close

Enter

Log in using OpenID

Cjelovita rješenja zaštite u trgovinskom sektoru

embedDownload
Cjelovita rješenja zaštite objekata
trgovinskog sektora
Crodux BP, Zagreb
KIK, Zagreb
Pevec centar, Zagreb
www.alarmautomatika.com
ZTC, Rijeka
Cilj zaštite: sigurnost ljudi, prevencija
gubitaka i rast profita
Cilj trgovaca jest ostvariti profit, stoga svaku aktivnost koja se
provodi, generalno ili na prodajnom mjestu, treba vrednovati
s aspekta njezina doprinosa profitu. Zaštita ne može direktno
generirati profit, ali je njezin doprinos ukupnoj profitabilnosti
značajan. Da bi takav doprinos bio ostvaren, mjere zaštite moraju
biti usmjerene na sigurnost ljudi, prevenciju gubitaka i rast profita.
Dobro osmišljenim mjerama zaštite i implementacijom novih
tehnologija u postojeće sustave tehničke zaštite se uz isti budžet
za proizvode i usluge efikasnost zaštite može značajno povećati.
One trebaju obuhvatiti cjelovita i integrirana rješenja te njihovu
protokoliranu primjenu.
Na ukupnu efikasnost primijenjenih mjera pozitivan utjecaj ima
i tretman problematike zaštite od strane uprave, profesionalna
pažnja koja joj se posvećuje i kontinuirana prilagodba promjenama
u okolini što u suštini znači da zaštita i prevencija gubitaka trebaju
biti nečije profesionalno zaduženje.
2www.alarmautomatika.com
Profesionalci daju prednost sigurnosnoj
opremi
Uspješni trgovci više koriste sigurnosne
sustave
U prevenciju gubitaka u trgovinskom sektoru je 2011. uloženo
28.318 milijardi dolara , od čega čak 31% na sigurnosnu opremu.
76% osoba izravno zaduženih za smanjivanje gubitaka smatraju
ulaganje u sigurnosnu opremu mjerom u koju planiraju ili bi u
budućnosti najradije investirali novac jer sigurnosna oprema
omogućava veću dostupnost artikala u ponudi kupcima uz
manji angažman prodajnog osoblja te izravno utječe i na
povećanje prodaje i na smanjivanje gubitaka.
Tehnička zaštita u funkciji unapređenja
poslovanja
Sustavi zaštite se sve češće koriste kao alati poslovne
inteligencije i stavljaju se u funkciju unapređenja poslovanja,
upravljanja radnim prostorom, optimizacije zastupljenosti
proizvoda te analizu ponašanja kupaca i marketing. „Data
mining“ podataka prikupljenih sigurnosnim sustavima
omogućava mjerenja zadržavanja kupaca ispred polica i analizu
smjera njihova kretanja što pomaže efikasnosti marketinških
aktivnosti i organizaciji robe u prodavaonici.
Glavni alati za prevenciju gubitaka u trgovinskom sektoru su
elektronička zaštita artikala, videonadzor, daljinski nadzor
i analitički softveri. Prema istraživanju Prevencija gubitaka
i iznad toga: Preživljavanje najprilagođenijih (SAD, 2009.)
uspješni trgovci koriste EAS sustave tri puta više od onih manje
uspješnih, a oni najuspješniji još koriste Business intelligence
alate za 46% više. Procjenjuje se da se investicija u sustav
tehničke zaštite u prodajnom objektu isplati za 9 do 12 mjeseci,
a poznat je i primjer britanskog lanca Tesco koji je investiciju
u centralizirani videonadzor isplatio za 6 mjeseci, a gubitke na
blagajnama smanjio sa 500 na 20 funti tjedno.
Prema analizi poslovanja 25 najvećih europskih trgovačkih
kompanija, prosječna razlika između ostvarenog i potencijalnog
profita u trgovinskom sektoru je 1,4%, a smanjivanje gubitaka
je moguće osigurati rast profitne margine za 58%.
www.alarmautomatika.com3
Gubitci u trgovinskom sektoru iznose 1,45%
prometa
Imperativ modernog trgovačkog poslovanja je privući i zadržati
kupce, ostvariti visoku razinu njihova zadovoljstva i istovremeno
zadržati operativne troškove pod strogom kontrolom. Pri tome je
prevencija gubitaka iznimno važna jer je riječ o enormnim iznosima
i važnoj gospodarskoj djelatnosti koja zapošljava velik broj ljudi i
ima značajan udio u BDP-u svake zemlje. Analizama je ustanovljeno
da je većina gubitaka uzrokovana krađama kupaca, zaposlenika i
dobavljača te greškama u procesu pa se i mjere prevencije fokusiraju
na tu problematiku.
