close

Enter

Log in using OpenID

Cjelovita rješenja zaštite turističkih smještajnih

embedDownload
Cjelovita rješenja zaštite turističkih
smještajnih objekata
Hotel Bastion, Zadar
Hotel Lone, Maistra d.d., Rovinj
TN Villas Rubin, Maistra d.d., Rovinj
www.alarmautomatika.com
Kamp Park Umag, Istraturist d.d., Umag
Svrha zaštite smještajnih objekata je
kvalitetnija usluga gostima
Bez obzira je li riječ o hotelskom resortu, apartmanskom naselju,
kampu ili malom obiteljskom hotelu, cilj poslovanja u svakom
smještajnom objektu jest povećanje popunjenosti, privlačenje
ciljanih gostiju, stvaranje stalnih gostiju i smanjivanje operativnih
troškova. Zato se za upravljanje smještajnim objektima uvode nove,
napredne tehnologije koje su osnova za razvoj usluga prilagođenih
gostima, povećanje njihove lojalnosti i posljedično povećanje
prihoda koje se poslovanjem ostvaruje. Neprikosnoven čimbenik
2
Sigurnost treba planirati
Spoj komfora i sigurnosti gosta
Ostvariti naizgled suprotstavljene
zahtjeve - da se gost istovremeno
osjeća i sigurnim i slobodnim - izazov
je s kojim su se gotovo svi vlasnici
smještajnih objekata susreli. Pitanja
kako na diskretan i prihvatljiv način
zaštiti gosta, imovinu i objekt je
najbolje razmotriti još prilikom
izrade arhitektonskog projekta ili
prilikom obnove objekta. Stručnjaci
za sigurnost znaju koja su mjesta i
procesi kritični i koje mjere prevencije
su adekvatne, diskretne i isplative.
Neke rizike može se prevenirati već
boljom osvijetljenošću i organizacijom
prostora, dok prevencija ozbiljnijih
rizika, kao što je na primjer požar, traži
profesionalan pristup, projektiranje i
pripremu potrebnih instalacija sustava
tehničke zaštite da njihova naknadna
ugradnja ne naruši izgled već gotovog
objekta.
Mjere zaštite koje se primjenjuju u
turističkim
smještajnim
objektima
trebaju prevenirati rizike kao što su požar,
krađa, provala, vandalizam i terorizam.
Da bi mjere zaštite bile efikasne, one
osim tehničkih sustava moraju obuhvatiti
i primjenu, kontrolu i uvježbavanje
zaštitnih i sigurnosnih procedura za koje
djelatnike treba uvježbati i nadzirati.
Pri tome neprestano treba imati na
umu da sustavi zaštite smještajnih
objekata moraju prvenstveno služiti
boljoj i kvalitetnijoj usluzi i povećanju
zadovoljstva gostiju.
Dodatno, sustav treba biti sredstvo
redukcije troškova ili gubitaka te može
poslužiti i za proširenja usluga koje se nude
gostima. Sustavi zaštite omogućavaju da
se ispune svi navedeni zahtjevi, a njihova
isplativost ogleda se u uštedama prilikom
gradnje objekata, uštedama na režijskim
troškovima, popustima na police
osiguranja imovine, očuvanju investicije,
uspostavi bolje organizacije poslovanja,
boljem praćenju rada, bržoj reakciji u
incidentnim situacijama te posljedično
boljem poslovnom ugledu.
Funkcije sustava zaštite u
smještajnim objektima
1. Kvalitetnija usluga gostima
2. Redukcija troškova i gubitaka
3. Proširenje usluge gostima
kvalitete usluge koja se pruža gostima jest njihova sigurnost koja
niti u jednom trenutku ne smije doći u pitanje jer je to ključan
kriterij odabira i destinacije i objekta u kojem će boraviti. Sigurniji
uvjeti rada interes su djelatnika hotela, gost podrazumijeva kako
njegova osobna sigurnost i sigurnost imovine koju sa sobom ima
ničim neće biti ugrožena, hotelski menadžeri žele djelotvorna i
ekonomična rješenja, a društvena zajednica želi povećati sigurnost
svojih građana.
www.alarmautomatika.com
www.alarmautomatika.com
3
Ulaganje u zaštitu je dobra investicija
U zaštitu se ulaže 10% iznosa ukupne
investicije u smještajni objekt
Investirati u poslovanje samo je po sebi rizik jer podrazumijeva
zaduženje kod banaka i preuzimanje dugoročnih financijskih
obveza pa je ulaganje u zaštitu, a posebno u zaštitu od požara
koji doslovno može uništiti sve, zaštita investicije. British Building Services Research and Information Association predviđa da
će hotelijeri u sustave tehničke zaštite uložiti čak 10% ukupne
vrijednosti investicije, i to oko 5% u kontrolu pristupa, 4% u
videonadzor a 1% u protutuprovalu. Na razvijenim tržištima,
kakvo je na primjer u Velikoj Britaniji, na kojima su svi propisani sustavi zaštite već implementirani hotelijeri razinu sigurnosti povisuju ulaganjem u integraciju i nove tehnologije. Na
tržištima u razvoju, bez obzira je li riječ o postojećim hotelima
ili hotelima koji se tek grade, hotelijeri teže visokoj razini sigurnosti kakva je postignuta na razvijenim tržištima.
