close

Enter

Log in using OpenID

1. - Visoka škola za primijenjeno računarstvo

embedDownload
Stvarajmo digitalnu budućnost
UPIŠI
o
v
t
s
r
a
račun
ni
je
n
e
ij
c
o
e
lj
o
Najb
oj*
k
s
t
a
v
r
H
u
ij
d
stručni stu
KATALOG 2014./2015.
*Algebra je najbolje ocijenjeni stručni studij u Republici Hrvatskoj prema rezultatima reakreditacije AZVO
1
1.
1..
1
Uvod u odluku
U
M
Malo
je odluka sa tako dubokim i dalekosežnim posljedicama kao
što je to odluka o vlastitoj karijeri i time dobrim dijelom o svojoj
št
poziciji u budućnosti. O izboru obrazovne institucije odlučujte
samo na temelju relevantnih činjenica, jer odluka mora biti
kv
kvalitetna.
2.
Sagledavanje stanja
S
Važno!
Va
Već u ovoj fazi predlažemo da posjetite naš Centar karijera
kako bismo Vas bez ikakvih obveza savjetovali kako i kamo
dalje.
3. UUžiž odabir
B. UPIS PUTEM PRIJAMNOG ISPITA
Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:
Predlažemo da napravite kvalitetnu osobnu SWOT analizu. Ne
donosite odluke naprečac i ne oslanjajte se samo na emocije
ili odluke drugih, poslušajte i glas vlastitog razuma. Istražujte,
surfajte, čitajte, učite.
Definirali ste svoju perspektivu. Slijedi Vam odabir predmeta
koje ćete polagati na državnoj maturi. Morate i odrediti razinu
polaganja. Već na ovom koraku budite dosljedni, izbjegnite
prevrtljivost i oportunizam. Kad ste odabrali cilj, fokusirajte se
na njega, ne mijenjajte odluku o studiju olako.
SWOT analiza sastoji se od 4 parametra:
(S)trenghts, (W)eaknesses, (O)pportunities, (T)hreats.
Sjednite pred računalo, vođeni SWOT elementima napišite
odgovore. Odgovarajte iskreno i promišljeno. Pohranite ispisani
dokument, prespavajte, sutradan ga doradite. Neka on bude
baza za Vaše daljnje odluke.
Strenghs – Vaše prednost i snage
Upitajte se.
U čemu ste dobri? U čemu ste najbolji? Možete li to studirati?
Želite li to studirati? Je li Vaša prednost i snaga „zapošljiva“. Ima li
društvo potrebe za onim u čemu ste najbolji?
Weaknesses – Vaše slabosti
Ne postoji čovjek bez mane ili nečega što smatra hendikepom.
Budite iskreni prema sebi, svjesni da ne možete u životu imati
sve. Razmislite može li ono što smatrate slabošću ozbiljno
ugroziti Vašu odluku o željenom studiju. Razmislite možete li
manu pretvoriti u prednost. Pronađite način kako da riješite
slabost koju imate – možda rješenje nije tako strašno i daleko
kako Vam se čini.
22
Opportunities – Kakve su prilike u društvu da afirmirate svoje
prednosti i snage
Blizu ste odluke o studiju. Kakva je potražnja za odabranim
zanimanjem? Kakva će potražnja biti kad završite studij? Jeste
li razgovarali s poznanikom koji sada završava takav studij?
Pokušajte prepoznati prilike i „tržišta“ na kojima bi ste se mogli
afirmirati u odabranom zanimanju ili pozivu.
Threats – Kakve su prijetnje Vašoj odluci.
Oslanjajte se na svoje snage – to je definitivno pravi put, ali ipak
promislite jesu li one Vaši talenti, zanimljive društvu. Hoćete li po
završetku studija imati veliku konkurenciju, hoće li potražnja za
Vašim zanimanjem rasti ili opadati?
•
M
Maturirali
ove godine i koji su odlučili pristupiti prijamnom
i
ispitu
ili su
•
M
Maturirali
prethodnih godina, a ove godine su odlučili
p
pristupiti
polaganju prijamnog ispita ili su
Poznavajući vlastite mogućnosti i sposobnosti mudro posložite
ljestvicu prioritetnih fakulteta.
•
S
Srednje
obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske ili su
•
N
Navršili
24 godine starosti
Uz mnogo truda i odricanja, položili ste državnu maturu.
Zadovoljni ste rezultatom i odabirete željeni studij. Slijedi Vam
još upis na studij.
Za potrebe prijave studenti ispunjavaju samo prijavni obrazac
na Internet stranici Visoke škole te pristupaju prijamnom ispitu
u objavljenim rokovima.
4. UUpis
p na studij
C. UPIS ZA PRELAZNIKE SA DRUGIH SRODNIH STUDIJA
Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili
srednju školu i koji su:
Pre
Predstavit
ćemo proces i uvjete upisa na primjeru Visoke
škole za primijenjeno računarstvo. Uvjete upisa proučite prije
konačne odluke o studiju.
•
U
Upisani
na drugi studij ili su
•
I
Ispisani
sa drugog studija ili su
•
D
Diplomirali
na drugom studiju
A. UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE
MATURE
Studenti prelaznici oslobođeni su prijamnog ispita i za potrebe
prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac na Internet stranici
Visoke škole.
Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:
•
M
Maturirali
ove godine ili su
•
M
Maturirali
prethodnih godina, a ove godine su odlučili
p
pristupiti
polaganju državne mature
Studenti se upisuju u skladu sa propisanim rokovima i
procedurama državne mature, a prijavljuju se na studij kroz
mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava
na visoka učilišta.
Upisno povjerenstvo će na temelju zaprimljenih prijava
prelaznika te prateće dokumentacije utvrditi mogućnost
nastavka studija na Visokoj školi. Parametri koji su ključni za
upis prelaznika su prethodno položeni ispiti na drugom studiju
te sličnost strukture studijskog programa.
3
“Prije svega išao sam na
kartu: Koliko će mi fax biti
od pomoći kad ga završim
i što mi sve omogućuje pri
završetku.”
na Visokojj šk
koli za primijenjeno računarstvo?
Luka Vukoja,
student primijenjenog računarstva
ža
faks pru
mi ovaj
nastato
u
š
n
a
a
g
rganizir
bog to
z
o
a
ro
g
b
sao),
e
o
v
prije s
osta d
ma" (po
ja, uz d
tivnosti
sam se
n
k
o
a
v
a
"a
o
is
:
z
p
im
u
ra
U
ob
odatn
na kart
kvalitetu
bavim d
ao sam
e
visoku
i da se
vega iš
m
s
je
je
to mi sv
u
ri
š
ć
i
P
ogu
avršim
ao
z
i studiji.
is
n
a
v
vu. Om
p
g
o
u
i
d
d
a
a kraju
ira na re
n
omoći k
z
p
b
m
o
a
d
s
z
sak
o
e
i
b
s bit
razloga
ki nagla
e mi fak
. Iz tog
dan veli
u
je
oram
tk
i
e
it
m
v
Koliko ć
rš
ju
pri zav
na kra
ram sta
I
o
je
.
M
u
.
ć
je
o
u
u
n
n
g
omo
očekiva
na cije
zaposle
što sam
ju lakše
z obzira
u
o
e
ć
g
b
u
e
R
g
n
P
o
VŠ
oji om
o bolja
ifikate k
ksu pun
na cert
ra na fa
fe
latnika.
s
je
o
d
je atm
nata do
e
d
reći da
tu
s
d
super, o
i svi su
Na v
is
stud okoj ško
iram
li za
pr
z
raču
nalo bog tog imijenje
mm
a što
no r
otva
ačun
ože
ra
prak se dan
arst
mog široki s
as s
t
vo
ički
pek
ućn
sve
tar o
ost
te m
p
istra
a
b
r
ogu
m
azov
živa
ćn
steč
anja i to
enim ost kor nja nov
i vel
i
i
h
š
iku
pos
tenj
znan
tehn
tić
a
jem
olog
koje istih. S v
dod i mogu
ija
atno
radi
ti bi vjerujem elikim
mot
što
l
o
ivir
vo
da ć
gdje
u
u sv
tipk lim, a to a jer ću
ijetu ovdje
ovni
t
j
e
a
d
v
ci. :
am
i
š
d
to m
j
e
oći r
-)
ti sv
e
ijet i
a
rast diti ono
urat
i po
“Ovo je mjesto na kojem
svaki dan upoznajete najnovije vijesti i tehnologije
iz svijeta IT-a...”
“...shvatio da je to najbolji
izbor za mene jer se ne
ide preširoko, dakle uči se
samo ono što ću jednog
4
Tomislav Kelemen,
Goran Slukan,
stručni prvostupnik inženjer računarstva
student diplomskog studija
Studiram
uz rad na
Visokoj šk
redu faks
oli za prim
kojeg sam
ijenjeno ra
upisao. A
naglasak
čunarstvo
nalizom st
na primje
i ovo je n
udijskog
nu znanja
akon FOInapokon
programa
, da nasta
a drugi p
i Hrvatsk
sa
m ustano
v
n
o
i
p
a
ro
ima mod
g
ra
vio da je
računarstv
m
p
rati indust
ernu viso
stavljen
o nije bilo
ku školu.
ri
js
k
e
c
u
e
vrijeme k
rtifikate te
Nažalost,
naglasak
ad sam ja
takve obra
se stavlja
da
završavao
na prakti
zovne ust
što mi uv
č
sr
anove za
n
e
i
d
d
nju školu
io koji pra
elike olak
. U izvođe
šava učen
ti predav
najkorisn
nju nasta
anja, pa o
je. Vrijem
iji potez za
ve
dmah vid
e će poka
razvoj mo
imo prim
za
ti
,
a
li smatram
je karijere
jenu teori
.
da je upis
je,
na VŠPR
bio
“Privukla me činjenica da su
svi predmeti stručni, i da ću
se moći koncentrirati samo
na ono što me stvarno zanima...”
Vedran Mandić,
student diplomskog studija
Prvo se
nasmije
šim i rad
vrijeme
o svima
tako pre
kažem:
cizno i in
„Jer je s
kad me
teligentn
tvarno, a
netko up
o organ
li stvarn
it
a nešto
iziran stu
baš taj s
o zabav
vezano
tudij, po
dij!“. To je
no, te u
u
z
m
re
isto
o
d
uvijek je
je
svih dru
se i besp
s
tu
d
ij
dno od p
e
. Što je m
gih mog
latno nu
rvih pita
ućnosti
e
dile. Moj
n
e
to
JENO ra
nja
čno pon
koje mi
odgovor
čunarstv
ukalo da
se nude
je svima
o.“ To je
, te pore
upišem
točno on
uvijek bio
vrsta stu
d
s
v
o što će
ih
i
bit će je
onih koje
dija na k
se tražit
dnostav
dan upo
ojem va
su mi
i na tržiš
an: „Ovo
znajete
s priprem
tu rada
je PRIMJ
n
a
a
jn
ju
o
kada ga
način uz
z
vije vijes
a
ENto
č
n
o ono što
vi završit
potporu
ti i tehno
e. Ovo je
veoma k
logije iz
se traži
školi za
i
svijeta IT
valitetne
mjesto n
primjenje
-a, na na
a kojem
katedre
no račun
za studij
jbolji i na
svaki
profesora
arstvo, je
e, a isto
jp
.
rofesion
Studiram
r su prep
tako, ja
alniji
postižem
računars
oznali m
sam u p
kada im
oje vrije
tvo na V
ravo vrije
am kvali
d
isokoj
n
m
o
na ICT tr
s
e
ti
(n
i
te
a
p
k
o
ta
o
n
žište. To
n završe
udili mi
n i konk
stipednij
urentan
ne gimn
znači da
konferen
azije) sh
izlazak (u
u
ja već sa
cijama v
vatio što
z
d
p
k
e
a
e
t
o
zanim u
c
s
e
tu
rad i nov
rt
sve
d
ifi
e
k
n
ata, dva
z IT novo
t imam p
a iskustv
od Micro
sti u svij
rivilegije
a steći is
ulogu u
softa)
etu i Hrv
sudjelov
to tako v
razvoju
atskoj, te
ati na va
ažna po
moje ka
žnim
u
is
z
nanstva
to vrijem
rijere.
koja će k
e kroz z
abavan
asnije sig
urno ima
ti važnu
“Vrijeme će pokazati, ali
smatram da je upis na VŠPR
bio najkorisniji potez za
razvoj moje karijere.”
