradi stare škole prostori
odgovaraju veličinom, a mi ćemo
ih opremiti kako bi zadovoljavali
standarde za izvođenje nastave. U
dogovoru s udrugama uredit ćemo
zgradu i radovi će početi vrlo brzo
jer smo dobili prve novce, radi se o
160 tisuća kuna za zamjenu stolarije,
a ide zamjena vanjskih prozora na
cijeloj zgradi. Druga faza uključivat
će uređenje fasade i uređenje
unutrašnjosti prostorija tako da
nakon što škola napusti zgradu, a
vjerujem da će to biti u roku od dvije
godine, ona ponovno postaje prostor
udruga. No, i u te dvije godine u
poslijepodnevnim satima, udruge
će moći koristiti prostorije. Nikoga
ne izbacujemo, nitko neće ostati bez
prostorija, nego je potrebno samo
malo strpljenja i organizacije. Radi
se o prostoru u centru grada, tako
da smatram da je ovo prilika da ga
i uredimo na dobrobit i ponos svih
u gradu – rekao je gradonačelnik
Dubravko Bilić.
prema „Kući Sunca“.
Oznaka ceste: NC 3-086, označena u Popisu nerazvrstanih
cesta („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 78/2013.).
Opis dionice ceste: cesta predstavlja odvojak Izvorske ulice
prema „Kući Sunca“, i to čkbr. 1494 u k.o. Čukovec, proteže se
od raskrižja s cestom koja vodi do kipa Sv. Vinka (NC 3-087) i
završava kod „Kuće Sunca“.
Datum započinjanja radova evidentiranja: 10. ožujka u
11,00 sati na licu mjesta.
Geodetski elaborat izvedenog stanja izraditi će: ovlašteni
inženjer geodezije Milan Mirčetić, dipl. ing geod., iz Ureda
ovlaštenog inženjera geodezije Milan Mirčetić, Ludbreg, Ul.
Vladimira Nazora 8.
Grad Ludbreg će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica
ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u
geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 13. ožujka u vremenu od 8_do 14 sati, u prostorijama Ureda ovlaštenog inženjera
geodezije Milan Mirčetić, Ludbreg, Ulica.Vladimira Nazora 8.
Voditelj Odsjeka
Darko Rak, mag. iur.
P R I GSOUDS NR OE T
28. veljače 2014.
Uz Svjetski dan
bolesnika
Na području Grada Ludberga
djeluje više udruga čija je osnovna aktivnost briga o bolesnima, te
pomoć u zadovoljavanju potreba
bolesnika. Humanitarni rad tih
udruga koje svojim plemenitim
radom brinu o potrebama starih
i bolesnih, velika je vrijednost
svake lokalne zajednice. Kako bi
zahvalili predstavnicima udruga
i iskazali im poštovanje za njihov
doprinos i skrb što bolesnima
omogućuju da lakše prebrode
zdravstvene tegobe gradonačelnik Dubravko Bilić i njegova zamjenica Vera Jadanić priredili su
prigodni prijem u povodu Svjetskog dana bolesnika koji se obilježava 11. veljače. Susretu s gradskim dužnosnicima odazvali su se
Ružica Zlatar, predsjednica „Ludbreškog sunca," Nada Kapusta,
predsjednica Udruge „Narcisa
– žene u borbi protiv raka dojke“,
zatim Danica Gerić, predsjednica
Kluba multiple skleroze Ludbreg
u sklopu Društva multiple skleroze Varaždinske županije, Ivan Ja-
Zahvala udrugama koje brinu o zdravlju građana
gić, predsjednik Udruge tjelesnih
invalida LIO Ludbreg i Ivan Kovačić, predsjednik Društva stomista Varaždin koje djeluje i na
području Ludbrega. -Svojim plemenitim radom ljudi ovih udruga
svakodnevno brinu o potrebama
bolesnih. To nije nimalo jednostavno, iziskuje puno strpljenja
i volje. Grad Ludbreg nastojat će
i dalje biti od pomoći svima koji
djeluju za druge, za one kojima
je pomoć itekako potrebna – poručio je gradonačelnik Dubravko
Bilić.
Grad Ludbreg upravo ovih
dana je financijski pomogao
Klubu multiple skleroze koji ima
10 članica kako bi se omogućilo provođenje fizikalne terapije.
Multipla skleroza je neizlječiva
i progresivna bolest, a napredovanje bolesti se može zaustaviti
jedino pomoću skupih lijekova
i uz redovite fizikalne terapije.
-Puno nam znači pomoć Grada
Ludbrega jer s ovom bolešću živimo i problemi su prisutni svakod-
Ludbreške udruge itekako pomažu bolesnicima
Ludbreško sunce
'Ludbreško sunce' nakon kuće
'Sunčev sjaj' koja danas djeluje kao zajednica stanovanja za korisnike starije od 21 godine koji se zbog svog invaliditeta ne mogu zaposliti niti njihove
obitelji imaju uvjete da bi ih mogli
dobro zbrinuti, krenulo je u realizaciju novog projekta odnosno u kupnju
nove kuće za drugu stambenu zajednicu. Takvom vidu zbrinjavanja teži
se u razvijenom svijetu, a Ludbreško
sunce svojim je primjerom stambene
zajednice u Globočecu pokazalo da
prednjači u Hrvatskoj. Stoga ne čudi
što je Ministarstvo socijalne politike zatražilo pomoć od Ludbreškog
sunca.
–Centar za rehabilitaciju Stančić je državna ustanova kod Dugog
Sela u kojoj korisnici imaju nezadovoljavajuće uvjete za život u što sam
Pročelje kuće u Frankopanskoj
5
nevno. Ovako nam se barem djelomično olakšava svakodnevica.
Našim članicama omogućena je
i elektroterapija koja im smanjuje bolove. Redovitom masažom i
elektroterapijom ipak postižemo
bolju pokretljivost, mobilnost i
rad mišića. A i pomaže nam kod
psihofizičkog zdravlja jer se nakon terapije ipak osjećamo bolje
– rekla je Danica Gerić iz Kluba
multiple skleroze.
Svjetski dan bolesnika obilježava se od 1992. godine, a ustanovio ga je papa Ivan Pavao II. kako
bi potaknuo ljude da pomažu u
brizi i njezi oboljelih. Zahvaljujući radu udruga oboljeli više nisu
više prepušteni samo sebi i obiteljima..
Predstavnici udruga koje djeluju na području Ludbrega izrazili su veliko zadovoljstvo što su
dužnosnici Grada priredili susret
i uputili zahvalu na njihovom djelovanju, te su izrazili nadu da će
susreti u povodu Svjetskog dana
bolesnika postati tradicionalni.
Dubravko Bilić i Vera Jadanić s predstavnicima udruga
Omogućena masaža bolesnih
Članice udruge na pedijatriji u koprivničkoj bolnici
Igračke za pedijatriju
Udruga umirovljenika Ludbreg uključila se u obilježavanje Svjetskog dana bolesnika.
Članovi su prikupili igračke
i donirali ih Općoj bolnici u
Koprivnici. Tamo je tijekom
njihova posjeta i predaje donacije na odjelu pedijatrije boravilo 30-ak mališana. U Udruzi
se nadaju da će doniranim
igračkama mališanima olakšati boravak u bolnici. U Udruzi vjeruju kako će ovo postati
redovita aktivnost jer smatraju
da je potrebno društvo senzibilizirati za potrebe bolesnika u
zdravstvenim ustanovama uz
prigodne programe i akcije.
Nova kuća za štićenike
se sama uvjerila prilikom posjeta. U
iduće dvije godine ustanova je dužna
provesti regionalizaciju prema novim
odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
i usklađivanju sa normativima koje
postavlja Europa. To znači da moraju
primjereno smjestiti štićenike Centra
što bliže lokalnoj zajednici ako je to
moguće. Na području Koprivničkokriževačke i naše županije mi jedini
imamo stambenu zajednicu, pa su
nas zamolili da preuzmemo određeni broj štićenika Centra. Čak su mi
predlagali da mi unajmimo stanove,
ali nama to ne odgovara, pa smo se
odlučili na kupnju još jedne kuće
– rekla je Ružica Zlatar, predsjednica Ludbreškog sunca. Poduzetna
predsjednica je poduzela konkretne
korake. Nova stambena zajednica
bit će u kući u Frankopanskoj ulici
na broju 25 u Ludbregu –Kuća ima
dva stana s kupaonicama i garsonijeru u potkrovlju, te je u potpunosti
opremljena priključcima, čak i klima-uređajem, pa neće biti dodatnih
znatnijih ulaganja. Ona potpuno
odgovara potrebama stambene zajednice. Jednim dijelom je namještena i u dogovoru s vlasnikom ostaju
nam kućanski aparati i drugi inventar, namještaj. Ima lijepu terasu, te
prostrano dvorište u kojem je još
jedan objekt kojeg ćemo oplemeniti primjerenim sadržajem, te ima
velik povrtnjak. To su pretpostavke
za kvalitetni smještaj uz pružanje podrške korisnicima da mogu živjeti što
je moguće samostalnije. Za odrasle
Ružica Zlatar uz kuću s dvorišne strane gdje su i dvije prostrane terase
s teškoćama, stanovanje u zajednici
predstavlja najbolju alternativu institucionalnom smještaju, tu se potiču
svakodnevne aktivnosti, prilagođava
individualnim potrebama korisnika,
razvijaju njihove sposobnosti. Naši
korisnici sudjeluju u raznim kulturnim događanjima, radionicama,
uključuju se u radne aktivnosti, a istovremeno stvaramo obiteljski ugođaj.
I sama najbolje razumijem opravdan
strah roditelja jer svatko od nas strepi
za budućnost djece. Projektom stambenih zajednica nastojimo štićenici-
ma zamijeniti obiteljski dom – ističe
Ružica Zlatar inače majka kćeri sa
stopostotnim invaliditetom pa jako
dobro zna koliko je važno takvim
osobama omogućiti kvalitetan
smještaj i skrb. Financijski je kupnja
nove kuće zahtjevni projekt, pa nas
je zanimalo kako će se on realizirati.
-S vlasnicima kuće je potpisan predugovor, cijena je 100.000 eura. Ulazimo u kreditno zaduženje, a danas
je hrabrost donijeti takvu odluku, no
planiramo i razne akcije na prikupljanju sredstava. Vjerujem da će pomoći
šira društvena zajednica, te brojni donatori i ljudi topla srca koji prate naš
rad, projekte i daju nam podršku. Ministarstvo ne sudjeluje u kupnji kuće,
ali će od 1. siječnja iduće godine preuzeti financiranje programa funkcioniranja nove stambene zajednice. Do
toga će program financirati fondacija
'Soros' – pojasnila je Ružica Zlatar.
To znači da bi uskoro trebala biti osigurana provedba programa života,
rada, te sigurnost štićenika i osoblja u
stambenoj zajednici 'Sunčeve zrake'
Frankopanska, br. 25.
6
POLJOPRIVREDA
Grad Ludbreg uveo novu
subvenciju u stočarstvu
Grad Ludbreg uveo je još
jednu subvenciju za poljoprivrednike, a odnosi se na
stočarstvo. Od prije nekoliko godina poljoprivrednici
imaju mogućnost koristiti
subvenciju za umjetno osjemenjivanje krava i junica od
100 kuna za pr vu oplodnju, a
sada se potiče i razvoj svinjogojstva. Konkretno, Gradsko
vijeće je donijelo odluku o
subvencioniraju u svinjogojstvu za umjetno osjemenjivanje krmača u iznosu od 80
kuna za pr vu oplodnju. Grad
će ovlaštenim veterinarima
isplaćivati iznos subvencije
po ispostavljenom računu, a
oni su dužni cijenu osjemenjivanja umanjiti za iznos od
80 kuna. Pravo na subvenciju ostvaruju vlasnici krmača
s prebivalištem na području
Grada, te ako su krmače stacionirane na istom području.
Odlukom će se utjecati na
povećanje
konkurentnosti
proizvođača s područja Grada i potaknuti veći uzgoj svinja.
Svinjogojstvo je tradicionalna stočarska proizvodnja u ovom dijelu Hr vatske
i ludbreškom kraju. Na selu
je nekad svako gospodarstvo
imalo svinje da bi prehranilo
obitelj, a na obradivim parce-
Na gospodarstvu
Ivana Trojaka
Obitelj Trojak iz Bolfana,
Ivan i Katica, među rijetkima
su koji se danas intenzivno
bave uzgojem svibnja. Ukupno imaju 60-ak komada svinja, od čega 10 krmača. Ivan
je pozdravio uvođenje subvencije za osjemenjivanje krmača.
-Krasna je to pomoć. Cijena
usluga umjetne oplodnje je 160
kuna, pa budu se troškovi sad
prepolovili. Meni je to još i više
uštede jer je trebalo ići u Biškupec po materijal. Pretpostavljam
da bude sad to u Ludbregu, pa
budu i ti troškovi manji. Mi koji
se intenzivno bavimo uzgojem
svinja možemo biti zadovoljni
jer se radi o lijepoj uštedi – kaže
Ivan koji nas je poveo u obilazak
imanja kojim šeću čak i patke,
kokoši, pa i ovca s janjetom. Prizor koji je nekad bio uobičajen u
dvorištima naših sela, a sada se
rijetko vidi.
-U mirovini smo, a bolje je
da se bavimo nečim korisnim,
nebrete stalno gledati u TV.