Manji troškovi poslovanja su imperativ
Baviti se hotelijerstvom i upravljanjem smještajnim objektima
znači neprestano imati na umu isplativosti poslovanja i
opstanak na izrazito konkurentnom tržištu. O uštedi energije,
smanjivanju
svih
mogućih
troškova
Čimbenici isplativosti
i
jednostavnosti
investicije u tehnologiju u
upravljanju
mora
hotelima
se voditi računa na
svaki mogući način, a
komfor gostiju
primjena suvremenih
sustava
tehničke
sigurnost i zaštita gostiju
zaštite predstavlja
pozitivan čimbenik
energetska efikasnost
isplativosti investicije
u tehnologije koje
upravljanje troškovima
se
u
hotelima
primjenjuju.
ABSistemDC-CARE4® - samo ispravan sustav
štiti investiciju
Sve veći broj vlasnika smještajnih objekata sustave tehničke zaštite
uvodi prvenstveno zato što im se investicije u te sustave isplate.
Sustavi za dojavu požara na koje su povezani ostali sigurnosni
sustavi isplate se vrlo izravno kroz premije osiguranja. Mogućnost
pristupa u sobe putem autonomnih brava koje se otvaraju pomoću
kartice isplativa je jer smanjuje troškove umnožavanja ključeva
i onemogućava neovlašten ulazak u sobe davno odjavljenim
gostima, a složeniji sustavi omogućavaju izradu vremenski
4
ograničenih kartica. Sustav kontrole pristupa s funkcijom evidencije
radnog vremena znatno štedi administrativne resurse i ubrzava
obračunavanje isplata za sezonske zaposlenike i radnu snagu
plaćenu po satu. Sustav videonadzora omogućava nadzor nad
prostorima koji nisu izravno vidljivi, a inteligentna videoanalitika
automatsku detekciju ostavljenih predmeta. Protuprovala i vanjska
zaštita štite objekte od vandalizma. Kroz sustav inteligentne sobe
efikasno se smanjuju troškovi za vodu, grijanje i hlađenje
www.alarmautomatika.com
Prema Tophotelprojects.com oko 200 milijardi dolara se
sredinom 2010. investiralo u luksuzne hotele, a ulaganje od
10% u sustave tehničke zaštite znači da je zaštita u hotelskoj
industriji postala sastavni dio “total building managmenta” kao
što je su to na primjer automatizacija građevine i tehnologije
koje štede energiju.
www.alarmautomatika.com
Isplativost i funkcionalnost sustava
tehničke zaštite je
izravno
povezana s učestalošću
i
kvalitetom
održavanja. Primjenom u Alarm automatici razvijenog ABSistemDC-CARE4®
modela nadzora, održavanja i servisiranja problemi se
uočavaju i otklanjaju proaktivno - prije nego postanu kritični.
Time se osigurava puna ispravnost, funkcionalnost, isplativost,
pouzdanost i smanjenje troškova eksploatacije sustava, samo
održavanje je jeftinije, a korisniku je omogućeno planiranje
sredstava i raspoređivanje troškova u vrijeme.
5
Sigurnost je kriterij odabira turističkog
odredišta
Sigurnost ljudi prije svega
Zlonamjerna djela treba
prevenirati
Racionalno korištenje
energije
„Safety“ sustavi odnose se na zaštitu
ljudi i imovine od nesretnog slučaja ili
elementarne nepogode, u smještajnim
objektima su uglavnom obvezni a
podrazumijevaju niz posve uobičajenih
načina zaštite gostiju i osoblja.
„Security“ sustavi primjenjuju se zbog
zaštite ljudi i imovine od zlonamjernog
djelovanja trećih osoba, a u
smještajnim objektima koriste se kako
bi se prevenirali rizici od razbojništva,
krađa, vandalizma, terorizma itd.
Prevencija nekih rizika je više u domeni
državne uprave i šire društvene
zajednice, no za prevenciju većine
rizika moraju se angažirati izravno
domaćini – hotelijeri. Oni to čine
ugradnjom različitih sustava tehničke
zaštite u svoje objekte prvenstveno
s ciljem veće sigurnosti gostiju i
osoblja te sa ciljem zaštite imovine.