“S velikim stečenim znanjem koje vjerujem da ću
ovdje postići mogu raditi
bilo gdje u svijetu...”
Šime Zagorac,
stručni prvostupnik inženjer računarstva
Darko Smoljo,
stručni prvostupnik inženjer računarstva
am
kih
le s
ško me ne
e
j
n
a
r
d
g
e
im
u sr ao pro sa nek
kraj
o
led
ko
k
m
g
o
a
o
r
t
i
e
m
t
reš
ati,
i sa
p
b
nja
r
e
a
u
p
r
v
lo
IT
i id
et
jim
ško
neć liži mo isoku
ima
ram
zan stavku ti prog uopće
V
b
j
e
a
l
i
n
i
or o a
na
vi
om
io
Kak šljao o lteta. S tko ili m oji je b a je otv
rv
i
r
u
im
ila p
ije
ik
razm kih fak će mi r Algebr e Algeb ku je b sa nek olji
č
t
e
i
e
j
j
i
e
š
u
i
n
j
i
najb
čil
čaj
teh ma ko
iut
ltac
i
nzu da je to se
o te ijeme U arstvo
r
a
o
a
s
k
i
v
vr
st
uz
či
up
io
un
am
U to no rač te sam , shvat dakle u koje
e
u
da s evima.
j
,
,
je
n
a
o
m
n
j
k
e
ij
ra
na
an
ro
tij
a
zah za prim djelov m prog e preši samo z islim d
a
o
d
z
i
m
n
v
lu
lus
i
U
o
o
z
e
o
p
.
k
š
a
nje
njih o se n
diti enu, št dobio,
a
a
o
r
n
,
rad
i
t
a
j
imi
ištu
god ofesor
to š g dana
ebi
r
ž
a
n
r
p
z
j
t
r
o
e
ko
vu
na
od p za men ću jedn i njego Hrvats
ata
r
tifik
o
u
h
r
t
o
a
u
e
š
b
s
c
z
m
o
i
k
d
h
o on
m o gom fa aženiji a.
sam m ima
jtr
ru
ks
a
d
a
n
f
e
j
i
m
a
jenu
dob i jedno laganj
i
c
u
it
po
sam
na n ćnost
ni u
u
e
g
č
o
u
m
klj
su u
koji
Upisa
o sam
ovaj s
zanim
tudij je
alo pr
r me,
ogram
sada
prven
iranje
nije b
stven
, a bu
ilo ad
na tom
o,
dući d
ekvat
a do
podru
nog s
tručn
čju VŠ
pravi
og fak
izbor.
PR se
ulteta
Priv
name
su svi
tnuo
predm ukla me je
kao
činjen
eti str
konce
ica da
učni,
ntrira
id
ti sam
zanim
o na o a ću se mo
a, te d
ći
no što
a na d
mogu
me st
rugoj
birati
varno
i trećo
neke
školo
j godin
svoje
vanje
predm
i
usmje
Dobra
ete i t
riti pr
stvar
ako s
ema s
je
i
družit
što se
vojim
i i na
željam
stude
izvann
n
a
kao š
.
t
i
imaju
as
to su
prilike
nogom tavnim akt
sekcij
iv
nostim
et i ko
a jedn
šarka
a,
om u
party
, a stu
seme
. Uvje
dents
s
tru or
ren sa
ka
za me
ganiz
m kak
ne.
ira LA
o je o
N
vo na
jbolji
studij
5
Centar
karijera
Briga Visoke škole o budućoj
karijeri studenata
Moderne obrazovne ustanove u državama
koje su pozicionirane pri vrhu svjetske
ljestvice konkurentnosti osiguravaju slojevitu
funkcionalnu poveznicu studenata i njihovih
karijera, obrazovanja, gospodarstva i dugoročne
nacionalne razvojne strategije. Ovakva je
strateška profilacija u srži modela poslovanja
Visoke škole za primijenjeno računarstvo.
U proteklim godinama Visoka škola je izgradila niz
servisa koji navedene aktivnosti Centra karijera čine vrlo
uspješnima. Radi se o IT infrastrukturi digitalne referade
na koju je naslonjen ELAP (elektronički akademski
portfolio) sustav.
Ona se prije svega ogleda u strukturi nastavnog
programa koji je usklađen sa potrebama tržišta
rada ali i sa europskim i globalnim smjernicama
razvoja IT industrije, jer svoje studente želimo
obrazovati za tržište kakvo će biti sutra, a ne
kakvo je bilo danas ili jučer. Izgradnja karijere
svakog našeg studenta drugi je važan segment
te iste profilacije koji je osiguran kroz Centar karijera. On je osnovna točka kontakta studenata,
škole i poslodavaca koja studentima pruža:
Usklađenost nastavnog plana sa potrebama tržišta rada osigurana je u fazi pripreme za pokretanje studija kroz
izvedene brojne analize te uključene vodeće stručnjake iz niza
kompanija. Prvenstveno kako bi se i za vrijeme rada škole
osigurala stalna i kvalitetna veza škole i tržišta rada,
u lipnju 2009. je unutar Visoke škole osnovano gospodarsko
vijeće. Ono predstavlja sponu između gospodarstva i
obrazovanja prema uzoru na najbolju praksu vodećih obrazovnih ustanova u svijetu, čime se osigurava ravnoteža
obrazovne ponude i potražnje, a time i razvoj cjelokupnog
okruženja.
S
Savjetodavnu
ulogu od trenutka prijave
p
pristupnika
do završetka studija
S
Stalno
praćenje studenata u suradnji sa
mentorima, njihovo usmjeravanje kroz
nastavni program i izborne predmete
sukladno pokazanim rezultatima i
predispozicijama
Gospodarsko vijeće je tijelo sastavljeno od predstavnika
gospodarskih subjekata (tvrtki, korporacija) koji bitno utječu
na potražnju za kadrovima iz područja računarstva, članova
akademske zajednice iz područja računarstva i informatike,
predstavnika tijela državne i lokalne vlasti te stručnih udruga i
istaknutih pojedinaca iz područja informatike i računarstva.
P
Planiranje
diplomskih radova u suradnji sa
mentorima te pomoć i usmjeravanje prema
projektima poslodavaca
U isto vrijeme Centar karijera intenzivno surađuje
i sa poslodavcima kroz:
A
Aktivan
rad sa njihovim internim
m
mentorima
za razvoj karijera zaposlenika
P
Posebne
servise za poslodavce koji
stipendiraju studente
I
Izbor
najboljih studenata koji bi se kod
p
poslodavaca
uključili u projekte,
stažiranje ili zapošljavanje
66
Renato Barišić
Voditelj centra karijera
Centar karijera Visoke škole vodi Renato Barišić,
IT stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u
vođenju obrazovnih projekata za najveće hrvatske kompanije i javne institucije. Renato svojim
poznavanjem IT tržišta i njegovih potreba te radnih mjesta i očekivanja poslodavaca, studentima
može osigurati najbolje preporuke za izgradnju
karijere i time odličnu tržišnu probitačnost.
Gospodarsko vijeće nije elitni krug. Ono je ključni pokretač
razvoja koji unutar škole svojim radom i preporukama osigurava usklađenost obrazovnog procesa i tržišta rada te
prepoznajući buduće potrebe i trendove osigurava pozicioniranje škole i njenog nastavnog programa u skladu sa razvojem tehnologije.
Zastupljenošću najistaknutijih predstavnika različitih segmenata ICT industrije u gospodarskom vijeću osigurana je
relevantnost razvojnih strategija, smjernica i preporuka
pozicioniranja Visoke škole koje donosi vijeće. To pak u
konačnici postavlja studente Visoke škole u gotovo povlašteni
položaj na tržištu rada i osigurava da njihova investicija u
obrazovanje odnosno vlastitu karijeru ima visoku opravdanost
i brzi povrat.
7
1.
Vrijednost dobivena za plaćenu
cijenu
U suštini povećanja broja upisanih studenata
koji bilježimo je omjer dobivenog i uloženog u
studij. Studenti su danas sve više svjesni da bez
valjanog nastavnog programa koji je usklađen
sa potrebama IT poslodavaca te industrijskih
certifikata, ulažu godine svoga života u studiranje
koje ih po svom završetku potencijalno ne
dovodi u povoljan položaj na tržištu rada. Razlika
u prosječnoj plaći koju osiguravaju certifikati
od oko 15%, nužnost njihovog posjedovanja
za dobar dio radnih mjesta te činjenica da i
besplatno studiranje košta roditelje između 20
i 25 tisuća kuna godišnje kada se uzmu u obzir
samo goli troškovi života, sve češće se uzimaju u
obzir kod donošenja odluke o izboru studija.
2.
Stalno praćenje i prepoznavanje stvarnih potreba tržišta
rada
Studijske programe sistemskog, programskog
i multimedijskog računarstva, te diplomski
studijski program primijenjenog računarstva
pokrenuli smo budući da istraživanja koja već
godinama provodimo u suradnji s portalom
MojPosao.net, HUP, HGK, Hrvatskim zavodom
za zapošljavanje te Središnjim državnim uredom
za e-Hrvatsku pokazuju da upravo navedena tri
profila pokrivaju tri četvrtine ukupnih kadrovskih
potreba poslodavaca u ICT-u. Dodatno, važno
je znati da više od polovice toga broja otpada
upravo na programere tj. programske inženjere
na raznim platformama.
88
3.
Visoka stručnost i specijalizacija
5.
Iako je oportunizam na trenutnom stupnju
razvoja obrazovnog tržišta u Hrvatskoj vrlo
prisutan, mi smo svjesni da željeti postati u
isto vrijeme specijalist za više područja znači
zapravo biti samo prosječan u svakome od njih.
Nas prosječnost ne zanima tako ćemo se i dalje
strateški usmjeravati na izgradnju izvrsnosti u
području primijenjenog računarstva u kojem
djelujemo već više od 15 godina.
4.
Usmjerenost prema kvaliteti
Kvalitetu nastavnog programa i rada škole
odobrio je Fakultet elektrotehnike i računarstva
u Zagrebu, 2008. godine unutar postupka
pripreme nastavnog programa te je ponovo
u siječnju 2013. povjerenstvo FER-a potvrdilo
izdano odobrenje na period od dodatne 3 godine
s obvezom godišnjeg odobrenja. Visoka škola je
jedina stručna obrazovna ustanova u zemlji koja
je preuzimanjem obveze kontinuirane provjere
kvalitete rada od strane FER-a svoje usmjerenje
ka izgradnji izvrsnosti potvrdila i formalno.
