close

Enter

Log in using OpenID

Broj 4., nedjelja - Župa Duha Svetoga

embedDownload
SAKRAMENTI
ŽUPNI
Sakramenat krštenja primila je:
LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOGA, SL. BROD
Broj 4., godina XII.
Petra Radanac, kæi Dejana i Sanje r. Jurkoviæ
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
Www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
E-mail: [email protected]
Neka je Bog blagoslovi i èuva u ljubavi njenih roditelja!
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
Josip VUKOVIÆ, r. 1938.
Slavko ŠMERDA, r. 1923.
Neka im Gospodin podari svoj mir.
*********************
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Mile Gruišiæ, Luciæa 26
Slavko Jurilj, Posavskog 69
Vinko Akšamoviæ, Gabriæa 13
Ivan Barišiæ, Budaka 79
Ostojiæ Josip, Runjaninova 4
Eva Hameta, Kvaternikova 34
Stjepan Araèiæ, M. Lanosoviæa 20
Zdravko Dokazoviæ, Krležina 65
Katica Butunoviæ, Kumièiæeva 4
TUNJIÆ PROZOR
Mato Setnièka, Držiæa 6
Niko Sušac, Berislaviæa 44
N. N.
Slavko Jokiæ, Berislaviæa 36
Matanoviæ Marinko, Katanèiæeva 10
Kata Janata, Diljska 15
Daria Kraf, A. G. Matoša 4
Ana Konjeviæ, Demetrova 8
Slavko Šmerda, Mostarska 14
Danijela Palenkiæ, Ibrišimoviæa 25/1
Darovateljima hvala, popis je do 03. listopada 2014.
Uplatom na žiro raèun, i to je naèin kako možemo darovati za potrebe župne zajednice:
Župni ured Duha Svetoga - Slavonski Brod, HR582340009-1110071744
Poziv na broj 1170287
*********************
UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
ponedjeljak: ne radi
utorak, srijeda, petak: od 9:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00 sati
èetvrtak i subota od 9:00 do 12:00 sati
Za hitne sluèajeve nazvati: 091 536 05 12
vlè. Drago Markoviæ
župni vikar
vlè. Florijan Kvetek
župnik
06.10. ponedjeljak 18:30
07.10. utorak
18:30
18:00
08.10. Srijeda
18:30
09.10. èetvrtak
18:30
10.10. petak
18:30
11.10. subota
8:00
+ Ivan, Stjepan i Marija Rem
+ Jela Dropuljiæ
misa u naselju Matija Ivaniæ
+ Željko i Kata Dikanoviæ
+ Mara i Pero Ostojiæ
+ Josip i Melanija Akšamoviæ
+ Franjo i Branko Abramoviæ
BDM od Krunice
sv. Ivan XXIII, papa
12.10. nedjelja - XXVIII. kroz godinu
8:00 + Jerko Majstoroviæ
10:00
za župljane
11:30 misa u naselju Matija Ivaniæ
18:30 + Luka i Ana Primorac
13.10. ponedjeljak 18:30
14.10. utorak
18:30
18:00
15.10. srijeda
18:30
16.10. èetvrtak
18:30
17.10. petak
18:30
18.10. subota
8:00
+ Stipo Ravliæ
+ Mišo Æuriæ
misa u naselju Matija Ivaniæ
+ Terezija Devèiæ
sv. Terezija Avilska, karmeliæanka
+ Šimo Mirkoviæ
+ Josip i Branko Deanoviæ
sv. Ignacije Antiohijski
+ Luka, Ana i Marijan Kataviæ i
Anða Barièeviæ
sv. Luka, evanðelist
19.10. nedjelja - XXIX. kroz godinu - MISIJSKA NEDJELJA
8:00 + iz ob. Sabljak
10:00 za župljane
11:30 misa u naselju Zrinski-Frankopan
18:30 + Jozo i Marija Milièeviæ
*************
Vrijeme susreta kroz èetiri ciklusa
LISTOPADSKE POBOŽNOSTI
Marijin mjesec, listopad. U ovome mjesecu želimo podsjetiti na važnost i
ljepotu molitve svete krunice. Bilo bi lijepo, osobito u ovom mjesecu,
moliti zajedno u obitelji, s prijateljima ili pak u župi, svetu krunicu.
Zajednièka molitva je dragocjeni trenutak da se obiteljski život, prijateljstvo