Riječ je o sustavima protuprovale
i protuprepada s centraliziranom
dojavom koji je obvezan za zaštitu
mjenjačnica,
videonadzora
koji
efikasno prevenira krađe u prostorima
s većom fluktuacijom ljudi (restoran,
recepcija, parkiralište, okolina, prilazi,
ulazi i izlazi), kontrole pristupa gostiju,
osoblja i vozila kojima se efikasno
sprečavaju krađe imovine gostiju
iz soba i imovine hotela iz servisnih
prostora.
Očuvani prirodni resursi su važan
razlog zbog kojeg gosti dolaze na neku
turističku destinaciju i sve veći broj
ljudi pozitivno gleda na aktivnosti koje
se provode sa ciljem njihova očuvanja.
Očit način pokazivanja brige o okolišu
i prirodnom bogatstvu je štednja vode
te energije za grijanje i hlađenje koju se
u smještajnim objektima jednostavno
provodi kroz sustav inteligentne sobe.
Riječ je o SOS sustavima za poziv u
nuždi koji mora imati svaka hotelska
kupaonica, evakuacijskoj i panik rasvjeti
kojom se označavaju evakuacijski
putovi npr. u slučaju požara, sustavu
odimljavanja
koje
omogućava
nesmetanu evakuaciju u slučaju požara,
sustavu gašenja požara, detekciji plina
i ugljičnog monoksida koja se obvezno
primjenjuje u zatvorenim garažama i
detekciji eksplozivnih plinova koja je
obvezna u kotlovnicama.
Ovi se sustavi najčešće se temelje na
zaštiti od požara čija je implementacija
zakonska obveza, a sustav za dojavu
požara najčešće se koristi kao osnova
na koju se povezuju ostali „safety“
sustavi.
Postoji čitav niz djelotvornih načina podizanja razine sigurnosti
gosta bez narušavanja njegove udobnosti, a prioritetno je spriječiti
one koji ugrožavaju zdravlje i život ljudi kao što su požar i nesreće u
hotelskim sobama.
Mnoge mjere zaštite u smještanim objektima su obvezne pa vlasnici
i menadžeri moraju voditi računa o cijelom nizu propisa kojima
ih se obvezuju na primjenu „safety“ i „security“ sustava i mjera,
preporučenih mjera za sigurnost u turizmu Svjetske turističke
6
organizacije, ali i o zahtjevima turoperatora na opremljenost
objekata.
Važniji propisi
Tako je stabilan sustav za dojavu požara obvezan za svaki
ugostiteljski objekt (kao i smještajni) kapaciteta većeg od 100
osoba, automatski javljači požara su obvezni u svakoj sobi u višim
(4 ili 5 zvjezdica) kategorijama smještajnih objekata, a turoperatori
za ugovaranje zakupa smještajnih kapaciteta uvjetuju funkcionalni
sustav dojave požara.
•
•
•
•
•
•
www.alarmautomatika.com
Sustav inteligentne sobe omogućava
cjelovitu kontrolu i optimizaciju
potrošnje energenata i vode te
regulaciju i optimiziranje sustava
grijanja i hlađenja svih hotelskih
prostora – soba, hodnika i stepeništa,
praonica, kuhinja, spremišta itd.
U hotelima u kojima su provedeni
projekti racionalnog gospodarenja
energijom troši se čak 35% manje
energije po noćenju od prosjeka hotela
iste kvalitete. Primjer takve uštede
je Istraturistov Sol Garden u kojem je
samo u praonici rublja potrošnja vode
smanjena za 27%, sredstava za pranje
za 20%, loživog ulja za 16% i električne
energije za 4%.
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
Zakon o privatnoj zaštiti
Pravilnik o sustavima za dojavu požara
Pravilnik o kategorizaciji turističkih smještajnih objekata
Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima
Preporučene mjera za sigurnost u turizmu Svjetske turističke organizacije
www.alarmautomatika.com
7
Nove tehnologije omogućuju djelotvorna
rješenja
Centralizacija i integracija sustava za veću
efikasnost
Kako bi se povećala efikasnost različitih sustava (tehničke zaštite,
nadzora stanja okoline npr. u kotlovnici, liftu, hladnjacima),
olakšao nadzor nad njima i ubrzala potrebna intervencija
uobičajeno je sustave centralizirati i integrirati. Centralizacija
podrazumijeva prikupljanje informacija sa sustava na jedno
mjesto zbog nadzora, a kada je riječ o sustavima tehničke
zaštite riječ je o centralizaciji alarmnih signala pri zaštitarskom
dojavnom centru koji po potrebi organizira intervenciju.