Imamo vremena za sve obveze,
nije to tak puno posla kak se
čini. Svinje nahranimo ujutro i
navečer, počisti im se, a jedanput na tjedan šrotamo kuruzu i
miješamo dodatke tak da onda
dajemo cijeli tjedan. Prije smo
U boksovima je desetak krmača
28. veljače 2014.
Prigoda za uzlet svinjogojstva
lama proizvodilo se dovoljno
stočne hrane. Višak uzgoja
išao je na prodaju. Unatoč
svim nedaćama i tome što su
danas mnogi svinjci prazni
svinjogojstvo u Varaždinskoj
županija je još uvijek najrazvijenije, a 70 posto proizvodnje otpada na ludbreški
kraj. Gradski vijećnik i ravnatelj Veterinarske stanice Ludbreg Nikola Vidaković smatra
da bi uzgoj svinja opet morao
doživjet uzlet, te je inicirao
prijedlog o subvencioniranju
oplodnje krmača.
-Prijedlog sam najprije
obrazložio i izložio gradonačelniku Dubravku Biliću i on
je odmah bio za to da pomognemo ljudima. Subvencija
za krmače je izravna pomoć.
Gradonačelnikov je prijedlog
podržalo Gradsko vijeće –
kaže Nikola Vidaković.
Njegovo je mišljenje da bi
stočarstvo opet moglo na zelenu granu, ali da se trebaju
stvoriti uvjeti na višoj razini.
-Prije 10-ak godina imali smo uvoz nazimica, imali smo kvalitetne neraste i
umjetnim osjemenjivanjem
podigla se genetska kvaliteta
uzgoja. Ciklus u uzgoju svinja nije dug, pa bismo brzo
mogli dobiti rezultate.
Subvencije koje smo sada
donijeli su izravna pomoć
uzgajivačima Grada Ludbrega, a imaju ih i općine Veliki i
Mali Bukovec. Razgovarat ću
s načelnicima u Svetom Đurđu i Martijancu da iznađu
sredstva u proračunima kako
bi i oni uveli subvencije. Uzgajivač mora imati sigurnost,
konkretno treba mu osigurati
plasman svinja i jamčiti korektnu cijenu, da ljudi znaju
da to što rade ima smisla i
korist. To nije posebno zahtjevna grana stočarstva, ljudi imaju parcele gdje mogu
proizvoditi dovoljno stočne
hrane, a kada proizvođač ima
sigurnost oko plasmana i cijene, on će uložiti da podigne
svinjce jer zna da ulaganje
neće biti u prazno. –
Ni svinjska kuga nije uništila svinjogojstvo.
-Kuga je jako unazadila
proizvodnju, ljudi su bili prisiljeni prodati oprasnice po
5 kuna za kg. To je bio velik
udarac. Stanje se popravlja,
nije na razini prije kuge, ali
ide na bolje. Danas je najveći problem što nismo našli
strateškog partnera koji bi
otkupljivao tržne viškove,
ljudi se snalaze kako znaju da
bi prodali. U širem okružju
ima 5-6 velikih prerađivača
mesa, ali se badava svi trudi-
Nikola Vidaković, ravnatelj VS Ludbreg i gradski viječnik
mo da proradi sajam u Sigecu
kad oni nisu pokazali interes
za organizirani otkup svinja.
Zato dolaze kupci s juga koji
diktiraju cijene. Svinja je živa
roba i kad prijeđe 25 kg težine teško će se prodati. U međuvremenu smo postali dio EU, pa naš sugovornik smatra da je to nova prilika za razvoj svinjogojstva.
-Koliko mi je poznato ima
interesa stranaca za uvoz
naših živih svinja, ali treba
ispuniti određene preduvjete najprije oko zdravstvene
sigurnosti stoke. Po mojim
saznanjima nešto se radi na
tome. Ovome što radimo na
lokalnoj razini trebamo priključiti županije i državu,
resorno ministarstvo. Osigurati plasman i cijenu, to je
najvažnije – kaže Nikola Vidaković.
Subvencija je lijepa pomoć
imali koze, a s njima je puno
više posla – kaže Katica.
Već se deset godina bave
svinjogojstvom, pa dobro poznaju problematiku ove stočarske proizvodnje.
-Najveći problem je plasman proizvodnje, dakle,
prodaja. Nema organiziranog
plasmana i slobodne prodaje, prepušteni smo sami sebi,
snalazimo se kako znamo. Dolaze u sela pojedinačno razni
kupci i diktiraju cijenu, nekad
ti kažu da su odojci premali,
drugi put preveliki i tak ruše
cijenu nama koji se intenzivno
bavimo uzgojem. Ja sam isplaniral da uvijek imam i bređe
krmače i odojke raznih težina
i više starosti, pa ne ide sve
'van' u isto vrijeme. Izlaz je u
slobodnim stočnim sajmovima
kakvi su bili nekad i znam da
se čine napori da sajmište u Sigecu prodela kak spada. Ljudi
su nekad znali dan i gde je sajam na širem području, pa nije
bil problem prodati. Trebale bi
se riješiti neke stvari na državnoj razini oko poticanja otvaranja stočnih sajmova i inspekcijom zaustaviti trgovinu na crno
- smatra Ivan.
Ova stočarska grana oduvijek je bila tradicija u našem
Na farmi Ivan sa suprugom Katicom uzgaja šesdesetak svinja
kraju, pa Ivana nisu pokolebali
problemi u stočarstvu, a njegova farma 'preživjela' je i svinjsku
kugu prije sedam godina.
-Kod mene srećom nije bilo
zaraženih svinja, ali se nije moglo prodati jer je bil zabranjen
promet svinjama. Kad su počeli
s interventnim otkupom onda su
uzeli i moje. Vrijeme je za oporavak proizvodnje koja nije ni
skupa ni previše zahtjevna. Ima
poljoprivrednog zemljišta, pa tak
i stočne hrane za svinje kukuru-
Uzgoj se brižljivo planira
za, ječma, posija stočnog brašna,
kupujem samo dodatke hrani.
Cijena je trenutno 17 kuna i to je
donekle u redu, pokriješ troškove i nekaj sitno ostane. Ali, kad je
13-14, a i znalo je biti i 12 kuna,
to nema smisla. Samo nas je trojica u Bolfanu koji se ozbiljnije
bavimo uzgojem, tu i tamo još
neko ima krmače. Nekad je bilo
toga više, svaka kuća imala je
par krmača za svoje potrebe i za
prodaju, nije bilo kuće bez svinje
– prisjetio se naš sugovornik.
Na kraju je pohvalio rad ludbreških veterinara.
-Stvarno se trude i to oko sajmišta i da se razvija stočarstvo.
Kad ih trebam za 10 minuta su tu
kod mene. Kažu mi da bude valjda obveza da se bređe krmače ne
drže u boksovima kak kod mene,
nego da sve se smjeste u veću
prostoriju gdje budu se slobodno kretale i čekale da se oprase.
Susretljivi su, pravi stručnjaci i
trude se pomoći ljudima – poručio je Ivan.
Uvijek imaju odojaka različitih težina
OBIČAJI
28. veljače 2014.
Fašniku ususret
Pak su med nami fašinski dani …
7
Proglas: - ko je ancuga obrnul, a ko ni peneze vrnul, čega su direktori gladni, a radniki siti, za kaj se istina vu bokca vrgla, se nas obrnula i na pol ftrgla………
„Štikleci“, iliti šaljivi opis
događanja
ludbreških,
od
nekada su se pjevala, u duetu,
tercetu ili više muških glasova.
Tekst se, napisan u stihovima
pjevao na neku poznatu i
popularnu melodiju iz vremena
nastanka „štikleca“, a poslije
svakog otpjevanog događaja,
obično je bio pjevan refren
(„Vrapci mi smo ptice male,
Puni znanja a i šale, Svud i
navek nas Vas ima, Nekomu bu
vruče a nekomu zima“). Danas
je to šaljivi prozni tekst na
kajkavskom jeziku.
Fašnički odbor prikupljao bi
anegdote i šaljive događaje svojih
sugrađana kroz proteklu godinu,
a „vic-maheri“ sve to „pretočili vu
štiklece“. U pravilu nitko nije bio
pošteđen šaljivom objavom svoje nespretnosti. U cijelosti su se
„štikleci“ otpjevali na poznatim
ludbreškim fašničkim zabavama,
a manji dio i javno na dan povorke svih maškara, pojedinačnih ili
skupnih, koji su bili dio fašničkih
svati, a sve skupa pod nazivom
„Fašnički korzo“. Poslije budnice
istog dana, „Fiškali“ ili „Kapitan“,
vozili bi se u kočiji, zaustavili na
tren u svakoj ulici grada, proči-
tali dio iz „Vrapca“ i pozvali sve
malo i veliko na Fašnički korzo.
Na glavnom gradskom trgu, nakon spelavanja oko svati, svečano je objavljeno, da se uspjelo
uhvatiti glavnoga krivca za sve
kaj se Ludbrežanima loše događalo kroz proteklu godinu, a koji
bude za sve to i odgovarao. U velikom šaljivom suđenju, glavnu
su riječ vodili fiškali, kao tužitelj i branitelj, a konačnu osudu
objavio je „veliki sudec“, „… pak
se ima vužgati kakti coprnjak i
fašnik, a njegov pepel vu Benju
hititi, da ga voda odnese i da se
nigdar več k nam ne vrne, …“.
Fašnik je Ludbrežanima uvijek bio više od zabave i veselja.
Nisu njime samo ispraćali zimu,
nego ga čuvali kao dobri i dragi
običaj, koji su svake godine jedva
čekali, mladi mu se veselili, a posao oko organizacije koji nikad
nije bio mali, ali je bio i posebna
čast i ugled za svakog onog koji
je u toj organizaciji sudjelovao. I
dio iz velikog „Fašničkog proglasa“ govori o tome: “… gdo je ancuga obrnul, a ko ni peneze vrnul,
čega su direktori gladni, a radniki
siti, za kaj se istina vu bokca vrgla, se nas obrnula i na pol ftrgla,
Fizirov “eroplan” 1928. godine
Ludbreški fašnik bio je veliki događaj
… a Fašnjak vam vu novem leti,
samo zdravlja želi, da ste se dana
koji su pred vami, znami, da ste
mladi i veseli, siti i napiti, dobre
vole, i vnoga leta ŽIVILI!“
Na kraju, ako ga ima, treba
reći da su ludbreški fašniki u
svom ismijavanju pojava ili upozoravanju na nepravilnosti, gotovo uvijek bili u pravu, u vremenu
koje je to i pokazalo, „… gda bu
Lubrežan po zraku kak eroplan
letel, … gda bu grad po noči svetel
i jeletriku dobil, … železnica koju
bude marha po tračnicam vlekla,
… za sto let gradcku vuru na placu, …“.
Zato, hote sí skup znami, s
popevkom, mužikom, dobrom
volom, kak i lani!
Piše: Mišo Gerić
Ludbreški
karneval
2. ožujka
Udruga Črni maček ludbreški
i ove godine organizira manifestaciju Ludbreški fašnik 2014.
Manifestacija će se održati u
nedjelju 2. ožujka, a započet će
već u ranijim jutarnjim satima,
budnicom ulicama grada. Drugi
dio programa počinje u 13 sati
kada će se maškare okupiti kod
Gradske sportske dvorane i u
14 sati u povorci krenuti prema
Trgu svetoga Trojstva gdje će
im biti predani ključevi grada.
Potom će slijedit predstavljanje
maškara i tradicionalni fašnjanski svati, a zatim će se pročitati
osuda, presuda i izvršiti kazna
– spaljivanjem fašnika. Program
će završiti čitanjem popularnog
Vrapca koji će podsjetiti na sve
važnije događaje 'v Ludbregu i
šire' u zadnjih godinu dana.
Ovogodišnji Ludbreški fašnik bit će 139. po redu čime se
nastavlja vjerojatno najstarija
ludbreška tradicija.
Iz 80-ih – i on je opet optužen
Fašnički krafni
Vrijeme je fašnika, a miris koji se u
to vrijeme širi našim domovima, ulicama i trgovima dolazi od najpopularnije
fašničke slastica - krafne. Osim njih,
pripremaju se, primjerice i fritule, koje
su nešto popularnije na jugu naše zemlje. U vrijeme uoči početka korizme u
svim gastronomskim tradicijama je razdoblje pripremanja, obilnog serviranja i
pretjerane konzumacije masnom, slatkom i slanom hranom, posve suprotno
razdoblju Uskrsa i korizme koje slijedi.
U fašničke dane priprema se tradicijska
hrana, pa će tako biti neizostavni čvarci, grah, repa, zelje, suho meso, kobasice, krvavice i ostala zimska hrana.
Krafne, okrugle i posute šećerom ili
pak ukrašene čokoladom, na svakom
će stolu zauzeti posebno mjesto, a svakoj domaćici biti ponos. Prava krafna
mora osim svog neodoljivog okusa imati “obruč” koji je krasi, što je dokaz da
je uspjela baš onako kako treba. Koliku
važnost imaju krafne od nekada, govori nam i zanimljivost da su nekad u
imućnim obiteljima koje su imale svoje
kuharice, za vrijeme fašnika gazdarice
same pripremale krafne.
Kako bi i vama krafne što bolje
uspjele donosimo vam dva različita recepta, a vi odlučite koji ćete isprobati
ove godine. Domaće krafne, ako i neće
izgledati savršeno, bit će slađe i vrednije od onih kupljenih u trgovini.
Krafne s jogurtom
(Recept predlaže Ljerka Drahnik
iz Vinograda Ludbreških)
za dizano tijesto, dizati prije pečenja, a kod
pečenja prvo pokriti posudu zatim ih okrenuti i više ne pokrivati. Naša čitateljica vam
predlaže ovaj recept koji kako kaže “uvijek
uspije”, pa evo ukoliko i nemate puno jaja
možete napraviti fine i ukusne krafnice.