Međunarodna certifikacija
ugrađena u program
Fakultetsko obrazovanje neće nikada biti zamijenjeno isključivo sustavom certifikata. U nekim
područjima niti ne postoje globalno relevantni
certifikati, a tamo gdje postoje oni su dopuna
formalnom obrazovanju. Ipak, u ICT-u je važnost
certifikata golema i sukladno istraživanjima
potreba poslodavaca koje smo pokrenuli već
prilikom pripreme programa Visoke škole u
2007. i 2008. godini te ih nastavili u 2009. i
2010., vidljivo je da je za čak 30 - 50% radnih
mjesta u IT-u posjedovanje certifikata značajna
prednost pri zapošljavanju. Iako uvođenje
certifikata u visokoškolski nastavni program ne
izgleda posebno složeno, ono zahtijeva potpuno
drugačiji pristup izgradnji kolegija i u dobroj mjeri
modelira čitav nastavni plan i program. U tom
smislu očekujemo da će obrazovni programi
u ICT-u sve više kretati u smjeru respektiranja
potreba certifikacije ali poznajući zahtjevnost
takvog pristupa (od dodatne certifikacija
predavača preko troškova za materijale i certifikacijske ispite…) ne očekujemo da će ga na
kvalitetan način slijediti sve ustanove.
6.
Odgovornost prema povjerenju koje nam ukazuju studenti i
poslodavci
7.
Iskustvo
Visoka škola za primijenjeno računarstvo dio
je Algebra obrazovne grupe koja posluje više
od 15 godina u Hrvatskoj i BiH, i koja je danas
vodeći edukacijski centar u regiji za računarstvo
i informacijske tehnologije. Obzirom da nam je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo
dopusnicu za rad u lipnju 2008. godine Visoka škola
je time postala dio službenog sustava visokog
obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U nastavni
program Visoke škole ali i u našu organizacijsku
i kadrovsku strukturu utkano je isto ono znanje,
iskustvo i entuzijazam koji su obrazovnu grupaciju
Algebra učinili vodećim ponuđačem obrazovanja
iz područja računarstva i informatike na ovim
prostorima prema istraživanjima IDC Adriatics,
Microsoft Hrvatska, Autodesk...
Sigurno Vam kao studentu nije svejedno hoće
li pored Vas na predavanjima sjediti studenti
koji nisu uspješno položili državnu maturu
ili ćete studirati sa najboljima iz generacije.
Kvaliteta studenata koji se upisuju u bitnom
određuje razinu nastave koju će visoko učilište
moći izvoditi pa prema tome i rezultate čitavog
procesa obrazovanja. Dodatno, ukoliko na
učilištu studiraju slabi studenti oni će prema
poslodavcima i široj zajednici biti loši „emisari“
koji će degradirati percepciju same visokoškolske
ustanove i svih njenih studenata, čak i onih
dobrih. Budući da smo svjesni da je šteta koja
na ovaj način nastaje samoj ustanovi i svim
njenim studentima trajna i gotovo nepopravljiva,
prijamne ispite i državnu maturu shvaćamo vrlo
ozbiljno i upis bez provjere znanja i sposobnosti
kod nas nije moguć. Određenje prema
kratkoročnom prihodu u odnosu na izgradnju
imena i kvalitete u potpunoj je suprotnosti sa
vrijednostima u koje duboko vjerujemo.
99
Kvaliteta kroz partnerstva
Visoka škola je akademski partner najznačajnijih
globalnih tehnoloških kompanija poput Microsoft-a,
IBM-a, CISCO-a, Oracle-a, EMC-a… što našim
studentima daje pristup službenim nastavnim
materijalima te mogućost obrazovanja i rada na
najnovijim tehnologijama. Budući da je u nastavni
plan i program Visoke škole ugrađena i međunarodno
priznata industrijska certifikacija, korištenje službenih
akademskih nastavnih materijala koje pripremaju i
izdaju tehnološke kompanije je nužno u postupku
pripreme studenata za certifikacijske ispite te u
provedbi nastave.
Iako fakultetsko obrazovanje neće nikada biti zamijenjeno isključivo sustavom certifikata, u ICT-u je
važnost certifikata golema i sukladno istraživanjima
potreba poslodavaca koje Visoka škola kontinuirano
provodi, vidljivo je da je za čak 30 - 50% radnih mjesta
u IT-u posjedovanje certifikata značajna prednost pri
zapošljavanju. Dodatno, certificirani stručnjaci iste
obrazovne razine na istim radnim mjestima su u prosjeku plaćeni 15% više od svojih necertificiranih kolega.
Visoka škola za primijenjeno računarstvo jedina je
stručna visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj
koja je od Fakulteta elektrotehnike i računarstva u
Zagrebu kroz proveden proces evaluacije nastavnog
plana dobila certifikat “FER Odobreno”. Certifikat je
dobiven na temelju postupka evaluacije kompletne
dokumentacije, nastavnog plana i programa te ostalih
relevantnih sastavnica studija od strane najistaknutijih
stručnjaka iz područja računarstva u regiji. Postupkom
koji je proveden u 2008. godini Visoka škola je FER-u
morala dokazati da je njezin nastavni plan i program
osmišljen dovoljno kvalitetno ne samo da zadovolji
potrebe poslodavaca nego i visoke zahtjeve ove
vrhunske znanstvene ustanove.
Uvođenje certifikata u visokoškolski nastavni program možda
na prvi pogled ne izgleda posebno složeno. Prateći svjetske
trendove u nizu se Visokoobrazovnih institucija u RH sve češće
nude određene vrste dodatne nastave koja studente treba
pripremiti za certifikaciju. Ipak, potpuno i istinsko usklađenje
nastavnog programa sa potrebama međunarodne certifikacije
je nešto sasvim drugo. Ono zahtijeva drugačiji pristup izgradnji
kolegija, dodatnu certifikaciju asistenata i dijela nastavnog osoblja te u dobroj mjeri modelira čitav nastavni plan i program.
Sve navedeno čini istinsku ugradnju međunarodne certifikacije
teško primjenjivom svima onima koji nisu spremni iz temelja
preispitati nastavni kurikulum ili ga pripremiti iz početka,
respektirajući pri tome dodatno i zahtjeve koje
certifikacija nameće.
Partnerstva u koje je škola uključena studente indirektno
povezuju i sa preko tisuću hrvatskih tvrtki koje su također
udružene u tehnološke partnerske mreže i koje studentima osiguravaju mogućnost rada na projektima i provedbu
praktične nastave te su potencijalno mjesto zapošljavanja po
završetku studija.
U formalnom smislu Visoka škola ima ugovorenu i
ostvarenu suradnju na provedbi stručnih praksi sa preko 40
najznačajnijih poslodavaca u hrvatskom ICT-u.
Produženje odobrenja na razdoblje od iduće 3 godine
provedeno u 2013. dokazuje da se nastavni proces
izvodi na visokoj kvalitativnoj razini.
Microsoft® IT Academy
Program Member
10
10
11
Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo je u rujnu 2012. završila postupak reakreditacije sa
završnim ocjenama i pozitivnom akreditacijskom preporukom.
Postupak reakreditacije provodi se svakih pet godina kako bi se detaljnim uvidom u kvalitetu rada pojedine
visokoškolske ustanove utvrdilo zadovoljava li ona uvjete za produljenje dopusnice za rad ili ne. Na ovaj način
Agencija za znanost i visoko obrazovanje štiti javni interes te osigurava da akreditirano visokoškolsko obrazovanje
provode samo ustanove koje zadovoljavaju propisane kriterije kvalitete.
Sam postupak reakreditacije obično traje oko godinu dana (koliko je trajao i za Visoku školu) te započinje pripremom
i predajom izvještaja o samoanalizi koju slijedi posjet ustanovi od strane povjerenstva za reakreditaciju. Kroz posjet
se utvrđuje istinitost podataka iznesenih u samoanalizi kroz uvid u prostore i dokumentaciju te kroz razgovore sa
nastavnicima, djelatnicima i studentima. Po završetku posjeta ustanovi, povjerenstvo sastavlja izvještaj sa detaljnom
i argumentiranom ocjenom kvalitete ustanove po svakom od 7 temeljnih kriterija. Područja i dobivene ocjene Visoke
škole u postupku reakreditacije su:
•
Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete – potpuno provedeno (5)
•
Studijski programi – potpuno provedeno (5)
•
Studenti – potpuno provedeno (5)
•
Nastavnici – djelomično provedeno (4)
•
Stručna i istraživačka djelatnost – djelomično provedeno (4)
•
Mobilnost i međunarodna suradnja – djelomično provedeno (4)
•
Resursi – potpuno provedeno (5)
Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo po četiri je kriterija dobila najvišu ocjenu (5), a
po tri kriterija ocjenu uglavnom provedeno (4) čime je ostvarila 32 od 35 mogućih bodova odnosno 91,4%. Nakon
provedene reakreditacije u 46 ustanova, prema objavljenim Akreditacijskim preporukama Visoko učilište
Algebra je najbolje ocijenjen stručni studij u Republici Hrvatskoj!
Pregled rezultata reakreditacije svih visokih učilišta u RH koji su postupak do danas završili dostupan je na
stranici AZVO: http://www.azvo.hr/index.php/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/
reakreditacija-visokih-ucilista/akreditacijske-preporuke
12
Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo
zadovoljila je visoke standarde sustava osiguravanja kvalitete
propisane od Nizozemske akreditacijske agencije NVAO.
Ocjene i pohvale
U svim je segmentima nad kojima je obavljena analiza – vizija, politika,
rezultati, organizacija i politika unaprjeđenja školovanja – Visoka škola
za primijenjeno računarstvo ocijenjena visokim ocjenama.
U okviru postupka ocjenjivanja, panel međunarodnih stručnjaka kojega
je formirao i predvodio NVAO, posebno je pohvalio Visoku školu za
primijenjeno računarstvo zbog:
•
kvalitete programa te internih procedura osiguravanja kvalitete
obrazovanja koje će omogućiti buduću kvalitetnu implementaciju
novih programa;
•
nastojanja da se, privlačenjem motiviranih studenata i najboljih
predavača, stvori idealna situacija u predavaonici;
•
snažnog partnerstva sa zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i
računarstva;
•
sinergije s grupacijom Algebre koja je osnivač Visoke škole za
primijenjeno računarstvo, a zbog čega škola raspolaže vrijednim
iskustvom u profesionalnoj informatičkoj edukaciji;
•
razrađenog sustava školarina i stipendija koji stimulira one s
najboljim potencijalom da se prijave za školovanje u Visokoj školi za
primijenjeno računarstvo;
•
odlične računalne infrastrukture, računalnih radionica i sustava
e-učenja;
•
uprave škole koja je svjesna mogućih ekonomskih i financijskih
poteškoća u ovom trenutku te je spremna brzo reagirati kako bi se
njihov utjecaj smanjio.
13
- Sistemsko inženjerstvo
1. semestar
5. semestar
4. semestar
• web dizajn i programiranje za Internet,
• razvoj aplikacija za mobilne uređaje,
Područje specijalizacije web dizajn, Internet programiranje i izrada digitalnog
sadržaja
Smjer
programsko
inženjerstvo
Smjer
sistemsko
inženjerstvo
3. - 6. semestar studija
3. - 6. semestar studija
3. - 6. semestar studija
• razvoj računalnih igara,
• napredne tehnike programiranja,
Računalna sigurnost, forenzika
i kriptografija
6. semestar
• izrada i modeliranje 3D digitalnog sadržaja,
• računalna multimedija,
Napredne mrežne
tehnologije i IT infrastruktura
(120 ECTS)
usmjeravanje kroz izborne kolegije i to prema Internet / web
programiranju odnosno izradi multimedijskog sadržaja.
kroz obvezne kolegije pokriva područje e-poslovanja, a kroz
izborne omogućuje usmjeravanje i profiliranje prema devet
različitih područja primijenjenog računarstva:
podataka
Skladišta podata
ka
a
i poslovna inteligencija
Obvezni kolegiji pokrivaju područje e-poslovanja, a izborni omogućuju
profiliranje prema različitim područjima koja se mogu i kombinirati.