Integracija podrazumijeva razmjenu podatka između različitih
sustava. U smještajnim objektima česta je integracija sustava
za dojavu požara s ostalim sustavima relevantnim u uvjetima
požara (prisilnog provjetravanja, držačima vatrootpornih vrata,
evakuacije i evakuacijske rasvjete, odimljavanja), a uobičajena
je praksa da se opća integracija svih tehničkih sustava provodi
kroz sustav dojave požara.
Uobičajena je i integracija videonadzora s POS uređajima
te kontrole pristupa u sobe s praćenjem potrošnje gostiju
i s evidencijom radnog
vremena osoblja.
Nove tehnologije bitno povećavaju isplativost raznih tehničkih
sustava na objektu i omogućavaju nove načine njihova korištenja.
Lako je predočiv primjer prednosti primjene IP videonadzora.
Megapikselnim kamerama može se nadzirati znatno veće područje
i vertikalni prostori kao što su hotelska stubišta. Videoanalitika
automatski generira alarm u slučaju opasnosti. Snimanje u HD
rezoluciji omogućava uočavanje i najsitnijih detalja na snimci za
potrebe naknadne rekonstrukcije događaja. Moguć je i daljinski
videonadzor putem interneta na računalima ili mobilnim telefonima
8
novije generacije. Na raspolaganju su različite tehnologije (bežične,
klasične, analogno-adresabilne, hibridne), a koju primijeniti
ovisi o mnogo čimbenika među kojima su najvažniji građevinske
karakteristike samog objekta i zahtjevi korisnika.
Odabir tehnologije i komponenti sustava ovise o tome što se
sustavima želi postići za što je važno da vlasnici ili menadžeri znaju
kakve su prednostima primjene novih tehnologija koje omogućavaju
značajno veću fleksibilnost i upravljivost sustavima.
www.alarmautomatika.com
Softverska
integracija
različitih sustava različitih
proizvođača
kakvu
omogućava
u
Alarm
automatici razvijen softver
ABSistemDCi®
najviša
je razina integracije koja
omogućava da svi sustavi nadziru i da se njima upravlja putem
istog sučelja s jednog ili više upravljačkih mjesta. Softver
putem grafičkih mapa prikazuje sve elemente svih sustava
(kamere, detektore, čitače) i čim neki od sustava generira
alarm operater i zaštitar dobivaju sve relevantne informacije o
vrsti alarma i točnom mjestu na kojem je generiran. Alarm se
dodatno verificira automatskim podizanjem slika iz kamere
koja pokriva područje u alarmu, a u bazu podataka pohranjuju
se svi događaji i komentari operatera radi kasnije kontrole.
www.alarmautomatika.com
IP tehnologija za veću efikasnost sustava
IP tehnologija je novi izazov za sve koji se bave upravljanjem
hotelima jer omogućava ne samo bolje, brže, pouzdanije
i fleksibilnije upravljanje sigurnošću i poslovanjem nego
i cjelovit, holistički pristup. Sustavi bazirani na klasičnoj
tehnologiji se planiraju, izvode i koriste zasebno, a oni bazirani
na IP tehnologiji omogućavaju njihovu istinsku interakciju interkom, videonadzor, kontrola pristupa, poruke na displejima,
dojava požara, dizala, odimljavanje samo su neki od sustava
čija koordinirana primjena znači bitno veću efikasnost.
IP rješenja omogućavaju
upotrebu mrežne strukture, PoE napajanje te
decentralizaciju nadzora
nad
događajima
u
objektu.
Bežična
tehnologija
za postojeće
objekte
Bežična
tehnologija
dostigla
je
razinu
pouzdanosti
klasične
pa se i sustavi kojima je
pouzdanost
imperativ,
kao što je npr. dojava
požara,
sve
češće
izvode bežično. Njezina
primjena je posebno bitna
u objektima koji su već u
funkciji i u kojima su građevinski radovi neprimjereni. Koristi se
i za povezivanje elektronskih brava na sobama s informacijskim
sustavom.
9
Smisleno povezivanje svih raspoloživih
mjera zaštite
Uređaji prilagođeni
potrebama aplikacije
Izbor opreme čije karakteristike
možemo kombinirati do potpune
funkcionalnosti uistinu je velik – riječ je
o više tisuća komponenti obuhvaćenih
našim IDEA katalozima na čijem
izboru i testiranju dnevno radi cijeli
tim inženjera. Kvalitetu opreme
temeljimo na većem broju svjetski
poznatih dobavljača ali i na vlastitim
robnim markama. Kvalitetu ugradnje,
servisiranja i održavanja jamči sustav
certificiranja
partnerskih
tvrtki.
Puštanje sustava u rad redovito prati
edukacija djelatnika za neposredno
korištenje sustava i za primjenu
sigurnosnih procedura.