Moje najdraže krafne
(predlaže Željka Namesnik)
Najdraže krafne Ž. Namesnik
Krafne s jogurtom
Sastojci: 1 kg glatkog brašna, 3 žlice ulja,
1 žlica soli (ili manje,po ukusu domaćice), 1
kvas, pola litre mlijeka, 1 prašak za pecivo, 1
jogurt, 2 jaja, 2 žlice šećera.
Krafne zamijesiti na uobičajeni način
Sastojci: 1 cijelo jaje, 8 žumanjaka, 10 dag
ulja, 10 dag šećera, pola litre mlijeka, kilogram brašna za dizana tijesta, pola dcl ruma,
1 kvas, prstohvat soli, naribana limunova korica i vanilin šećer.
Dizanje tijesta za krafne
Priprema: U malo toplog mlijeka
namočite kvas s malo šećera, kad se digne
umijesite postepeno ostale sastojke i
tijesto dobro rukom izradite, što znači
mijesite dugo dok bude mjehurasto.
Tijesto ostavite da se digne, zatim stavite
na podlogu, lagano premijesite i razvaljate,
te režite krafne okruglom modlicom ili
većom čašom. Krafne još jednom stavite
dizati prije pečenja. Pecite ih u dobro
zagrijanom ulju ili masti, stavljate na ubrus
da upiju suvišnu masnoću. Posipajte ih
štab šećerom, punite marmeladom ili ih
pak ukrasite čokoladnom glazurom. To
je obiteljski recept po kojem su se krafne
pripremala pripremale u prošlosti, a
tradicija se nastavlja danas.
Pripremila: Željka Namesnik
8
Č EST I T A M O
28. veljače 2014.
U povodu 8. ožujka
- Među na rod nog Da na žena
Zbog žena su se vodili ratovi, zbog njih su ginuli ljudi.
Ona je kroz prošlost uvijek
bila najveće nadahnuće mnogim umjetnicima kista, pera,
nota… Mnogi velikani izrekli su ili zapisali mudrosti o
ženi poput one da iza svakog
uspješnog muškarca stoji
žena. Ili da „muškarac radi
ono što mora napraviti, a da
žena mora napraviti ono sto
on ne može.” Ili:-O slabosti,
ime ti je žena! (W. Shakespeare) A pred nama je 8. ožujka - Međunarodni dan žena.
Njegov je cilj da se podsjeti
na dostignuća i borbu žena
za svoja prava kroz povijest
dugu više od stoljeća i pol
borbe za ravnopravnost i
jednakost s muškim spolom.
Začeci borbe žena za ravnopravnost u društvu, obitelji
i na radnom mjestu počeli
su u SAD-u 1857. godine 8.
ožujka kada su u New Yorku žene javno demonstrirale
tražeći kraće radno vrijeme,
bolje plaće i pravo glasa. Iako
je ta borba počela u zemlji
koja se smatra domovinom
demokracije, blagdan je nepravedno zapostavljen jer se
povezivao s jednim drugim
dijelom svijeta, nekadašnjim ‘istočnim blokom’ što,
naravno, nije točno. Tako je
bilo sve dok 1975. generalna
skupština Ujedinjenih nacija
nije donijela odluku da se 8.
ožujka redovito obilježava
kao Međunarodni dan žena.
Žena je stoljećima bila osoba drugog reda. Zato je važno znati da prava koja danas
imaju ženama nisu poklonjena, nego su se one kroz povijest za njih teško izborile.
Iako je napravljeno mnogo
na ravnopravnosti spolova
niti danas u 21. stoljeću ne
možemo svjedočiti potpunoj
jednakosti spolova. Žene su
još uvijek manje zastupljene
u mnogim važnim procesima,
zlostavljanje žena jedan je od
najvećih globalnih problema,
potplaćene su za obavljanje istog posla kao muškarci
(najviše u SAD-u), a još i danas u nekim dijelovima svijeta ženama se uskraćuje obrazovanje. I tako unedogled.
Žene čine više od polovice
čovječanstva, a zauzimaju
tek 20 posto mjesta u parlamentima diljem svijeta. Kod
nas se njihova zastupljenost
mora regulirati političkim
odlukama. Mi u Ludbregu
smo tu negdje, u Gradskom
vijeću od 15 vijećnika imamo četiri žene među kojima
predsjednicu Gradskog vijeća, a u izvršnoj vlasti zamjenicu gradonačelnika. Pred
nama je dakle ožujak, prvi
proljetni mjesec u godini. U
ožujku je praznik Dan žena,
ali i praznik našega grada Dan grada Ludbrega. Zato
smo za ovu prigodu na radnom mjestu posjetili dvije
uspješne Ludbrežanke, Nadicu Havaić i Editu KutnjakZlatar, koje su lani za svoj
rad i djelovanje primile javno
priznanje svoje sredine - Zahvalnicu grada Ludbrega. Na
susjednim stupcima možete
doznati još neke informacije
i aktualnosti o nastojanjima
za ravnopravnost spolova u
našoj sredini, te o predstojećem druženju ljepšeg spola
na svoj praznik. I nadamo se
da muški dio populacije neće
zaboraviti – iduće subote 8.
ožujka je – Dan žena…….
Edita Kutnjak-Zlatar, v.d.
ravnateljica Gradske knjižnice
Danas je takav ritam života da
zbog raznih obveza nije lako spojiti
obiteljski i profesionalni život. Edita
Kutnjak-Zlatar, dugo godina radi u
Gradskoj knjižnici i čitaonice 'Mladen Kerstner', a nepune dvije godine i v.d.ravnateljica je ove ustanove.
Ona svojim primjerom pokazuje
kako su žene uspješne zahvaljujući
upornosti i dobroj organizaciji.
Kako pravodobno i kvalitetno
rješavati sve obveze?
-Tri kćeri i suprug velika su mi
potpora bez koje uopće ne bi bilo
moguće zamisliti da sve stignem
napraviti. Primjerice, suprug mi
mnogo pomaže u raznim poslo-
Rad u knjižnici - želja od malena
Ženama u č
Z a b av a na D an ž ena
U spomen na žene koje su
izašle na ulicu 1857. godine
u New Yorku 8. ožujka i danas se diljem svijeta slavi Dan
žena – simbol borbe protiv
neravnopravnosti. Ove godine praznik pada baš u subotu.
Foruma žena SDP-a Ludbreg
svake godine za Dan žena
priređuje zabavu s prigodnim
programom za sve žene bez
obzira na političku pripadnost
ili apolitičnost. Zabava će ove
godine biti u hotelu Crnković
na sam Dan žena u subotu 8.
ožujka s početkom u 18 i 30
sati. Cijena večere je 60 kuna,
a u cijenu je uključeno i piće
dobrodošlice. Za zabavni dio
programa pobrinut će se gru-
pa Kontrast, a održat će se i
tradicionalna tombola. Ukoliko ste zainteresirane za sudjelovanje na zabavi, možete se
javiti članicama Foruma žena
SDP-a Ludbreg ili u Hotel
Amalia Ludbreg na broj telefona: 042/810-810.
Sretan Dan žena svim našim čitateljicama!
Učinkovito rješavamo probleme
vima kod kuće. Kad su cure bile
još male bilo je mnogo teže jer je
bilo više obveza, pomagati im u
školskim zadaćama ili odvoditi ih
na razne aktivnosti. Sada su već
dovoljno velike i same brinu za
svoje potrebe – pojasnila nam je
Edita Kutnjak-Zlatar s kojom smo
razgovarali na radnom mjestu u
Gradskoj knjižnici.
Pri tom je važno dobro organizirati radni dan i obveze.
-Kod kuće smo napravili raspored da se točno zna tko što radi
u kući, kuhinji. Ipak, ja na kraju
moram podsjetiti ako netko nije
napravio ono što smo dogovorili.
Obveze se moraju izvršiti, a kad
svi napravimo svoje onda je puno
lakše. –
Inicijator je i organizator brojnih aktivnosti knjižnice, a rukovođenje ustanovom donijelo joj je i
dodatne obveze.
-Radi se po potrebi ujutro i popodne, često puta navečer, poslova je mnogo. Uz nabavu i stručnu
obradu knjižnične građe tu su i
zahtjevni ravnateljski poslovi. Sve
programe za djecu i odrasle treba
i organizirati, pripremiti, pa sam
mnogo puta angažirana gotovo
cijeli dan. Ali, nije mi žao jer vidim da su ljudi zadovoljni s našim
programima i zamjećujem mnogo
mladih koji su kao djeca dolazili
ovdje, a sada dovode svoju djecu
na naše programe. Time pokazuju
da su prenijeli svoju ljubav prema
knjizi i prijateljstvu, što je i najveća
zadaća knjižničara.Koliko se danas cijeni žena i
njezin rad?
-Po mom sudu žene su mnogo
ravnopravnije nego prije, danas
nije neobično ako su u zanimanjima za koje se smatralo da su
isključivo muška, primjerice, u
politici. Imamo primjera da u
Ludbregu žene vode razne ustanove, osnovnu školu, vrtiće, i čine
većinu članstva u raznim udrugama. Dakle, aktivne smo i dosta se
uključujemo u razne pore života.
Po rezultatima se vidi da smo sposobne, ističemo se kreativnošću i
znamo efikasno rješavati probleme. Žene neće upasti u euforiju,
ne može ih nešto zavesti, one će
dati racionalno rješenje, kako na
poslu tako i kod kuće. U obitelji
najčešće su one te koje brinu o
kućnim financijama. Sposobne su
oko sebe okupiti ljude, pokrenuti
aktivnosti. U knjižnici smo zadnjih
godina okupili mlade i starije istih
gledišta koji pomažu realizirati
naše programe, uvijek su spremni
Edita: “Žene su kreativnije od muškaraca”
pomoći bez naknade. -Rad u knjižnici bio je njezin san od djetinjstva.
-Dok sam bila mala dolazila sam
u knjižicu i uživala sam u tom prostoru. Knjižničar je bio Mirko Gerić
i ja sam oduvijek govorila da budem
knjižničarka kad odrastem. Eto, to
mi se i ostvarilo. Radim tu od 1988.
godine i drago mi je da knjižnica
'živi' bez obzira na suvremene tehnologije i medije, e-knjige. K nama
dolazi mnogo ljudi, stariji svrate u
knjižnicu na „čašicu“ razgovora i
znaju to cijeniti.Dan žena ipak je mali znak
pažnje?
-Od supruga i kćerki obično dobijem lijep buket cvijeća, i kolega na
poslu pokloni cvijet. Lijepo je kad
se sjete našeg praznika. Otići ću s
prijateljicama pogledati kazališnu
predstavu u Varaždin, bez ikakvog
posebnog slavlja. Draže mi je svakodnevno popiti kavu i popričati
s prijateljima, suradnicima i kolegama.
Za svoj rad i djelovanje lani je
na svečanosti Dana grada primila
javno priznanje – Zahvalnicu grada Ludbrega.
DAN ŽENA
28. veljače 2014.
čast
Osnovano Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Za ravnopravni status
Gradsko vijeće Grada Ludbrega osnovalo je Povjerenstvo
za ravnopravnost spolova koje
će djelovati kao savjetodavno
tijelo radi unapređivanja i promicanja ravnopravnosti spolova na području Grada. Ludbreg dosad nije imao posebno
tijelo koje bi vodilo više brige
o interesima i pravima žena,
te djelovalo na suzbijanja diskriminacije i provedbi politike
jednakih mogućnosti za oba
spola.
–Ovim potezom Ludbreg se
pridružio brojnim gradovima
koji već imaju osnovana povjerenstva koja bi trebala uvoditi
načela ravnopravnosti u život
gradova, te prepoznati primjere diskriminacije kojih uvjeren sam u našem gradu nema
puno. Uzmimo za primjer političku scenu, imamo zamjenicu gradonačelnika i predsjednicu gradskog vijeća. Jasno,
ovo Povjerenstvo vodit će brigu o položaju i zastupljenosti
žena u brojnim područjima,
primjerice, zdravstvenoj zaštiti, brizi o djeci, odgoju i obrazovanju. Članovi Povjerenstva
moći će utjecati na donošenje
odluka, a nadam se i potaknuti
one koji možda imaju osjećaj
Nada Havaić, 'teta' u vrtiću
Radost već 35 godina
Vjerojatno bismo teško pronašli osobu koju ona ne poznaje ili
tko ne poznaje nju - 'tetu Nadicu'.
Nada Havaić će 1. svibnja, napuniti 35 godina staža odgajateljice u
gradskom vrtiću 'Radost' gdje radi
od 1979. godine. Prije toga još je
odradila i tri godine u vrtiću u Koprivnici.
-Imam dojam da poznajem skoro sve. Djecu u vrtić dovode ili
dođu po njih roditelji, pa bake,
djedovi, a prošlo je toliko generacija! Nerijetko mi se na ulici jave
i oni koji bar kratko vrijeme bili
u vrtiću. Sad već u grupi imam
djecu roditelja koji su također
bili 'moji'. Napamet mi pada, primjerice, obitelj Vađon iz koje su
i roditelji i njihova djeca svi bili
kod mene. I još me oslovljavaju
'teta', i roditelji i djeca – kaže
nam naša sugovornica.