Ukupno 8 obveznih i 10 izbornih kolegija unutar prva 3 semestra + 4. semestar
diplomski rad
Specijalistički diplomski stručni studij
primijenjenog računarstva
Stručni studij multimedijskog
računarstva koji omogućuje specijalizaciju i blago
Specijalistički diplomski stručni
studij primijenjenog računarstva koji
Razvoj aplikacija za
mobilne uređaje
2. semestar
Smjer Programskog inženjerstva daje izobrazbu u
programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i
informacijskih sustava.
Smjer Sistemskog inženjerstva nudi izobrazbu u
projektiranju i održavanju računalnih sustava i mreža.
Napredne tehnike
programiranja
- Programsko inženjerstvo
Razvoj računalnih
igara
3. semestar
Web dizajn i
programiranje za
Internet
Stručni studij primijenjenog
računarstva s dva vrlo različita smjera:
4. semestar
Računalna multimedija
Visoko učilište Algebra provodi dva dodiplomska stručna
studija i jedan specijalistički diplomski stručni studij, sve u
području računarstva:
Razvoj i obrada 3D
digitalnih sadržaja
Struktura studijskih programa
3. semestar
• skladišta podataka i poslovna inteligencija,
• napredne mrežne tehnologije,
• računalna sigurnost, forenzika i kriptografija
Dodatno usmjeravanje moguće je putem izbornih kolegija te
putem seminarskog i završnog rada. Godina dodiplomskih
studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni
semestar iste godine izvodi se automatski kroz postupak
testiranja semestra koji se provodi početkom veljače. Godina
diplomskog studija upisuje se ljetnim semestrom.
Strukturu studijskih programa pogledajte na slijedećoj
stranici.
14
14
2. semestar
Zajednički sadržaji iz računarstva + jedan kolegij specifičan za svaki smjer
2. semestar studija - razlika između studija/smjerova je u jednom kolegiju
1. semestar
Zajednički sadržaji iz područja računarstva
1. semestar studija - jednak je za oba studija i sve smjerove
Stručni studij
multimedijskog
računarstva
Stručni studij
primijenjenog
računarstva
(180 ECTS)
(180 ECTS)
15
Multimedijsko računarstvo
Multimedijsko računarstvo
Općenito o studiju
Uz diplomu inženjera računarstva
steći ćeš i najtraženije IT certifi kate:
ECDL
Zanimanja u ICT koja traže poslodavci:
Microsoft MTA (Web Development Fundamentals i Software
Development Fundamentals)
Programska
Google AdWords Qualified Individual
43%
Sistemska
Adobe Certified Associate –
(Video Communication with Adobe
Premiere Pro i Visual Communication with Adobe Photoshop)
21%
Multimedija
10%
Ostalo
ITSM (ITIL Foundation)
26%
0%
20 %
40 %
60 %
Izvor: Struktura kadrovskih potreba u ICT prema (zanimanjima), 1665 oglasa
poslodavaca, MojPosao.net
Općenito
Stručni naziv koji se stječe
Osposobljavanje za posao
Stručni studij Multimedijskog
računarstva osigurava izobrazbu
u području izrade multimedijskih
rješenja i sadržaja s dva moguća
blaga usmjerenja dostupna kroz odabir izbornih kolegija i to prema izradi
digitalnog sadržaja odnosno web
dizajnu i Internet programiranju.
Stručni studij završava polaganjem
svih ispita, tj. skupljanjem minimalno
180 ECTS bodova, odrađivanjem
stručne prakse i izradom završnog
rada. Stručni naziv u skladu je sa
Zakonom o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju
(NN 107/07 od 27.10.2007.).
Inženjeri multimedijskog računarstva biti će
osposobljeni za:
Koje tehnologije traži tržište?
Završetkom studija stječe se zvanje:
stručni prvostupnik inženjer multimedijskog računarstva koji odgovara
stupnju Baccalaureus (bacc.ing.
mm.rač). Engl.; Bachleor of Multimedia Computer Engineering.
Udio specificnih kompetencija kod multimedijskih inzenjera:
Sukladno analizi potreba poslodavaca
provedenoj u suradnji sa portalom
MojPosao.net na uzorku od 1665
objavljenih oglasa u području
informacijskih tehnologija, radna
mjesta u području multimedije
predstavljaju 3. najtraženiju skupinu
poslova. Ona u proteklih dvije godine
bilježe značajan porast udjela među
svim oglašenim poslovima u području
učju
ICT-a. Dominantna znanja za ova
radna mjesta na kojima poslodavci
ci
inzistiraju su: Vizualno oblikovanje
e
i oblikovanje sučelja, Internet
marketing i komunikacija,
web dizajn i programiranje,
e-poslovanje i obrada audia i
videa, te kreiranje digitalnog
sadržaja.
planiranje i izrada Internet aplikacija
baziranih na web 2.0 tehnologiji i
društvenim mrežama
razumijevanje metoda prodaje i
marketinga kroz aspekt društvenih
mreža i Internet marketinga
implementacija usvojenih spoznaja
korištenja multimedijskih sadržaja u
svrhe poboljšanja korisničkog iskustva
web portala i stranica
Kreiranje 3D sadržaja 6%
Poznavanje audio i video
sustava i standarda 9%
Web dizajn 11%
Obrada videa, audia i izrada specijalnih efekata 5%
Vizualno oblikovanje i
oblikovanje sučelja 23%
planiranje i primjena tehnika
elektroničkog poslovanja na web
projekte
poznavanje ergonomije programskih
rješenja
PHP 11%
održavanje profesionalnih sustava za
audio i video produkciju i distribuciju
digitalna audio i video montaža i
postprodukcija
izrada računalnih modela i animacija
E-poslovne aplikacije 5%
Internet marketing
i komunikacija 16%
sudjelovanje u projektima razvoja
aplikacija uz poznavanje metodologije
razumijevanje tržišnog poslovanja,
managementa i poslovne organizacije
16
16
Web programiranje i prilagodba CMS sustava 14%
Izvor: Udio specifičnih kompetencija u multimedijskim zanimanjima, 1665 oglasa poslodavaca, MojPosao.net
17
17
Multimedijsko računarstvo
Multimedijsko računarstvo
Struktura studijskog programa
Sukladno prikazanom na prethodnoj stranici, nastavni plan studija sadrži 8 ključnih sadržajnih područja
prikazanih donjom tablicom. Provedena istraživanja i spremnost da se nastavni plan prilagođava stvarnim i
aktualnim potrebama tržišta te akreditacijskim zahtjevima čini, između ostalog, studije visoke škole jedinstvenim u odnosu na ostale stručne ICT studije u Republici Hrvatskoj.
Semestar
(T)
Temeljna
znanja
(P)
Objektno
orijentirano
programiranje
(W)
Razvoj web
aplikacija i
web dizajn
(I)
Informacijski sustavi i
sigurnost
(S)
Izrada
digitalnog
sadržaja
(B)
Baze podataka
Nastavni plan
1.
Predmeti
(E)
Poslovno komuniciranje,
upravljanje
projektima,
ekonomija i
marketing
(O)
Operacijski sustavi
3.
1.
(prva godina)
2.
(prva godina)
Engleski
jezik za IT,
Računalna
podrška
uredskom
poslovanju,
Matematika
I, Osnove
digitalne
elektronike
Programiranje
Matematika II,
Građa
računala,
Primijenjena
fizika
Standardi
u primjeni
internetske
tehnologije
(druga godina)
Uvod u
objektno
orijentirano
programiranje
(druga godina)
5.
(treća godina)
6.
(treća godina)
Certifikati
18
ECDL
EUCIP Core*,
CompTIA A+
Technical
Specialist*
Osnove
poslovne
ekonomije
Uvod u baze
podataka
3.
4.
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
E l ki jezik
j ik za IT
Engleski
45
4
2
1
Matematika I
75
7
3
2
Računalna podrška
uredskom poslovanju
60
4
2
2
Programiranje
75
6
3
Uvod u računalne mreže
45
4
Osnove digitalne
elektronike
60
Klijentsko
skriptiranje,
Web dizajn
i dizajn
korisničkog
sučelja
PHP programiranje
Web
poslužiteljske
tehnologije (I)
Izrada
aplikacija
za mobline
uređaje (I)
Sustavi za
upravljanje
sadržajem,
Razvoj web
aplikacija (I)
Microsoft
Technology Associate – MTA
(Software
Development
Fundamentals)
Microsoft
Technology
Associate –
MTA
(Web Development Fundamentals)
Upravljanje
informacijskim
sustavima (I)
Oblikovanje
baza podataka
Dizajn vizualnih
komunikacija,
Multimedijsko
izdavaštvo (I)
Uvod u
digitalnu
fotografiju i
obradu (I)
Sigurnost
informacijskih
sustava (I)
Sigurnost
elektroničkog
poslovanja (I),
Kolaboracijski
sustavi (I)
Elektroakustika
i profesionalna
audio oprema,
Uvod u video
produkciju,
Vektorske 2D
animacije (I)
Obrada
zvuka (I),
Postprodukcija
video materijala (I)
IT SMF – ITIL
Foundation
Adobe Certified Associate – (Video
Communication
with Adobe
Premiere Pro
i Visual Communication
with Adobe
Photoshop)
*Nastava
*N
t
priprema
i
studente
t d t za postizanje
ti
j ovog certifi
ttifik
kata,
t alili certifi
tifik
kacijski
ij ki ispit
i it nije
ij uključen
klj č u cijenu
ij
studija.
t diij
Uvod u
marketing
i medijske
komunikacije
Metodologija
vođenja projekata
Operacijski
sustavi
Administracija
operacijskih
sustava
Otvoreni
operacijski
sustavi
Osnove
poslovnog
komuniciranja
5.
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Osnove poslovne
O
l
ekonomije
45
4
2
1
Uvod u baze podataka
60
5
2
2
Matematika II
60
5
2
2
2
Operacijski sustavi
75
6
3
2
2
1
Građa računala
60
5
2
2
5
3
1
Primijenjena fizika
60
5
2
2
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Di
j vizualnih
i l ih komunik
i
Dizajn
kacija
60
5
3
1
Metodologija
M
d l ij vođenja
đ j
projekata
45
4
2
1
Uvod u marketing i medijske komunikacije
75
6
3
2
Klijentsko skriptiranje
60
5
1
3
Oblikovanje baza
podataka
45
4
2
1
Web dizajn i dizajn
korisničkog sučelja
60
5
2
2
Standardi u primjeni
internetske tehnologije
60
5
2
2
Otvoreni operacijski
sustavi
75
6
2
3
Administracija operacijskih sustava
60
6
2
2
Uvod u objektno orijentirano programiranje
60
5
2
2
Izborni III_1
45
4
2
1
Izborni IV_1
60
5
2
2
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
O
l
kkomuOsnove
poslovnog
niciranja
75
7
3
2
Internet marketing
45
4
2
1
Elektroakustika i profesionalna audio oprema
45
4
2
1
Sustavi za upravljanje
sadržajem
45
4
2
1
Izborni VI_1
60
5
2
2
Uvod u video produkciju
45
4
2
1
Izborni VI_2
60
5
2
2
PHP programiranje
60
6
2
2
Izborni V_1
45
4
2
1
Izrada završnog projekta/
praksa
120
12
1
7
Izborni V_2
60
5
2
2
Predmeti
Google AdWords Qualified
Individual
IPMA
Certified
Project
Management
Practitioner
(Level D)*,
Microsoft
Certified
Information
Technology
Professional
– MCITP:
Server Administrator
za Windows
Server 2012
Semestar, Treća godina
Predmeti
Ukupno sati
Pd*
Upravljanje
U
lj j iinformacijskim
f
ij ki sustavima
t i
Semestar, Druga godina
Predmeti
6.