Gospodarska kriza trgovinskom sektoru zadaje mnoge dodatne
probleme kao što su smanjivanje broja djelatnika, slabija kupovna
moć i povećan broj krađa (sve češće je riječ o organiziranom
kriminalu). Istovremeno raste pritisak vlasnika da se poveća prihod,
a ulaganja i štete smanje. Takva situacija pred osobe i službe koje se
bave zaštitom kao glavno stavlja pitanje kako sa manje novca i ljudi
smanjiti gubitke i povećati prihod?
4www.alarmautomatika.com
Neizravni gubitci dosežu izravne
84% gubitaka je uzrokovano krađama
Neizravne gubitke je teško procijeniti, a uzrokuju ih nedostatak
robe na skladištima i policama, krivotvorenje robe i preprodaja
ukradene robe. Prema rezultatima istraživanja IHL grupe,
samo nedostatak robe na policama uzrokuje godišnje gubitke
u iznosu od 93 milijarde dolara, a dodatni problem je
gubitak kupaca
koji u potragu
za
potrebnim
artiklom odlaze
u neku drugu
prodavaonicu.
Prilika čini
lopova
Hoće li krađa
biti
počinjena,
prvenstveno ovisi
o tome kako počinitelj procjenjuje svoj rizik da bude uhvaćen i
osuđen. On odlučuje racionalno, na temelju okolnosti i ovisno
o iskušenju, motivaciji, percepciji rizika i posljedica, te o prilici.
Zato trgovci najviše napora ulažu u smanjivanje prilika za krađu
i povećanje percepcije rizika čime preveniraju mogućnost
krađe od strane kupaca, zaposlenika i dobavljača.
Jedno od najopsežnijih istraživanja o gubitcima u trgovinskom
sektoru već dugi niz godina provodi Centar za istraživanje
trgovinskog sektora iz Nottinghama. Prema njihovim podatcima
dobivenima na uzorku od 43 zemlje svijeta, u 2011. su gubitci
u trgovinskom sektoru iznosili 119.092 milijardi dolara i porasli
su za 6,6% u odnosu na 2010. Riječ je o 1,45% prometa što je
značajno više u odnosu na 1,36% prometa 2010. Najveći dio
gubitaka (84%) je uzrokovan krađama kupaca, zaposlenika i
dobavljača. Da su kaznena djela u trgovinskom sektoru velik
problem govore i statistički podaci MUP-a Republike Hrvatske
prema kojima je 2012. prijavljeno 2767 provala, 514 razbojništava
i 800 krađa u trgovinama, kioscima i benzinskim postajama.
www.alarmautomatika.com5
Nove tehnologije omogućuju djelotvorna
rješenja
Nove tehnologije bitno povećavaju isplativost raznih tehničkih
sustava na objektu, omogućavaju nove funkcije te veću fleksibilnost
i upravljivost, a odabir tehnologije i komponenti ovisi o tome što
se želi postići. Na globalnom nivou, zaštita u trgovinskom sektoru
je prepoznala koristi koje donose nove tehnologije koje se, osim u
funkciji zaštite, sve više koristi kao alati za dodatno unaprjeđenje
poslovanje.
Sustavi bazirani na klasičnoj tehnologiji se planiraju, izvode i
koriste zasebno, dok IP tehnologija omogućava istinsku integraciju
različitih sustava, upotrebu mrežne strukture, PoE napajanje te
decentralizaciju nadzora nad događajima u objektu. Interkom,
videonadzor, kontrola pristupa, poruke na displejima, dojava požara,
dizala, odimljavanje su samo neki od sustava čija koordinirana
primjena povećava njihovu ukupnu efikasnost.
6www.alarmautomatika.com
Pouzdanost alarmne komunikacije
IP komunikacija između alarmnih sustava i
dojavnih centara je značajno jeftinija jer nema
troškova telefonskih impulsa. Brža je, potpuno
nadzirana (u slučaju prekida generira alarm),
zbog kriptiranja je sigurnija te fleksibilnija
jer omogućava pristup sustavima putem
interneta.