Za rad s najmlađim naraštajima
lani je odlikovana Zahvalnicom
grada Ludberga, javnim priznanjem koje se dodjeljuje zasluž-
Za mnoge bila i ostala “teta”
9
da su neravnopravni da o tome
i glasno progovore – rekao je
gradonačelnik Dubravko Bilić.
Predsjednica Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada
Ludbrega je Ivana Pomahač,
zamjenik je Branko Dobec, a
članovi Nada Špoljarić, Brankica Kovaček, Jelena Pintar,
Mirjana Kovačić, Ružica Bačani, Sanja Stručić, Dubravko
Busija, Ruža Biškup i Mirjana
Balažinec.
-Usprkos tome što su žene
danas obrazovanije i prisutnije u društvenom i javnom
životu, kao probleme ističem
Ivana Pomahač, prof. engleskog
podzastupljenost žena u političkim strankama i na položajima odlučivanja, činjenicu da
su žene i dalje manje plaćene
za isti posao od svojih muških
kolega te velik broj žena koje u
teškim uvjetima rade u radno
intenzivnim i slabo plaćenim
zanimanjima, često ne primaju redovitu plaću i u slučaju
trudnoće ovise o milosti i nemilosti poslodavaca. U našem
kraju velik broj žena radi u
prehrambenoj i tekstilnoj industriji te trgovini te su time
ranije navedeni problemi još i
izraženiji.
Kao poseban problem
navela bi i “dvostruku opterećenost” žena koje moraju
uskladiti brigu o obitelji i domaćinstvu s često mukotrpnim poslom i radnim vremenom u nekoliko smjena.
Nužno je osmisliti akcije,
društvene mjere i strategije za
ostvarivanje i promoviranje
jednakih mogućnosti žena i
muškaraca, te ostvariti uvjete
za partnerski odnos između
žena i muškaraca. Grad Ludbreg prepoznao je našu inicijativu te vjerujem kako će
Povjerenstvo uz pomoć udruga civilnog društva, članova
političkih stranaka i šire zainteresirane zajednice u ovom
mandatnom razdoblju ostvariti svoj plan i program rada
– rekla nam je Ivana Pomahač,
predsjednica Povjerenstva.
Zadaci Povjerenstva su provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne
politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj
razini. Povjerenstvo će donijeti vlastiti program rada u
cilju promicanja ravnopravnosti spolova u političkim
strankama Grada, pripremati
razne oblike edukacije građana, surađivati s gradskim
tijelima koja se bave civilnim
društvom radi bolje međusobne informiranosti o programima unapređenja zaštite prava
žena i podizanja standarda
ljudskih prava, te s gradonačelnikom u cilju provođenja
zadataka i edukacije, obilježavanju datuma važnih za prava
žena i drugih prigoda. Dakako,
očekuje se i suradnja s Uredom
za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Hrvatske, te Povjerenstvom za ravnopravnost
spolova Varaždinske županije i
drugih gradova.
Veliki pušlek zvončića
nim građanima u povodu Dana
grada. Bili smo kod nje u vrtiću…..
-S kolegicom brinem o grupu od
23 trogodišnjaka, mijenjamo se po
smjenama, jedna radi od 6 do 12,
a druga od 10 do 16 sati, tako da
smo skupa kad ima je najviše posla. Ujutro ih dočekam, malo se
poigraju, onda je doručak, nakon
toga su likovne, glazbene aktivnosti, pjevamo, pričamo ili imamo
kreativnu radionicu, baš sad smo
radili maske za fašnik. Zatim izađemo u dvorište na zrak, pa je ručak i spavanje. Poslije je još užina
i igra, a roditelji dolaze po djecu
između od 15 do 16 dati. –
Kroz radni vijek prošla je sve
faze razvoja vrtića.
-Kad sam počela raditi imali smo
75 polaznika u dvije grupe, tek dvije prostorije, kuhinju i sanitarni
čvor, te veliko dvorište s voćkama.
Baš tad je bio gospodarski procvat
Ludbrega i puno je puno mladih
stručnjaka izvana dolazilo u grad,
pa je bio velik interes za vrtić koji
je tada u gradu bio jedini. Imali
smo relativno dobre uvjete rada,
grupe su bile velike, ali smo se prilagođavali potrebama.Zamijetila je neke promjene.
-Promjena je u pristupu radu,
potrebama, roditelji više inzistiraju na vrtiću radi socijalizacije i
gledaju na to kao na pripremu za
školu, a nekad je više upisa bilo jer
roditelji nisu imali djecu gdje ostaviti dok su na poslu. Sada imamo
puno više pomagala, didaktičkog
materijala. Kod djece su se promijenile okolnosti u kojima žive, ali
jedino su oni uvijek isti - iskreni,
pošteni, nevini. Ali, bojim se da
im stvaramo prevelike obveze, da
djeca danas prerano odrastaju.Nikad na poslu ili zbog posla
nije doživjela neugodnosti.
Ako zdravlje posluži i ovu će jasličku generaciju dovesti do škole
-Zapravo imam jako dobra iskustva. Roditelji nam povjeravaju
svoje najveće blago - djecu. Pritom su vrlo razumni, pa nikad
nije bilo problema. Ipak je najljepše biti s djecom, oni vas tako
mogu oduševiti, ugodno iznenaditi, jako je puno lijepih trenutaka. I u Koprivnici i Ludbregu
kod mene su bila djeca koja su
poznati i priznati ljudi u društvu, u struci, od znanstvenika do
sportaša.Nada iznosi svoja zapažanja o
ženama.
-Danas rade još više nego prije,
imaju previše obveza i više su angažirane, uz sve obiteljske obveze. Nisu ravnopravne kad mlađu
ženu poslodavac ne želi zaposliti
ako namjerava roditi, a to baš
nije u skladu s natalitetnom politikom o kojoj se toliko priča.
Cijeli život radim s kolegicama,
a mislim da i muškarac sasvim
korektno može raditi ovaj posao,
možda bi mu bio problem jasličke dobi što je ženama prirođeno.
No, snašli bi se oni. Međutim,
zapazila sam kod naših grupa da
curice sada postaju dominantne
kako su nekad bili dečki. Čini se
da je život utječe na ovu promjenu.Dan žena za nju je uvijek bio
posebno bogat, ali - radni dan.
-Nekad su Danu žena pridavalo
više pozornosti, ali nama u vrtiću to je bio naporan radni dan.
Uvijek smo imali priredbu za
mame, pa se trebalo pripremiti
i uvježbati, pa smo se sve dobro
naradile. Moji me doma razvesele nekom sitnicom za praznik.
Ostao mi je u posebnom sjećanju
Dan žena prije 10-ak godina. K
nama je na igraonicu dolazio
Matija, potpuno slijep dječak.
Unatoč tome on je dolazio s
puno radosti, bio je jako drag i
odan, uključivao se u sve što smo
radili. Mene je prihvatio i prepoznavao me po glasu čak i kad smo
se kasnije susretali. Na Dan žena
donio je veliki pušlek zvončića i
veli mi: -Teta Nadica, to sam ti ja
nabral za tebe. Bio je iz Martinića, a već dugo nisam ništa čula o
njemu.Vjeruje da će na radnom mjestu dočekati 50. rođendan vrtića. –Osnovan je 1966. i za dvije
godine bude 50 godina. Imam
uvjete za privremenu, ali još mi
nedostaje godina staža do pune
mirovine. Ako bude zdravlja
htjela bih raditi još tri godine jer
svaka generacija od jasličke dobi
od izlaska tu je pet godina, pa
se nadam i ovu generaciju 'dopelati' do škole. Zadovoljna sam
na poslu, krasan smo kolektiv i
ugodno je raditi, pa da bar tako
ostane i idućih 50 godina – rekla
nam je teta Nada.
10
DOGAĐAJI
Pčelarsko društvo
Ludbreg
Med je oduvijek jedan od
najboljih prijatelja u životu
čovjeka, lijek koji se koristi
kod raznih bolesti, daje snagu i zdravlje. Ludbreški pčelari svjesni su ne samo uloge
meda, već i propolisa, matične
mliječi, peludnog praha. No
da bismo uživali u tom velikom daru prirode, potrebno je
puno truda vrijednih pčelara.
Ludbreško Pčelarsko društvo
okuplja gotovo stotinu članova s područja cijele bivše općine Ludbreg. Iako je godina iza
nas, a i početak 2014. sudeći
po vremenskim uvjetima bila
zbunjujuća pčelari ističu da
većeg razloga za paniku nema.
–Nema javljanja o većim gubicima, osim onih uobičajenih
od otprilike pet posto – kazao
je Krešo Piljak, predsjednik
Pčelarskog društva Ludbreg,
na nedavnoj godišnjoj skupštini održanoj u Malom Bukovcu
i tada najavio planove za ovu
godinu. -Nadam se da ćemo
Mnoštvo proizvoda od meda
28. veljače 2014.
Po s j e t s a j m u u Au s t r i j i
se više uključiti u manifestacije na ludbreškom području
kako bi se lokalno stanovništvo upoznalo s našim radom,
ali i proizvodima. Također, u
planu su i predavanja u vrtićima i školama s ciljem popularizacije kvalitetnih i zdravih
mednih proizvoda. Uz predavanja bit će tu i prezentacija
proizvoda, a i radionice u
sklopu kojih će djeca na temu
meda i mednih proizvoda crtati i slikati– kazao je Krešo
Piljak. Hrvatsko pčelarstvo u
vrhu je europskog pčelarstva,
slažu se naši lokalni pčelari,
kod nas su i zahtjevi koji se
pred njih stavljaju čak i puno
rigorozniji od onih u drugim
zemljama. Vođeni željom da
upoznaju kako to funkcionira
u Austriji, ludbreški su pčelari posljednju subotu veljače
iskoristili za posjet stručnom
pčelarskom sajmu održanom
u Grazu. Bila je to prilika da
vide i upoznaju se s novite-
Naši pčelari sa zanimanjem su razgledali sajam
tima na tržištu i principima
rada. Prigodom posjeta Austriji naše pčelare posebno se
dojmio posjet austrijskom kolegi Antonu Neberu u mjestu
St. Lorenzen im Murztal. Tu
Na imanju kolege pčelara kušala su se pića
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za prostorno uređenje,
kom. djelatnosti i imovinu
Ludbreg, 20. veljače 2014.
K. Piljak razgledao je izloške
Projektima do povrata sredstava
Udruga cvjećara ludbreške regije
postala je 'punoljetna' napunivši 18
godina. U registru članova upisana su
104 cvjećara od kojih se znatan dio
okupio u Ludbregu tijekom veljače.
Razlog je bila redovita skupština u
radnom dijelu. U prigodnom dijelu
dodjela priznanja u akciji 'Cvjetni raj
ludbreške regije'. Posebno priznanje
primila je Marija Busija, koja je
kao tajnica 13 godina nesebično
doprinosila uspjesima i radu, a
naslijedila ju je Ivana Matijašec.
Mnoštvo je planova. Primjerice, nova
Međunarodna izložba i sajam cvijeća
'Flora Centrum Mundi' bit će od 2. do
4. svibnja na glavnom ludbreškom trgu.
Ona je organizacijski, a i financijski
zahtjevni projekt od 70-ak tisuća kuna.
-Od Ministarstva poljoprivrede lani
smo za organizaciju izložbe dobili
45.000 kuna jer za svakog izlagača
dobivamo 350 kuna povrata sredstava.
Od Grada Ludbrega dobili smo 15.000
kuna, a ostalo su naša sredstva. Vanjski
i strani izlagači ne plaćaju placovinu
već samo članovi naše Udruge i to
700 kuna za prostor ispod šatora, te
200 kuna ako izlažu na štandu izvan
velikog šatora – pojasnio je troškove
Saša Jerković, predsjednik udruge.
Udruga planira i niz drugih aktivnosti. Ostvarili smo 78.175 kuna viška prihoda
koji će se koristiti za nove aktivnosti. I
dalje ćemo vršiti promociju Udruge
putem interneta, uključivati članove u
REPUBLIKA HRVATSKA
VAR AŽDINSK A Ž UPANIJA
GR AD LUDBREG
se kušao njegov med s kavom,
kakaom, divljom trešnjom,
lavandom i drugim dodacima. Bilo je tu i raznih mednih pića. Uz kušaonicu, med
i ostali proizvodi mogli su se
i kupiti. A austrijske cijene?
– Ima tu meda od 2,50 eura.
Prava sitnica reklo bi se, no
kad shvatite da se radi o količini od samo 50 grama više
baš i nije tako. Ludbreški su
pčelari, kao i općenito hrvatski, spremno dočekali ulazak
u Europsku uniju. Nadajmo se
da će sada kada se prometovanje i prodaja meda u zemlje
Europe odvija nesmetano i
Europska unija biti spremna
za naše pčelare te da će se povećati i izvoz meda hrvatskih,
dakako, i ludbreških pčelara.
Na temelju članka 22. Zakona
o održivom gospodarenju otpadom Jedinstveni upravni odjel
Grada Ludbrega, Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu, objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
o izradi nacrta plana gospodarenja otpadom Grada Ludbrega
za razdoblje od 2013.-2019.godine. Nacrt Plana gospodarenja
otpadom objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i
primjedbi javnosti.