Mreža kompetentnih
partnera
Cjelovitim rješenjima zaštite obuhvaćen je pristup svakom
pojedinom korisniku koji treba na logičan i konzistentan način
spojiti rješenja zaštite i sigurnosti sa zahtjevima i trendovima svog
temeljnog poslovanja. Pritom je neophodno u potpunosti uvažiti
postojeće stanje, pri čemu se misli na postojeće obveze prema
ugovornim poslovnim partnerima, očuvanje postojećih poslovnih
odnosa i „kanala“ kojima se obavlja poslovanje, već uvriježene
radne procedure na koje su se djelatnici navikli, uhodane načine
10
implementiranja noviteta u poslovanje te u svakodnevnom radu
već uvriježene zaštitne i sigurnosne procedure. Shvatiti potrebe i
želje korisnika, procijeniti rizik te razjasniti prednosti i nedostatke
različitih pristupa problemu je sljedeći bitan korak implementacije
cjelovitog rješenja zaštite. Istom kada je jasno od kuda se polazi i
što se želi postići moguće je osmisliti funkcionalno, integrirano
i cjelovito rješenje zaštite, izraditi procjenu investicije, izabrati
opremu i izvođača.
www.alarmautomatika.com
Osim što u Alarm automatici mogu
pronaći i uvijek imati dostupno više
tisuća artikala od više od 50 svjetski
poznatih dobavljača, mnoge tvrtke
vezale su se uz Alarm automatiku i
zato što im je omogućena potpuna
marketinško-tehnička
podrška
i
mogućnost edukacije. Pod rješenjem
zaštite podrazumijevamo i mrežu
partnerski tvrtki na području cijele
Hrvatske. Riječ je o tvrtkama koje
sustave zaštite implementiraju i
smještene su na području cijele
Hrvatske, a redom je riječ o tvrtkama
licenciranima od strane MUP-a za
obavljanje poslova tehničke zaštite,
članicama Hrvatskog ceha zaštitara te
dodatno educiranima i certificiranima
od strane Alarm automatike.
www.alarmautomatika.com
Unikatno i inovativno rješenje
Rješenja koja predlažemo utemeljena su na informacijama iz svijeta, vlastitom znanju
i iskustvu te rezultatima postignutim u zaštiti osoba, objekata i poslovnih procesa.
Zaštita se ne improvizira jer predstavlja ukupnost mjera prilagođenih objektu štićenja
i rizicima poslovanja.
Za ostvarivanje Cjelovitog rješenja zaštite potrebno je bitno kvalitetno i promišljeno
integrirati i centralizirati različite sustave i mjere te postojeće stanje i trendove u
poslovanju. Integracija sustava kojima je prvenstvena funkcija obavljanje temeljnog
poslovanja sa sustavima i mjerama zaštite može bitno unaprijediti i rad i sigurnost.
Mjere koje se primjenjuju moraju biti prilagođene korisniku, integrirane u sve poslovne
sustave, proširive, modularne, fleksibilne i skalabilne.
Cjelovito rješenje zaštite u Alarm automatici shvaćamo kao interaktivni proces u kojem
svoja znanja i iskustva stavljamo u službu korisnika. Za predlaganje optimalnih rješenja
neophodno je dobro analizirati postojeće okolnosti obavljanja redovitog poslovanja,
analizirati rizike te pravilno dimenzionirati ciljeve. Prosudba ugroženosti i prijedlog
sigurnosnih mjera dokumenti su koji treba izraditi po pravilima struke i prihvaćenim
standardima kako bi uistinu bili temelj pravilnom dimenzioniranju potreba za
kadrovima, opremom i sigurnosnim postupcima.
iDEA® - Cjelovito rješenje zaštite
Organizacijske mjere
Edukacija
Vođenje i upravljanje
Informacijska sigurnost
Mehanička zaštita
Elektronička zaštita
Integracija s informacijsko-komunikacijskim sustavom
Integracija s elektroinfrastrukturom objekta (BMS)
Tjelesna zaštita
Centralizirano daljinsko upravljanje i nadzor
11
Sigurnost znači kvalitetniji smještaj
Šteta uzrokovana požarom višestruko nadmašuje iznos investicije
Primjena sustava za dojavu požara u malim hotelima nije
obavezna (osim zbog dodatne zvjezdice), ali je preporučljiva
jer šteta nastala jednim požarom znatno premašuje iznos
investicije. Sustavi za dojavu i gašenje požara moraju
biti projektirani i izvedeni minimalno u skladu s važećom
zakonskom regulativom, a zbog malog broja prostorija u malim
hotelima adekvatno je primijeniti i klasični sustav za dojavu
požara koji je financijski prihvatljiviji u odnosu na analogno
adresabilni.