i župna zajednica uèine još èvršæima!
Molitvu svete krunice u našoj crkvi zapoèinjemo
svaki dan u 18 sati a subotom u 7:30 sati.
*************
POŠTVANI RODITELJI PRVOPRIÈESNIKA
Ove jeseni zapoèela je bliža priprava vaše djece za primanje sakramenata
Pomirenja i Euharistije. Svjesni kako je euharistija središte, izvor i vrhunac
kršæanskog i crkvenog života, od osobite je važnosti snažiti odgovornost
roditelja i obitelji na tom milosnom putu. Izjave i odluke Druge biskupijske
sinode u broju 389 i 390 donose:
“Susret s roditeljima prvoprièesnika. Pastoral vezan uz prvoprièesnièka
slavlja te priprava djece na prvu prièest trebaju biti oznaèeni snažnim
evangelizacijskim radom s njihovim roditeljima. Poželjno je da rad s
roditeljima zapoène istodobno s redovitom župnom katehezom za djecu… U
vrijeme katehetske priprave djece za sakramente pomirenja i euharistije na
osobit naèin valja poticati roditelje i ostale èlanove obitelji na redovito
sudjelovanje s djecom na nedjeljnoj euharistiji i èešæem pristupanju
sakramentu pomirenja".
Župno pastoralno vijeæe, a osobito Odbor za pastoral braka i obitelji
zajedno sa župnikom organizira
SUSRETE ZA RODITELJE PRVOPRIÈESNIKA
Kako bi se osigurao osobni pristup i moguænost dijaloga unutar skupine
podijelili smo roditelje u tri skupine:
1. skupina; roditelji 3. raz.
OŠ Bogoslov Šulek, skupina è. s. Terezije
2. skupina; roditelji 3. raz.
OŠ Antun Mihanoviæ, župnikova skupina
3. skupina; roditelji 3. raz.
OŠ Antun Mihanoviæ, skupina župnog vikara
1. ciklus u studenom 2014. g. na temu: Znaèenje sakramenta euharistije
u braèno-obiteljskom životu roditelja prvoprièesnika.
07. 11. u 20 sati prva skupina,
14. 11. u 20 sati druga skupina,
21. 11. u 20 sati treæa skupina.
2. ciklus u studenom i prosincu 2014. g. na temu: Kršæanski odgoj djeteta
u predadolescentskoj dobi
28. 11. u 20 sati prva skupina,
05. 12. u 20 sati druga skupina,
12. 12. u 20 sati treæa skupina.
3. ciklus u veljaèi 2015. g. na temu: Narav i specifiènost braènog i
obiteljskog života braènih parova izmeðu 5 i 15 godina braka.
06. 02. u 20 sati prva skupina,
13. 02. u 20 sati druga skupina,
20. 02. u 20 sati treæa skupina.
4. ciklus u ožujak 2015. g. na temu: Molitva, povlašteno vrijeme za rast
u ljubavi.
06. 03. u 20 sati prva skupina,
13. 03. u 20 sati druga skupina,
20. 03. u 20 sati treæa skupina.
U nadi da æete se odazvati ovom pozivu i tako još jednom posvjedoèiti
da je Crkva vaš izbor srdaèno vas pozdravlja
vlè. Florijan Kvetek, župnik
*************
Braèno i obiteljsko savjetovalište organizira
RADIONICE I PREDAVANJA ZA TRUDNICE
tema promišljanja: IZMEÐU RADOSTI I OÈEKIVANJA
mjesto održavanja Sl. Brod Centar za socijalnu skrb, Slavonija I bb u 17:30 sati
Program:
15.10. - srijeda: Trudnoæa i porod!
16.10. - èetvrtak: Kako nakon poroda održavati zdravlje, te biti žena i majka?
22.10. - srijeda: Kako se psihološki pripremiti za poroðaj?
23.10.- èetvrtak: Dobro došlo djetešce što nam donosiš?
29.10. - srijeda: Naši prvi razgovori!
30.10. - èetvrtak: Proðimo kroz prve tri godine!
31.10. - petak: Igrajmo se zajedno!
06.11. - èetvrtak: I mama je pod stresom!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content