Hibridna rješenja
Hibridna rješenja tehničke zaštite kombiniraju
analognu i IP tehnologiju. Posebno su isplativa
jer se za cijenu nešto veću od cijene klasičnog sustava ostvaruju
napredne funkcije putem već postojeće opreme.
Centralizacija kontrole pristupa i evidencije
radnog vremena
Podatci sa Jantar® sustava kontrole pristupa i evidencije
radnog vremena na dislociranim lokacijama prodavaonica se
putem specijalističkog softvera mogu prikupljati na središnjem
mjestu. Tako se značajno ubrzavaju mnogi administrativni
poslovi kao što je npr. obračun plaća.
IP video i videoanalitika
Megapikselnim kamerama može se nadzirati znatno veće
područje pa je potreban manji broj kamera. Snimanje u HD
rezoluciji omogućava uočavanje i najsitnijih detalja na snimci za
potrebe naknadne rekonstrukcije događaja. Moguć je i daljinski
videonadzor putem interneta na računalima ili mobilnim
telefonima. Za nadzor velikih trgovinskih prostora isplativo je
primijeniti Vivotek® rješenje panoramskog PTZ upravljanja.
Ono omogućava istovremeno praćenje „Fisheye“ pogleda na
cijelom području i detaljnu analizu dijelova prostora pomoću
“speed dome” tehnologije.
Videoanalitika je važan razlog odabira IP videonadzora a ne
neke druge dostupne tehnologije jer omogućava detekciju
(pokreta, ostavljenih objekata, prijelaza linije detekcije) i
generiranje alarma. Dostupne su i napredne funkcije kao
što su brojanje i analiza zadržavanja kupaca u prostoru,
prepoznavanja lica i registarskih tablica ili AxxonSoft® rješenja
praćenja i regulacije prometa.
Opisane osobine razlog su velike prihvaćenosti videonadzora
od strane trgovaca, a bitno je da njegovu primjenu prihvaća i
velik broj kupaca u trgovačkim centrima (87%) i specijaliziranim
prodavaonicama (82%).
www.alarmautomatika.com7
Elektronička zaštita artikala utječe na sve
izvore gubitaka
Sustavi elektroničke zaštite artikala od krađe – EAS – vrlo
izravno utječu na smanjivanje gubitaka uslijed krađa i jedan
su od sustava u koje trgovinski sektor najviše ulaže. Trgovci ga
smatraju najpoželjnijim načinom zaštite artikala od krađe zato što
omogućava slobodnije izlaganje robe i njezinu dostupnost kupcima,
a da pri tome ne treba povećavati broj prodavača niti kupce puštati
da čekaju. Tako se izravno povećava zadovoljstvo kupaca i prodaja.
Prema nekim istraživanjima, korištenjem samo EAS sustava se
krađe u trgovinama smanjuju za 60% i izravno utječe na smanjivanje
ukupnih gubitaka. Dodatno, EAS omogućava i smanjivanje troškova
operativnog poslovanja.
Sensormatic® EAS sustavi mogu biti bazirani na različitim
tehnologijama (EM, RF, AM, RM) i svaka od njih ima svoje prednosti
i nedostatke. Izbor tehnologije ovisi prvenstveno o vrsti artikala
koji se štite, a važno je istaknuti imperativ preciznog podešavanja
sustava kako on ne bi ometao poslovanje.
8www.alarmautomatika.com
Najkradenije artikle treba dodatno zaštititi
Kako bi se provele optimalne mjere zaštite mnogo napora je uloženo u prikupljanje podataka o tome koji se artikli najviše kradu. To ovisi
o tipu, veličini i asortimanu prodavaonice, a može se generalizirati da se najviše kradu artikli koje je lako unovčiti.