Sustav za dojavu požara jednostavno je nadograditi SOS i
drugim „safety“sustavima. Financijski je opravdano proširiti ih
detektorima protuprovale i stanja okoline (poplave, ugljičnog
monoksida, temperature) te centralizirati dojavu alarma
prema zaštitarskom dojavnom centru i vlasniku objekta kako
bi se, pogotovo ako je hotel van sezone zatvoren, smanjio rizik
od nastanka značajnih šteta na objektu.
Vidjeti mjesta na kojima nismo
Videonadzor malog hotela je važan jer pomaže malobrojnom
osoblju da prati što se u i oko objekta događa. Omogućava
nadziranje prostora koji osoblju nisu izravno vidljivi, naknadno
pregledavanje snimki, daljinski nadzor objekta putem interneta
i nadzor zaposlenih čime se izravno povećava razina sigurnosti
gostiju i kvaliteta usluge.
Hotel Bastion, Zadar
Specifičnost malih, najčešće obiteljskih, hotela je relativno mala
površina, malen kapacitet smještaja gostiju, ograničena mogućnost
pružanja dodatnih usluga, manji broj zaposlenih (najčešće vlasnici
sami rade) koji obavljaju različite poslove. Vlasnici malih hotela
nastoje da kvaliteta smještaja u njihovim objektima ne zaostaje za
onom koja se nudi u većim hotelima pa ih je velika većina kategorije
sa 4 zvjezdice. Specifične osobine malih hotela generiraju i niz
12
specifičnih rizika koji se mogu prevenirati primjenom sustava
tehničke zaštite.
Pri njihovom osmišljavanju ne smije se zaboraviti na zaštitu okoliša
hotela od vandalizma, nadzor parkirališta i vozila gostiju te na
zaštitu za funkcioniranje hotela bitnih, a gostu nevidljivih prostora
kao što su kotlovnica i kuhinja.
www.alarmautomatika.com
www.alarmautomatika.com
Kartice umjesto ključeva – jeftinije, sigurnije i
svestranije rješenje
Upotreba kartica za pristup sobama je gotovo u potpunosti
istisnula ključeve iz upotrebe. Gostima je kartice doslovno lakše
koristiti, nije ih moguće neovlašteno kopirati, a osim za kontrolu
pristupa sobama koriste
se i za evidenciju radnog
vremena zaposlenih te
za upravljanje rampama
na ulazu u parkirališta.
Kontrola pristupa u sobe
moguća je putem “offline”
brava ili cilindrima koji
ne zahtijevaju izvođenje
instalacije, a omogućuju
bolju kontrolu od ključeva.
13
Veća isplativost svih tehničkih sustava
Hotel Lone, Maistra d.d., Rovinj
Veliki hoteli i resorti gostima uz visoko kvalitetan smještaj nude
i cijeli niz različitih sadržaja kojima je glavni cilj učiniti boravak
ugodnim. Barovi, restorani, konferencijski prostori, bazeni i wellnes,
prodavaonice suvenira, mjenjačnice, garaže i mnogi drugi sadržaji se
gostu nude u mnogobrojnim prostorima, a da bi se osigurao nadzor
nad njima koriste se mnogi tehnički sustavi za upravljanje objektom.
Njihova prvenstvena svrha je gostima pružiti razinu usluge na koju
su navikli i koju zahtijevaju na način koji neće ograničiti udobnost.
14
Među njima specifični su sustavi tehničke zaštite koji, osim što je
primjena nekih od njih obvezna, imaju i funkcije redukcije rizika i
posljedica neželjenih događaja. Sve veći broj hotelijera „safety“
i „security“ sustave ne uvode zato što moraju, nego zato što im
se investicije u te sustave isplate – u premijama osiguranja i vrlo
izravno – te zato što su gosti hotela na njih navikli i žele odmor
provesti u sigurnom okruženju.
www.alarmautomatika.com
Rasipanje energije narušava uspješnost
poslovanja
Jedna kartica za sve sadržaje i troškove
Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o
troškovima za grijanje, hlađenje, rasvjetu
i vodu pa o njima treba svakodnevno
voditi računa, a preduvjet uspješnog
gospodarenja energijom je kontinuirano
praćenje te aktivno upravljanje potrošnjom
energenata. Ono se odnosi na razne
servisne prostore hotela, ali i na hotelske
sobe. Pri tome, pogotovo u visokim kategorijama hotela, se niti
na koji način ne smije narušiti udobnost gostiju pa je primjena
nadzora nad potrošnjom energenata kroz sustav inteligentne
sobe najprimjereniji. Karticom za ulazak u sobu gost aktivira
sva trošila i njima može upravljati samo kada u sobi boravi.
Hoteli s većim brojem soba i/ili više
kategorije često implementiraju povezani,
centralizirani sustav (tzv. «on-line»)
kontrole pristupa u sobe, vremenski
ograničen na rezervirane termine i prirediv
unaprijed. Isti sustava treba obuhvatiti
i pristup parkiralištu, garaži ili drugim
objektima u sklopu hotela te može imati
i ulogu evidencije potrošnje gostiju (restoran, bar, internet).