Nacrt Plana će biti objavljen na
Priznanje Mariji Busija, dugogodišnjoj tajnici udruge
edukacije o održivoj uporabi pesticida,
organizirati stručna predavanja,
sudjelovati na sajmovima cvijeća
širom Hrvatske, organizirati izlete –
rekla je Valerija Pokos, dopredsjednica
Udruge. Naši cvjećari na tržnicama
imaju puno problema s inspekcijama
zbog različitog tumačenja propisa. -Nas
se na tržnicama tretira kao i zatvorene
trgovine cvijećem, a mi imamo
primarni oblik prodaje. Pojedini
inspektori traže čak 10 popratnih
papira, npr. potvrdu o minimalnim
tehničkim uvjetima, popis bilja iz
kombija, potvrdu o upisu u upisnik
proizvođača bilja itd. Ove godine
cvjećari će po prvi put moći konkurirati
za povrat 75 posto uloženih sredstava
u projekte Ministarstva poljoprivrede.
Sredstva bi se povukla iz EU fondova
kao posljedica uključivanja u mjere
održivog ruralnog razvoja što je samo
nastavak IPARD programa – zaključio
je Saša. Udruga je i lani organizirala
akciju 'Cvjetni raj ludbreške regije'.
U konkurenciji je bilo 40 prijavljenih
cvjećara koji kreativnost i ljubav prema
cvijeću iskazuju na svojim balkonima
i okućnicama. Priznanje za najljepši
balkon s prvoklasnim primjerima
cvjetnih vrsta primila je Marijana
Mraz iz Dubovice. Za cvjetni raj
oko kuće priznanje je primila Anica
Kralj- Kocijan, a najljepši kamenjar
ocjenjivačka komisija zapazila je kod
Štefanije Namjesnik u Svetom Petru.
Oni koji se nadaju da im cvjećarstvo
može biti izvor prihoda mogu se javiti
Udruzi cvjećara ludbreške regije koja
će im pomoći ili zatražiti informacije
u Odsjeku za poduzetništvo koji je od
veljače dostupan građanima. Skupu je
bila nazočna Vera Jadanić, zamjenica
gradonačelnika Grada Ludbrega te
drugi brojni gosti i poslovni partneri.
Dražen Vađunec
službenom portalu Grada Ludbrega www.ludbreg.hr, a ujedno
će biti dostupan javnosti na uvid
u Odsjeku za prostorno uređenje,
komunalne djelatnosti i imovinu,
Trg sv. Trojstva 14 u Ludbregu, svakog radnog dana od 8-13 sati. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja u vezi
Nacrta Plana mogu se dostaviti u
pismenom obliku Odsjeku za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Grada, Ludbreg,
Trg sv. Trojstva 14, razdoblju od
1.ožujka do 1.travnja 2014. godine.
Osoba za kontakt:
Perica Horvat, bacc.admin.publ.
S A S V I H ST R A N A
28. veljače 2014.
MK Crazyhill Riders i Tentorium
Humanitarna akcija Ludbreško srce
Kako bi u ovo neizvjesno vrijeme
pomogli obiteljima sa šireg ludbreškog područja koje žive u zaista teškim
socijalnim prilikama, ludbreški je
Moto klub Crazyhill Riders pokrenuo
veliku humanitarnu akciju. Pridružila
im se i tvrtka Tentorium iz Selnika.
Cilj akcije bio je prikupiti hranu, higijenske i druge potrepštine neophodne svakom domaćinstvu, te odjeću i
obuću. Nekoliko dana trajalo je prikupljanje donacija. Vrijedni i uporni
članovi udruge smjestili su se pred
ulazima trgovačkih centara. Mnogi
su građani nakon kupovine odvojili
barem jedan artikl iz svoje košare i
stavili je u veliku košaru s natpisom
'Ludbreško srce' za donacije. -Puno
ljudi stavi u našu košaru šećer, brašno, ulje, grickalice, nešto za higijenu.
Jako smo zadovoljni odazivom građana – kazali su Ivana i Tihomir koji su
dežurali kod Plodina. Isto tako je bilo i
u Mercatoru. -Dežuramo po jedan, ja
sam malo prije došel na smjenu i ostajem do 18 sati. Ljudi su se odazvali čak
i iznad naših očekivanja. Je, dobili smo
pohvale – spremno nam je rekao Nikola koji je primao i čestitke za akciju.
Nastavak akcije bio je u prostorijama
udruge kamo su građani donosili
odjeću. -Pogledajte koliko je tu vreća
s odjećom, nešto je još vani, sortiramo
predmete za djecu, te za odrasle – ističu članovi kojima su pomagale njihove djevojke i supruge Simbolički je
akcija 'Ludbreško srce' završila na dan
ljubavi, Valentinovo, kada su članovi
transportnim vozilima Tentoriuma
dovezli donacije do onih kojima je
trebala pomoć. -Tentorium i udruga
motorista već dugo lijepo surađuju,
skupa smo radili neke akcije, pa smo
se uključili i u ovu koja je na većoj ra-
Ivana i Tihomir primili su bezbroj donacija u Plodinama
zini. Našim kamionom i velikim kombijem dostavljamo pomoć koju smo
skupili. Najveća nam je nagrada ako
ljudi kojima smo pomogli budu zadovoljni – kaže nam Dragan Barbarić,
vlasnik Tentoriuma. Organizatori su
o svojoj akciji informirali Grad Ludbreg i općine našeg kraja gdje su dobili
podatke o obiteljima koje nužno trebaju pomoć kako bi ona stigla u prave
ruke. S njima smo bili na predaji donacije u Selniku. -Ja sam Pero Krainović,
živim sam s dvojicom sinova, jedan je
u prvom srednje , a drugi u sedmom
razredu. Nažalost, supruga je oboljela
i smještena je u jednu ustanovu. Za
djecu od Centra dobijem 1.500 kuna i
to su mi jedina redovita primanja. Ali
se snalazim, pa ponekad dobijem neki
posao da nešto zaradim. Jako mi puno
znači ova pomoć, zapravo i da dobijem malo meni znači jako puno, a ova
donacija je velika. Više bude za sinove.
Svaka čast dečkima i hvala im na ovo-
I Nikoli su mnogi predali artikl za košaru
Fond za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba
Ludbreg: radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata sa područja grada Ludbrega i općina
Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Pravilnika
o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje
izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje:
NATJEČAJ
za dodjelu «Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary
kluba Ludbreg za 2012/13. godinu» u obliku novčanih
nagrada za slijedeće kategorije:
•
•
•
•
•
dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole gimnazije u iznosu od po 1.000 kuna,
dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole sa
četverogodišnjim trajanjem (sve osim gimnazije i
strukovne ) – u iznosu od po 1.000,00 kuna,
dvije nagrade za najbolje učenike srednje strukovne škole u iznosu od po 1.000,00 kuna,
šest nagrada za najbolje redovne studenta
dodiplomskog,diplomskog, stručnog odnosno
integriranog studija u iznosu od po 1.500,00
kuna.
jedna nagrada za poslijediplomski studij (specijalistički, doktorski) u iznosu od 2.000,00 kuna,
me - kaže naš sugovornik Pero. Ulicu
dalje još jedna mlada obitelj kojoj je
bila potrebna pomoć. Mario Matak
i supruga trenutačno su u potrazi za
poslom, plaćaju najamninu, režije i
brinu o kćerkici Anamariji (5) koja
zbog bolesti barem jednom mjesečno mora u Zagreb na Rebro. Mario se
nada zaposlenju ovih dana, kaže nam
da mu pomažu prijatelji i rodbina, a
ističe: -Nekad sam bio situaciji kada
sam ja pomagao drugima. Nažalost
okolnosti su se drastično primijenile.
Ova pomoć jako puno znači mojoj
obitelji, hvala svim donatorima i dečkima koji su ovo organizirali – kaže
Mario. Kamioni Tentoriuma nastavili
su put do drugih širom regije kako bi
predali prikupljene donacije. Članovima ludbreškog Moto kluba Crazyhill
Riders ništa nije teško, pa i Valentinovo provesti u humanitarnom djelovanju. -Svi članovi dali su si truda i odvojili svoje vrijeme da ovu višednevnu
akciju na najljepši način završimo na
Valentinovo. Nas je 20-ak članova, ali
i sami ste vidjeli da nam pomažu žene
i djevojke. Udruga djeluje 16 godina,
odlazimo na susrete koje rade srodne udruge širom Hrvatske, pa i van
u inozemstvo, družimo se, imamo i
drugih aktivnosti. Humanitarne akcije radimo već duže vrijeme. I sami
organiziramo susret motorista i onda
uvijek nešto izdvojimo za humanitarnu pomoć. Nažalost, motoristi stradavaju , ali mi smo uvijek tu i priskočimo
u pomoć njihovim obiteljima. Želimo
pomoći i drugim obiteljima, a posebice djeci. Mi već godinama darujemo
i udrugu Ludbreško sunce kad god
možemo. Ova akcija vjerojatno je dosad najveća – kaže Marijan Pomahač,
predsjednik Moto kluba Crazyhill
Riders..
Ova akcija bila je izvrsno organizirana i realizirana. I još jednom pokazala kako je veliko ludbreško srce.
Marijan Pomahač, predsjednik udruge motorista
te dodjelu nagrada Rotary kluba Ludbreg za 2012/13.
godinu u obliku novčanih nagrada za slijedeće kategorije:
•
•
nagrada za učenike srednjih muzičkih škola
nagrada za studente muzičkih akademija
Pravo natjecati se za nagradu imaju učenici srednjih škola i redovni studenti dodiplomskog, diplomskog, stručnog
odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (doktorski, specijalistički) za prošlu akademsku
godinu s prebivalištem s područja grada Ludbrega i općina
Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec, koji
imaju trajno mjesto boravišta u Gradu Ludbregu ili navedenim općinama duže od dvije godine, ili koji su tu rođeni
i živjeli duže od 10 godina, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.
Natječaj je otvoren od dana objave do 20. ožujka 2014.
Kandidati trebaju uz prijavu na natječaj dostaviti prijepis
ocjena i druge dokumente na temelju kojih će biti vrednovani. Ocjene se odnose za završeni razred odnosno godinu
fakulteta prošle 2012/2013. akademske godine koju je kandidat završio.
Popis dokumentacije za – učenike srednjih škola:
• preslika ocjena završenog razreda srednje škole u školskoj godini 2012/2013.
• uspjesi u dodatnim aktivnostima (natjecanje u znanju,javni nastupi,izložbe i dr.)
• životopis
• Popis dokumentacije za kandidate – studente
11
Hvala svima
-U akciji Ludbreško srce
prikupljeno je više od 2 tone
hrane, kućnih i higijenskih
potrepština.
Pored toga prikupljeno je
isto toliko odjeće i obuće za
oba spola i sve uzraste.
Planirali smo donirati 10
najugroženijih obitelji s područja Ludbrega, ali donaciju je na kraju primilo 13 obitelji. Zahvaljujemo ljudima
velikog srca koji su svojim
prilozima uvelike doprinijeli da akcija bude više nego
uspješna. Zahvaljujemo i
gradonačelniku
Ludbrega
koji je bezuvjetno stao iza
nas i podržao akciju. Također zahvaljujemo načelnicima općina Mali Bukovec,
Veliki Bukovec, Sveti Đurđ
i Martijanec jer su također
pomogli u ostvarenju našeg
plemenitog cilja. Zahvaljujemo i Crkvi koja je prepoznala akciju i sama pomogla
u provedbi – poručuje tajnik
udruge Mijo Lovrić - Harry,
u ime MK Crazyhill Riders.
Dragan Barbarić i Mijo Lovrić–Harry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
preslika ocjena iz završene godine studija za akademsku godinu 2012/2013.
dodatne aktivnosti i uspjesi (službena natjecanja,objavljeni
radovi,izložbe,javni nastupi i dr.)
starost kandidata,
životopis
dekanova nagrada,
rektorova nagrada
Popis dokumentacije za kandidate – studente poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski)
starost kandidata do 28 godina – dokaz
o starosti –preslika osobne iskaznice
preslika ocjena poslijediplomskog studija
popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova (kategorija a1, a2. a3),
dekanova nagrada,
rektorova nagrada
Kandidati će biti pismeno izvješteni o rezultatu natječaja
u roku od 20 dana od dana zaključenja natječaja.
Svaka osoba može dobiti samo jedanput nagradu iste kategorije. Odluka o dodjeli nagrada bit će javno obznanjena
prigodom svečanog uručivanja nagrada.
Prijave se podnose na adresu:
Rotary klub Ludbreg,
Fond za nagrađivanje izvrsnosti, Ludbreg,
Trg Svetog Trojstva 27 (Hotel Amalija).
Obavijesti na tel. 042/811-433 ili 091 19 11 993
Rotary klub Ludbreg
12
K U LT U R A
KUD Anka Ošpuh
ostvario lijep uspjeh
Zima bogata aktivnostima u
Kulturno-umjetničkom društvu
"Anka Ošpuh" Ludbreg. Kako smo
već javljali, plesna skupina Crazy
Hill najprije je na natječaj u projektu "Uhvati korak" emisije Školski
sat Hrvatske radio televizije sa svojom koreografijom "Sončece" stekla pravo nastupa u finalnoj emisiji.
I u međuvremenu naši KUD-ovci
u Ludbreg su donijeli trofej 'Krila'
kojeg dodjeljuje HRT. Podsjetimo,
propozicije su tražile izvedbu koreografije koja će glazbeno, plesno,
scenski i kostimografski uspješno
povezati plesne korake folklornog i modernog plesa. Tako se još
jednom je dokazalo da u manjim
sredinama ima onih koji rade predano, marljivo i na visokoj razini.