Knjige, novine i
uredski pribor
Elektroničke igre
DVD, kompleti
iPodi i memorijske
kartice
Časopisi i brošure
Olovke i satovi
Priručnici, karte i
turističke brošure
Udžbenici i prateći
materijali
Odjeća i obuća
Modni dodatci i
robne marke
Haljine
Košulje i dresovi
Žensko rublje
Kožni predmeti
Čizme
Torbe
Konzumna
elektronika
Video i ostale igre
Digitalne kamere i
mobilni telefoni
Brendirana
konfekcija
Klima uređaji
iPodi i satelitska
navigacija
Prijenosna računala
Plazma televizije
Elektronski
medicinski uređaji
Brendirani ili kožni
modni dodatci
Satovi
Mobilni telefoni
Torbe
Igre i DVD-i
Prodajni centri
Parfemi i kreme
Zabava, glazba
i igre
Video i ostale igre
DVD-i i kompleti
CD-i i kompleti
Memorijske kartice
iPodi i dodatci
Ostala elektronika
Zdravlje i ljepota
Kozmetika, ruževi,
kreme i losioni
Parfemi
Žileti i proizvodi za
brijanje
Električne četkice
za zube i medicinski
uređaji
Dezodoransi
Bezreceptni lijekovi
Paste za zube,
šamponi i vitamini
Oprema za dom i
“uradi sam”
Električni alati
Ručni alati
Baterije
Brave
Uređaji za kućnu
automatizaciju
Mali paketi vijaka,
brtvi i sredstava za
popravak
Sitni elektrončki
proizvodi
Draguljarnice
Brendirani satovi
Prstenje
Naušnice
Brendirani modni
dodatci
Zlato
Uredski pribor
Toneri
Mobilni telefoni
Žileti, proizvodi za
zdravlje i ljepotu
Žestoka alkoholna
pića, cigarete
Supermarketi i
prodavaonice hrane
Mali elektronički
uređaji
Svježe meso i skuplji
prehrambeni artikli
Memorijske kartice
Adapteri, konektori i
Satelitska navigacija
kablovi
Dječja hrana, kava i
bezreceptni lijekovi
DVD-i i CD-i
Košulje i odjeća
Olovke
Pribor za uređenje
vrta
EAS omogućava efikasno upravljanje procesima
Mnogi proizvođači svoju robu označavaju već u proizvodnom pogonu (source
tagging) i cijelu logistiku vezanu uz skladištenje, transport, distribuciju i naplatu svojih
proizvoda baziraju na tome. Proizvode više nije potrebno ručno brojati, nego pri izlazu
iz pogona cijele palete različitih proizvoda budu skenirane, a potpuni i točni podaci o
tome kome je i s kojim konkretnim prijevozom roba distribuirana se automatski bilježe
pomoću softvera. Pri preuzimanju robe trgovci ne moraju provjeravati količine nego
se to također radi automatski. Puna kolica različitih artikala blagajnici ne moraju ručno
skenirati nego se skenira sadržaj cijelih kolica i izrađuje račun. Informacije o tome koji
artikli više nisu na polici automatski se prosljeđuju u skladište koje organizira punjenje
polica ili naručivanje novih količina. Na ovakav način omogućava se bitno efikasnije
upravljanje procesom, a kretanje proizvoda kroz lanac opskrbe je sigurnije.
www.alarmautomatika.com
Funkcije EAS sustava
Zaštita artikala od krađe
Nadzor lanca opskrbe
Sredstvo ubrzanja inventure
Kontrola količine robe
Nadzor nad valjanosti robe s ograničenim rokom trajanja
Praćenje mjesta na kojem se roba nalazi u prodajnom
prostoru
Brojanje ljudi
Analiza podataka u prodajnom procesu
9
Cjelovito rješenje zaštite Alarm automatike
Cjelovitim rješenjima zaštite obuhvaćen je pristup svakom
pojedinom korisniku koji, na logičan i konzistentan način, treba
spojiti rješenja zaštite i sigurnosti sa zahtjevima i trendovima svog
temeljnog poslovanja. U tom procesu se u potpunosti uvažava
postojeće stanje: postojeće obveze prema ugovornim poslovnim
partnerima, postojeći poslovni odnosi i kanali kojima se obavlja
poslovanje, već uvriježene radne procedure na koje su se djelatnici
navikli, uhodani način implementacije noviteta u poslovanje te u
svakodnevnom radu već uvriježene zaštitne i sigurnosne procedure.
Shvatiti potrebe i želje korisnika, procijeniti rizik te razjasniti
prednosti i nedostatke različitih pristupa problemu je sljedeći
bitan korak implementacije cjelovitog rješenja zaštite. Istom kada
je jasno od kuda se polazi i što se želi postići moguće je osmisliti
funkcionalno, integrirano i cjelovito rješenje zaštite, izraditi
procjenu investicije te izabrati opremu i izvođača.