Semestar, Treća godina
Predmeti
Predmeti
4.
Semestar, Druga godina
Izborni predmeti
Internet
marketing
Semestar, Prva godina
Ukupno sati
Predmeti
Uvod u
računalne
mreže
2.
Semestar, Prva g
godina
2
Vj**
1
Ukupno sati ECTS bodovi
45
4
Semestar
3
Multimedijsko izdavaštvo
2
1
45
4
3
Sigurnost informacijskih sustava
2
2
60
5
4
Uvod u digitalnu fotografiju i obradu
2
2
60
5
4
Vektorske 2D animacije
2
2
60
5
5
Sigurnost elektroničkog poslovanja
2
1
45
4
5
Kolaboracijski sustavi
2
2
60
5
5
Web poslužiteljske tehnologije
2
1
45
4
5
Razvoj web aplikacija
2
2
60
5
6
Obrada zvuka
2
2
60
5
6
Postprodukcija video materijala
2
2
60
5
6
Izrada aplikacija za mobline uređaje
2
2
60
5
6
* - ukupan broj sati predavanja tjedno
** - ukupan broj sati vježbi tjedno
19
Programsko inženjerstvo
Programsko inženjerstvo
Općenito o studiju
Uz diplomu inženjera računarstva
steći ćeš i najtraženije IT certifikate:
Profil informatičkih stručnjaka za koje je najvjerojatnije da će se uspješno zaposliti u narednom periodu.
ECDL
Microsoft (MCTS .NET Windows app.
I MCTS .NET Web app.)
Programer
49%
Sistemaš
Oracle Certified Associate (OCA)
ITSM (ITIL Foundation)
20%
Analitičar
10%
Konzultant
12%
Baze
3%
Help Desk
1%
Project Manager
2%
Mreže
2%
IT Manager
1%
0%
20 %
40 %
60 %
Izvor: Istraživanje Visoke škole u suradnji s HUP - Udrugom informatičke i komunikacijske djelatnosti te Udruženjem za informacijske tehnologije HGK, 2011.
Općenito
Stručni naziv koji se stječe
Osposobljavanje za posao
Visoka škola za primijenjeno
računarstvo i Algebra grupa svake
godine provodi istraživanje koje
obuhvaća gotovo 200 hrvatskih tvrtki
koje predstavljaju najznačajniji udio u
ukupnom zapošljavanju IT stručnjaka.
Stručni studij završava polaganjem
svih ispita tj. skupljanjem minimalno
180 ECTS bodova, odrađivanjem
stručne prakse i izradom završnog
rada. Stručni naziv u skladu je sa
Zakonom o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju
(NN 107/07 od 27.10.2007.).
Diplomirani inženjeri računarstva biti će
osposobljeni za:
Istraživanje se provedi uz podršku
Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Središnjeg
državnog ureda za e-Hrvatsku.
Koje tehnologije traži tržište?
„Najviše se traže programeri koji će
razvijati aplikacije u Microsoftovom
.NET okruženju (32 posto ispitanih
tvrtki), na drugom je mjestu programsko okruženje Java/J2EE (29
posto ispitanih), a na trećem Oracle
razvojna okruženja i baze podataka
(21 posto ispitanih tvrtki). Takođerr
se traže i brojna druga specifična
programerska znanja, primjerice
programiranje za Microsoft SQL,
IBM DB2, SAP, web i multimediju,
doduše u manjim postocima
od tri najtraženija programerska
zanimanja.
Završetkom studija stječe se zvanje:
stručni prvostupnik inženjer primijenjenog računarstva odgovarajućeg
smjera koje odgovara stupnju
Baccalaureus (bacc.ing.prim.rač.).
Engl.; Bachelor of Applied Computer
Engineering.
izradu složenih računalnih aplikacija za
desktop i web korištenjem objektno
orijentirane tehnologije
Microsoft SQL 6%
IBM DB2 2%
Ostalo 3%
izradu računalnih aplikacija za mobilne
uređaje i izradu distribuiranih aplikacija
projektiranje, izradu i programiranje
računalnih baza podataka
upravljanje informacijskim sustavom i
planiranje njegova razvoja
Oracle 21%
SAP 3%
web & multimedia 4%
vođenje projekta ili sudjelovanje u
projektima razvoja aplikacija uz
potpuno poznavanje metodologije
razumijevanje tržišnog poslovanja,
managementa i poslovne organizacije
na razini odjela ili male tvrtke
Microsoft.NET
(C#, ASP,...) 32%
Java/J2EE 29%
izradu poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom
odlučivanju uz razumijevanje
funkcionalnih zahtjeva
osnovnu reviziju informacijskih sustava
sa aplikativnog aspekta
podršku korisnicima prilikom
implementacije i korištenja IT sustava
20
Tehnologije na kojima će raditi programeri koje će
zapošljavati u narednom periodu:
Izvor: Istraživanje Visoke škole u suradnji s
HUP - Udrugom informatičke i komunikacijske
djelatnosti te Udruženjem za informacijske
tehnologije HGK, 2011.
21
Programsko inženjerstvo
Programsko inženjerstvo
Struktura studijskog programa
1.
Sukladno prikazanom na prethodnoj stranici, nastavni plan studija sadrži 7 ključnih sadržajnih područja
prikazanih donjom tablicom. Provedena istraživanja i spremnost da se nastavni plan prilagođava stvarnim i
aktualnim potrebama tržišta te akreditacijskim zahtjevima čini, između ostalog, studije visoke škole jedinstvenim u odnosu na ostale stručne ICT studije u Republici Hrvatskoj.
Semestar
(T)
Temeljna
znanja
(P)
Objektno
orijentirano
programiranje
(W)
Razvoj web
aplikacija
(I)
Informacijski
sustavi
(B)
Baze
podataka
Nastavni plan
Predmeti
(S)
IT sigurnost
(E)
Upravljanje
projektima,
ekonomija i
menadžment
3.
1.
(prva godina)
2.
(prva godina)
3.
Programiranje
Matematika 2,
Građa računala,
Operacijski
sustavi
Strukture
podataka i
algoritmi
Vjerojatnost i
statistika
(druga godina)
Objektno
orijentirano
programiranje
Objektno
orijentirano
programiranje
– praktikum u
.NET okolini,
Programiranje u
JAVI 1
4.
(druga godina)
Programsko
inženjerstvo,
Programiranje
u JAVI 2 (I)
5.
Uvod u baze
podataka
Standardi
u primjeni
internetske
tehnologije
Razvoj web
aplikacija
Interoperabilnost
informacijskih
sustava,
(treća godina)
Java web
programiranje (I),
Izrada aplikacija
za mobilne
uređaje (I),
Distribuirane
aplikacije i
komponentno
programiranje (I)
6.
(treća godina)
Certifikati
ECDL
EUCIP Core*,
CompTIA A+
Technical
Specialist*
Microsoft
Certified
Technology
Specialist –
MCTS
(.NET
Framework,
Windows
Applications) i
OCA
Osnove
poslovne
ekonomije
Microsoft
Certified
Technology
Specialist –
MCTS
(.NET
Framework,
Web
Applications)
i OCA
Upravljanje
informacijskim
sustavima (I)
Oblikovanje
baza podatka,
Administriranje
baze podataka (I)
Projektni razvoj
aplikacija (I),
Uvođenje
informacijskih
sustava u rad (I)
Planiranje i revizija
informacijskih
sustava, Kolaboracijski
sustavi (I), Sustavi
potpore
odlučivanju (I)
Poslovno
komuniciranje
Sigurnost
informacijskih
sustava
Pristup
podacima iz
programskog
koda
Poslovni
informacijski
sustavi
IT SMF – ITIL
Foundation
22
*Nastava priprema studente za postizanje ovog certifikata, ali certifikacijski ispit nije uključen u cijenu studija.
Sigurnost
elektroničkog
poslovanja (I)
Metodologija
vođenja IT
projekata
Organizacija i
menadžment,
Upravljanje
projektnim
rizicima (I)
5.
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
E l ki jezik
j ik za IT
Engleski
45
4
2
1
Matematika I
75
7
3
2
Računalna podrška
uredskom poslovanju
60
4
2
2
Programiranje
75
6
3
2
Operacijski sustavi
75
6
3
2
Uvod u računalne mreže
45
4
2
1
Građa računala
60
5
2
2
Osnove digitalne
elektronike
60
5
3
1
Strukture podataka i
algoritmi
60
5
2
2
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
IPMA
Certified
Project
Management
Practitioner
(Level D)*
Predmeti
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Vjerojatnost
Vj j t
t i statistika
t ti tik
60
5
2
2
45
4
2
1
Osnove poslovnog
komuniciranja
Metodologija
M
t d l ij vođenja
đ j
projekata
60
5
2
2
60
5
2
2
Oblikovanje baza
podataka
Sigurnost informacijskih
sustava
45
4
2
1
Objektno orijentirano
programiranje praktikum u .NET okolini
60
5
1
3
Razvoj web aplikacija
60
5
2
2
4.
Semestar, Druga godina
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Osnove poslovne
O
l
ekonomije
45
4
2
1
Uvod u baze podataka
60
5
2
2
Matematika II
60
5
2
2
Semestar, Druga godina
Predmeti
Standardi u primjeni
internetske tehnologije
60
Objektno orijentirano
programiranje
75
7
3
2
Programiranje u Javi, I
75
7
2
3
Izborni III_1
45
4
2
1
Izborni IV_1
45
4
2
1
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Pd*
Vj**
Planiranje
Pl i j i revizija
i ij
informacijskih sustava
60
6
3
1
Programsko inženjerstvo
60
6
2
2
Pristup podacima iz
programskog koda
60
5
2
2
Interoperabilnost
informacijskih sustava
60
5
2
5
2
2
6.
Semestar, Treća godina
Predmeti
Predmeti
Ukupno sati
ECTS bodovi
45
4
2
1
Poslovni informacijski
sustavi
45
4
2
1
Izborni VI_1
45
4
2
1
2
Izborni VI_2
45
4
2
1
Izrada završnog projekta/
praksa
150
14
1
9
45
4
2
1
Izborni V_2
45
4
2
1
Izborni predmeti
Semestar, Treća godina
Organizacija
O
i ij i
management
Izborni V_1
Predmeti
Kriptografija (I)
Semestar, Prva godina
Ukupno sati
Predmeti
Engleski
jezik za IT,
Matematika 1,
Računalna
podrška
uredskom
poslovanju,
Osnove
digitalne
elektronike,
Uvod u
računalne mreže
2.
Semestar, Prva godina
Ukupno sati
Pd*
Vj**
Ukupno sati ECTS bodovi
Semestar
Administriranje
Admi
Ad
d iniistri
t iranje
j baze
baze podataka
pod
datak
t ka
2
1
45
4
3
Upravljanje informacijskim sustavima
2
1
45
4
3
Projektni razvoj aplikacija
2
1
45
4
4
Uvođenje IS u rad
2
1
45
4
4
Sustavi potpore odlučivanju
2
1
45
4
5
Programiranje u Javi, II
2
1
45
4
5
Sigurnost elektroničkog poslovanja
2
1
45
4
5
Kolaboracijski sustavi
2
1
45
4
5
Napredno administriranje otvorenih
operacijskih sustava
1
2
45
4
5
Upravljanje projektnim rizicima
2
1
45
4
5
Distribuirane aplikacije i
komponentno programiranje
2
1
45
4
6
Izrada aplikacija za mobilne uređaje
2
1
45
4
6
Kriptografija
Java web programiranje
2
1
45
4
6
2
1
45
4
6
LDAP sustavi
Virtualizacija IT infrastrukture
2
1
45
4
6
1
2
45
4
6
* - ukupan broj sati predavanja tjedno
** - ukupan broj sati vježbi tjedno
23
Sistemsko inženjerrstvo
Sistemsko inženjerstvo
Potrebe ICT industrije
Uz diplomu inženjera računarstva steći
ćeš i najtraženije IT certifikate:
Profil informatičkih stručnjaka za koje je najvjerojatnije da će se uspješno zaposliti u narednom
periodu.
