close

Enter

Log in using OpenID

Diplomski studij računarstva

embedDownload
Nastavni plan diplomskog studija računarstva
Studenti koji uspješno završe preddiplomski studij računarstva mogu nastaviti obrazovanje
na diplomskom studiju za stjecanje zvanja magistra inženjera računarstva u trajanju od 4
semestra. Studenti mogu odabrati između dva ponuđena usmjerenja diplomskog studija:
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi i Računalni sustavi i mreže. Nastavni
plan diplomskog studija za stjecanje zvanja magistra inženjera računarstva, po
usmjerenjima, dan je u sljedećim tablicama:
Usmjerenje Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
I. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
P+V
Ispit
ECTS
Osnove znanstvenog
računanja
2+2
1
5
Umjetna inteligencija
2+2
1
5
Projektiranje informacijskih
sustava
2+2
1
5
Korisnička sučelja
2+2
1
5
Ekonomika i poslovno
odlučivanje
2+2
1
5
Izborni predmet 1
2+2
1
5
12+12
6
30
Ukupno:
Nastavnik
II. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
P+V
Ispit
ECTS
Metode optimizacije
2+2
1
5
Distribuirani računalni
sustavi
2+2
1
5
Sustavi baza podataka
2+2
1
5
Razvoj naprednih web
aplikacija
2+2
1
5
Upravljanje projektima
2+2
1
5
Izborni predmet 2
2+2
1
5
12+12
6
30
Ukupno:
Nastavnik
III. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
Multimedijski sustavi
Digitalna obrada i analiza
slike
Napredni algoritmi i strukture
podataka
Analitički informacijski
sustavi
Elektroničko poslovanje
P+V
Ispit
ECTS
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
Nastavnik
Izborni predmet 3
Ukupno:
2+2
1
5
12+12
6
30
IV. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
P+V
Ispit
ECTS
Praksa/Projekt
0+8
1
10
Diplomski rad
0+16
1
20
0+24
2
30
Ukupno:
Nastavnik
Usmjerenje Računalni sustavi i mreže
I. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
P+V
Ispit
ECTS
Osnove znanstvenog
računanja
2+2
1
5
Umjetna inteligencija
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
12+12
6
30
Projektiranje računalnih
mreža
Sigurnost računalnih sustava
i mreža
Ekonomika i poslovno
odlučivanje
Izborni predmet 1
Ukupno:
Nastavnik
II. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
P+V
Ispit
ECTS
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
2+2
1
5
Upravljanje projektima
2+2
1
5
Izborni predmet 2
2+2
1
5
12+12
6
30
Metode optimizacije
Distribuirani računalni
sustavi
Napredne arhitekture
računala
Telekomunikacijski sustavi i
mreže
Ukupno:
Nastavnik
III. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
P+V
Ispit
ECTS
Multimedijski sustavi
2+2
1
5
Digitalna obrada i analiza
slike
2+2
1
5
Nastavnik
Ugradbeni računalni sustavi
2+2
1
5
Grid i oblak računarstvo
2+2
1
5
Elektroničko poslovanje
2+2
1
5
Izborni predmet 3
2+2
1
5
12+12
6
30
Ukupno:
IV. SEMESTAR
Šifra
Naziv predmeta
P+V
Ispit
ECTS
Praksa/Projekt
0+8
1
10
Diplomski rad
0+16
1
20
0+24
2
30
Ukupno:
Nastavnik
Izborni predmeti diplomskog studija računarstva
Izborni predmeti na jednom usmjerenju mogu biti svi obavezni predmeti s drugog usmjerenja
koji se odžavaju u semestru kada i izborni kolegiji ili predmeti iz zajedničke grupe
izbornih predmeta, koji su dani u sljedećoj tablici:
ZAJEDNIČKI IZBORNI PREDMETI DIPLOMSKOG STUDIJA
Šifra
Naziv predmeta
P+V
ECT
Semestar
S
Digitalna obrada signala
2+2
5
1/3
Modeliranje i simuliranje
2+2
5
1/3
Razvoj mobilnih aplikacija
2+2
5
1/3
Razvoj poslovnih sustava
2+2
5
1/3
Robotika
2+2
5
2
Skladišta podataka
2+2
5
2
Nastavnik
Napomena: Predmet Objektno orijentirano programiranje se u novom nastavnom planu i
programu izvodi u 3. semestru Preddiplomskog studija računarstva. Svi studenti koji upisuju
Diplomski studij po novom nastavnom planu i programu, a završili su Preddiplomski studij po
starom nastavnom planu i programu moraju u 1. semestru Diplomskog studija kao izborni
predmet odabrati Objektno orijentirano programiranje.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content