10www.alarmautomatika.com
Uređaji prilagođeni potrebama aplikacije
Izbor opreme čije karakteristike možemo kombinirati do potpune
funkcionalnosti uistinu je velik – riječ je o više tisuća komponenti na
čijem izboru i testiranju dnevno radi tim inženjera. Njihova kvaliteta
i adekvatnost pojedinoj aplikaciji se temelji na većem broju svjetski
poznatih dobavljača i vlastitim robnim markama.
Vlastiti razvojni IT odjel
Osim što podržava implementaciju IT tehnologija u rješenja tehničke
zaštite i poslovne softvere korisnika, razvojni IT centar Alarm
automatike neprestano razvija softvere za centralizaciju i integraciju.
Održavanje
ZLATNA
KUNA ZA
INOVACIJU
hGK - Hrvatska
gospodarska
komora 2009,
Zagreb, Hrvatska,
za inovaciju
“Videoverifikacija
alarmnog signala”
VELIKA NAGRADA
SIGURNOSTI HUMS - Hrvatska
udruga menadžera sigurnosti 2012., Zagreb,
Hrvatska
Da bi sustav zaštite ispunio svoju funkciju i bio isplativ mora se
osigurati njegova pouzdanost, brzo otkloniti kvarove, osposobiti
korisnike za korištenje i koristiti opremu koja tehnološki omogućava
daljinsko održavanje i podešavanje. Zato je u Alarm automatici
razvijen jedinstveni model nadzora, održavanja i servisiranja sustava
tehničke zaštite ABSistemdcCARE4® .
Model se temelji na mreži partnerskih tvrtki specijaliziranih u
zaštitarskim intervencijama, elektro radovima, ugradnji, projektiranju,
informatici i ostalim relevantnim specijalizacijama. Kvalitetu ugradnje,
servisiranja i održavanja jamči sustav certificiranja partnerskih
tvrtki. Puštanje sustava u rad redovito prati edukacija djelatnika za
neposredno korištenje sustava i za primjenu sigurnosnih procedura.
Profesionalno i stabilno poslovanje
I tvrtka i njezini djelatnici imaju sva potrebna ovlaštenja s područja
djelatnosti privatne zaštite, graditeljstva i informatike. O kompetenciji
najbolje svjedoči povjerenje koje su nam ukazale mnoge eminentne
tvrtke, a o stabilnosti poslovanje 3A certifikati bonitetne izvrsnosti.
www.alarmautomatika.com11
Raznovrsna djelatnost zahtjeva raznovrsne
mjere prevencije
Crodux, Zagreb
Osim trgovine naftnim derivatima i plinom, na benzinskim se
postajama obavlja još cijeli niz poslovnih aktivnosti kao što je trgovina
robom široke potrošnje, zamjene stranih valuta i ugostiteljska
djelatnost. Karakteristično je i veoma dugo radno vrijeme, često i 24
satno, te iznimno velika fluktuacija ljudi i vozila. Riječ je o građevinski
složenim objektima s mnogim kritičnim točkama (točiona mjesta,
blagajne, spremnici goriva, uredi) u kojima se odvijaju mnogi rizični
procesi kao što je prijenos gotovog novca. Prostiru se na većim
površinama, a benzinski servisi na autoputovima često u svom
sklopu imaju i smještajni objekt. Karakteristike poslovanja i objekata
benzinskih servisa generiraju raznovrsne rizike (provala, razbojništvo,
krađa, prijevara) i gubitke u poslovanju pa je potrebno primijeniti
raznovrsne, složene i integrirane mjere zaštite fokusirane na
mnogobrojna kritična mjesta. Uobičajeno se primjenjuju svi sustavi
tehničke zaštite – videonadzor, protuprovala, protuprepad, dojava
požara, kontrola pristupa, evidencija radnog vremena, SOS, EAS.
12www.alarmautomatika.com
Video nadzorni centar za 1000 i više lokacija
Videoanalitikom protiv bijega vozača
Kada je riječ o velikom broju dislociranih objekata, sustavi
videonadzora se centraliziraju, a njima se upravlja u video
nadzornom centru. Putem softvera za centralno upravljanje,
u video nadzornom centru je moguće nadzirati video sustave
na 1000 i više lokacija. Kada je riječ o lokacijama na kojima je
video integriran sa sustavima koji mogu generirati alarmne
informacije (provala, požar, SOS), može se omogućiti da
dispečer u nadzornom centru bude automatski obaviješten o
svim alarmnim događajima u realnom vremenu i pogleda što se
događa na mjestu na kojem je generiran alarm.