ECDL
Cisco (CCNA)
Microsoft (MCSA Server 2012)
Programer
Linux professional Institute (LPIC1)
49%
Sistemaš
ITSM (ITIL Foundation)
20%
Analitičar
10%
Konzultant
12%
Baze
3%
Help Desk
1%
Project Manager
2%
Mreže
2%
IT Manager
1%
0%
20 %
40 %
60 %
Izvor: Istraživanje Visoke škole u suradnji s HUP - Udrugom
informatičke i komunikacijske djelatnosti te Udruženjem za
informacijske tehnologije HGK, 2011.
Općenito
Stručni naziv koji se stječe
Osposobljavanje za posao
Visoko učilište Algebra - visoka
škola za primijenjeno računarstvo i
Algebra grupa svake godine provodi
istraživanje koje obuhvaća gotovo
200 hrvatskih tvrtki koje predstavljaju najznačajniji udio u ukupnom
zapošljavanju IT stručnjaka.
Stručni studij završava polaganjem
svih ispita tj. skupljanjem minimalno
180 ECTS bodova, odrađivanjem
stručne prakse i izradom završnog
rada. Stručni naziv u skladu je sa
Zakonom o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju
(NN 107/07 od 27.10.2007.).
Diplomirani inženjeri računarstva biti će osposobljeni za:
Istraživanje se provedi uz podršku
Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Središnjeg
državnog ureda za e-Hrvatsku.
Koje tehnologije traži tržište?
U pogledu sistemske administracije,
najtraženije je poznavanje Microsoftove serverske platforme – 44 posto
ispitanih tvrtki ima potrebu za
novim sistemskim administratorima Microsoft Windows poslužitelja
a
i ostalih serverskih proizvoda
tvrtke Microsoft. Na drugom su
mjestu po potražnji sistemski
administratori sa specijalizacijom za Cisco mrežnu infrastrukturu (19 posto), dok potreba
za Unix i Linux sistemskim
administratorima, prema
ovom istraživanju, ukupno
iznosi također 19 posto. Pritom je
nešto veća potražnja za stručnjacima
ima
za Linux (13 posto).
24
Završetkom studija stječe se zvanje:
stručni prvostupnik inženjer primijenjenog računarstva odgovarajućeg
smjera koje odgovara stupnju
Baccalaureus (bacc.ing.prim.rač.).
Engl. ; Bachelor of Applied
Tehnologije na kojima će raditi sistemski inženjeri koje će
zapošljavati u narednom periodu:
projektiranje, implementaciju, administriranje i održavanje informacijskih
mrežnih sustava
Ostalo 3%
Microsoft CRM 4%
implementaciju, instalaciju i održavanje
računalnih baza podataka
planiranje, implementaciju i održavanje
sigurnosti informacijskih sustava
Mreže (CISCO) 19%
SAP 3%
Storage & Virtualization 8%
upravljanje informacijskim sustavom i
planiranje njegova razvoja
vođenje projekta ili sudjelovanje u IT
projektima uz potpuno poznavanje
metodologije
razumijevanje tržišnog poslovanja,
managementa i poslovne organizacije
na razini odjela ili male tvrtke
UNIX 6%
Linux 13%
implementaciju poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške
poslovnom odlučivanju
Microsoft Windows
serveri 44%
osnovnu reviziju informacijskih sustava
sa sigurnosnog aspekta
podršku korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT sustava
Izvor: Istraživanje Visoke škole u suradnji s
HUP - Udrugom informatičke i komunikacijske
djelatnosti te Udruženjem za informacijske
tehnologije HGK, 2011.
25
Sistemsko inženjerstvo
Sistemsko inženjerstvo
Struktura studijskog programa
1.
Sukladno prikazanom na prethodnoj stranici, nastavni plan studija sadrži 7 ključnih sadržajnih područja prikazanih
donjom tablicom. Provedena istraživanja i spremnost da se nastavni plan prilagođava stvarnim i aktualnim potrebama tržišta te akreditacijskim zahtjevima čini, između ostalog, studije visoke škole jedinstvenim u odnosu na ostale
stručne ICT studije u Republici Hrvatskoj.
Semestar
(T)
Temeljna
znanja
(O)
Operacijski
sustavi
(M)
Računalne
mreže
(I)
Informacijski
sustavi
(B)
Baze
podataka
(S)
IT sigurnost
Nastavni plan
Predmeti
(E)
Upravljanje
projektima,
ekonomija i
menadžment
3.
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
EEngleski
l ki jezik
j ik za IT
45
4
2
1
Matematika I
75
7
3
2
Računalna podrška
uredskom poslovanju
60
4
2
2
Programiranje
75
6
3
2
Uvod u računalne mreže
45
4
2
1
Osnove digitalne
elektronike
60
5
3
1
1.
(prva godina)
2.
(prva godina)
Matematika 2,
Građa računala
Uvod u
računalne
mreže
Operacijski
sustavi
Računalne
mreže 2
Osnove
poslovne
ekonomije
Uvod u baze
podataka
5.
3.
(druga godina)
Vjerojatnost i
statistika
(druga godina)
Napredno
administriranje
otvorenih
operacijskih
sustava (I)
5.
(treća godina)
(treća godina)
ECDL
EUCIP Core*
CompTIA A+
Technical
Specialist*
Linux
Professional
Institute – LPIC1,
Microsoft
Certifed
Information
Technology
Professional
(MCSA – Windows
Server 2012)
Upravljanje
informacijskim
sustavima
Administriranje
baza
podataka (I)
Projektni razvoj
aplikacija (I),
Uvođenje
informacijskih
sustava u rad (I)
Planiranje
mrežne
infrastrukture,
Bežične
računalne
mreže
LDAP
sustavi (I),
Virtualizacija IT
infrastrukture (I)
6.
26
Računalne
mreže
- praktikum
Operacijski
sustavi mrežna
infrastruktura
i servisi,
Otvoreni
operacijski
sustavi
4.
Certifikati
Administracija
operacijskih
sustava
Planiranje
i revizija IS,
Kolaboracijski
sustavi, Sustavi
potpore
poslovnom
odlučivanju (I)
Poslovni
informacijski
sustavi
Cisco CCNA
IT SMF – ITIL
Foundation
*Nastava priprema studente za postizanje ovog certifikata, ali certifikacijski ispit nije uključen u cijenu studija.
Poslovno
komuniciranje
Sigurnost
informacijskih
sustava,
Sigurnost
računalnih
mreža
Metodologija
voenja IT
projeka
Ukupno sati
Upravljanje
projektnim
rizicima (I)
Organizacija i
menadžment,
IPMA
Certified
Project
Management
Practitioner
(Level D)*
Pd*
Vj**
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Osnove poslovne
O
l
ekonomije
45
4
2
1
Uvod u baze podataka
60
5
2
2
Matematika II
60
5
2
2
Operacijski sustavi
75
6
3
2
Građa računala
60
5
2
2
Računalne mreže II
60
5
2
2
Pd*
Vj**
Semestar, Druga godina
Predmeti
Ukupno sati ECTS bodovi
Vjerojatnost i statistika
k
60
5
2
2
Metodologija
M
t d l ij vođenja
đ j
projekata
45
4
2
1
Osnove poslovnog
komuniciranja
60
5
2
2
Sigurnost informacijskih
sustava
60
5
2
2
Upravljanje informacijskim sustavima
45
4
2
1
Sigurnost računalnih mreža
60
5
2
2
Administracija
operacijskih sustava
60
6
2
2
Operacijski sustavi - mrežna
infrastruktura i servisi
60
5
2
2
Računalne mreže praktikum
75
6
1
4
Otvoreni operacijski sustavi
75
7
2
3
Izborni III_1
45
4
2
1
Izborni IV_1
45
4
2
1
Pd*
Vj**
6.
Semestar, Treća godina
Predmeti
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Semestar, Treća godina
Predmeti
Ukupno sati
ECTS bodovi
Planiranje
Pl i j i revizija
i ij
informacijskih sustava
60
6
3
1
Organizacija
O
i ij i
management
45
4
2
1
Planiranje mrežne
infrastrukture
60
6
2
3
Poslovni informacijski
sustavi
45
4
2
1
Bežične računalne mreže
60
6
2
2
Izborni VI_1
45
4
2
1
Kolaboracijski sustavi
45
4
2
1
Izborni VI_2
45
4
2
1
Izborni V_1
45
4
2
1
Izborni V_2
45
4
2
1
Izrada završnog projekta/
praksa
150
14
1
9
Izborni predmeti
Sigurnost
elektroničkog
poslovanja (I)
ECTS bodovi
Semestar, Prva godina
Predmeti
4.
Semestar, Druga godina
Predmeti
Engleski
jezik za IT,
Matematika 1,
Računalna
podrška
uredskom
poslovanju,
Osnove
digitalne
elektronike,
Programiranje
2.
Semestar, Prva godina
Predmeti
Ukupno sati
Pd*
Vj**
Ukupno sati ECTS bodovi
Semestar
Administriranje baze podataka
2
1
45
4
3
Projektni razvoj aplikacija
2
1
45
4
4
Uvođenje IS u rad
2
1
45
4
4
Sustavi potpore odlučivanju
2
1
45
4
5
Programiranje u Javi, II
2
1
45
4
5
Distribuiranje aplikacije i
komponentno programiranje
2
1
45
4
5
Sigurnost elektroničkog poslovanja
2
1
45
4
5
Napredno administriranje otvorenih operacijskih sustava
1
2
45
4
5
Upravljanje projektnim rizicima
2
1
45
4
5
Izrada aplikacije za mobilne
uređaje
2
1
45
4
6
Kriptografija
2
1
45
4
6
Java web programiranje
2
1
45
4
6
LDAP sustavi
2
1
45
4
6
Virtualizacija IT infrastrukture
1
2
45
4
6
* - ukupan broj sati predavanja tjedno
** - ukupan broj sati vježbi tjedno
27
Udio zajedničkih kompetencija u ICT zanimanjima
Analitika i poslovni procesi
6%
Poslovna inteligencija i skladišta podataka
7%
E-poslovanje
Uz diplomu inženjera računarstva steći
ćeš i najtraženije IT certifikate:
1%
Bazična znanja iz područja IT i računarstva
EBCL – A razina
24%
GIS
Cisco (CCNP)
2%
Komunikacijske i prodajne vještine
Microsoft (MCTS.NET Framework,
Web Applications)
25%
Kvaliteta IT sustava
1%
Management i ekonomija
Adobe Certified Associate –
(Video Communication with Adobe
Premiere Pro i Visual Communication with Adobe Photoshop)
10%
Poznavanje poslovnih IT sustava
6%
Upravljanje projektima
13%
IT sigurnost
Autodesk 3ds max 2012 Professional
5%
0%
20 %
40 %
60 %
Udio specifičnih kompetencija kod multimedijskih inženjera:
Kreiranje 3D sadržaja 5%
Poznavanje audio i video sustava i standarda 9%
Vizualno oblikovanje i oblikovanje sučelja 23%
V
E-poslovne aplikacije 5%
Općenito
Stručni naziv koji se
stječe
Osposobljavanje za posao
Specijalistički diplomski stručni studij
primijenjenog računarstva kroz
obvezne kolegije pokriva područje
e-poslovanja i temeljne kompetencije
na diplomskoj razini, a kroz izborne
kolegije omogućuje usmjeravanje
i profiliranje prema devet različitih
područja primijenjenog računarstva:
izrada i modeliranje 3D digitalnog
sadržaja, računalna multimedija, web
dizajn i programiranje za Internet,
razvoj računalnih igara, razvoj aplikacija za mobilne uređaje, napredne
tehnike programiranja, skladišta podataka i poslovna inteligencija, napredne mrežne tehnologije i računalna
sigurnost, forenzika i kriptografija.