Kako nam kažu u KUD-u koreografija "Sončece" koju je skupina
osmislila pod vodstvom Ane Katalenić i Ivane Kapusta, ispunila je
sve zahtjeve strogog ocjenjvačkog
suda. Pretpostavljamo da je poludnevni boravak u studiju 7 HRT-a
na snimanju emisije, uz brojne kamere i svjetlosne efekte za članove
plesne skupine bilo posebno i dosad nedoživljeno iskustvo. Dakako,
njihov uspjeh je lijepa promocija
Ludbrega koji pokazuje kako se
uspješno radi i djeluje u malim sredinama.
Ove zime je KUD u suradnji s
OŠ Ludbreg pokrenuo i vrlo vri-
ZB Art
28. veljače 2014.
Za izvedbu 'Sončeca' osvojili 'Krila'
Plesna skupina u garderobi studija na HTV
jednu aktivnost - radionicu sviranja i upoznavanja s tamburaškim
instrumentima. Cilj radionice je
da mladim naraštajima približi i
popularizira tradicionalna hrvatska glazbala. Radionica ima 30-ak
mladih polaznika, a održava se u
prostorijama škole u čijem je i pro-
Program ‘………za tetu Miru’
gramu vannastavnih aktivnosti, a
vođenje je na volonterskoj osnovi.
Bogatu veljaču na kraju je začinilo
i nešto posebno emotivno - Memorijalni koncert "...za tetu Miru".
Ovo je deveta godina otkako se
KUD cjelovečernjim koncertom
prisjeća svoje dugogodišnje čla-
nice, predsjednice, inicijatorice
mnogobrojnih aktivnosti KUD-a
Mirjane Bošnjak-Krobot. Gosti
programa održanog u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta bili
su folkloraši iz Križevaca. To je bio
tek dio zimskih aktivnosti KUD-a.
A zima još nije završila….
Dio programa izveli su i gosti
Pisac i glazbenik
Vrijedne i zanimljive kulturne
događaje pod zajedničkim nazivom 'Ludbreg petkom' poklonici
umjetnosti i kulture mogli su pratiti tijekom veljače. Podsjetimo, u
sklopu programa svakog petka se
u Ludbregu priređuju zanimljivi
kulturni programi u organizaciji
gradskih ustanova i udruga, ali i
gostiju u suradnji s Gradom Ludbregom. Tako se pisac i glazbenik
Vlado Mihaljević Kantor, profesor
na Graditeljskoj školi u Čakovcu,
predstavio Ludbrežanima knjigom
'Zemlja s vodama zagrljena'. Priču
o temeljnim pitanjima života, prirode i sklada čovjeka s okolinom
pojasnila je Lidija Novosel, a sam
autor predstavljanje knjige pratio
uz gitaru is međimurskim pjesmama. Mihaljević djeluje kako
bi se sačuvalo "Kajkavsko narječje"
kajkavsko narječje, pa je izdao i
glazbenu antologiju međimurskokajkavskih pjesama. Autor je, između ostalog, i pisac monografija
o općina i župi Mala Subotica. Organizator programa bila je u Gradska knjižnica i čitaonica Mladen
Kerstner.
V. Mihaljević i L. Novosel
Nova izložba u ludbreškoj galeriji
Domaće, šumske, divlje životinje motivi su umjetničkih
djela, nove tematske izložbe
pod nazivom 'Životinjski svijet'
koju poklonici slikarstva mogu
vidjeti u Galeriji ZB Art u Ludbregu. Izložena su čak 44 rada
ukupno 22 autora, a to su: Ivan
Antolić, Mladen Augustinčić,
Branko Bahunek, Jakob Baranašić, Štefanija Baranašić, Zlatko Baranašić, Vladimir Bašić –
Šoto, Mersad Berber, Snježana
Božić, Branko Budimir, Zorka
Forko, Milan Frčko, Jakov Hoti,
Petra Jug, Mladen Legin, Dragutin Mikec, Luj Pintarić, Đurđa Pušić, Nikola Run, Stanko
Sabol-Stado, Fahrudin Šadić i
Robert Wrana.
Život životinja je bogat i pun
boja i oblika stavljen na podlo-
Otvorena je druga ovogodišnja izložba u galeriji
gu svog postojanja, pa su autori
koristili tehnike ulja na platnu,
ulja na lesonitu, kartonu, dekorit, akvarel, pastel, kombiniranu i još neke tehnike. Izlo-
Kaliopama pljesak
Ženski vokalni sastav Kaliope iz Ivanca podarile su
Ludbregu i Ludbrežanima
prekrasan koncert u povodu
Valentinova. Sastav je za klavirom pratio Ivan Juren. U
Kaliopama pjeva sedam ivanečkih djevojaka zaljubljenih
u glazbu. Sastav uvježbava
i u njemu pjeva Ela Canjuga,
istovremeno polaznica
ivanečke gimnazije i Srednje
Kaliope na koncertu u dvorcu Batthyany
žene su također i skulpture od
sadre i dekorita, zidni tanjuri
od dekorita, kao i medaljoni od
keramike.
Izložbu je predstavio Zlatko
glazbene škole Varaždin. Kaliope njeguju repertoar duhovnog karaktera, evergreene, te
domaću glazbu i posebice kajkavsko narječje i zagorski melos. Nastupile su na koncertima i festivalima u Krapini,
Zagrebu, Varaždinu, pa u Austriji, Mađarskoj i Sloveniji.
Štefanija i Zlatko Baranašić na otvaranju izložbe
Baranašić. Galerija ZB Art Zlatka
i Štefanije Baranašić i ovu izložbu
poklanja u povodu 15 obljetnice
djelovanja ove ludbreške galerije
otvorene početkom rujna 1999.
godine. No, prije toga
ZB ART je još 20 godina
djelovao u kulturnom životu
Splita, Zagreba, Varaždina,
Čakovca.
Ludbreg petkom
Svi koji su zainteresirani da
im se program objavi pod imenom
Ludbreg petkom – mogu se javiti
u Pučko otvoreno učilište D.
Novak Ludbreg koje će pomoći
oko izrade i tiskanja pozivnica
za taj program, izrade prigodnog
plakata ili nekog drugog tiskanog
materijala (katalog, programska
knjižica i sl.). Učilište će pomoći i
oko oglašavanja programa putem
Radio Ludbrega prema dogovoru
s organizatorom programa.Svi koji
su zainteresirani mogu dostaviti
naziv programa, mjesto i vrijeme
održavanja u Učilište osobno ili
pak putem e-maila na
[email protected]
Za ostale dogovore oko izrade
i tiskanja pozivnica i drugog
materijala dođite osobno u Učilište
gdje će se sve definirati. Svi programi
bit će objavljeni na portalu grada
Ludbrega, a također će biti poslani
svim medijima na objavu.
Do sada su dogovoreni ovi
kulturni programi koji će se
odvijati tijekom mjeseca ožujka i
travnja:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ož u ja k
7. ožujka – Poštene žene – kazališna predstava (knjižnica)
14. ožujka – promocija Zbornika radova književnog natječaja Radio Ludbrega
21.ožujka – Dječja kazališna
predstava
28. ožujka – Orfej - počeci
grčke kulture, predavanje
Tr av anj
4.travnja – gitaristički recital
11.travnja–slobodan termin
18.travnja – Svečanosti vatre,
predavanje - Knjižnica
25. travnja – slobodan termin
K U LT
LTURA
28. veljače 2014.
Večer poezije u
spomen Boži Hlastecu
Ove zime ponovno je priređena
večer poezije i sjećanja na našeg
poznatog kajkavskog pjesnika Ludbrežanina Božu Hlasteca. Program
pod nazivom "Dok zvezde trepeču"
bila je večer poezije u organizaciji
Gradske knjižnice "Mladen Kerstner", kroz program je vodila Zdenka Moslavac, a stihove su kazivali
Ksenija Mihin, Snježana Hranić,
Aleksandar Horvat, Mirna Kosec,
Lea Par, Hrvoje Novota, Filip Matijević i Filip Bajsić. Glazbeni gosti
bili su tamburaši KUD-a Anka
Ošpuh Ludbreg. Posebni doživljaj
večeri bio je čuti uglazbljene Hlastecove stihove koje je, kao što je
poznato, uglazbio Antun Kranjčec,
koji kaže: „njegova svaka pjesma je
zapravo jedna priča." Uglazbljene
pjesme čuli smo u izvedbi Ksenije
Mihin. Jedna od posebnosti ove
večeri bila je predaja rukopisa Bože
Hlasteca koje je darovnim ugovorom poklonila njegova kćerka Jasminka Hlastec-Funda. Iako se bilo
teško odvojiti od očevih rukopisa,
Jasminka je sretna jer će očeva zbirka imati počasno mjesto u knjižnici. Večer posvećena Boži Hlastecu
bila je izuzetno emotivna, baš kao
i njegova poezija satkana od emocija i lijepih sjećanja. Božo Hlastec
rođen je u Ludbregu, kao najstarije
dijete obitelji Hlastec. Djetinjstvo
Nova igraonica
za djecu
Ludbreški mališani dobili su
novi, lijepo uređen prostor za
okupljanje, igru i druženje. U
sklopu Dječjeg odjela Gradska
knjižnica i čitaonica Mladen
Kerstner otvorila je igraonicu u
prostoriji koju je ustupilo Pučko
otvoreno učilište Dragutin Novak. Riječ je o jednoj od nekadašnjih učionica Osnovne glazbene
škole u prizemlju zgrade. Veći dio
glazbene škole premješten je u
zgradu bivšeg suda.
-Zahvaljujem ravnatelju Pučkog učilišta mr. Branku Dijanošiću na razumijevanju i što nam je
ustupio prostoriju za korištenje.
Gradska knjižnica je unatrag pet-
Književni
natječaj Radio
Ludbrega
Tijekom veljače završilo je primanje radova za 4. po redu, Književni natječaj Radio Ludbrega za
najbolji prozni i pjesnički rad. Na
natječaj se javio veliki broj autora
iz raznih krajeva. Naime, radove
je prijavilo 63-je autora odnosno
više nego u prethodnim natječajima.
Osim što će najbolje radove s
novog, četvrtog književnog natječaja izabrati stručni ocjenjivačkog
sud, najbolju pjesmu opet će birati
i slušatelji lokanog radija. Radio
Ludbreg će od ponedjeljka, 3. ožujka, emitirati emisije književnog
natječaja u kojima će se birati najbolja pjesma po izboru slušatelja.
Emisije će se emitirati svakodnevno od 13,15 sati, a finalna emisija je
12. ožujka.
Proglašenje rezultata natječaja
"Dok zvezde trepeču"
13
Za mene si cvela (Božo Hlastec)
Mi smo se sreli na stezi stari,
Kod mesec hital je tenje,
Za bregom luče, kak da ne mari,
Za senco de sejnamo senje.
A unda da više ne mogel zdržati
Osvetlil je senco do kraja,
Jalnuš večni, štel je zeznati
Kemo se vrata otpirajo raja.
Podsjetnik na najplodnijeg ludbreškog pjesnika
Puna vijećnica na večeri poezije u spomen na Hlasteca
je dijelio s bratom Ivicom i sestrom
Vericom Hlastec, a kada prolazite
Frankopanskom ulicom u Ludbre-
gu uvijek se sjetite da je u ovoj ulici
rođen i djetinjstvo proveo ludbreški
pjesnik. Božo je u Ludbregu završio
šest godina osjetno proširila broj
programa za djecu, kao što su pričaonice i igraonice, pa na Dječjem
odjelu više nemamo prostora da
bismo zadovoljili svim potrebama. Djeca u pratnji odrasle osobe
mogu doći svakog popodneva, a
četvrtkom popodne i subotom
ujutro s djecom će biti volonter
pošto mi nemamo zaposlenu osobu koja bi stalno bila s djecom.
Nabavili smo mnoštvo novih i
vrlo kvalitetnih igračaka i raznih
društvenih igara, mogu crtati, čitati i igrati se i družiti, a prostorija je topla i ugodna za boravak.
Igraonica je posebno primjerena
djeci koja nisu u programu vrtića
– kaže Edita Kutnjak-Zlatar, v.d.
ravnateljica.
Gradska knjižnica je prostor
površine 25 kvadratnih metara
Ti si se samo jakše previla,
Kak da si zgreti me štela,
Videl sam v jočima, srečna si bila,
Te noći za mene si cvela.
građansku, a srednju tehničku školu u Zagrebu. Po zanimanju je bio
građevinski tehničar, a od 1952.
godine živio je i radio u Samoboru. Još od đačkih dana pisao je
pjesme na kajkavskom, a počeo ih
je objavljivati relativno kasno. Ne
govori se uzalud da je bio najpoznatiji i najplodniji podravski pjesnik,
objavio je 5 zbirki pjesama "Stari
poti", "Zvezde nad Sanoborom",
"Podravske senje", "Na zemli tragi" i
"Lubavne popevke". Objavljivao je i
u" Samoborskim novinama", "Kaju",
"Kajkavskom kalendaru i drugdje.
Nekoliko pjesama je nagrađeno na
smotrama kajkavskog pjesništva,
a zastupljen je i u više antologija
i zbornika kajkavskog pjesništva.
Desetak njegovih pjesama je uglazbljeno. Većina pjesama koje je Božo
sanirala, uredila i lijepo opremila dječjim namještajem, može se
sjediti na podu na jastučićima i
na tapisonu. Gradska knjižnica
ovime sigurno ide ukorak sa suvremenim standardima.
Prostor za najmlađe korisnike
Knjižnice uređen je i opremljen
uz financijsku potporu Ministarstva kulture i Grada Ludbrega.
Hlastec napisao bile su vezane uz
zavičaj, prijatelje, prirodu, a napisao je i mnoge ljubavne pjesme.