Zbog mnogih naprednih funkcija, kao što su detekcija kretanja
osoba u perimetru ili megapikselna rezolucija koja omogućava
da se više točionih mjesta pokriva sa manje kamera, IP video
postaje standard zaštite benzinskih servisa.
IP dojava za pouzdanost alarmiranja
Sustavi protuprovale i protuprepada se uobičajeno koriste na
benzinskim postajama zbog velikog rizika od razbojništva i
provale, a i propisanog oblika zaštite mjenjačkih radnih mjesta.
Zbog pouzdanosti i brzine, važno je osigurati IP komunikaciju
između alarmnih sustava i dojavnog centra.
Kvalitetnim videonadzorom i posebnim softverom se može
prevenirati i za benzinske postaje specifičan rizik - bijeg vozača
bez plaćanja goriva. Kamere treba pozicionirati na mjesta s
kojih se registarske oznake vozila na točionom mjestu mogu
neometano snimati. Snimka registarske oznake se putem OCR
softvera pretvara u ASCII format i pohranjuje u pretraživu bazu
podataka što omogućava naknadno pretraživanje po različitim
kriterijima kao što su datum, sat, registarska oznaka itd. Osim
preventivnog učinka, takva mjera omogućava identifikaciju
vozila i naknadnu naplatu nastale štete.
Moguće je programiranje sustava da automatski generira
alarm kada na benzinsku postaju dođe vozilo sa „crne liste“
čija registracija je već pohranjena u bazu podataka bijega bez
plaćanja.
www.alarmautomatika.com13
Lako dostupne robne marke
KIK, Zagreb
U specijaliziranim prodavaonicama se trguje nekom određenom
grupom proizvoda – odjećom, kozmetikom, kućanskim aparatima,
elektronikom, nakitom, knjigama i slično. Kako bi roba bila dostupnija
kupcima, najčešće se nalaze u urbanim središtima i pješačkim
zonama. Okruženje (blizina drugih prodavaonica i poslovnih
subjekata) im je poslovno. Površine se veoma razlikuju - od veoma
malih u kojima se trguje nakitom do prostranih objekata, nekada i
na više katova. Metoda prodaja uglavnom uključuje posredovanje
prodavača koji kupcima pokazuje i daje na probu artikle za koje su
zainteresirani.
Uzroci šteta u specijaliziranim prodavaonicama su različiti. Moguće
su krađe, razbojništva, prijevare, greške, provale, vandalizam, a
ne smije se zaboraviti na mogućnost požara jer on može ugroziti
sigurnost i kupaca i djelatnika, te uništiti prodajni prostor i robu u
njemu. Posebno kritična mjesta su ulazi u prodavaonicu, blagajne i
kabine za probu, a prijenos novca najkritičniji je proces.
14www.alarmautomatika.com
Više mjera za veću efikasnost
S obzirom na to da se specijalizirane prodavaonice uglavnom
nalaze u urbanim središtima i u poslovnom okruženju, da je za
prodaju vrste artikala koja se u njima nalazi bitna njihova dobra
izloženost, te da je riječ o artiklima koji su poželjan plijen većem
broju ljudi (pa čak i zaposlenicima), vjerojatno je da su rasvjeta,
mehanička zaštita i protuprovalni sustav već primijenjeni.
Sustavi videonadzora trebaju biti kvalitetniji i omogućavati
snimanje, naknadni pregled i identifikaciju počinitelja krađe.
Također trebaju biti integrirani s POS sustavima (blagajnama),
kako bi se moglo ustanoviti jesu li i zaposlenici sudjelovali u
krađama.
Integracija EAS-a i videa za bržu reakciju
Zbog visoke efikasnosti u smanjivanju gubitaka uslijed krađe
kupaca, Sensormatic® elektronička zaštita artikala od krađe
je najčešće primjenjivan sustav zaštite u specijaliziranim
prodavaonicama.