Pored navedenih područja, studij
s brojnim izbornim kolegijima
omogućuje kvalitetno usmjeravanje i prema drugim temama
poput upravljanja inovacijama
u ICT-u, geoinfromacijskim
sustavima, tehnologiji e-obrazovanja itd.
Stručni studij završava polaganjem
svih ispita tj. skupljanjem minimalno
120 ECTS bodova, odrađivanjem
stručne prakse i izradom diplomskog
rada. Stručni naziv u skladu je sa
Zakonom o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju
(NN 107/07 od 27.10.2007.).
Diplomirani inženjeri, stručni specijalisti
računarstva biti će osposobljeni za:
Studij iz perspektive studenta
ima ukupno 18 kolegija, od
čega 8 obveznih i 10 izbornih.
Završetkom studija stječe se
zvanje: stručni specijalist inženjer
računarstva odgovarajućeg smjera
koje odgovara stupnju
Master (struč.spec.ing.rač.). Engl. ;
Master of computer engineering
Internet marketing i komunikacije 16%
PHP 11%
Obrada videa, audia i izrada specijalnih efekata 5%
Web dizajn 11%
W
planiranje, projektiranje, implementacija, administriranje i održavanje
računalnih mrežnih sustava
planiranje, implementacija i održavanje
sigurnosti informacijskih sustava
planiranje, implementacija i održavanje
rješenja baziranih na tehnologijama
virtualizacije i klasteringa
planiranje i izrada računalnih aplikacija
za mobilne platforme i izrada distribuiranih aplikacija
Web programiranje i prilagodba CMS sustava 14%
W
Udio specifičnih kompetencija kod
programskih inženjera:
.NET/C# 13%
Analitika i poslovni procesi 7%
Sigurnost IT rješenja 2%
Baze podataka 4%
Testiranje 1%
Poslovna inteligencija 4%
Implementacija IT rješenja 1%
C++ 1%
Bazična programerska znanja i
koncepti 37%
Java 15%
planiranje i izrada računalnih igara
Poznavanje poslovnih IT
sustava 15%
planiranje i izrada rješenja baziranih na
servisno orijentiranim arhitekturama
Udio specifičnih kompetencija kod sistemskih inženjera:
planiranje i izrada Internet aplikacija
baziranih na web 2.0 tehnologiji i
društvenim mrežama
Administriranje baza podataka 4%
Napredna znanja podrške korisnicima 8%
digitalna audio i video montaža i postprodukcija
Bazična znanja iz područja IT i računarstva 5%
izrada računalnih 3D modela, animacija
i renderiranje
Mrežne tehnologije 24%
Administriranje Unix/Linux/AIX sustava 7%
Administriranje i implementacija operacijskih i IT sustava 31%
Poznavanje poslovnih i kolaboracijskih sustava 5%
Administracija Microsoft serverskih rješenja 5%
28
Informacijska siguranost 8%
Virtualizacija i klastering 3%
Izvor: Struktura kompetencija u ICT zanimanjima, 1665 oglasa poslodavaca, MojPosao.net
29
Struktura studijskog programa
Nastavni plan
Sukladno prikazanom na prethodnoj stranici, nastavni plan studija sadrži 11 ključnih sadržajnih područja prikazanih donjom tablicom. Provedena istraživanja i spremnost da se nastavni plan prilagođava stvarnim i aktualnim
potrebama tržišta te akreditacijskim zahtjevima čini, između ostalog, studije visoke škole jedinstvenim u odnosu
na ostale stručne ICT studije u Republici Hrvatskoj.
NASTAVNI PLAN
1.
Semestar, Prva godina
Predmeti
Semester
1.
(prva godina)
(T)
Temeljna
znanja
Poduzetništvo,
Diskretna
matematika (I
S), Primjenjena
fizika (I S)
(P)
Napredne
tehnike programiranja
Uvod u objektno
orijentirano
programiranje
(I S)
Prodajna
komunikacija,
Upravljanje
inovacijom
(I IT),
Sociologija
globalizacije
(I IT)
Napredni
razvoj aplikacija
korištenjem
obrazaca (I S)
Pregovaranje
i rješavanje
3.
konflikata,
(druga godina)
Priprema,
financiranje i
vođenje razvojnih projekata
Napredne
programske
paradigme (I S),
Napredni C++ u
praksi (I S), Razvoj programske
podrške za industrijsku i mobilnu robotiku (I
S), Napredna interoperabilnost
informacijskih
sustava (I S)
2.
(prva godina)
Certifikati
EBCL A razina
(W)
Web dizajn i
programiranje za Internet
(IG)
Razvoj
računalnih
igara
Ergonomija i
oblikovanje
programskih
rješenja (I S),
Web dizajn i dizajn korisničkog
sučelja (I S),
Klijentsko skriptiranje (I S)
Razvoj bogatih
Internet
aplikacija (I
S), Standardi
u primjeni
internetske
tehnologije (I S)
(3D)
Razvoj i
obrada 3D
digitalnih
sadržaja
3D
modeliranje i
teksturiranje
(I S)
Uvod u
računalnu
grafiku (I S)
3D animacija i
kamere (I S)
(M)
Napredne
mrežne
tehnologije i
IT infrastruktura
(S)
Računalna
sigurnost,
forenzika i
kriptografija
(E)
Elektroničko
poslovanje
Upravljanje
sigurnosnim
incidentima u
IT sustavima (I
S), Sigurnost
informacijskih
sustava (I S),
Računalna kriptografija (I S)
Sociologija informacijskog društva,
Upravljanje
informacijskim
uslugama, Upravljanje kvalitetom u
IT projektima (I IT),
Osnove geoinformacijskih sustava
(I IT)
Virtualizacija IT
infrastrukture
(I S), Napredno
usmjeravanje i
preklapanje (I S)
Elektroničko
poslovanje,
Budućnost razvoja
IT infrastrukture,
Razvoj i konfiguracija ERP sustava
(I S)
Otkrivanje
i uklanjanje
problema u radu
s mrežama (I S),
Administracija
operacijskih
sustava (I S),
Optičke mreže
(I S)
Upravljanje
identitetima (I
IT), Penetracijsko
testiranje (I S)
(RM)
Računalna
multimedija
Uvod u glazbenu
produkciju (I IT),
Uvod u digitalnu
fotografiju i
obradu (I S),
Uvod u video
produkciju (I S)
Završno oblikovanje zvuka i
slike (I S), Dizajn
vizulanih komunikacija (I S),
Postprodukcija
video materijala
(I S),
(PI)
Skladišta
podataka
i poslovna
inteligencija
Skladišta
podataka
i poslovna
inteligencija
(I IT)
Otkrivanje
znanja iz baza
podataka (I IT)
(MOB)
Razvoj
aplikacija
za mobilne
uređaje
Razvoj
korisničkog
sučelja i
napredni
razvoj
korisničkih
aplikacija
za mobilne
uređaje (I S)
Rad s podacima na
mobilnim
uređajima
i sigurnost
mobilnih aplikacija (I S)
2.
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd*
Vj**
Poduzetništvo
P
d
t išt
60
5
2
2
Sociologija informacijskog društva
45
3
2
1
Upravljanje informacijskim uslugama
45
4
2
1
Izborni I IT 1
60
6
3
1
Izborni I S 1
60
6
2
2
Izborni I S 1
60
6
2
2
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd**
Vj***
Prodajna komunikacija
60
5
2
2
Elektroničko poslovanje
45
3
2
1
Budućnost razvoja IT
infrastrukture
45
4
2
1
Izborni I IT 2
75
6
2
2
Izborni I S 2
60
6
2
2
Izborni I S 2
60
6
2
2
Ukupno sati
ECTS bodovi
Pd**
Vj***
Semestar, Prva godina
Predmeti
3.
Semestar, Druga godina
Predmeti
Razvoj web
aplikacija (I S),
Razvoj web
sadržaja za
društvene
mreže (I S)
MCTS.NET
Framework,
Web Applications
Razvoj
računalnih
igara (I S)
3D
osvjetljenje i
renderiranje
(I S)
Autodesk
3ds max 2012
Professional
Osnove
računalne
forenzike (I S),
Pisanje sigurnog
koda (I S)
SANS GIAC Certified Incident
Handler- GCIH*
Modeliranje
poslovnih procesa
(I IT), Planiranje
kontinuiteta
poslovanja (I IT),
Tehnologije eobrazovanja (I IT)
EUCIP Professional - Business
Analyst*
Redundantnost
IT servisa i aplikacija (I S), Napredni protokoli
za davatelje
usluga (I S),
Kvaliteta usluge
za mreže (I S),
Prijenos govora
putem Internet
Protokola (I S)
Pokretna grafika
i vizualni efekti (I
S), Obrada zvuka
(I S), Profesionalni multimedijski sustavi i
protokoli (I S)
Cisco CCNP Cisco Certified
Networking
Professional,
CCNP Service
Provider* i CCNA
Voice - Cisco
Certified Network Associate
Voice*
Adobe Certified
Associate –
(Video Communication with
Adobe Premiere
Pro i Visual Communication with
Adobe Photoshop)
Poslovna
inteligencija kompetitivna
analiza (I IT)
Razvoj igara
za mobilne
uređaje (I S)
4.
Pregovaranje i rješavanje
konflikata
45
3
2
1
Priprema, financiranje
i vođenje razvojnih
projekata
45
3
2
1
Izborni I IT 3
60
6
2
2
Izborni I S 3
60
6
3
1
Izborni I S 3
60
6
1
3
Izborni I S 3
60
6
2
2
Pd**
Vj***
Semestar, Druga godina
Predmeti
Diplomski rad
Ukupno sati
300
ECTS bodovi
30
2
18
*Nastava priprema studente za postizanje ovog certifikata, ali certifikacijski ispit nije uključen u cijenu studija.
30
* - ukupan broj sati predavanja tjedno
** - ukupan broj sati vježbi tjedno
31
IZBORNI PREDMETI
Izborni predmeti informacijske tehnologije (I IT)
Izborni predmeti specijalizacija 1. semestra (I S)
Ukupno
sati
ECTS
bodovi
Semestar
Upravljanje kvalitetom u IT projektima
60
6
1
Osnove geoinformacijskih sustava
60
6
1
Uvod u glazbenu produkciju
60
6
1
Skladišta podataka i poslovna inteligencija
60
6
1
Upravljanje identitetima
60
6
2
Otkrivanje znanja iz baza podataka
60
6
2
Predmeti
Ukupno
sati
ECTS
bodovi
Virtualizacija IT infrastrukture
60
6
Napredno usmjeravanje i preklapanje
60
6
Upravljanje sigurnosnim incidentima
u IT sustavima
60
6
Sigurnost informacijskih sustava
60
6
Ergonomija i oblikovanje programskih rješenja
60
6
60
6
Upravljanje inovacijom
60
6
2
Sociologija globalizacije
60
6
2
Diskretna matematika
60
6
Modeliranje poslovnih procesa
60
6
3
Računalna kriptografija
60
6
Planiranje kontinuiteta poslovanja
60
6
3
3D modeliranje i teksturiranje
60
6
Poslovna inteligencija - kompetitivna
analiza
60
6
3
Tehnologije e-obrazovanja
60
6
3
Ukupno
sati
ECTS
bodovi
Otkrivanje i uklanjanje problema u
radu s mrežama
60
6
Optičke mreže
60
6
Penetracijsko testiranje
60
6
Administracija operacijskih sustava
60
6
Razvoj i konfiguracija ERP sustava
60
6
Napredni razvoj aplikacija
korištenjem obrazaca
60
6
Rad s podacima na mobilnim
uređajima i sigurnost mobilnih
aplikacija
60
Uvod u računalnu grafiku
60
6
3D animacija i kamere
60
6
Postprodukcija video materijala
60
6
Dizajn vizulanih komunikacija
60
6
Uvod u objektno orijentirano programiranje
60
6
Razvoj bogatih Internet aplikacija
60
6
Standardi u primjeni internetske
tehnologije
60
6
Predmeti
6
Primjenjena fizika
60
6
Uvod u digitalnu fotografiju i obradu
60
6
Web dizajn i dizajn korisničkog
sučelja
60
6
Uvod u video produkciju
60
6
Uvod u objektno orijentirano programiranje
60
6
Klijentsko skriptiranje
60
6
Izborni predmeti specijalizacija 3. semestra (I S)
Ukupno
sati
ECTS
bodovi
Napredni protokoli za davatelje
usluga
60
6
Osnove računalne forenzike
60
6
Redundantnost IT servisa i aplikacija
60
6
Prijenos govora putem Internet
Protokola
60
6
Predmeti
Natječi se i osvoji stipendiju – Dokaži da vrijediš!