Koristi se i za evidenciju radnog vremena osoblja te za
evidenciju pristupa prostorima u koje treba spriječiti nehotičan
ili zlonamjeran pristup. Sustav se uobičajeno koristi za kontrolu
pristupa vozila te upravljanje rampama za ulaz na parkiralište.
Sustav dojave požara - okosnica za safety i
protpuprepadne sustave u velikom hotelu
Videoanalitika za nadzor velikih prostora
U velikim hotelima obvezno je koristiti sustav za dojavu požara
a više kategorije moraju imati automatski požarni javljač
u svakoj sobi. Koriste se analogno adresabilni sustavi koji
omogućuju točno određivanje prostorije u alarmu i time bržu
reakciju. Za veće sustave preporuča se korištenje grafičkog
programa za nadzor i upravljanje u kojem operater sustava vidi
točnu lokaciju na mapi objekta. Na njega se povezuju ostali
„safety“ sustavi a uobičajeno se integrira i s klimatizacijom
i ostalim sustavima tehničke zaštite. Lako ga je proširiti
protuprovalnim detektorima i protuprepadnim tipkalima i tako
zaštititi mjenjačnice u sklopu hotela od razbojništva. Pri tome
treba omogućiti „tihu dojavu“ signala alarma
zaštitarskom
dojavnom
centru koji će organizirati
intervenciju i tako spriječiti
dugo trajanje razbojništva
i talačke situacije.
www.alarmautomatika.com
Za sprječavanje sitnih krađa ili nereda u prostorima s većom
koncentracijom i fluktuacijom ljudi (plaža, bazen, lobby/
recepcija) se primjenjuje videonadzor za promatranje i
naknadnu analizu događaja. Megapikselnim kamerama može
se nadzirati znatno veće područje, ali i vertikalni prostori kao
što su hotelska stubišta, a live video streem može poslužiti za
prezentaciju hotela potencijalnim gostima.
15
Tehnička zaštita za lakše poslovanje
Krađe i vandalizam su realna
opasnost
Povećan rizik krađe iz soba gostiju
u depandansama prevenira se
potuprovalnim
sustavom
koji
detektorima
pokreta
nadzire
neposredan perimetar objekta i
moguće točke ulaska (predsoblja,
prozore i terase). Sustav protuprovale
s centraliziranom dojavom alarma
osim što efikasno sprečava provale u
objekte je važan čimbenik prevencije
oštećivanja, krađe i korištenja
inventara i prostora hotela izvan
turističke sezone.
Kontrolirati pristup gostiju, osoblja, vozila i plovila
Problem neovlaštenog ulaska ljudi i još izrazitije vozila u turističkih naselja jednostavno
se rješava korištenjem identifikacijskih kartica za ulazak u sobe za kontrolu pristupa
parkiralištu, garaži i drugim objektima u naselju, evidenciju potrošnje gostiju te
evidenciju radnog vremena osoblja. Korištenjem posebnih inteligentnih funkcija
videonadzora moguće je pomoću noćnih kamera postavljenih da snimaju obalnu
liniju detektirati i alarmirati nailazak objekata određene veličine i brzine (čamaca
da, ali plivača ne) iz određenog smjera (prema obali da, ali od obale ne) i na taj način
prevenirati pljačke brzim čamcima s mora u cijelom rasponu akcija: od automatskog
uključenja obalne rasvjete, preko reprodukcije snimljene poruke upozorenja pa do
intervencije zaštitarskog osoblja.
Nadogradnja
protuprovalnih
sustava vatrodojavnim detektorima
na jednostavan i učinkovit način
omogućava rano otkrivanje požara i
brz početak njegovog gašenja.
Ušteda potrošnje vode i
energije
TN Villas Rubin, Maistra d.d., Rovinj
Turistička naselja - hoteli s depandansama (ponekad i kampovima)
– su s aspekta zaštite posebno složena jer se radi o većem broju
građevinski izoliranih jedinica u koje je relativno lako neovlašteno
ući, a predstavljaju popularnu metu počinitelja kaznenih djela.
Kako bi se osigurala adekvatna sigurnost gostiju i imovine potrebno
je primijeniti sve sustave tehničke zaštite pa je poželjno centralizirati
ih i integrirati kako bi se omogućio lakši nadzor i upravljanje.