Standardizacija mjera zaštite za lance
prodavaonica
U lancima specijaliziranih prodavaonica korisno je primijenjene
mjere i sustave tipizirati, standardizirati i centralizirati i tako
olakšati djelatnicima njihovo korištenje u slučaju potrebe
zamjene ili dopune kadrova na svim lokacijama na kojima se
prodavaonice u lancu nalaze.
Integracijom EAS-a s kvalitetnim videonadzorom se, osim
generiranja alarma sa antena na izlazima, omogućava i
automatsko podizanje slike s područja u kojem je došlo do
alarma u nadzornom centru. Na taj način operater može brzo
ustanoviti je li riječ o grešci ili pravom alarmu te poduzeti
potrebne mjere. Također je moguća naknadna analiza video
zapisa i identifikacija počinitelja krađe što se može koristiti kao
dokazni materijal za njegovo sankcioniranje.
Pri odabiru sustava treba voditi računa o dodatnim mogućostima
usmjerenima na povećanje prodaje i unapređivanje poslovanja
kao što je npr. brojanje kupaca ili ubrzavanje inventura.
Da bi se takve funkcije mogle postići, potrebno je uz EAS
sustav implementirati specijalizirane softvere i povezati ih s
računalnim sustavom kojim se obavlja temeljno poslovanje.
www.alarmautomatika.com15
Sve što kupcu treba na jednom je mjestu
Pevec, Zagreb
Prodajni centri su uglavnom samostojeće građevine veće površine,
smještene u stambenim naseljima, okružene vlastitim parkirališnim
prostorom za kupce i relativno udaljene od ostalih objekata. Imaju
raznolik asortiman robe, a često se u sklopu prodajnog prostora
kupcima nude i različite usluge. Ponuđeni artikli veoma su različiti
po svojoj vrijednosti, namjeni i vrsti kupaca koji ih kupuju.
U najvećem dijelu prostora kupcima je omogućeno
samoposluživanje, a posredovanje prodavača primjenjuje se samo
za manji dio prodajnog asortimana. Organizacija procesa veoma je
složena jer je za njegovu provedbu potreban veći broj djelatnika i
dobra organizacija prostora.
Prodajni centri su izloženi različitim rizicima, a najveće štete
uzrokuju krađe kupaca, zaposlenih i dobavljača te gubitci na
inventaru u smislu uništavanje prostora, zidova, kolica ili polica
zbog nemarne upotrebe. Mjere prevencije treba usmjeriti na takve
probleme.
16www.alarmautomatika.com
Integracija videa s POS terminalima
smanjuje većinu gubitaka
Integracija videonadzora s POS terminalima se provodi zbog
prevencije krađa i prijevara, odnosno smanjivanje gubitaka na
blagajnama. Jednostavno je za ugradnju – između blagajne
i pisača treba ugraditi Nuuo® POS uređaj koji „preuzima
podatke“ i osigurati adekvatan hibridni ili IP snimač koji
podržava ovu funkcionalnost.
Riječ je o IP rješenju koje omogućava napredno pretraživanje
prema svim ključnim podacima koji su dio računa (datum,
sat, broj računa, artikl, iznos, količina, prodavač, bar kod),
te prema podacima vezanima uz kartičnu transakciju (koja
kartica te brojevi kartice, transakcije i autorizacije). Dovoljno
je ukucati „ključnu riječ“ i pokrenuti pretraživanje, nakon čega
samo jednim klikom na rezultat pretrage iz baze pozivamo
sve podatke o transakciji, uključujući i video zapis.
Integracija videa s POS-om omogućava i automatsko
generiranja alarma u situacijama koje korisnici sami definiraju
kao što su npr. odbijene transakcije, prikaz podataka s POS
terminala na više lokacija te eksport ili arhiviranje u obliku
video klipa ili snapshoota spornih transakcija.
Brojanje kupca i vozila
Brojanje kupaca je dobar primjer kako tehnička zaštita može
biti u funkciji povećanja prodaje. Može se provoditi putem
EAS-a (antena na ulazu u prodajni prostor) i IP videonadzora.