Posljednju zbirku pjesama objavio
1989. godine pod naslovom "Lubavne popevke“. U zbirki je sa stotinjak ljubavnih pjesama dokazao
da je pjesnik ljubavi i neposredne
zanesenosti. Hlastec je oduvijek
bio izrazit lirik, koji profinjeno i
upečatljivo intimno osjeća zavičaj
i svoje djetinjstvo u njemu, pa je
u ovoj zbirci ovaj sentimentalni i
senzibilni pjesnik ugođaja i uspjelih
rima posegnuo za vječnom temom
- ljubavi - dakako ponajprije prema
ženi. Večer poezije u spomen na
Božu Hlasteca bio je i prvi program
u sklopu 'Ludbrega petkom'.
Željka Namesnik
Priče za laku
noć u ožujku
Na Dječjem odjelu Gradske
knjižnice i čitaonice 'Mladen
Kerstner' u ožujku će se čitati
ove priče za laku noć:
•
5. ožujka – Jana Bauer:
Strašna vila u groznoj šumi
•
12. ožujka – Walt Disney:
Golijat drugi
•
19. ožujka – Marijana Jelić:
Coprnica Dragica
•
26. ožujka – Walt Disney:
Hrabri krojač
Priče se čitaju svake srijede u 19 sati.
Gosti i dužnosnici Grada na otvaranju
bit će 14. ožujka u 19 sati u vijećnici POU Dragutin Novak Ludbreg,
s predstavljanjem Zbornika radova s prošlogodišnjeg natječaja.
Zbornik na 162 stranice objavljuje
radove 47 autora s njihovim fotografijama i biografijama, a sadrži
i nosač zvuka s interpretacijama
pjesama samih autora.
Program prigodom otvaranja igraonice
Uspjeh učenika
ludbreške
glazbene škole
Učenici Osnovne glazbene
škole Ludbreg pri Pučkom otvorenom učilištu ‘Dragutin Novak’ ostvarili su zapažen uspjeh
na međuškolskom natjecanju
‘Mladi Padovec’ koje je krajem
veljače održano u Osnovnoj
glazbenoj školi “Ivan Padovec” u
Novom Marofu.
U konkurenciji od 158 natjecatelja, podijeljenih u tri
kategorije prema razrednim
odjelima, odnosno dobnim skupinama, Marta Mihin, učenica
flaute, pod mentorstvom učitelja Slobodana Vađunca, osvojila
je 2. nagradu u trećoj kategoriji
predviđenoj za učenike 5. i 6.
razreda osnovne glazbene škole. U istoj kategoriji nastupili
su i učenici pod mentorstvom
profesora Marka Prepelića, te je
učenik trombona, Lovro Povijač
L. Povijač, I. Paska, F. Martinković i S. Glavak
osvojio 2.nagradu, a učenik trube, Sven Glavak, treću nagradu.
U drugoj kategoriji, predviđenoj za učenike 3. i 4. razreda
osnovne glazbene škole, učenik
trube, Filip Martinković, osvojio je 2. nagradu, a Ivan Paska,
također učenik trube 3. nagradu. Ovo je vrijedan uspjeh učenika naše škole koji od nedavno
nastavu pohađaju u prostorijama bivšeg suda..
Flautistica Marta Mihin
14
SP O R T
28. veljače 2014.
U povodu Dana grada priređuje se Ulična utrka Centrum Mundi
At let i ka se opet v raća u g rad
Stariji čitatelji, ljubitelji sporta, sjećaju se atletske utrke u
povodu prvog oslobođenja Ludbrega, a održavala se u pravilu
zadnje subote rujna. Zadnje izdanje Utrke oslobođenja 3. listopad održano je prije 26 godina,
dakle, 1988. godine. Žene i djeca
tada su trčali dionicu PoljanecLudbreg, veterani od Martijanca
do Ludbrega, a seniorska utrka
startala je kod spomenika Plamen revolucije u Šemovcu, a nakon 17 km cilj je bio na stadionu
Podravine.
Posljednji pobjednik utrke
bio još uvijek aktivni atletičar
Josip Lacković iz Ivanca. Zadnji
pobjednik 'stare utrke' slovi i kao
jedan od favorita na utrci „Centrum mundi“ koja će se ulicama
Grada održati 16.ožujka u povodu obilježavanja Dana grada
Ludbrega. Utrka će se trčati ludbreškim ulicama, glavna utrka
je 7000 metara, utrka građana
rekreativaca 2500 metara i utrka učenika osnovnih škola 1400
metara , a prolazit će se centrom
grada. Start utrke na Trgu Sve-
GNK Podravina
Ludbreg
Nogometaši Podravine nakon priprema od mjesec i pol kreću 1.ožujka
s drugim dijelom prvenstva u Trećoj
hrvatskoj nogometnoj ligi sjever. Pripreme standardno nisu imale željeni
tijek, naravno, uobičajeno su na njih
utjecale vremenske nepogode. Odigrano je više prijateljskih pripremnih
utakmica, na početku kad je bilo više
'miksanja' u momčadi bilo je i poraza
unatoč dobroj igri i otporu od drugoligaša Zeline i trećeligaša Varaždina.
Nakon toga uslijedila je niska pobjeda protiv Poleta, Croatie, Nedelišća,
kao i u „generalki“ protiv Mladosti
u Molvama. Vrijedi istaći da su sve
utakmice uslijed čuvanja glavnog terena odigrane u gostima. Velika je to
boljka ludbreškog trećeligaša čiji smo
rad pratili na treningu. Zoran Kastel:
-Vidite gdje treniramo, na pomoćnom terenu. Kaljuža ne dozvoljava
ozbiljan rad. I onda zbog toga nastaju
problemi. Dečki u pripremama zaigraju na umjetnoj travi i tamo se oduševljeni uvjetima razlete terenom, a
onda se ovdje vraćaju u surovu realnost. Zato sam organizirao i poneku
prijateljsku utakmicu na normalnom
terenu da se dečki priviknu na uvjete
koji nas čekaju na početku prvenstva
– kaže strateg Podravine.
Težak raspored
Raspored zaista ne ide na ruke. U
prva četiri kola Podravina mora na
Podravina o budućnosti
Planovi, ambicije, organizacija
– o tome je bilo riječi na skupštini
ludbreškog nogometnog trećeligaša
Podravine krajem veljače. Primjerice, poznato je da na gradskom stadionu nedostaju semafor i reflektori,
ponovno je potaknuto pitanje potrebe gradnje pomoćnog igrališta.
Vidi se to uvijek kada se želi sačuvati
podloga na glavnom terenu, kao što
je baš sada bilo i u ovom zimskom
pripremnom razdoblju. Predsjed-
Tihomir Cenko, Dubravko Bilić i Željko Vincek nakon presice malo su se ‘rastrčali’
tog Trojstva je u 14 sati, dok će
trka učenika započeti ranije, u 13
sati. Svi sudionici mogu se prijaviti online ili jednostavno doći
na start gdje će im biti uručen i
startni broj. O trci ludbreški gra-
donačelnik Dubravko Bilić kaže:
-Ludbreg je sportski, pa tako i
atletski grad. Još uvijek nemamo
klub, no imamo sjajne atletičare.
Buduću olimpijku Saru Kolak,
olimpijca Željka Vinceka, ma-
log Munku u bacanju kugle i još
nekoliko talentiranih atletičara.
Imamo prekrasan pehar za najboljeg, a nadamo se stotinjak
trkača u glavnoj utrci, dvjestotinjak u utrci građana i mnoštvu
djece. Bit će tu i prigodan program pa vjerujem da će trg biti
pun u ovoj trci koja je nastavak
bogate tradicije koja je prekinuta prije više od 20 godina – kaže
gradonačelnik Dubravko Bilić.
Nama se nekako posebno zanimljivom čini utrka građana.
Bit će tu zanimljivo vidjeti zasigurno mnogo bivših i sadašnjih
sportaša koji će malo i porazgovarati tijekom utrke o svojim
sjajnim epizodama. Naravno
bit će tu za svaki slučaj i medicinska služba. Utrku organizira
Grad Ludbreg u suradnji s POU
Dragutin Novak, Turističkom
zajednicom grada Ludbrega,
te Osnovnom školom Ludbreg
i Srednjom školom Ludbreg.
Velika logistička i organizacijska pomoć bit će dva poznata
ludbreška atletičara, hrvatski
reprezentativac na 400 metara
Željko Vincek i maratonac Tihomir Cenko. Ludbreška utrka
ulicama u povodu Dana grada
posebno je najavljena na konferenciji za novinare.
Neven Jerbić
Ambicije unatoč svim nedaćama
čak tri gostovanja ili u prvih osam ima
samo tri domaće utakmice. Protivnici kod kuće su Mladost iz Ždralova,
Međimurje i Koprivnica. Kao da nije
moglo teže:
-U pravu ste, raspored nas zaista
nije mazio. Uz to, prva tri kola igrat
ćemo bez trenutno ozlijeđenog Miljenka Mumleka. No, procjenjujem
da nam je forma u usponu. Neki
pojedinci, kao što su Holi, Kosec, Kukec digli su se u odnosu na prvi dio
prvenstva što budi optimizam. Ući
ćemo muški u drugi dio prvenstva,
naravno, dat ću što više prigoda i mladim igračima koji to zasluže kroz predani i koncentrirani rad, pa vjerujem
da ćemo biti uspješni – ističe trener
Kastel.
A to kad se kaže „biti uspješni“ prema Upravi znači konačno osvajanje
Županijskog kupa i plasman pri vrhu
prvenstvene ljestvice. Već od prvog
kola i gostovanja kod Rudara u Murskom Središću nadamo se ostvarenju
zacrtanog. Nakon Rudara, dočekuje
se Mladost iz Ždralova, pa gostovanja
na teškom terenu u Virovitici i Kotoribi. U petom kolu dolazi Međimurje,
u šestom se gostuje u Grabrovnici, u
sedmom dočekuje Koprivnica, a u
osmom gostuje u Svetom Martinu na
Muri. Neće biti dosadno, plave bluze
isučite sablje i u lov na bodove. Dakako, i na županijski kup!
Neven Jerbić
Podravina niti jedan pripremni meč nije odigrala na svom stadionu
Trenira se oštro i predano
Svakodnevno se trenira na pomoćom terenu
Ref lek t or i, s em a for…, a buduć a nov a l i g a?
nik Mladen Henec u podužem je
govoru izvijestio skupštinare Podravine o rezultatima ove uprave i kluba u proteklih desetak godina. Istaknuto je i da će se dodatno pojačati
komunikacija svih trenera odnosno
organizacija u klupskoj školi nogometa, te pratiti rad u osnovnim školama ludbreškog kraja kako bi imali
u klubu detaljniji uvid u sportske
potencijale osnovnoškolaca čitave
regije. Klub još namjerava dugoročnije riješiti i pitanje klupskog domara. Prihodi u 2013. godini bili su oko
735.000 kuna, a takvi su otprilike bili
i rashodi. Od toga je izravno preko
Zajednice sportskih udruga Grada Ludbrega stiglo 170.000 kuna, a
ostali prihodi su iz raznih izvora donacija tvrtki, pojedinaca, te vlastiti
prihod ostvareni prodajom ulaznica, pića, suvenira i drugo. Za 2014.
godinu uprava planira pet posto
manje prihode nego lani, odnosno
prihode u visini 694.000 kuna iako
postoji mogućnost igranja u budućoj novoj i kvalitetnijoj Trećoj ligi
u kojoj bi troškovi bili veći nego u
sadašnjoj ligi. Hrvatski nogometni
savez izgleda ne odustaje od reorganizacije sustava natjecanja i formiranja kvalitetom boljih liga, ali bi
to značilo i veće obveze za sudionike
tog natjecanja. A prvenstvo u postojećoj Trećoj hrvatskoj ligi sjever
je pred vratima i kreće u subotu 1.
ožujka. Podravini najprije slijedi neugodno gostovanje kod Rudara u
Murskom Središću. Prva utakmica
na svom stadionu u nastavku sezone
odmah donosi derbi. Pred domaćim
navijačima suparnik će biti Mladost
iz Ždralova, a utakmica se Podravina igra na Dan žena 8.ožujka.
SP O R T
28. veljače 2014.
Mogući protivnici
Kako nam je nezamislivo da bi rasplet prvenstva za naše košarkaše
završio negativno i da će prokockati
ovo što je gotovo sigurno, moramo se
dotaknuti kvalifikacije za najviši rang
Foto: Davor Krleža
Podrška u Virju fenomenalnih i brojnih navijača iz Ludbrega
Iz Virja – velika pobjeda koja vjerojatno znači i naslov
Pobjedi u derbiju nazdravilo se i u autobusu na povratku
hrvatske košarke. Kvalifikacije su na
rasporedu u travnju i bit će vrlo naporne. Najprije se u prvom krugu u
osam kola susreću prvaci svih pet A-2
liga. Nakon toga prvoplasirani odlazi
izravno u A-1 ligu, dok drugoplasirani igra dodatne kvalifikacije protiv
posljednje ekipe. U ovom trenutku
čini nam se da bi to mogao biti KK
Slavonski Brod. U nama najbližoj A-2
ligi centar pred naslovom je KK Gorica i ima značajnu prednost ispred KK
Dubrava. Ta ista Gorica dobila je naš
postoji šansa za obje pobjede. U A 2
ligi Jug vodi KK Kaštela koju stručnjaci smatraju vjerojatno najjačom
ekipom kvalifikacija. Na centarskim
pozicijama igraju bivši juniorski reprezentativci Bender i mlađi Žižić,
donedavno je tu igrao i Damir Rančić, bivši reprezentativac koji je našao
angažman u talijanskoj Firenzi. Ekipu
vodi Stipe Bralić, donedavni izbornik
ženske reprezentacije Hrvatske. Velika snaga pod košem, pravi ispit za
naše centre. U A-2 ligi Zapad za na-
Uoči nastavka sezone u
1. Županijskoj ligi ŽNS-a
Već za desetak dana najavljen je
početak proljetnog dijela sezone u
Prvoj županijskoj nogometnoj ligi
Varaždin. Predstavnici Grada Ludbrega u ovom stupnju natjecanja su
Zadrugar iz Hrastovskoga, Sloga iz
Slokovca i Plitvica iz Selnika i odlično
ili barem vrlo dobro su završili prošlu
jesen i mirno otišli na zimski odmor.