16
Prioritetne funkcije sustava tehničke zaštite turističkih naselja se
dijelom razlikuju od onih u kompaktnom objektu. Tako neki sustavi
moraju biti prikladni za primjenu i na otvorenom prostoru, npr.
videonadzor treba biti kvalitete koja omogućava detekciju požara
na otvorenom prostoru i nadzor parkirališta, a kontrola pristupa
uniformna kako bi se isti identifikacijski medij mogao koristiti na
svim objektima turističkog naselja i za sve sadržaje koji se u njemu
nude gostima.
www.alarmautomatika.com
Kroz sustav inteligentnih soba
jednostavno se upravlja potrošnjom
vode i energije u sobama gostiju i tako
onemogućava da klimatizacija radi
kada u sobi nema nikoga.
Ulazak vozila gostiju i dobavljača u turističko naselje se može automatski kontrolirati i
značajno ubrzati uvođenjem sustava automatskog prepoznavanja registarskih oznaka
(ALPR). Da bi to bilo moguće, na ulaze u turističko naselje na kojima se nalaze rampe
za vozila se ugrađuju kamere koje registarsku oznaku vozila uspoređuju s bazom
podataka te, ako je status vozila takav da može ući na područje turističkog naselja,
sustav automatski podiže rampu i propušta vozilo.
www.alarmautomatika.com
17
Nadzor korištenja sadržaja u ponudi
Ulaz samo ovlaštenih vozila
Kontrola kretanja zaposlenika, dobavljača i raznog servisnog
osoblja, posebno kolnim rutama često je najvažniji element mjera
sigurnosti i tehničke zaštite u kampu. Konzistentna kontrola
perimetra, kao i fleksibilna, ali ipak učinkovita kontrola i evidencija
na pristupnim točkama je ključna. Uloga tehničkih sustava je da ovaj
proces ubrza i pojednostavi, a istovremeno mu poveća pouzdanost.
Tako se sustav automatskog prepoznavanja registarskih oznaka
vozila u kampovima koristi za onemogućavanje izlaza vozila ako
računi vezani za njegovog vlasnika nisu podmireni.
Pristup zajedničkim objektima omogućiti
samo gostima
Da bi se održala kvaliteta usluge gostima kampa te smanjili
troškovi vode, struje, odvoženja otpada i ostalih komunalija važno
je na diskretan način onemogućiti korištenje zajedničkih prostora
onima koji nisu gosti kampa. U tu svrhu efikasno je primijeniti
sustav kontrole pristupa zajedničkim prostorima, posebno
sanitarnim čvorovima, a za njihovo korištenje mogu se koristiti iste
identifikacijske kartice koje se koriste za kontrolu pristupa kampu.
Kamp Park Umag, Istraturist d.d., Umag
Ljudima koji odabiru kamp kao svoje odredište za odmor je osim
bliskog kontakta s prirodom važno imati na raspolaganju brojne
sportske, ugostiteljske, kulturne i uslužne sadržaje. To znači da
prostor kampa mora biti otvoren i fleksibilan te da će se njime
svakodnevno kretati velik broj kooperanata koji unutar kampa imaju
prostor u najmu, a ujedno imaju cijelu mrežu svojih zaposlenika,
dobavljača i servisera. Otvorenost prostora također omogućava
da gosti napuste kamp bez da su podmirili svoj račun, a naknadno
18
je često nemoguće doći do gostiju i naplatiti potraživanja. Velika
fluktuacija ljudi s jedne strane i kampu imanentna otvorenost s
druge strane generiraju specifične rizike kao što su požar, krađe,
vandalizam i neovlašteno korištenje prostora namijenjenih gostima.
Ovisno o veličini, položaju i namjeni kampa, za njihovu prevenciju
se kombiniraju različite mjere zaštite među kojima su najefikasnije
kontrola pristupa i videonadzor.
www.alarmautomatika.com
Videoanalitika za protupožarnu zaštitu otvorenog
prostora
Požarna opasnost je u kampovima povećana jer gosti često pale
vatru zbog pripreme hrane. Pomoću jedne ili više motoriziranih
kamera koje s povišene točke širokim kutom u precesiji snimaju
štićeno područje moguće je uočiti dim i na vrijeme reagirati.
Osim mogućnosti da živa osoba u realnom vremenu nadzire ove
kamere, postoji mogućnost postavljanja i računalnog programa za
automatsku detekciju dima, odnosno odsjaja plamena noću.
www.alarmautomatika.com
19
b r i n e m o
LJUBLJANA
ZAGREB
z a š t i t i
OSIJEK
RIJEKA
BEOGRAD
BANJA LUKA
ZADAR
o
SARAJEVO
SPLIT
PODGORICA
SKOPJE
Alarm automatika d.o.o., Dražice 123/c (Zamet), HR-51000 Rijeka, Hrvatska (Croatia)
www.alarmautomatika.com
13004
Tel. +385 (0)51 359 700, Fax: +385 (0)51 359 788, E-mail: info@alarmautomatika.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
945 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content