Za brojanje putem video analitike je važno odabrati kvalitetan
softver koji omogućava podešavanje bitnih parametara kao
što su zamišljena crta, jasan smjer kretanja, veličina objekta
brojanja i sl., a sam softver može biti pohranjen u snimaču ili
u samoj Riva® kameri. Videoanalitičke softvere se uglavnom
može nadograditi funkcijom analize smjera kretanja i
zadržavanja kupaca ispred polica.
www.alarmautomatika.com17
Mjesta okupljanja i druženja
ZTC, Rijeka
Broj trgovačkih centara u velikim urbanim cjelinama je u velikom
porastu, a njihovo možda najvažnije obilježje jest da su postali
mjesta druženja i okupljanja. Riječ je o zasebnim građevinama
u kojima je smješten veći broj međusobno neovisnih, uglavnom
specijaliziranih prodavaonica (hranom, odjećom, elektronikom,
lijekovima, obućom), nude se mnoge različite usluge (restorani,
kafići, frizeri, fotokopirnice), prostori za šetnju i odmor su prostrani
i atraktivni, a sve to kako bi se privuklo što je moguće veći broj
ljudi. Površina im je velika (20.000 - 50.000 m²), asortiman roba i
usluga raznolik, a metode prodaje različite. Velik broj prodavaonica
različitog asortimana pod istim krovom i velika fluktuacija ljudi,
vozila i robe su specifičnost trgovačkih centara koja ih čini mjestima
s većim brojem razbojništava, krađa i vandalizma kojima su osim
vlasnika prodajnih prostora izloženi i kupci i njihova vozila na
parkiralištu. Rizik od kriminalnih radnji povećava i prijevoz veće
količina novca od trgovačkog centra do banke.
18www.alarmautomatika.com
Zaštita ljudi je prioritet
Mjere zaštite koje se primjenjuju u trgovačkim centrima su
složene i treba ih provoditi kako na razini zajedničkoj za sve
prodavaonice tako i na razini svake pojedinačne prodavaonice
i one moraju biti međusobno kompatibilne. Kao i na svim
mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, i u trgovačkim
centrima prioritet je zaštititi njihove živote i zdravlje. Još
u fazi projektiranja potrebno je provesti propisane mjere
zaštite od požara, osigurati ranu dojavu požara i uzbunjivanje
ljudi, osigurati nesmetanu evakuaciju u slučaju elementarnih
nepogoda, te odimljavanje u slučaju požara.
Sustav za dojavu požara temelj je integracije
svih tehničkih sustava
Nadzorni centar
Nakon što su „safety“ sustavi na objektu integrirani, mali
je korak integrirati i sve ostale tehničke sustave na objektu
(inteligentnu rasvjetu, intercom, protuprovalu i protuprepad,
videonadzor). U trgovačkim centrima u svijetu se uobičajeno
uspostavlja i nadzorni centar objekta iz kojeg se integrirani
sustavi nadziru i upravljaju putem specijalističkih softvera
kakav je u Alarm automatici razvijen ABSistemDCi®.
Sustav za dojavu požara može znatno smanjiti ukupnu
investiciju u mjere (posebno one građevinske) zaštite od
požara jer, ovisno o požarnom opterećenju i o udaljenosti
profesionalne vatrogasne postrojbe, sustav osigurava ranu
detekciju i brz početak gašenja požara pa vatrootpornost
pojedinog sektora može biti manja. U kasnijoj eksploataciji
sustav za dojavu požara predstavlja značajnu uštedu režijskog
troška kroz smanjenu premiju osiguranja objekta.
Oko sustava za dojavu požara provodi se čak 25% integracija svih
„safety“ sustava – plinodetekcija, SOS, gašenje, evakuacijska
rasvjeta i razglas, upravljanje dizalima, motoriziranim vratima i
eskalatorima, odimljavanje, ventilacija, klimatizacija i kontrola
pristupa.
Nove tehnologije primijenjene u Inim® sustavima za dojavu
požara omogućavaju mnoge prednosti kao što su međusobno
umrežavanje centrala, prihvaćanje detektora različitih
proizvođača ili pristup putem interneta.
www.alarmautomatika.com
19
b r i n e m o
LJUBLJANA
ZAGREB
o
z a š t i t i
OSIJEK
RIJEKA
BEOGRAD
BANJA LUKA
ZADAR
SARAJEVO
SOFIJA
SPLIT
PODGORICA
SKOPJE
Alarm automatika d.o.o., Dražice 123/c (Zamet), HR-51000 Rijeka, Hrvatska (Croatia)
www.alarmautomatika.com
14008
Tel. +385 (0)51 359 700, Fax: +385 (0)51 359 788, E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content