Nekima zima baš i nije donijela
mir u kući i najburnije je bilo u Zadrugaru iz Hrastovskoga gdje su se
susreli s mogućim odlascima važnih
igrača. Pred odlaskom je bio odlični
napadač Peharda, te legendarni bivši
kapetan Podravine Boris Kosir. No,
prema posljednjim informacijama
koje smo dobili iz kluba uoči zaključenja, čini se da će dvojac na kraju
ipak ostati u Hrastovskom, a to znači
da Zadrugar ostaje u utrci za najviši
plasman, pa i za naslov. Podsjetimo,
jesen je završio s istim brojem bodova kao i jesenski prvak iz Gojanca.
Jedino je potvrđen odlazak vratara
Damira Piljaka u Prelog. No, trener
Željko Vađunec ipak u uvodnim kolima neće imati na raspolaganju sve
igrače zbog odrađivanja kazni, a i
popriličan je broj onih kojima prijeti
treći karton.
Plitvicu iz Selnika pomalo je iznenadio nenadani odlazak uspješnog
trenera Slobodana Sudeca. No, bilo
je to usred zime, pa je bilo dovoljno
vremena da agilna uprava pod vodstvom predsjednika Kreše Horvata
Foto: Davor Krleža
Košarkaši Grafičara vrlo su blizu
veličanstvenom nikad ostvarenom cilju - osvajanju naslova prvaka A-2 lige
sjever. Još su samo četiri kola do kraja,
a Ludbrežani do kraja imaju pravo čak
i na jedan kiks. U završnici najprije se
igra u gostima kod ekipe s dna ljestvice KK Koprivnica. Zatim je na redu
možda posljednja velika prepreka kada
na domaćem parketu dolazi gost KK
Međimurje, ekipa koja je našoj družbi
nanijela jedini prvenstveni poraz. Bit
će to zaista lijepa prigoda za uzvrat i
vraćanje dugova. U pretposljednjem
kolu slijedi gostovanje u Varaždinu, dakle, županijski derbi protiv KK Vindija.
Ako sve bude kako treba tamo će se uz
veliku podršku naših navijača proslaviti naslov prvaka! U posljednjem kolu,
nadamo se u revijalnom susretu, u
Ludbregu gostuje Mladost iz Đurđevca. Ovakav prilično komotan interijer
događanja inicirala je pobjeda u derbiju prvenstva u Virju protiv Podravca.
Kakva li je to bila utakmica!! Oko 500
gledatelja natiskalo se u virovsku Arenu. Među njima čak oko 200 naših, većinom pristiglih autobusima. Napunila
su se čak tri autobusa, a neki su stigli
automobilima. Utakmica neizvjesna
do kraja, navijačko nadglasavanje, izravan prijenos na valovima naše lokalne
radio stanice koji je digao na noge cijeli
ludbreški kraj. Fešta nakon toga bila je
fantastična, mnogim igračima još nedoživljena. Tri autobusa ušla su u Ludbreg, trubeći, digli sve žitelje na noge
- nek pozdrave šampione. Fešta je potrajala do jutra, uz popularnog DJ B-a.
Još četiri koraka do svetog grala!
Foto: Davor Krleža
KK Grafičar
Ludbreg
15
klub u kupu sa 40 razlike, ali Grafičar
je tada igrao bez Poljaka i Manuela
Novaka, dvojca koji će na našu veliku sreću sasvim sigurno igrati kvalifikacije. Objektivno u Ludbregu bi
moglo biti frke, a u Gorici dosta teško. U A-2 ligi Istok KK Borovo je u
prednosti pred gradskim rivalom KK
Vukovar. Ekipu vodi legendarni Damir Voloder, bard slavonske košarke,
a jedan od glavnih igrača je Bekavac,
stari poznanik naših košarkaša jer je
bivši član KK Čakovec. Objektivno,
Početak 9. ožujka
Sa zadnjeg jesenskog kola Zadrugara (plavi) protiv Zelengaja
obavi dobar posao i dovede još jedno
uspješno domaće trenersko ime –
Nevenka Blagaja.
Vidjet ćemo koliko će te promjene
utjecati na igre i rezultate ovih naših
predstavnika u drugom dijelu sezone.
-Momčad su napustili Sabolić
i Slunjski, ali kako su oni igrali vrlo
malo ili gotovo ništa tijekom jeseni
to se neće osjetiti. A došao je Mihael
Prstec iz Tuhovca, polivalentni kvalitetni igrač i on je zaista pojačanje.
Zapravo je možda najveći problem
što imamo jednog vratara. Trenutno
je važno da se igrači što prije priviknu na mene, moj način rada i novine koje uvodim u igru. Promijenio
sam sustav igre i radimo na tome da
ga dečki što bolje usvoje. Nemamo
nikakav imperativ ni pritiska od
uprave, ali naša je želja da radimo na
stvaranju momčadi koja bi mogla
duže ostati na okupu, da u kupu ode-
mo što dalje, a u prvenstvu ostvarimo
plasman u prvih šest. Znam da bude
teško, ali naporno radimo i vjerujemo
da će nam se to vratiti jer vjerujemo
u sebe i svoje mogućnosti. Osobno
bih jako želio da to uspije Zadrugaru i
Slogi jer je jako važno i za Plitvicu i za
ludbreški nogomet u cjelini – poručio je Nevenko Blagaj, trener Plitvice
iz Selnika.
Sloga iz Slokovca proljeće dočekuje manje-više bez većih promjena,
za razliku od jeseni kadar se povećava za reaktivirane Marka Makara i
Borisa Gložinića koji su se uključili u
rad i stavili na raspolaganje treneru
Mariu Piškoru. Zapravo ima jedna
novost – Sloga će domaće utakmice
na svom terenu u Slokovcu u proljetnom dijelu igrati u terminu subotom
popodne.
Lani su nogometni klubovi u veljači i ožujku imali velikih problema
zbog količine snijega koja je često
padala i ometala pripreme, posebice
odigravanje pripremnih utakmica
jer su tereni više bili primjereniji zimskim sportovima, prisjetimo se da je
sezona počela sa zakašnjenjem od
mjesec dana u odnosu na prvobitni
plan. Sada snijega gotovo da i nije
bilo, barem dosad, ali je bilo dosta
kiše što ipak utječe na pripreme. Za
samo desetak dana najavljen je početak proljetnog dijela, točnije 9. ožujka
na rasporedu je 16. kolo odnosno
prvo kolo proljetnog dijela sezone.
Naravno, ako se u međuvremenu 'ne
probudi' zima kao lani kada je glavnina snježnih oborina pala u veljači i
ožujku. Kraj sezone planiran je za 8.
lipnja. Nogometna vlast očito inzistira da se prvenstvena natjecanja završe u prvom dijelu lipnja jer kao što
znamo, tada počinje Brazil- svjetsko
nogometno prvenstvo. Zato će se sasvim sigurno jedno prvenstveno kolo
slov se bore Riječani KK Škrljevo i KK
Stoja iz Pule. Najvjerojatnije možemo
računati na pobjedu kod kuće, ako se
poklopi možda i u gostima. Objektivno u ovom sastavu možemo računati
na 3-4 pobjede. Za drugo mjesto u
kvalifikacijama trebat još barem jedna pobjeda. Vidjet ćemo još kako će
se posložiti kockice. Kako bilo da bilo
bit će to osam utakmica koje će ući
u anale ludbreške košarke. Košarkaši
hvala vam na prekrasnom poklonu.
Neven Jerbić
igrati i u tjednu, ali i na Praznik rada,
1. svibnja.
Dakle, ako ne bude vremenskih
neprilika, za desetak dana opet smo
s nogometnom loptom i u društvu
naša tri županijska prvoligaša koji
žele ostvariti plasman u gornjoj polovici ljestvice i ostvariti mogućnost
igranja u budućoj Četvrtoj ligi sjever.
A na startu sva tri moraju na gostovanja - Zadrugar je gost Poleta iz
Cestice, Plitvica iz Selnika putuje u
Beletinec domaćoj Bednji, a slokovečka Sloga mora na noge jesenskom
prvaku Plitvici u Gojanec.
Proljeće je i termin završnice
kup-natjecanja, utakmice polufinala
županijskog kupa na rasporedu su
14. i 28. svibnja. Podsjećamo, u polufinalu je ludbreška Podravina koja će
se za finale (14.lipnja) boriti s Nedeljancem. Polufinale kupa NS Ludbreg
igrat će se 7. i 21. svibnja, a finale je na
rasporedu 15. lipnja.
Nakon uspješne jeseni u Selniku očekuju uspješno proljeće
16
F O T O R EP O R T A Ž A
28. veljače 2014.
Neobičnost u Ulici bana Jelačića u Ludbregu
Starine u izlogu
Kad smo nazvali javio
se ljubazni sredovječni
glas: 'Dobar dan, Dražen
Drahnik na telefonu!' Čovjek nas je preduhitrio s
predstavljanjem i teško je
povjerovati da se zapravo
radi o samcu koji živi u
velikoj kući naslijeđenoj
od mame Zdenke.
-Već 32 godine radim
u Grafičaru u offset tisku na lakiranju ranije
otisnutog papira. Zdravlje me još uvijek dobro
služi, sestra Vlatka više
nije među živima, a stariji brat Krunoslav ima
obitelj i živi u svojoj kući
isto u Ludbregu. Mog oca
Vladimira poznaje većina
Ludbrežana jer je radio
u trgovini elektromaterijala u sklopu obiteljske
kuće, a pošto je brzo govorio ljudi su ga od milja zvali Manko-Manko.
Otac je zajedno sa šegrtom Ivanom JantolomHermanom i trgovcem
Mladenom Rakom prvi
u Ludbregu prodavao televizore i bijelu tehniku.
Ulica bana Jelačića nekad
je bila najfrekventnija
ulica u Ludbregu jer su
tu radili Švenda, Potočki,
Frančić i drugi. Danas je
to 'mrtva ulica' – rekao je
naš sugovornik.
U tom poslovnom
prostoru kojeg pokušava
iznajmiti, Dražen čuva
djedovinu: knjige, gramofonske ploče, šivače mašine, gitare i ostale starine.
Kad smo stigli na razgovor na starom gramofonu
je svirala singlica s Melodija Jadrana iz 1963. godine.
-Ploče su sestrine i to
mi je uspomena na nju
kroz pjesme koje je slušala. U kolekciji posjedujem
i 20 ploča koje datiraju
između dva svjetska rata.
Radi se o klasičnoj glazbi
te o koračnicama koje se
mogu čuti samo na starinskom gramofonu koji radi
na 78 o/min. i to uz puno
pucketanja i šumova –
pojasnio je Dražen.
Zanimljiv je naziv britanske tvrtke koja je 30-ih
godina proizvela ploče:
'Edison Bell Penkala Record'. Stariji od tih ploča
je tjednik 'Svijet' koji je
1929. godine izlazio u Zagrebu.
-Posjedujem sva 52
broja tih novina i evo u
broju od 14. rujna piše da
Naslovnica ‘Svijeta’ s kraja 20-ih
je te 1929. godine na pučkoj zabavi Hrvatskog Sokola za miss Ludbrega bila
izabrana Sofija Ivanek.
Ipak najstariji eksponat
među izloženim starinama je odlično očuvana
knjiga Kristof Kolumbo i
otkriće Amerike iz 1892.
godine koju je napisao Juraj Carić. Većina starina je
baština moje djedovine, a
dio su mi posudili prijatelji kako bi izlog bio bogatiji – rekao je Dražen.
Među starijim eksponatima je i šivača mašina
'Vesta' iz 1935. godine
njegove bake Rozalije Carević.
-Moj pradjed Ivan Carević bio je poznati ludbreški mljekar. Imao je
mljekaru u Čukovcu, a
Ludbrežani pričaju da je
od njega zanat učio i Antun Bohnec. Iako nije bio
liječnik znao je pomoći
ljudima i životinjama na
prirodan način liječeći
travama. Djed Ljudevit
Carević nastavio je pradjedovim stopama i sve
do 2. svjetskog rata imao
je mljekaru u Globočecu
– pojasnio je Dražen.
Dražen starine ne
prodaje već s njima prebire po uspomenama iz
minulih vremena. Imate
li slobodnog vremena,
navratite neko poslijepodne na čašicu razgovora te obogatite i sebi i
njemu slobodno vrijeme.
Dražen Vađunec
Dražen nam pokazuje omote starih ploča
Sofija Ivanek - miss Ludbrega 1929. u “Svijetu”
Omoti ploča kojih će se sjetiti mnogi
Eksponati uz Draženove zbirke
Dražen čuva šivaći stroj ‘Vesta’ iz 1935. godine svoje bake Rozalije Carević
Tjednik Svijet iz 1929.
Draženov izlog sa starim eksponatima
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
2 269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content