Pripremili smo
Razvoj korisničkog sučelja i napredni
razvoj korisničkih aplikacija za mobilne uređaje
Izborni predmeti specijalizacija 2. semestra (I S)
32
Predmeti
Pisanje sigurnog koda
60
6
Napredne programske paradigme
60
6
Razvoj računalnih igara
60
6
Napredni C++ u praksi
60
6
Razvoj igara za mobilne uređaje
60
6
Razvoj programske podrške za industrijsku i mobilnu robotiku
60
6
Napredna interoperabilnost informacijskih sustava
60
6
3D osvjetljenje i renderiranje
60
6
Pokretna grafika i vizualni efekti
60
6
Obrada zvuka
60
6
Završno oblikovanje zvuka i slike
60
6
Profesionalni multimedijski sustavi i
protokoli
60
6
Razvoj web aplikacija
60
6
Kvaliteta usluge za mreže
60
6
Razvoj web sadržaja za društvene
mreže
60
6
10 PUNIH STIPENDIJA ZA SVE TRI
GODINE STUDIJA
Stipendije gospodarskog vijeća za izvrsne redovne studente –
najviše deset (10) punih stipendija (100% cijene studija za sve 3
godine preddiplomskog studija) za studente koji u ovoj školskoj
godini upisuju studij po prvi puta i koji su na ispitima državne
mature koji se boduju za upis studija Visokog učilišta Algebra
ostvarili najmanje 900 bodova.
Svjesni nedostatka IT stručnjaka u Hrvatskoj i važnosti IT tehnologija
općenito za razvoj društva kroz podizanje konkurentnosti na
svjetskom tržištu, Visoko učilište Algebra - visoka škola za
primijenjeno računarstvo ima program stipendiranja nadarenih
studenata.
Ovim programom Visoka škola želi umanjiti utjecaj komercijalnih
uvjeta studiranja na mogućnost upisa nadarenim studentima te
pružiti na taj način vrhunske uvjete studiranja računarstva i IT-a
onima koji su u studij spremni uložiti ozbiljan rad i zalaganje.
DJELOMIČNE STIPENDIJE DO 90%
CIJENE ŠKOLARINE
Više djelomičnih stipendija koje pokrivaju 15% do 90% cijene
školarine prve godine za studente koji u ovoj školskoj godini
upisuju po prvi puta neki od preddiplomskih studija.
25 STIPENDIJA IZ GOSPODARSKOG
FONDA
Najviše 25 stipendija iz Gospodarskog fonda redovnim ili
izvanrednim studentima koji ostvare najbolje rezultate na
razredbenom postupku ili ispitima državne mature za neki od
preddiplomskih studija.
Besplatne pripreme za
prijamni ispit
I ove ćemo godine nastaviti sa dosadašnjom praksom provođenja
besplatnih priprema za prijamne ispite iz područja matematike koje
su do sada bile vrlo posjećene i ocijenjene od studenata sa većom
obrazovnom pauzom kao izuzetno korisne.
33
Nagrade i priznanja
Naše publikacije
Microsoft Hrvatska
Sa preko 200.000 prodanih primjeraka informatičkih izdanja Algebra značajno utječe na promociju
informatičke pismenosti i izgradnju svijesti o važnosti razvoja karijera u području IT-a na nacionalnoj razini. Visoka škola je do danas izdala više od 30 priručnika za svoje kolegije, čime osigurava
kvalitetnu literaturu za pohađanje nastave i tako povećava uspješnost studiranja. Literatura u
izdanju Visoke škole je za studente besplatna i uključena je u cijenu školarine.
najveća kvaliteta edukacije u Hrvatskoj
(The best MCPLS center - Microsoft Certified Partner for
Learning Solutions),
Visoko učilište Algebra je započelo sa radom prije
nešto više od pet godina. To se na prvi pogled
teško može smatrati dugom i ozbiljnom tradicijom
kakva je u obrazovanju svakako poželjna. Treba
ipak znati da je Visoka škola najnapredniji član
Algebra obrazovne grupe koja posluje više od 15
godina u Hrvatskoj i regiji, i koja je danas vodeći
edukacijski centar za računarstvo i informacijske tehnologije na ovim prostorima. U nastavni
program Visoke škole, ali i u našu organizacijsku
i kadrovsku strukturu utkano je isto ono znanje,
iskustvo i entuzijazam koji su obrazovnu grupaciju Algebra učinili tržišnim liderom u području
računarstva i informatike što naše razmjerno kratko postojanje stavlja u posve drugačiji kontekst.
najveći indeks zadovoljstva polaznika (CSAT) prema
Microsoft Customer Satisfaction Survey.
Microsoft Parnter of the Year 2012.
IDC Adriatics
vodeći informatički edukacijski centar u Hrvatskoj
Hrvatski informatički zbor
kristalni globus za postignuća u ECDL edukaciji
ECD
ECDL Fondacija
2010.
najbolji ECDL centar u Hrvatskoj, priznanje u povodu 10
godina ECDL-a u RH, 2013.
Upisom treće generacije studenata Visoka škola zaokružuje ciklus trogodišnjeg obrazovanja i intenzivno se priprema za pokretanje specijalističkog studija. Algebra grupa
je istaknuti tržišni lider u IT obrazovanju koji u segmentima specijalističke edukacije
prelazi 70% tržišnog udjela. Prisutnošću u dvadesetak gradova u RH i regiji najveći
smo privatni obrazovni sustav u zemlji.
Autodesk
najbolji Autodesk training centar
Ministarstvo obitelji
tvrtka prijatelj obitelji, priznanje koje se dodjeljuje
tvrtkama koje posebnu pažnju posvećuju zaposlenicima i
njihovim obiteljima.
1998.
Algebra d.o.o. osnovana je u travnju
1998. godine kao poduzeće za obrazovanje odraslih. U lipnju 1998. bilježi
prve polaznike seminara primjene
računala i računalnih aplikacija. U
rujnu 1998. bilježi prvi znatniji porast
broja korisnika usluga, da bi se kroz
višeznamenkasti rast u godinama
1999. i 2000. etablirala na tržištu
edukacije odraslih, na području informacijskih tehnologija (IT).
2012.
Visoka škola prolazi postupak redovne periodičke reakreditacije, te sa dobivenim ocjenama kvalitete postaje najbolje
ocjenjeni stručni studij u Republici Hrvatskoj. U proljeće
2012. godine studij je završila prva generacija prvostupnika
Visoke škole. Unatoč krizi je u trenutku dodjele svjedodžbi
već više od 90% diplomanata bilo zaposleno. Nakon nešto
više od godinu dana postupka inicijalne akreditacije u rujnu
2012. Visoka škola dobiva dopusnice za preddiplomski
studij multimedijskog računarstva i specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva. Visoka škola
postaje Visoko učilište Algebra.
2009.
2002.
Visoka škola dobiva svoje prostore
unutar Sveučilišnog kampusa u Ilici
242 u Zagrebu.
2003.
Početkom 2002. godine Algebra
d.o.o. osniva Učilište Algebra, a
iste godine seli se u znatno veći i
kvalitetniji prostor u Maksimirsku
58a, Zagreb gdje se polazincima
na raspolaganje stavlja ukupno 6
učionica i oko 800 m2 uređenog
obrazovnog prostora. Prema
procjenama Microsoft Hrvatska
udio Algebre na hrvatskom tržištu
edukacijskih usluga za Microsoft
alate narastao je na 30% – 35%.
U samo godinu dana
Algebra je s 5. pozcijie skočila na prvo
mjesto ponuđača
informatičke edukacije, ostvarirvši rast
od 91,8%. Tu poziciju
suvereno drži i danas.
2013. g
2012. g
2010. g
2009. g
2008. g
2001. g
2003. g
2002. g
2005. g
2000. g
2005.
1998. g
2001.
Macromedia Authorized Training
Center
2000.
Microsoft Authorized Training Center (ATC).
Adobe Authorized Training Provider
Autodesk Authorized Training Center
i IBM Business Partner.
34
Otvaranjem centra u Zadru započelo
je regionalno širenje Algebre, koja
danas ima više od 35 vrhunski
opremljenih informatičkih učionica
širom Hrvatske i BiH. Te iste godine
uspješno je implementiran projekt
ATES – razvoj sofisticiranog softvera
za testiranje informatičkih znanja,
tada jedan od samo 7 takvih sustava
u svijetu sa odobrenjem ECDL fondacije. Ovaj sustav danas predstavlja
nacionalnu ispitnu infrastrukturu
koju koriste svi ECDL ispitni centri u
Hrvatskoj i Sloveniji koji provode testiranje informatičkih znanja pomoću
automatiziranog sustava.
2013.
2008.
Nakon više od 2 godine intenzivnih
priprema, krajem 2007. je osnovana Visoka škola za primijenjeno računarstvo
koja je dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobila u
lipnju 2008. godine.
Ovaj događaj postavio je nove smjernice razvoja Algebra obrazovne
grupe te je na određeni način uspješno
zaokružio nastojanja za pokretanjem
visokoškolskog obrazovnog program
koja su inicirana još u 2002. godini kroz
provedbu IBM ACE obrazovnog programa. Provedba nastavnog programa
započinje u prostorijama FER-a te u
zgradi Algebre u Maksimirskoj ulici.
Dodatno smo proširili svoje kapacitete dodavanjem
novih učionica na adresi u Ilici, a uspješno smo
prošli i provjeru kvalitete FER-a i na rok od 3 godine
(do 2016.) produžili certifikat Odobreno od FER-a.
Čitava Algebra grupa je ocijenjena kao vodeći ECDL
centar u Hrvatskoj od strane ECDL fondacije iz
Dublina, a istaknuti smo i kao primjer u provedbi
EU projekata, pa smo postali jedina obrazovna
ustanova u Hrvatskoj koju je posjetio László Andor,
povjerenik Europske komisije za zapošljavanje,
socijalna pitanja i uključenost. Visoko učilište
Algebra od ove godine ima novi logotip i vizualni
identitet.
35
adresa: Ilica 242, Zagreb
tel:
+385 (0)1 2222 182
+385 (0)1 2331 861 (Algebra call centar)
fax:
+385(0)1 2222 183
email: [email protected]
www.racunarstvo.hr
www.facebook.com/racunarstvo
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 946 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content